Nyheder i strømstyringsindstillinger

I denne version af Windows kan du nu bedre end før styre, hvordan din computer bruger og administrerer strøm.

Bruge batterimåleren til at overvåge strømforbruget

Du kan bruge batterimåleren til at aktivere nye strømstyringsmodeller. Selvom batterimåleren bruges mere hyppigt med bærbare computere, kan den også ses på en stationær computer, hvis computeren er tilsluttet en USB-drevet UPS (Uninterruptible Power Supply) eller en anden batterienhed, der kun kan bruges i kort tid.

Batterimåleren er placeret i meddelelsesområdet på proceslinjen iWindows. Batterimåleren gør det nemmere for dig at overvåge den bærbare computers strømforbrug, mens du bruger den.

Når du placerer markøren over batteriikonet, kan du se, hvor stor en procentdel af strømmen der er tilbage, og den strømstyringsmodel som Windows bruger.

Billede af batteriikon, der viser den aktive strømstyringsmodel, og hvor meget strøm der er tilbage
Placer markøren over batteriikonet for at se den aktive strømstyringsmodel, og hvor meget strøm der er tilbage i batteriet.

Bemærk!

  • Mange bærbare computere har mere end et batteri. Klik på batteriikonet for at se, hvor meget strøm der er tilbage på hvert batteri. Placer markøren over ikonet for at se, hvor meget strøm der i alt er tilbage.

Batterimåleren angiver også, om den bærbare computer er tilsluttet en stikkontakt eller kører på batteristrøm. Når batteristrømmen er lav, viser batterimåleren en meddelelse direkte over batteriikonet.

Batteriikonet skifter udseende for at vise batteriets aktuelle tilstand, så du straks kan se, hvor meget strøm der er tilbage i batteriet. Når der er over 25 procent strøm tilbage, er batteriikonet grønt. Når der er 25 procent batteristrøm tilbage, vises der en gul trekant med et udråbstegn (!) over det grønne batteriikon. Når batteristrømmen når det lave batteriniveau, vises der en rød cirkel med et hvidt "X" over det grønne batteriikon.

Når du klikker på batteriikonet, viser batterimåleren, hvor meget batteristrøm der er tilbage. Fra batterimåleren kan du også skifte til en anden type strømstyringsmodel (f.eks. fra en model, der optimerer systemydeevnen, til en strømbesparende model).

Billede af batterimåleren, der viser strømstyringsmodeller og tilbageværende batteriniveau
Batterimåleren

Hvis du vil ændre strømstyringsindstillingerne eller vælge en strømstyringsmodel, der ikke er vist på batterimåleren, skal du klikke på Flere strømindstillinger. Yderligere oplysninger finder du under Batterimåler: ofte stillede spørgsmål.

Strømstyringsmodeller

Strømstyringsindstillingerne i denne version af Windows er baseret på strømstyringsmodeller. En strømstyringsmodel er en samling hardware- og systemindstillinger, der bestemmer, hvordan din computer bruger strøm. Strømstyringsmodellerne kan hjælpe dig med at spare energi, maksimere systemydeevnen eller skabe en balance mellem de to. De tre standardstrømstyringsmodeller—Balanceret, Strømbesparelse og Høj ydeevne—opfylder de fleste menneskers behov. Du kan ændre indstillingerne for alle disse modeller, eller hvis disse modeller ikke passer til dine behov, kan du oprette din egen model ved at bruge en af disse modeller som udgangspunkt.

Bemærk!

  • Computerproducenten stiller muligvis flere strømstyringsmodeller til rådighed.

Selvom strømstyringsmodellen Ligevægtig som standard er den aktive plan i denne version af Windows, kan du vælge en anden strømstyringsmodel som standard. Hvis du beslutter dig for at ændre standardstrømstyringsmodellen tilbage til Ligevægtig, kan du til enhver tid gøre det.

I nedenstående tabel beskrives hver standardmodel.

Balanceret

Denne model skaber balance mellem energiforbruget og systemydeevnen ved at tilpasse computerens processorhastighed til den pågældende aktivitet.

Strømbesparelse

Denne model sparer strøm på den bærbare computer ved at reducere systemydeevnen. Dens primære formål er at maksimere batteriets levetid.

Høj ydeevne

Den model giver den bedste ydeevne på den bærbare computer ved at tilpasse processorhastigheden til dit arbejde eller den pågældende aktivitet og ved at maksimere systemydeevnen.

Administrere dine strømstyringsindstillinger

Du kan administrere alle indstillinger for dine strømstyringsmodeller ved hjælp af Strømstyring i Kontrolpanel. Du kan yderligere optimere computerens strømforbrug og systemydeevne ved at ændre avancerede strømstyringsindstillinger. Uanset hvor mange indstillinger du ændrer, kan du altid gendanne de oprindelige værdier.

Bemærk!

  • Computerproducenten stiller muligvis flere strømstyringsmodeller og indstillinger til rådighed.

Slukke computeren ved hjælp af Tænd/sluk-knappen

I denne version af Windows er det nemmere at slukke computeren: Du skal blot klikke på knappen Tænd/sluk i menuen Start.

Billede af tænd-/sluk-knappen
Tænd/sluk-knap

Yderligere oplysninger finder du under Slukke en computer: ofte stillede spørgsmål.