I denne artikel kan du lære at finde, organisere og bruge filer og mapper på computeren.

Hvad er filer og mapper?

En fil kan sammenlignes med et trykt dokument på et skrivebord eller i et arkiv. Det er det element, der indeholder en samling indbyrdes relaterede oplysninger. På en computer kan en fil f.eks. være et tekstdokument, et regneark, et digitalt billede eller selv en sang. Hvert billede, du tager med et digitalt kamera, er f.eks. en separat fil, og en musik-cd kan indeholde dusinvis af individuelle sangfiler.

På computeren repræsenteres filer af ikoner. Når du ser på en fils ikon, kan du straks se, hvilken slags fil den er. Her er nogle almindelige filikoner:

Billede af filikoner
Ikonets udseende afslører filens type

En mappe er en slags beholder, hvor du kan gemme filer. Hvis du lægger tusindvis af papirark på et skrivebord, ville det være næsten umuligt at finde et bestemt ark, når du skal bruge det. Derfor opbevares papirark ofte i arkivskabe. Hvis filer arrangeres i logiske grupper, er det nemmere at finde en bestemt fil.

På computeren tjener mapper dette formål. Sådan ser et typisk mappeikon ud:

Billede af mappeikoner
En tom mappe (venstre) og en mappe med filer (højre)

Mapper indeholder ikke kun filer, men også andre mapper. En mappe i en makke kaldes ofte en undermappe. Du kan oprette alle de ønskede undermapper, som kan indeholde alle de ønskede filer og yderligere undermapper.

Sådan organiserer Windows filer og mapper

Hvad angår organisering, skal du ikke starte fra grunden. Windows er leveret med en række almennyttige mapper, du kan bruge som udgangspunkt, når du skal organisere dine filer. Her følger en liste over nogle af de mest almindelige mapper, hvor du kan gemme filer og andre mapper:

  • Dokumenter. Brug denne mappe til at gemme tekstbehandlingsfiler, regneark, præsentationer og andre forretningsmæssige filer.

  • Billeder. Brug denne mappe til at gemme digitale billeder, uanset om de stammer fra kameraet, scanneren eller e‑mail fra andre personer.

  • Musik. Brug denne mappe til at gemme digital musik som f.eks. sange, du kopierer fra en lyd-cd eller henter fra internettet.

  • Videoer. Brug denne mappe til at gemme videoer som f.eks. klip fra et digitalt kamera, et videokamera eller videofiler, du henter fra internettet.

  • Hentede filer. Brug denne mappe til at gemme filer og programmer, du henter fra internettet.

Du kan finde disse mapper på forskellige måder. Det er nemmest at åbne den personlige mappe, som indeholder alle dine andre mapper. Den personlige mappe har ikke navnet "personlig" — den har det brugernavn, som er anvendt til at logge på computeren. Hvis du vil åbne den, skal du klikke på knappen StartBillede af knappen Start og derefter klikke på dit brugernavn øverst i den højre rude i menuen Start.
Billede af menuen Start, der viser den personlige mappe
Du kan åbne mapper fra menuen Start

Du kan også finde mapperne Dokumenter, Billeder og Musik i menuen Start lige under din personlige mappe.

Husk på, at du kan oprette undermapper i disse mapper for at organisere filerne. I mappen Billeder kan du f.eks. oprette undermapper for at organisere billeder efter dato, begivenhed eller navne på personer, der findes på billederne, eller efter et andet passende mønster.

Introduktion til en mappes enkeltdele

Når du åbner en mappe på skrivebordet, vises et mappevindue. Foruden at vise indholdet af mappen har et mappevindue også forskellige dele, du kan bruge til at navigere rundt i Windows eller arbejde med filer og mapper på en overskuelig måde. Her er en typisk mappe og dens enkeltdele:

Billede af mappen Dokumenter
Mappen Dokumenter
Mappedel Anvendelse
Mappedel

Adresselinje

Anvendelse

Brug adresselinjen til at navigere til en anden mappe uden at lukke det aktuelle mappevindue. Yderligere oplysninger finder du under Navigere ved hjælp af adresselinjen.

Mappedel

Knapperne Tilbage og Fremad

Anvendelse

Brug knapperne Tilbage og Fremad til at navigere til andre mapper, du allerede har åbnet, uden at lukke det aktuelle vindue. Disse knapper fungerer sammen med adresselinjen. Når du har skiftet mappe ved hjælp af adresselinjen, kan du bruge knappen Tilbage til at gå tilbage til den oprindelige mappe.

Mappedel

Søgefeltet

Anvendelse

Skriv et ord eller udtryk i søgefeltet for at søge efter en fil eller undermappe, der er gemt i den aktuelle mappe. Søgningen starter, når du begynder at skrive, så når du f.eks. skriver B, vises alle de filer, der begynder med bogstavet B, på mappens filliste. Yderligere oplysninger finder du under Finde en fil eller mappe.

Mappedel

Værktøjslinje

Anvendelse

Du kan bruge værktøjslinjen til at udføre almindelige opgaver som f.eks. at ændre udseendet af filer og mapper, kopiere filer til en cd eller starte et diasshow med digitale billeder. Værktøjslinjens knapper skifter, så du kun får vist de nyttige kommandoer. Hvis du f.eks. klikker på en billedfil, vises andre knapper på værktøjslinjen, end når du klikker på en musikfil.

Mappedel

Navigationsrude

Anvendelse

Ligesom adresselinjen kan du bruge navigationsruden til at få vist andre mapper. I sektionen Favoritlinks kan du nemt skifte til en anden mappe eller starte en søgning, du tidligere har gemt. Hvis du ofte går til den samme mappe, kan du trække mappen til navigationsruden for at gøre den til et af dine egne favoritlinks. Yderligere oplysninger finder du under Arbejde med navigationsruden.

Mappedel

Filliste

Anvendelse

Her vises indholdet af den aktuelle mappe. Hvis du har brugt søgefeltet til at finde en fil, er det kun de filer, der opfylder søgekriteriet, der vises. Yderligere oplysninger finder du under Tip om søgning efter filer.

Mappedel

Kolonneoverskrifter

Anvendelse

Brug kolonneoverskrifterne til at ændre rækkefølgen af filerne på fillisten. Du kan sortere, gruppere eller stable filerne i den aktuelle visning. Yderligere oplysninger finder du under Tip om søgning efter filer.

Mappedel

Detaljerude

Anvendelse

I detaljeruden vises de mest almindelige egenskaber, der er tilknyttet den markerede fil. Filegenskaber er oplysninger om en fil, f.eks. forfatteren, datoen for den seneste ændring af filen og eventuelle beskrivende mærker, du har føjet til filen. Yderligere oplysninger finder du under Føje mærker eller andre egenskaber til filer.

Mappedel

Indholdsrude

Anvendelse

Brug indholdsruden til at se indholdet af mange typer filer. Hvis du f.eks. markerer en e‑mail, en tekstfil eller et billede, kan du se indholdet uden at åbne det i et program. Som standard vises indholdsruden ikke i de fleste mapper. Hvis du vil se den, skal du klikke på knappen Organiser på værktøjslinjen, klikke på Layout og derefter klikke på Indholdsrude.

Vise filerne i en mappe

Når du åbner en mappe og ser filerne, foretrækker du måske større (eller mindre) ikoner eller et arrangement, der viser forskellige oplysninger om hver enkelt fil. Du kan foretage den slags ændringer ved at bruge knappen Visninger på værktøjslisten.

Hver gang du klikker på knappen Visninger, ændres visningen af fil- og mappeikonerne i mappevinduet, så der skiftes mellem store ikoner, små ikoner med filoplysninger og visningen Detaljer, der viser flere kolonner med oplysninger om filen.

Hvis du klikker på pilen ud for knappen Visninger, har du flere valgmuligheder. Træk skyderen op eller ned for at finjustere størrelsen af fil- og mappeikonerne. Du kan se ikonerne skifte størrelse, mens du flytter skyderen.

Billede af visningsindstillingerne
Visningsindstillingerne

Finde filerne

Når du skal finde en bestemt fil, er du ofte sikker på, at den ligger i en bestemt mappe som f.eks. Dokumenter eller Billeder. Du vil dog næppe foretrække at skulle gennemse hundredvis af filer og undermapper — en noget uoverskuelig opgave. Du kan spare tid ved at bruge søgefeltet til at finde filen.

Billede af søgefeltet
Søgefeltet

Søgefeltet er placeret over hver mappe. Du kan søge efter en fil ved at åbne den mappe, der indeholder den ønskede fil, klikke på Søg og derefter begynde at skrive. Søgefeltet filtrerer den aktuelle visning på basis af den tekst, du skriver. Filerne vises som søgeresultater, hvis søgeordet matcher filens navn, mærker eller andre filegenskaber. Tekstdokumenter vises, hvis søgeordet forekommer i teksten inde i dokumentet. Søgningen undersøger både den aktuelle mappe og alle dens undermapper.

Hvis du ikke aner, hvor du skal søge efter en fil, kan du udvide søgningen til at omfatte hele computeren i stedet for en enkelt mappe. Yderligere oplysninger finder du under Finde en fil eller mappe.

Kopiere og flytte filer og mapper

Du vil måske ændre filers placering på computeren. Du kan flytte filer til en anden mappe eller kopiere dem til flytbare medier (f.eks. cd'er eller hukommelseskort) for at dele dem med en anden person.

De fleste brugere kopierer og flytter filer ved hjælp af en metode, der kaldes træk og slip. Start med at åbne den mappe, der indeholder den fil eller mappe, du vil flytte. Åbn derefter den mappe, du vil flytte den til. Placer mappevinduerne på skrivebordet, så du kan se indholdet af dem begge.

Træk derefter filen eller mappen fra den første mappe til den anden mappe. Mere skal der ikke til.

Sådan trækkes filer
Du kan kopiere eller flytte en fil ved at trække den fra mappe til mappe

Når du bruger træk og slip-metoden, vil filen eller mappen nogle gange blive kopieret, mens den andre gange bliver flyttet. Hvad er forklaringen? Hvis du trækker et element mellem mapper, der ligger på samme harddiskdrev, flyttes det, så der ikke oprettes to kopier af samme fil eller mappe på det samme harddiskdrev. Hvis du derimod trækker elementet til en mappe på et andet harddiskdrev (f.eks. en netværksadresse) eller et flytbart medie som f.eks. en cd, kopieres elementet. På denne måde bliver filen eller mappen ikke fjernet fra sin oprindelige placering.

Yderligere oplysninger om kopiering og flytning af filer finder du under Flytte og kopiere filer ved hjælp af træk og slip-metoden.

Oprette og slette filer

Det er mest almindeligt at oprette nye filer ved hjælp af et program. Du kan f.eks. oprette et tekstdokument i et tekstbehandlingsprogram eller en filmfil i et videoredigeringsprogram.

Nogle programmer opretter en fil, når du åbner dem. Når du f.eks. åbner WordPad, vises en tom side. Den repræsenterer en tom fil, der ikke er gemt. Start med indtastningen. Når du er klar til at gemme dit arbejde, skal du klikke på Filer på menulinjen og derefter klikke på Gem som. Brug den viste dialogboks til at skrive et filnavn, der gør det let for dig at finde filen igen fremover, og klik derefter på Gem.

Som standard gemmer de fleste programmer filer i mapper som f.eks. Dokumenter, Billeder og Musik, så du nemt kan finde filerne igen. Yderligere oplysninger om oprettelse af nye filer finder du under Gemme en fil.

Når du ikke længere skal bruge en fil, kan du fjerne den fra computerens harddisk for at spare plads og undgå at overfylde computeren med uønskede filer. Du kan slette en fil ved at åbne den mappe, der indeholder filen, og derefter markere filen. Tryk på DELETE, og klik derefter på Ja i dialogboksen Slet fil.

Når du sletter en fil, gemmes den midlertidigt i papirkurven. Du kan betragte papirkurven som en sikkerhedsmappe, hvor du kan genoprette filer og mapper, du har slettet ved et uheld. Du bør med jævne mellemrum tømme papirkurven for at frigøre den harddiskplads, de slettede filer optager. Oplysninger om tømning af papirkurven finder du under Slette filer permanent fra papirkurven.

Åbne en eksisterende fil

Du kan åbne en fil ved at dobbeltklikke på den. Filen åbnes i det program, du har brugt til at oprette eller redigere den. Hvis det f.eks. er en tekstfil, åbnes den i et tekstbehandlingsprogram.

Det er dog ikke altid tilfældet. Hvis du f.eks. dobbeltklikker på et digitalt billede, bliver det normalt åbnet i en billedfremviser. Hvis du vil redigere billedet, skal du faktisk bruge et andet program. Højreklik på filen, klik på Åbn med, og klik derefter på navnet på det program, du vil bruge.