Juster lydstyrken

På de fleste højttalere er der en knap til at justere lydstyrken med, men du kan også styre det overordnede lydniveau på en computer med Windows. Her kan du se hvordan:

Vis alle

Sådan justeres lydstyrken ved hjælp af musen

  1. Klik på knappen Start, og klik derefter på Kontrolpanel.

  2. I Kontrolpanel skal Klassisk visning være aktiveret, så alle ikoner i Kontrolpanel vises. Hvis det ikke er aktiveret, skal du klikke på Skift til Klassisk visning i venstre rude i Kontrolpanel.

  3. Klik på Lydenheder for at åbne dialogboksen Egenskaber for Lydenheder. Klik på fanen Lydstyrke. Gå til skyderen Lydstyrke for enhed, og flyt pilen til dit foretrukne lydniveau.

  4. Klik på OK, og klik derefter på Luk i Kontrolpanel.

Sådan justeres lydstyrken ved hjælp af tastaturet

  1. Tryk på Ctrl+Esc (eller på Windows-logotasten) for at få vist menuen Start. Tryk derefter på K for at åbne Kontrolpanel.

  2. I Kontrolpanel skal Klassisk visning være aktiveret, så alle ikoner i Kontrolpanel vises. Hvis det ikke er aktiveret, skal du gå til den venstre rude i Kontrolpanel og åbne Skift til Klassisk visning ved at trykke på tabulatortasten og derefter på Enter. Tryk på piletasterne for at flytte til Lydenheder, og tryk derefter på Enter.

  3. Du kan justere Lydstyrke for enhed under fanen Lydstyrke i dialogboksen Egenskaber for Lydenheder ved at trykke på Højre pil for at øge lydstyrken eller på Venstre pil for at mindske lydstyrken. Tryk derefter på Enter.

  4. Luk Kontrolpanel ved at trykke på Alt+F, L.