Der er kun adgang til alle funktioner og knapper i Windows Media Center med tastaturet. WindowsMedia Center indeholder en række tastaturgenveje til de mest anvendte kommandoer og knapper, som du kan bruge til at styre Windows Media Center via tastaturet eller med makroer.

Følgende tabel viser de forskellige tastaturgenveje i Windows Media Center.

Vis alle

Bruge genveje til at navigere med tastaturet

Følgende tabel viser, hvordan man bruger genveje til at navigere med tastaturet.

Hvis du vil
Skal du bruge denne tastaturgenvej

Åbne Windows Media Center eller gå tilbage til skærmbilledet StartWindows i Media Center

Windows Tast+ALT+ENTER

Lukke Windows Media Center

ALT+F4

Acceptere valget

ENTER

Gå tilbage til det foregående skærmbillede

TILBAGE

Gå til det første element på en liste

HOME

Gå til det sidste element på en liste

END

Gå til den næste side

PGDN

Gå til den forrige side

PGUP

Gå til venstre, til højre, op eller ned

PILETASTER

Gå ind og ud af vinduestilstand

ALT+ENTER

Bruge genveje til at styre lyden

Følgende tabel viser, hvordan du bruger genveje til at styre lyden.

Hvis du vil
Skal du bruge genvejstasten

Slå lyden fra

F8

Skrue ned for lyden

F9

Skrue op for lyden

F10

Slå undertekster for hørehæmmede til og fra

CTRL+SKIFT+C

Gå til Musik

CTRL+M

Afspille en lydfil eller sang

CTRL+SKIFT+P

Afbryde midlertidigt eller fortsætte en lydfil eller sang

CTRL+P

Afspille en lydfil eller sang igen

CTRL+B

Springe til den næste sang

CTRL+F

Spole en sang hurtigt frem

CTRL+SKIFT+F

Kopiere en cd

CTRL+R

Åbne gevejsmenuen

CTRL+D

Bruge genveje til at styre tv'et

Følgende tabel viser, hvordan du bruger genveje til at styre tv'et.

Hvis du vil
Skal du bruge denne genvejstast

Gå til Optaget tv

CTRL+O

Gå til programguiden

CTRL+G

Gå til Live tv

CTRL+T

Optage et tv-program

CTRL+R

Afbryde midlertidigt eller fortsætte live tv eller optaget tv

CTRL+P

Afslutte optagelsen eller afslutte afspilningen af tv-programmet

CTRL+SKIFT+S

Fortsætte med at afspille tv-programmet

CTRL+SKIFT+P

Spole live tv eller optaget tv tilbage

CTRL+SKIFT+B

Spole live tv eller optaget tv hurtigt frem

CTRL+SKIFT+F

Springe tilbage

CTRL+B

Springe fremad

CTRL+F

Vise gevejsmenuen

CTRL+D

Gå til den næste kanal

PGUP

Gå til den forrige kanal

PGDN

Bruge genveje for at afspille radioen

Følgende tabel viser, hvordan du bruger genveje til at afspille radioen.

Hvis du vil
Skal du bruge genvejstasten

Gå til radio

CTRL+A

Afbryde midlertidigt eller fortsætte live radio

CTRL+P

Afbryde live radio

CTRL+SKIFT+S

Fortsætte med at afspille radio

CTRL+SKIFT+P

Springe tilbage

CTRL+B

Springe fremad

CTRL+F

Vise gevejsmenuen

CTRL+D

Bruge genveje til at at få vist billeder

Følgende tabel viser, hvordan man bruger genveje til at få vist billeder.

Hvis du vil
Skal du bruge genvejstasten

Gå til billeder

CTRL+I

Zoome ind på et billede i Billeddetaljer

ENTER

Afspille et diasshow

CTRL+SKIFT+P

Afbryde et diasshow

CTRL+SKIFT+S

Afbryde et diasshow midlertidigt

CTRL+P

Springe tilbage til foregående billede

PIL OP eller VENSTRE PIL

Springe fremad til næste billede

PIL NED eller HØJRE PIL

Vise gevejsmenuen

CTRL+D

Bruge genveje til at afspille videoer

Følgende tabel viser, hvordan du bruger genveje til at afspille videoer.

Hvis du vil
Skal du bruge genvejstasten

Gå til Videoer

CTRL+E

Afspille

CTRL+SKIFT+P

Afbryde midlertidigt

CTRL+P

Afbryde

CTRL+SKIFT+S

Spole tilbage

CTRL+SKIFT+B

Spole hurtigt frem

CTRL+SKIFT+F

Springe tilbage

CTRL+B

Springe fremad

CTRL+F

Bruge genveje til at afspille dvd'er

Følgende tabel viser, hvordan du bruger genveje til at afspille dvd'er.

Hvis du vil
Skal du bruge genvejstasten

Gå til menuen Dvd

CTRL+SKIFT+M

Afspille

CTRL+SKIFT+P

Afbryde midlertidigt

CTRL+P

Afbryde

CTRL+SKIFT+S

Spole tilbage

CTRL+SKIFT+B

Spole hurtigt frem

CTRL+SKIFT+F

Gå til det forrige kapitel

CTRL+B

Gå til det næste kapitel

CTRL+F

Ændre dvd-vinkel

PILETASTER

Ændre dvd'ens lyd

CTRL+SKIFT+A

Ændre dvd'ens undertekster

CTRL+U