Føje en enhed eller computer til et netværk


Trinnene for at tilføje en enhed eller en computer til netværket varierer, afhængigt af operativsystemet på computeren, og om netværksenhederne understøtter nyere teknologier. Du kan finde flere oplysninger om konfiguration af et netværk under Konfigurere et hjemmenetværk.

Vis alle

Tilføjelse af en trådløs computer, der kører Windows 7 eller Windows Vista servicepakke 2 ved hjælp af en trykknap

Hvis routeren understøtter WCN (Windows Connect Now) eller WPS (Wi-Fi Protected Setup), kan du føje en computer til netværket ved at følge disse trin:

 1. Tænd for computeren.

 2. Åbn Opret forbindelse til et netværk ved at klikke på netværksikonet (Billede af ikonet for trådløst netværk eller Billede af ikonet for traditionelt netværk) i meddelelsesområdet.

  Der vises en liste over netværk, der er tilgængelige i øjeblikket.

 3. Klik på netværket, og klik derefter på Opret forbindelse.

 4. Tryk på knappen WPS (Wi-Fi Protected Setup) på din router i stedet for at angive en sikkerhedsnøgle eller et adgangsudtryk. Routeren vil automatisk konfigurere computeren til at oprette forbindelse til netværket og anvende netværkets sikkerhedsindstillinger.

  Billede af Windows Connect Now, der hjælper dig med at tilføje en computer til netværket
  Windows Connect Now hjælper dig med at tilføje en computer til netværket.

Bemærk!

 • WCN konfigurerer netværksforbindelsen, sikkerhed er aktiveret som standard. Du kan ændre sikkerhedsindstillingerne senere, hvis du ønsker det.

Sådan tilføjes en trådløs computer, der kører Windows 7, Windows Vista eller Windows XP, ved hjælp af et USB-flashdrev

Hvis du har gemt indstillingerne på et USB-flashdrev, kan du føje computere til netværket ved hjælp af flashdrevet. Sådan gør du:

 1. Log på den computer, der skal føjes til netværket.

 2. Sæt USB-flashdrevet i en USB-port på computeren.

 3. På en computer, som kører Windows 7 eller Windows Vista, skal du klikke på Guiden Installation af trådløst netværk i dialogboksen Automatisk afspilning.

  På en computer, som kører Windows XP, skal du klikke på Guiden Installation af trådløst netværk i dialogboksen USB-flashdrev.

  Du kan blive bedt om at genstarte computeren.

Bemærk!

 • Hvis du vil gemme indstillingerne for et trådløst netværk på et USB-flashdrev, skal du sætte USB-flashdrevet i computeren og derefter benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Åbn Netværks- og delingscenter ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start og derefter klikke på Kontrolpanel. Skriv netværk i søgefeltet, og klik derefter på Netværks- og delingscenter.

  2. Klik på Administrer trådløse netværk.

  3. Højreklik på netværket, klik på Egenskaber, og klik derefter på Kopier denne netværksprofil til et USB-flashdrev.

  4. Marker USB-enheden, og klik derefter på Næste.

  5. Følg anvisningerne i guiden, og klik derefter på Luk.

Sådan tilføjes en trådløs computer, der kører Windows 7, manuelt

 1. Log på computeren.

 2. Åbn Opret forbindelse til et netværk ved at klikke på netværksikonet (Billede af ikonet for trådløst netværk eller Billede af ikonet for traditionelt netværk) i meddelelsesområdet.

 3. Vælg det trådløse netværk på den liste, der vises, og klik på Tilslut.

 4. Skriv sikkerhedsnøglen til netværket eller adgangsudtrykket, hvis du bliver bedt om det, og klik derefter på OK.

  Der vises en bekræftelsesmeddelelse, når der er oprettet forbindelse til netværket.

 5. Gør følgende for at bekræfte, at du har tilføjet computeren:

  Åbn Netværk ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start og derefter klikke på Kontrolpanel. Skriv netværk i søgefeltet, og klik derefter på Vis computere og enheder på netværket.

  Du bør kunne se ikoner for den computer, som du har tilføjet, og for andre computere og enheder, som er en del af netværket.

Bemærk!

Sådan tilføjes en trådløs computer, der kører Windows Vista, manuelt

 1. Log på computeren.

 2. Klik på knappen StartBillede af knappen Start, og klik derefter på Opret forbindelse til.
 3. Vælg det trådløse netværk på den liste, der vises, og klik på Opret forbindelse.

 4. Skriv sikkerhedsnøglen til netværket eller adgangsudtrykket, hvis du bliver bedt om det, og klik derefter på OK.

  Der vises en bekræftelsesmeddelelse, når du er sluttet til netværket.

 5. Du kan kontrollere, at computeren er blevet tilføjet, ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  Åbn Netværk ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start og derefter klikke på Kontrolpanel. Skriv netværk i søgefeltet, og klik derefter på Vis computere og enheder på netværket.

  Du bør kunne se ikoner for den computer, som du har tilføjet, og for andre computere og enheder, som er en del af netværket.

Bemærk!

 • Hvis du ikke kan se ikoner i mappen Netværk, er netværksregistrering og fildeling muligvis slået fra. Du kan slå netværksregistrering og fildeling til ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start, klikke på Kontrolpanel, klikke på Netværk og internet, klikke på Netværks- og delingscenter og derefter ændre de relevante indstillinger under Deling og registrering.

Sådan tilføjes en trådløs computer, der kører Windows XP, manuelt

 1. Log på computeren som administrator.

 2. Klik på Start, højreklik på Computer, og klik derefter på Egenskaber.

 3. Klik på Computernavn, og klik derefter på Skift.

 4. Hvis navnet på arbejdsgruppen ikke er ARBEJDSGRUPPE, skal du ændre navnet til ARBEJDSGRUPPE og derefter klikke på OK. Ellers skal du klikke på Annuller for at lukke dialogboksen Ændring af computernavn.

  Hvis det er nødvendigt at ændre arbejdsgruppens navn, bliver du bedt om at genstarte computeren. Genstart computeren, og fortsæt derefter med nedenstående trin.

 5. Klik på Start, klik på Kontrolpanel, klik på Netværks- og Internetforbindelser, og klik derefter på Netværksforbindelser.

 6. Klik på ikonet for den trådløse netværksforbindelse, og klik derefter på Vis trådløse netværk, der er tilgængelige under Netværksopgaver.

 7. Vælg det trådløse netværk på den liste, der vises, og klik på Opret forbindelse.

Sådan tilføjes en kabelforbundet (Ethernet) computer, der kører Windows 7

 1. Slut computeren til en hub, switch eller router, og tænd den. Hvis du har kabelforbundet Ethernet i dit hjem, og der findes et stik i det rum, hvor computeren er, kan du slutte computeren til Ethernet-stikket i stedet for.

 2. Du kan kontrollere, at computeren er blevet tilføjet, ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  Åbn Netværk ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start og derefter klikke på Kontrolpanel. Skriv netværk i søgefeltet, og klik derefter på Vis computere og enheder på netværket.

  Du bør kunne se ikoner for den computer, som du har tilføjet, og for andre computere og enheder, som er en del af netværket.

Bemærk!

Sådan tilføjes en kabelforbundet (Ethernet) computer, der kører Windows Vista

 1. Slut computeren til en hub, switch eller router, og tænd den. Hvis du har kabelforbundet Ethernet i dit hjem, og der findes et stik i det rum, hvor computeren er, kan du slutte computeren til Ethernet-stikket i stedet for.

 2. Du kan kontrollere, at computeren er blevet tilføjet, ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  Åbn Netværk ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start og derefter klikke på Kontrolpanel. Skriv netværk i søgefeltet, og klik derefter på Vis computere og enheder på netværket.

  Du bør kunne se ikoner for den computer, som du har tilføjet, og for andre computere og enheder, som er en del af netværket.

Bemærk!

 • Hvis du ikke kan se ikoner i mappen Netværk, er netværksregistrering og fildeling muligvis slået fra. Du kan slå netværksregistrering og fildeling til ved at klikke på knappen Start Billede af knappen Start, klikke på Kontrolpanel, klikke på Netværk og internet, klikke på Netværks- og delingscenter og derefter ændre de relevante indstillinger under Deling og registrering.

Sådan tilføjes en kabelforbundet (Ethernet) computer, der kører Windows XP

 1. Tilslut computeren i en hub, kontakt eller router, og tænd for den. (Hvis dit hjem har Ethernet-ledninger, og du har et stik i det rum, hvor computeren er, kan du slutte computeren til Ethernet-stikket i stedet for).

 2. Log på computeren som administrator.

 3. Klik på Start, højreklik på Computer, og klik derefter på Egenskaber.

 4. Klik på fanen Computernavn, og klik på Skift.

 5. Hvis navnet på arbejdsgruppen ikke er ARBEJDSGRUPPE, skal du ændre navnet til ARBEJDSGRUPPE og derefter klikke på OK.

  Hvis du blev nødt til at ændre arbejdsgruppens navn, bliver du bedt om at genstarte computeren. Genstart computeren, og fortsæt derefter med nedenstående trin.

 6. Klik på Start, og klik derefter på Netværkssteder.

 7. Klik på Vis arbejdsgruppecomputere i ruden til venstre under Netværksopgaver.

 8. Vælg computeren på den liste, der vises, og klik på Opret forbindelse.

Sådan tilføjes en trådløs enhed

Hvis du vil tilføje en Bluetooth-telefon, et tastatur, en mus eller en anden trådløs enhed til computeren, skal du følge vejledningen i Oprette forbindelse til Bluetooth-enheder og andre trådløse enheder og netværksenheder. Hvis du vil tilføje en trådløs enhed til netværket som f.eks. en trådløs printer eller printerserver, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Tænd enheden.

 2. Følg den vejledning, der fulgte med enheden, for at føje den til netværket.

 3. Når enheden er blevet tilføjet, skal du logge på en netværkscomputer.

 4. Gør følgende for at bekræfte, at du har tilføjet enheden:

  Åbn Netværk ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start og derefter klikke på Kontrolpanel. Skriv netværk i søgefeltet, og klik derefter på Vis computere og enheder på netværket.

  Du bør kunne se et ikon for enheden. Hvis enheden er en printer, kan det være nødvendigt at aktivere deling af printer, så de andre computere på netværket kan bruge den.

Bemærk!

Sådan tilføjes en kabelbaseret enhed

 1. Tænd enheden, og slut den til en hub, switch eller router eller til en anden computer,som er sluttet til en hub, switch eller router. Enheden skal nu være sluttet til netværket.

 2. Du kan kontrollere, at enheden er blevet tilføjet, ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  Åbn Netværk ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start og derefter klikke på Kontrolpanel. Skriv netværk i søgefeltet, og klik derefter på Vis computere og enheder på netværket.

  Du bør kunne se et ikon for enheden. Hvis enheden er en printer, er det muligvis nødvendigt at aktivere deling af printer, så andre computere på netværket kan bruge den.

Bemærk!

Sådan tilføjes en printer

 • Du kan føje en printer direkte til computeren (kaldes en lokal printer), føje en printer til netværket eller forbinde en delt printer. Du kan finde flere oplysninger under Installere en printer.Har du brug for mere hjælp?