Hvad er medieoplysninger i Windows Media Player, og hvorfor er de vigtige?

Medieoplysninger (også kaldet "metadata") er et generelt udtryk, der bruges til at beskrive indholdet af en digital mediefil. For musikfiler er følgende oplysninger nogle af de almindelige typer medieoplysninger:

  • Titel (navnet på sangen)

  • Album (navnet på det album, sangen findes på)

  • Albumkunstner (navnet på den primære kunstner, der er tilknyttet albummet)

  • Medvirkende kunstner (navnene på de kunstnere, der har udført sangen)

  • Genre (musiktypen)

  • Klassifikation (det antal stjerner, sangen er klassificeret med af dig eller en dataudbyder)

Alle de foregående elementer er en medieoplysningsattribut (også kaldet et "mærke"). Andre typer digitale mediefiler, f.eks. videoer, optaget tv eller billeder, kan have andre attributter, som er relevante for den pågældende indholdstype. En optaget tv-fil kan f.eks. have attributterne "Skuespillere" og "Serier", og en billedfil kan have attributterne "Hændelse" og "Optagelsesdato".

Når en digital mediefil oprettes, føjer det program eller den enhed, der har oprettet den, typisk visse medieoplysninger til filen. Når du kopierer en cd, henter afspilleren f.eks. som regel medieoplysninger om albummet fra internettet og føjer disse oplysninger til de WMA- eller MP3-filer, der oprettes på computeren. Du kan også bruge afspilleren til manuelt at tilføje eller redigere medieoplysninger for elementer i biblioteket.

Det vigtigt, at filerne indeholder fuldstændige og nøjagtige medieoplysninger, for at du kan få det meste ud af afspilleren. Afspilleren er afhængig af disse oplysninger for at kunne organisere, sortere og søge efter elementer i biblioteket. Oplysninger om, hvordan du kan tilføje eller redigere medieoplysninger, finder du i afsnittet Tilføje eller redigere medieoplysninger.