Vælg andre lyde på computeren

Du kan få computeren til at spille en lyd, når der sker en ofte gentaget systemhændelse, f.eks. når du logger på, eller når du lukker et program. Her kan du se, hvordan du tildeler en lyd til en systemhændelse.

Vis alle

Sådan ændres lyden på computeren ved hjælp af musen

  1. Klik på knappen Start, og klik derefter på Kontrolpanel.

  2. I Kontrolpanel skal Klassisk visning være aktiveret, så alle ikoner i Kontrolpanel vises. Hvis det ikke er aktiveret, skal du klikke på Skift til Klassisk visning i venstre rude i Kontrolpanel.

  3. Klik på Lydenheder for at åbne dialogboksen Egenskaber for Lydenheder. Klik på fanen Lyde. Gå til listen Programhændelser. Klik på en Systemhændelse, og klik derefter i menuen Lyde for at vælge den lyd, der skal afspilles, når den valgte handling udløses.

  4. Klik på OK, og klik derefter på Luk i Kontrolpanel.

Sådan ændres lyden på computeren ved hjælp af tastaturet

  1. Tryk på Ctrl+Esc (eller på Windows-logotasten) for at få vist menuen Start. Tryk derefter på K for at åbne Kontrolpanel.

  2. I Kontrolpanel skal Klassisk visning være aktiveret, så alle ikoner i Kontrolpanel vises. Hvis det ikke er aktiveret, skal du gå til den venstre rude i Kontrolpanel og åbne Skift til Klassisk visning ved at trykke på tabulatortasten og derefter på Enter. Tryk på piletasterne for at flytte til Lydenheder, og tryk derefter på Enter.

  3. Tryk på Ctrl+Tab for at flytte til fanen Lyde i dialogboksen Egenskaber for Lydenheder. Tryk på Alt+P for at gå til listen Programhændelser. Vælg en systemhændelse ved at flytte ved hjælp af tasterne Pil op eller Pil ned. Tryk på Alt+L for at flytte til menuen Lyde, og vælg en lyd for den valgte handling ved at trykke på tasterne Pil op eller Pil ned. Tryk derefter på Enter.

  4. Luk Kontrolpanel ved at trykke på Alt+F, L.