Aktivér og juster forstørrelsesglasset

Forstørrelsesglasset er en funktion, som gør det nemmere at læse det, der vises på skærmen. Det gøres ved at åbne et separat vindue, som viser en del af skærmen forstørret. Her kan du se, hvordan du aktiverer forstørrelsesglasset og vælger forskellige forstørrelsesniveauer.

Vis alle

Sådan aktiveres forstørrelsesglasset ved hjælp af musen

 1. Klik på Start, peg på Alle programmer, peg på Tilbehør, og klik derefter på Hjælp til handicappede.

 2. Klik på Forstørrelsesglas for at åbne dialogboksen Indstillinger for forstørrelsesglas. Du kan tilpasse forstørrelsen ved at skrive et tal fra 1 til 9 eller ved at vælge pileknappen for at åbne listen med indstillinger på rullelisten.

Sådan aktiveres forstørrelsesglasset ved hjælp af tastaturet

 1. Tryk på Ctrl+Esc (eller på Windows-logotasten) for at få vist menuen Start. Tryk på K, og skriv magnify. Tryk derefter på Enter.

 2. Tryk på Alt+L for at gå til dialogboksen med indstillinger for forstørrelsesglasset. Tilpas niveauet for forstørrelsen til mellem 1 og 9 ved hjælp af Pil op og Pil ned.

Sådan ændres størrelsen på og placeringen af forstørrelsesglasset ved hjælp af musen

 • Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil ændre størrelsen, skal du sikre dig, at forstørrelsesglasset er aktiveret. Flyt musemarkøren over en af kanterne af vinduet med forstørrelsesglasset. Når markøren ændres til en tohovedet pil, skal du holde museknappen nede og trække i vinduet med forstørrelsesglasset for at tilpasse størrelsen.

  • Hvis du vil ændre placeringen, skal du sikre dig, at forstørrelsesglasset er aktiveret. Flyt musemarkøren over vinduet med forstørrelsesglasset. Hold museknappen nede, og træk i vinduet med forstørrelsesglasset for at flytte det til en ny placering.

Sådan ændres størrelsen på og placeringen af forstørrelsesglasset ved hjælp af tastaturet

 • Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil ændre størrelsen på vinduet, skal forstørrelsesglasset være aktiveret, og dialogboksen med indstillinger for forstørrelsesglasset skal være åben. Tryk på Alt+F6, og tryk derefter på Alt+mellemrumstast. Tryk på S. Tryk derefter på en piletast, indtil musemarkøren ændres til en tohovedet pil på siden eller hjørnet af vinduet med forstørrelsesglasset. Fortsæt med at trykke på piletasten, indtil forstørrelsesvinduet har den ønskede størrelse. Tryk derefter på Enter.

  • Hvis du vil ændre placeringen af vinduet, skal forstørrelsesglasset være aktiveret, og dialogboksen med indstillinger for forstørrelsesglasset skal være åben. Tryk på Alt+F6, og tryk derefter på Alt+mellemrumstasten. Tryk på F. Flyt vinduet med forstørrelsesglasset til den ønskede placering ved at trykke på piletasterne. Tryk derefter på Enter.