Slå Musetaster til

Med Musetaster kan du bruge det numeriske tastatur til at styre bevægelserne af musemarkøren. Hvis du vil bruge det numeriske tastatur til dataindtastning og navigation, kan du indstille Musetaster, så de aktiveres, når brugeren trykker på Num Lock. Her kan du se, hvordan du slår Musetaster til:

Vis alle

Sådan slår du Musetaster til ved hjælp af musen

 1. Klik på knappen Start, og klik derefter på Kontrolpanel.

 2. I Kontrolpanel skal Klassisk visning være aktiveret, så alle ikoner i Kontrolpanel vises. Hvis det ikke er aktiveret, skal du klikke på Skift til Klassisk visning i venstre rude i Kontrolpanel.

 3. Klik på Hjælp til handicappede for at åbne dialogboksen Hjælp til handicappede. Klik på fanen Mus. Slå Musetaster til ved at markere afkrydsningsfeltet Brug Musetaster.

 4. Klik på Indstillinger. Klik på de indstillinger, du vil bruge, i dialogboksen Indstillinger for Musetaster.

 5. Klik på OK, klik på OK igen, og klik derefter på Luk for at lukke Kontrolpanel.

Sådan slår du Musetaster til ved hjælp af tastaturet

 1. Tryk på Ctrl+Esc (eller på Windows-logotasten) for at få vist menuen Start. Tryk derefter på K for at åbne Kontrolpanel.

 2. I Kontrolpanel skal Klassisk visning være aktiveret, så alle ikoner i Kontrolpanel vises. Hvis det ikke er aktiveret, skal du gå til den venstre rude i Kontrolpanel og åbne Skift til Klassisk visning ved at trykke på tabulatortasten og derefter på Enter. Tryk på piletasterne for at flytte til Hjælp til handicappede, og tryk derefter på Enter.

 3. Tryk på Ctrl+Tab for at gå til fanen Mus i dialogboksen Indstillinger for hjælp til handicappede. Markér afkrydsningsfeltet Brug Musetaster ved at trykke på M.

 4. Tryk på I for at vælge Indstillinger. I dialogboksen Indstillinger for Musetaster finder du følgende indstillinger, som du kan justere ved hjælp af piletasterne:

  • Tryk på U for at bruge en genvejstast til at slå Musetaster til eller fra ved at trykke på venstre Alt+Skift+Num Lock.

  • Tryk på T for at angive den maksimale hastighed, som musemarkøren flyttes med, når du holder en Musetaster-piletast nede.

  • Tryk på A for at angive, hvor hurtigt musemarkøren accelererer til den maksimale hastighed, når du holder en Musetaster-piletast nede (tryk på A).

  • Tryk på H for at gøre det muligt at sætte hastigheden for markøren ned ved at holde Skift nede og sætte hastigheden for markøren op ved at holde Ctrl nede, mens Musetaster-piletasterne trykkes ned.

  • Tryk på N for at skifte mellem Musetaster og standardhandlinger for det numeriske tastatur, når Num Lock er slået til. Tryk på F, når Num Lock er slået fra.

  • Tryk på S for at få vist et ikon på proceslinjen, når Musetaster er slået til.

  • Tryk på Enter to gange for at gemme indstillingerne og lukke dialogboksene.

  • Luk Kontrolpanel ved at trykke på Alt+F, L.