Hvad er Windows Connect Now?

Microsoft Windows Connect Now (WCN) er en teknologi, der er udviklet med det formål at gøre det lettere og mere sikkert at konfigurere netværksenheder og computere. Ud over at det er lettere at konfigurere enheder på denne måde, kan du bruge WCN, hvis du vil gemme trådløse netværksindstillinger på et USB-flashdrev og derefter sætte dette drev i enheder (f.eks. routere) og computere, så du hurtigt og nemt kan føje dem til et netværk.

Bemærk!

  • Windows Connect Now er lettere at bruge og mere sikkert end metoderne til manuel konfiguration af netværk, men du skal have WCN-kompatible enheder, hvis du vil benytte denne mulighed. I det materiale, som enheden blev leveret med, kan du se, om den er WCN-kompatibel. Du kan også se efter logoet "Certified for Windows Vista" eller "Works with Windows Vista" på selve enheden eller på emballagen.

Hvis du vil udnytte den nyeste Windows Connect Now-teknologi, skal du have:

  • En computer, der kører Windows Vista

  • WCN-kompatible enheder, f.eks. routere og printere.

  • Et USB-flashdrev (hvis du vil kunne bruge USB-konfiguration).

Du kan vælge mellem følgende muligheder til Windows Connect Now:

  • USB-konfiguration. Du kan gemme trådløse netværksindstillinger på et USB-flashdrev og derefter sætte drevet i en anden computer eller en WCN-kompatibel enhed som en router eller printer.

  • Kabelforbundet (Ethernet) konfiguration. Du kan bruge et Ethernet-kabel og slutte en router eller et adgangspunkt til en computer, der kører Windows Vista. Derefter kan du starte en guide, der konfigurerer routeren eller adgangspunktet. Når enheden er konfigureret, kan du slutte flere enheder trådløst til netværket.

  • Trådløs konfiguration. Dette svarer til en kabelforbundet (Ethernet) forbindelse, bare uden kablerne.

  • Trådløs tilslutning til netværk. Du kan oprette forbindelse til en trådløs router eller et adgangspunkt, der allerede er konfigureret.

Oplysninger om konfiguration af et netværk med eller uden Windows Connect Now finder du under Konfigurere et hjemmenetværk. Oplysninger om tilføjelse af enheder eller computere til et netværk med eller uden Windows finder du under Føje en enhed eller en computer til et netværk.