Konfigurere strømstyringen i Windows XP

Strømstyringen forlænger batterilevetiden på bærbare computere og kan reducere strømforbruget på stationære computere. Her kan du se, hvordan du konfigurerer strømstyringen:

 1. Log på computeren som administrator.

 2. Klik på Start, og klik derefter på Kontrolpanel.

 3. Klik på Ydelse og vedligeholdelse.

 4. Klik på Strømstyring.

 5. Klik på rullelisten Strømstyringsmodeller under fanen Strømstyringsmodeller i dialogboksen Egenskaber for Strømstyring, og vælg den strømstyringsmodel, der passer bedst til den måde, du bruger computeren på.

 6. Juster evt. indstillingerne Systemstandby og Systemdvale, hvis du vil vælge andre indstillinger.

  Standby reducerer strømforbruget, når computeren ikke er i brug, ved at slå de dele af computeren fra, der bruger mest energi. Det tager blot nogle få sekunder at starte computeren fra standbytilstand. I dvaletilstand gemmes dine programmer, og computeren lukkes helt ned. Dvale bruger ingen strøm, men det varer nogle få sekunder længere at komme i gang igen efter dvaletilstand, når du skal bruge computeren igen.

  Det formindsker strømforbruget, hvis du vælger kortere tid, inden standby- og dvaletilstand aktiveres, men det kan være lidt til besvær, hvis du skal vente på, at computeren starter.

 7. Under fanen Avanceret kan du vælge, hvilken funktion computerens afbryderknapper skal udføre som standard. På bærbare computere kan du forlænge batteriets levetid betragteligt ved at indstille Når jeg lukker låget på min bærbare computer til Standby.

 8. Markér Aktivér dvale under fanen Dvale, hvis det ikke allerede er gjort.

 9. Klik på OK.

Strømstyringsindstillinger som f.eks. Systemstandby og Systemdvale er et kompromis mellem strømforbrug og bekvemmelighed. Hvis du synes, at det er irriterende, når computeren går i standby- eller dvaletilstand, skal du gentage disse trin for at angive en længere forsinkelse eller helt deaktivere disse funktioner igen.