Vælg en lydenhed til afspilning af tekst-til-tale

Du kan vælge din foretrukne lydenhed til afspilning af tekst-til-tale (skrevet tekst til talte ord). Funktionen kan kun bruges, hvis der er installeret mindst én lydenhed. Her kan du se, hvordan du vælger en lydenhed til afspilning af tekst-til-tale:

Vis alle

Sådan vælger du en lydenhed ved hjælp af musen

 1. Klik på knappen Start, og klik derefter på Kontrolpanel.

 2. I Kontrolpanel skal Klassisk visning være aktiveret, så alle ikoner i Kontrolpanel vises. Hvis det ikke er aktiveret, skal du klikke på Skift til Klassisk visning i venstre rude i Kontrolpanel.

 3. Klik på Tale for at åbne dialogboksen Egenskaber for Tale, og klik derefter på Lydinput.

 4. Vælg Brug foretrukken lydenhed under Output for tekst-til-tale i dialogboksen Lydoutputindstillinger for tekst-til-tale. Eller vælg Brug denne lydoutputenhed, og klik på en enhed i menuen.

 5. Klik på Lydstyrke for at åbne dialogboksen Lydstyrke, og flyt derefter skyderne for at justere indstillingerne.

 6. Klik på OK for at gemme ændringerne, og klik derefter på knappen Luk i Kontrolpanel.

Sådan vælger du en lydenhed ved hjælp af tastaturet

 1. Tryk på Ctrl+Esc (eller på Windows-logotasten) for at få vist menuen Start. Tryk derefter på K for at åbne Kontrolpanel.

 2. I Kontrolpanel skal Klassisk visning være aktiveret, så alle ikoner i Kontrolpanel vises. Hvis det ikke er aktiveret, skal du gå til den venstre rude i Kontrolpanel og åbne Skift til Klassisk visning ved at trykke på tabulatortasten og derefter på Enter. Tryk på piletasterne for at flytte til Tale, og tryk derefter på Enter.

 3. Tryk på Alt+L for at flytte til Lydoutput i dialogboksen Egenskaber for Tale.

 4. Tryk på B for at flytte til Brug foretrukken lydenhed under Output for tekst-til-tale i dialogboksen Lydoutputindstillinger for tekst-til-tale. Eller du kan trykke på L for at vælge Brug denne lydoutputenhed og derefter trykke på Tab for at flytte til listen over enheder. Brug piletasterne til at vælge en enhed i menuen.

 5. Tryk på Alt+L for at åbne dialogboksen Lydstyrke. Tryk på Tab og piletasterne for at vælge et niveau for lydstyrken. Tryk på Alt+P, A for at lukke dialogboksen Lydstyrke.

 6. Tryk på Tab for at flytte til OK, og tryk derefter på Enter for at lukke dialogboksen Lydoutputindstillinger for tekst-til-tale. Tryk på Tab for at flytte til OK, og tryk derefter på Enter for at lukke dialogboksen Egenskaber for Tale.

 7. Luk Kontrolpanel ved at trykke på Alt+F, L.