Før i tiden var fotoredigering og -fremstilling lig med filmfremkaldelse i et mørkekammer eller et professionelt fotolaboratorium — og tilmed uddannelse. I løbet af de seneste ti år har digitale kameraer og computere dog revolutioneret dette felt inden for fotografi, så alle nu kan redigere og udskrive billeder i hjemmet. I denne artikel kan du lære at bruge værktøjerne i Windows til at se, organisere, redigere, udskrive og dele digitale billeder med andre.

Indlæse billeder fra kameraet til computeren

De fleste digitale kameraer gemmer billeder på et flash-hukommelseskort som f.eks. et Compact Flash- eller SD-kort (Secure Digital). Når du har fyldt et hukommelseskort helt op med billeder, skal du importere billederne til computeren. Derefter kan du slette indholdet af hukommelseskortet og bruge det til at gemme et nyt sæt billeder.

Du kan importere billeder på to overordnede måder:

 • Tilslut kameraet direkte. Du kan importere billeder ved at slutte kameraet direkte til computeren via et USB-kabel (Universal Serial Bus). Med denne metode skal kameraet være tændt, så importen af billeder vil tære lidt på batteriet. Du skal også have kablet ved hånden, hvis du skal importere billeder regelmæssigt.

  Illustration af et USB-kabel
  USB-kabel
 • Brug en hukommelseskortlæser. Det er hurtigst at importere billeder ved at bruge en hukommelseskortlæser, der kan købes separat. Tag hukommelseskortet ud af kameraet, skub det ind i kortlæseren, og tilslut derefter kortlæseren i computerens USB-port. Mange computere har indbyggede kortlæsere, så du kan skubbe hukommelseskort direkte ind i computeren.

  Illustration af en hukommelseskortlæser
  Hukommelseskortlæser

Uanset hvilken metode du bruger, bør Windows automatisk kunne genkende kameraet eller kortlæseren, når udstyret tilsluttes computeren (hvis ikke, skal du se Fejlfinding i forbindelse med kameratilslutning eller Tip til løsning af problemer med USB-enheder). Følg derefter disse trin:

 1. Klik på Importer billeder med Windows. Windows i dialogboksen Automatisk afspilning for at finde billederne på dit hukommelseskort.

  Billede af dialogboksen Automatisk afspilning
  Denne dialogboks vises, når du tilslutter et kamera eller en kortlæser i computeren
 2. Når Windows har fundet billederne, bliver du spurgt, om du vil oprette et mærke (et ord eller kort udtryk, der beskriver gruppen) til de billeder, du importerer. Skriv evt. mærkenavnet i boksen Mærk disse billeder (valgfrit). Hvis de billeder, du importerer, ikke har noget fællestræk, kan du springe dette trin over. Du kan altid mærke de enkelte billeder senere (se "Organisere og finde billederne" i denne artikel).

  Billede af dialogboksen Importerer billeder og videoer
  Du kan mærke billeder, når du importerer dem
 3. Når Windows begynder at importere billederne, skal du markere feltet Slet efter import, hvis du vil slette billederne fra hukommelseskortet, når importen er færdig. Det skaber plads på kortet, så du kan tage nye billeder.

  Billede af dialogboksen Importerer billeder og videoer
  Marker feltet for at slette de importerede billeder på hukommelseskortet

Når billederne er importeret, vises de i Windows Billedgalleri.

Tip!

 • Du kan bruge en såkaldt scanner til at konvertere almindelige fotografier til digitale billeder.

Windows Billedgalleri og mappen Billeder

Windows Billedgalleri er et indbygget værktøj i Windows, som du kan bruge til at se, organisere, redigere, dele og udskrive digitale billeder (og videoer). Det åbnes automatisk, når du har importeret en gruppe billeder. Hvis du vil åbne ved andre lejligheder, skal du klikke på knappen StartBillede af knappen Start, klikke Alle programmer og derefter klikke på WindowsBilledgalleri.
Billede af Windows Billedgalleri
Windows Billedgalleri
Windows Billedgalleri er designet til brug sammen med mappen Billeder, som er hovedlageret for billeder på computeren. Alle billeder i mappen Billeder — herunder de billeder, du har importeret — vises i Billedgalleri. Hvis du vil åbne mappen Biller, skal du klikke på knappen StartBillede af knappen Start, Billeder.
Billede af mappen Billeder
Mappen Billeder

Windows Billedgalleri og mappen Billeder kan udføre nogle af de samme ting. Du kan f.eks. se og udskrive billeder og se et diasshow med billederne fra enten mappen Billeder eller Billedgalleri. Hvad skal du så vælge at bruge?

Generelt set er Billedgalleri det bedste sted at arbejde med billederne. Her kan du se alle dine billeder på ét sted, og det er nemt at vise dem efter dato, mærke og andre kriterier. Det indeholder også nogle funktioner, som mappen Billeder ikke har, f.eks. er det muligt at rette eksponeringen og farverne i et billede, det kan beskæres, og røde øjne kan fjernes.

Se billeder

Windows Billedgalleri giver mange muligheder for at se samlingen af billeder. Første gang du åbner Billedgalleri, kan du se alle billederne og videoerne. Hvis du kun vil se billederne, skal du klikke på pilen ud for Alle billeder og videoer og derefter klikke på Billeder.

Billeder af navigationsruden i Windows Billedgalleri
Klik på Billeder for at se hele samlingen af billeder

Arbejde med miniaturer

I Windows Billedgalleri vises billederne som miniaturer — små udgaver af billederne. Hvis du vil se så mange miniaturer som muligt, skal du få Billedgalleri til at fylde hele skærmbilledet ved at klikke på knappen Maksimer i vinduetBillede af knappen Maksimer
Du kan ændre på størrelsen af miniaturer ved at klikke på ZoomBillede af knappen Zoom i Windows Billedgalleri, og derefter flytte skyderen opad eller nedad. Du kan gøre miniaturerne mindre, hvis du hurtigt vil gennemse en stor billedsamling. Eller du kan gøre miniaturerne større for at se flere detaljer på billederne. Ændring af miniaturestørrelsen påvirker ikke originalbilledets fulde størrelse.
Billede af store og små miniaturer i Windows Billedgalleri
Store miniaturer (venstre) og små miniaturer (højre)
Hvis du vil gå tilbage til den oprindelige visning, hvor miniaturerne er i en mellemstørrelse, skal du klikke på knappen StandardminiaturestørrelseBillede af knappen Standardstørrelse for miniature i Windows Billedgalleri.

Hvis du peger på en lille eller mellemstor miniature, bliver den større, og der vises oplysninger om billedet.

Billede af eksempel på miniature
Peg på en miniature for at forstørre den

Rotere et billede

Høje billeder kan blive vist på siden i Billedgalleri. Du kan rotere disse billeder, så retningen bliver rigtig, ved at klikke på knappen Roter mod uretBillede af knappen Roter mod uret i Windows Billedgalleri eller knappen Roter med uretBillede af knappen Roter med uret i Windows Billedgalleri.
Billede af miniature før og efter rotation
Miniature før rotation (venstre) og efter rotation (højre)

Se et billede i fuld størrelse

Dobbeltklik på billedet for at få det vist, så det fylder det meste af vinduet i billedgalleriet. I højre side af vinduet viser oplysningsruden oplysninger om billedet og giver dig mulighed for at føje mærker til det (se "Føje mærker til billeder" nedenfor).

Maksimer vinduet Billedgalleri for at få vist den størst mulige visning af billedet. Du kan også lukke oplysningsruden ved at klikke på knappen Luk i rudens øverste hjørne.

Du kan zoome ind på et udsnit af billedet ved at klikke på knappen Zoom og flytte skyderen opad. Når du har zoomet ind, kan du trække i en hvilken som helst del af billedet med håndmarkøren Billede af håndmarkøren for at flytte rundt på billedet. Du kan gendanne den almindelige visning ved at klikke på knappen Tilpas til vindueBillede af knappen Zoom i Windows Billedgalleri
Billede af et digitalt billede i fuld størrelse og zoomet
Billede i fuld størrelse (venstre) og zoomet billede (højre)

Du kan gendanne miniaturevisningen ved at klikke på Tilbage til galleri.

Se et diasshow af billederne

Du kan få vist de digitale billeder som et selvkørende diasshow, der fylder hele skærmbilledet. Du kan også vælge blandt en række forskellige diasshowtemaer med animationer og andre visuelle effekter. I nogle temaer vises adskillige billeder på skærmen på én gang, sådan som det er vist i billedet herunder.

Billede af diasshow i Windows Billedgalleri
Eksempel på diasshow

Hvis du vil starte et diasshow, skal du vælge de billeder, du vil have, og derefter klikke på knappen Diasshow i bunden af Billedgalleri. Hvis du ikke markerer billeder, vil diasshowet omfatte alle billederne i den aktuelle visning.

Billede af knappen Diasshow
Knappen Diasshow

Når et diasshow kører, kan du sætte det på pause, justere hastigheden, gå frem eller tilbage og vælge, om billeder skal vises i tilfældig rækkefølge eller sekventielt. Hvis du vil vises kontrollerne til diasshow, skal du flytte musen hen over bunden af skærmen. Hvis kontrollerne ikke vises, skal du højreklikke på diasshowet for at vise en menu.

Billede af kontrolelementer til diasshow
Kontrolelementer til diasshow

Tryk på Esc for at afslutte et diasshow, eller klik på Afslut på kontrollerne til diasshowet.

Bemærkninger

 • Hvis du vil vises diasshowtemaer, skal din computer have en underscore på mindst 3,0 i grafikkategorien i Windows Experience Index. Yderligere oplysninger kan du finde under Hvad er Windows Experience Index?

 • Visse diasshowtemaer er kun med i Windows Vista Home Premium og Windows Vista Ultimate.

Organisere og finde billederne

Hvis du bruger dit digitale kamera regelmæssigt, får du hurtigt samlet hundredvis eller tusindvis af billeder på computeren. Når du skal finde et bestemt billede i samlingen, kan du bruge værktøjerne i Windows Billedgalleri.

Finde billeder efter dato

Det digitale kamera mærker billederne med den dato, hvor de er taget. Billedgalleri bruger disse oplysninger til automatisk at organisere billederne efter dato. Du kan derfor gennemse billederne efter det år, den måned eller den dag, hvor de er taget.

Hvis du vil finde billeder efter dato, skal du klikke på et år, en måned eller en dato under Optaget den i navigationsruden (venstre rude) i Billedgalleri. Du kan se alle de billeder, der blev taget, i den valgte periode.

Billede af filteret Optagelsesdato i navigationsruden i Windows Billedgalleri
Klik på et år, en måned eller en dag for at se billederne fra denne periode

Yderligere oplysninger finder du under Finde billeder efter dato.

Mærke billeder

Du kan bruge Windows Billedgalleri til at føje mærker til billederne — sigende ord eller udtryk, der beskriver motivet på billedet, og hvornår det er taget. Hvis du mærker billederne, er det meget nemmere at finde dem fremover, fordi du let kan få vist alle de billeder, der har et bestemt mærke.

Det lyder måske som en tidskrævende opgave at skulle mærke hvert eneste billede, men det behøver det ikke at være — du kan mærke en hel gruppe af billeder ad gangen. Du kan f.eks. føje mærket "Fødselsdag" til 20 eller 30 billeder af en fødselsdagsfest. Hvis du vil føje mærker til billeder, skal du følge disse trin:

 1. Marker de billeder, du vil mærke, i Billedgalleri. Du kan markere flere billeder ved at holde CTRL-tasten nede, mens du klikker på de ønskede billeder.

 2. Klik på knappen OplysningerBillede af knappen Zoom i Windows Billedgalleri Oplysningsruden åbnes.
 3. Klik på Tilføj mærker i oplysningsruden, indtast navnet på mærket i boksen, og tryk på ENTER. Mærket føjes til alle de markerede billeder. Du kan tilføje lige så mange mærker, du vil.

  Billede, der viser, hvordan et mærke føjes til fire billeder vha. oplysningsruden
  Marker billeder, og skriv derefter deres mærker i oplysningsruden

Du behøver ikke at skrive mærkerne, hvis du allerede har oprettet dem. Du kan se de mærker, du har oprettet, ved at klikke på pilen ud for Mærker i navigationsruden i Billedgalleri. Hvis du vil føje et eksisterende mærke til et billede, skal du trække et eller flere billeder til mærket, som det er vist på nedenstående billede.

Billede, der viser, hvordan et mærke tilføjes ved at trække et billede til mærket i navigationsruden
Træk billeder til et mærke for at tilføje mærket til disse billeder

Prøv at gøre det til en vane at mærke billeder staks, når du har importeret dem. Så ender du ikke med stakkevis af billeder, der mangler at blive mærket. Du kan finde flere oplysninger under Mærke billeder, så de er nemmere at finde og Tip om organisering af billeder.

Finde billeder efter mærke

Når du har mærket billederne, kan du nemt finde dem igen. Skriv mærket i søgeboksen. Alle billederne med mærket bliver vist. I nedenstående eksempel skal du f.eks. skrive Dyr for at finde alle de billeder, der er mærket med ordet "Dyr". Alle de billeder, hvis filnavn indeholder ordet "dyr", vises også.

Billede, der viser, hvordan du finder billeder ved at skrive i søgefeltet
Skriv tekst i søgeboksen for at finde billeder, du har mærket

Hvis du ikke kan huske, hvilke mærker du har oprettet, kan du klikke på et mærke på listen Mærker for at se alle billederne med det mærke.

Billede af listen Mærker
Listen Mærker

Yderligere oplysninger finder du under Finde et billede på computeren.

Redigere billeder

Det er ikke nemt at tage det perfekte billede. Derfor indeholder Windows Billedgalleri nyttige værktøjer, du kan bruge til at retouchere billederne. Du kan få adgang til disse værktøjer ved at markere et billede, klikke på knappen Ret på værktøjslinjen og derefter klikke på en af følgende funktioner i ruden Ret:

Billede, der viser et digitalt billede før og efter beskæring
Et billede, der er markeret til beskæring (venstre) og billedet efter beskæring (højre)

Du kan eksperimentere så meget, du vil, da du altid kan fortryde handlingerne og gendanne originalbilledet. Yderligere oplysninger finder du under Tip om redigering af billeder.

Dele billeder med andre

Deling af digitale billeder betyder at stille dem til rådighed for andre, så de kan se dem på deres computere. De mest almindelige delingsmetoder er at offentliggøre billederne på et websted eller at sende billederne via e‑mail.

Websteder til fotodeling

Du kan dele dine digitale billeder med andre ved at sende (kopiere, overføre eller "uploade") dem til et websted, der er beregnet til fotodeling. Du kan invitere venner og familie til at besøge webstedet for at se dine fotoalbum. De fleste websteder til fotodeling tilbyder gratis deling og opbevaring af billeder. Vær dog opmærksom på, at nogle websteder sletter dine billeder, hvis du ikke køber trykte kopier eller varer på webstedet inden for en given tidsfrist. Sørg for at læse webstedets politikker.

Dele billeder via e‑mail

Du kan også dele billeder med andre via e‑mail. Du kan bruge Windows Billedgalleri til at vedhæfte billeder i en e‑mail. Billedgalleri kan automatisk komprimere dem (reducere deres filstørrelse), så e‑mailen overføres hurtigere, og billederne fylder mindre på modtagerens computer. Originalbillederne påvirkes ikke.

Hvis du vil sende billeder via e‑mail, skal du markere billederne i Windows Billedgalleri og derefter klikke på knappen E‑mail på værktøjslinjen. Vælg en billedstørrelse (standardstørrelse eller mellem er som regel ok) i dialogboksen Tilknyt filer, og klik på Vedhæft.

Billede af dialogboksen Vedhæft billeder og filer
Vælg e‑mail-billedstørrelsen

Windows åbner en ny e‑mail i e‑mail-programmet, der som standard er Windows Mail. Hvis du vil skifte standardprogram for e-mail, skal du se Skifte e‑mail-standardprogram. De billeder, du har valgt, vedhæftes meddelelsen.

Billede af et digitalt billede, der er vedhæftet en e-mail
Billede, der er vedhæftet en e‑mail

Før du sender billedet, skal du angive modtagernes e‑mail-adresser, skrive et emne og indtaste en kort meddelelse. Klik derefter på Send. Yderligere oplysninger finder du under Introduktion til e‑mail og Sende billeder eller videoer i e‑mail.

Tip!

 • Du kan også sender billeder fra mappen Billeder i en e‑mail-meddelelse. Klik på de billeder, du vil sende, og klik derefter på E‑mail på værktøjslinjen.

Udskrive billeder

I dette afsnit beskrives tre overordnede udskrivningsmetoder. Yderligere oplysninger om udskrivning finder du under Introduktion til udskrivning.

Brug af en hjemmeprinter

Hvis du har en printer i hjemmet, kan du udskrive dine egne fotografier. Inkjet-printere og farvesublimationsprintere kan fremstille farvefotografier af høj kvalitet, når de bruges sammen med fotopapir. Mange har indbyggede hukommelseskortlæsere og små LCD-skærme, så du kan udskrive billeder uden brug af computeren.

Illustration af en inkjetprinter
Inkjet-printer

Du kan udskrive billeder fra computeren på forskellige måder. Du kan udskrive et enkelt billede, udskrive flere billeder på samme side eller udskrive et kontaktark (miniaturebilleder i en oversigt).

Hvis du vil udskrive billeder ved hjælp af Windows Billedgalleri, skal du vælge de billeder, du vil udskrive. Klik på Udskriv på værktøjslinjen, og klik derefter på Udskriv. Vælg de ønskede udskriftsindstillinger i dialogboksen Udskriv billeder, og klik derefter på Udskriv. Yderligere oplysninger finder du under Billedudskrivning: ofte stillede spørgsmål.

Billede af vinduet Udskriv billeder
Vinduet Udskriv billeder

Bestille fotoaftryk online

Hjemmeprintere er praktiske, når du hurtigt vil udskrive billeder. Hvis du vil undgå at bruge tid og penge på at anskaffe blæk og papir, bør du dog overveje at benytte en online fototjeneste. Her kan du sende (kopiere) billederne til et websted. Derfra kan du bestille aftryk i forskellige størrelser og betale for dem med kreditkort. De færdigtrykte billeder sendes med posten til din adresse.

En af fordelene ved at benytte en online fototjeneste er de mange forskellige produkter, de kan tilbyde. Foruden almindelige aftryk kan du bestille personlige t-shirts, lykønskningskort, kalendere, krus, plakater, musemåtter og meget mere — alt sammen med de billeder, du har udvalgt. Desuden tilbyder disse websteder som regel fotodelingstjenester (se "Dele billeder med andre" ovenfor).

Du kan også bestille aftryk direkte fra Windows Billedgalleri eller mappen Billeder. Yderligere oplysninger finder du under Bestille fremkaldelse af billeder online.

Fremkalde billeder hos en forhandler

Hvis du hurtigt vil have fremkaldt billeder, og du ikke har en printer, kan du tage kameraets hukommelseskort med til en butik, der tilbyder fremkaldelse af digitale fotografier. Det kan f.eks. være en fotohandler, et supermarked eller andre større eller mindre butikker. Nogle butikker har selvbetjeningskiosker, hvor du selv kan redigere, beskære og udskrive billederne på få minutter.

Sikkerhedskopiere billederne

Hvis du bruger et digitalt kamera, kan du nemt komme til at tage tusindvis af digitale billeder på bare nogle få år. Disse billeder kan have stor affektionsværdi og er uerstattelige, hvis computerens harddisk skulle få defekt. Derfor er det vigtigt at sikkerhedskopiere billederne ved at opbevare kopier af dem et andet sted. Du kan f.eks. kopiere dem til skrivbare dvd'er eller cd'er eller til en ekstern harddisk, eller du kan benytte en internetbaseret fillagringstjeneste.