Tilføje eller redigere medieoplysninger i Windows Media Player


Du har måske elementer i Windows Media Player-biblioteket med manglende eller forkerte medieoplysninger, f.eks. sangtitler, numre, kunstnernavne, albumtitler eller genrer. Der er muligvis blevet tilføjet forkerte oplysninger, da du kopierede numrene fra cd'en, eller du har muligvis brugt et andet program til at kopiere cd'erne. Uanset hvad grunden er, er afspilleren afhængig af medieoplysninger for at kunne organisere elementerne i biblioteket, så det er vigtigt, at alle elementer i biblioteket har nøjagtige og fuldstændige medieoplysninger.

Du kan finde flere oplysninger om afspillerbiblioteket under Introduktion til Windows Media Player.

Tilføje medieoplysninger automatisk

I mange tilfælde kan afspilleren automatisk hente medieoplysninger for dig og føje dem til filerne. Når du kopierer en cd, kan afspilleren f.eks. søge i en onlinedatabase og hente medieoplysninger om numrene på cd'en.

Afspilleren kan også jævnligt undersøge indholdet af biblioteket for at se, om elementer mangler medieoplysninger. Først sammenlignes elementerne i biblioteket med elementer i onlinedatabasen, derefter henter afspilleren automatisk de manglende medieoplysninger og føjer dem til filerne i biblioteket.

Du kan finde detaljerede oplysninger om, hvordan du automatisk kan tilføje eller redigere medieoplysninger, når du kopierer en cd, under Kopiere musik fra en cd.

Tilføje eller redigere medieoplysninger manuelt

Du kan også tilføje eller redigere medieoplysninger manuelt. Hvis du har elementer i afspillerbiblioteket, der mangler eller har forkerte medieoplysninger, findes der adskillige metoder, du kan bruge til at rette medieoplysningerne manuelt.

Vis alle

Sådan tilføjes medieoplysninger ved hjælp af onlinedatabasen

Det er som regel nemmest at føje medieoplysninger til en fil, der allerede findes i afspillerbiblioteket, ved at søge efter oplysningerne i onlinedatabasen. Denne metode fungerer bedst, når der findes oplysninger i databasen, men afspilleren ikke automatisk kunne sammenligne dem med filen i afspillerbiblioteket.

 1. Klik på knappen StartBillede af knappen Start, klik på Alle programmer, og klik derefter på Windows Media Player.
  Klik på knappen Skift til bibliotekBillede af knappen Skift til bibliotek i øverste højre hjørne af afspilleren, hvis den aktuelt er åben, og du er i tilstanden Aktuel afspilning.
 2. Højreklik på et element i afspillerbiblioteket, og klik derefter på Søg efter albumoplysninger. Afspilleren opretter forbindelse til internettet og viser dialogboksen Søg efter albumoplysninger.

  Hvis du vil markere flere tilstødende elementer, skal du klikke på det første element, holde Skift nede og derefter klikke på det sidste element. Hvis du vil markere ikke-tilstødende elementer, skal du holde Ctrl nede, mens du klikker på de enkelte elementer.

 3. Sammenhold elementet eller elementerne med det korrekte album på listen, eller afgræns søgningen, i dialogboksen Søg efter albumoplysninger.

  Afspilleren lukker dialogboksen og føjer oplysningerne til afspillerbiblioteket. Efter et stykke tid, som afhænger af, hvor mange ændringer du har foretaget, og om afspilleren udfører andre handlinger, føjes oplysningerne også til filen. Du kan gennemtvinge, at afspilleren skal opdatere filen med det samme, ved at klikke på Organiser og derefter klikke på Anvend opdaterede medieoplysninger.

Sådan tilføjes medieoplysninger ved hjælp af kommandoen Rediger

Hvis det ikke betyder noget, om du skal angive alle oplysninger manuelt, kan du tilsidesætte onlinedatabasen og rette oplysningerne direkte i afspillerbiblioteket ved hjælp af kommandoen Rediger.

 1. Klik på knappen StartBillede af knappen Start, klik på Alle programmer, og klik derefter på Windows Media Player.
  Klik på knappen Skift til bibliotekBillede af knappen Skift til bibliotek i øverste højre hjørne af afspilleren, hvis den aktuelt er åben, og du er i tilstanden Aktuel afspilning.
 2. Højreklik på filnavnet, kunstnernavnet eller en anden medieoplysningsattribut i afspillerbiblioteket, og klik derefter på Rediger.

  Hvis attributten ikke er synlig i afspillerbiblioteket, kan det være nødvendigt at bruge det vandrette rullepanel nederst i biblioteket (hvis det findes) til at rulle til venstre eller højre, eller det kan være nødvendigt at konfigurere biblioteket til at vise attributkolonner, der som standard er skjulte. Du kan finde oplysninger om, hvordan du ændrer, hvilke kolonner der vises i afspillerbiblioteket, under Ændre, hvordan du får vist elementer i biblioteket i Windows Media Player.

  Hvis du vil foretage samme attributændring for flere elementer, kan du spare tid ved at markere gruppen af elementer, før du højreklikker på attributten. Hvis du vil markere flere sammenhængende elementer, skal du holde Skift nede, mens du vælger elementerne. Hvis du vil markere flere ikke-sammenhængende elementer, skal du holde Ctrl nede, mens du foretager markeringen.

 3. Skriv de oplysninger, du vil tilføje eller rette, og tryk derefter på Enter.

  Oplysningerne føjes til afspillerbiblioteket. Efter et stykke tid, som afhænger af, hvor mange ændringer du har foretaget, og om afspilleren udfører andre handlinger, føjes oplysningerne også til filen. Du kan gennemtvinge, at afspilleren skal opdatere filen med det samme, ved at klikke på Organiser og derefter klikke på Anvend opdaterede medieoplysninger.

 4. Gentag trin 1 og 2 efter behov for at rette de andre attributter.

  Bemærk!

  • Visse attributter, f.eks. længde, størrelse og bithastighed, kan ikke redigeres.

  • Nogle attributter, f.eks. medvirkende kunstner og genre, kan have flere poster, der er adskilt med semikoloner.

Sådan tilføjes medieoplysninger ved at trække elementer

Hvis der er elementer i afspillerbiblioteket med korrekte medieoplysninger, og du vil kopiere de pågældende attributter til et andet element med forkerte oplysninger, kan du hurtigt gøre det ved at trække det forkerte element hen over det korrekte element.

 1. Klik på knappen StartBillede af knappen Start, klik på Alle programmer, og klik derefter på Windows Media Player.
  Klik på knappen Skift til bibliotekBillede af knappen Skift til bibliotek i øverste højre hjørne af afspilleren, hvis den aktuelt er åben, og du er i tilstanden Aktuel afspilning.
 2. Klik på en visning i navigationsruden i afspillerbiblioteket, f.eks. Kunstner, Album eller Genre.

 3. I detaljeruden skal du trække elementet med de forkerte medieoplysninger hen over elementet med de korrekte medieoplysninger.

  Træk f.eks. "Ukendt album" hen over albummet "Giant Steps". Alle elementer i "Ukendt album" bliver en del af "Giant Steps".

 4. Hvis der vises en bekræftelsesdialogboks, skal du klikke på Ja.

Sådan forhindres det, at medieoplysninger overskrives

Når du har brugt tid på at føje medieoplysninger til filerne, er det en god ide at bekræfte, at de ikke overskrives af afspilleren senere.

 1. Klik på knappen StartBillede af knappen Start, klik på Alle programmer, og klik derefter på Windows Media Player.
  Klik på knappen Skift til bibliotekBillede af knappen Skift til bibliotek i øverste højre hjørne af afspilleren, hvis den aktuelt er åben, og du er i tilstanden Aktuel afspilning.
 2. Klik på Organiser i biblioteket i afspilleren, klik på Indstillinger, og klik derefter på fanen Bibliotek.

 3. Kontrollér, at indstillingen Tilføj kun manglende oplysninger, den er som standard valgt, er valgt i området Automatisk opdatering af medieoplysninger til filer.

  Derved forhindres, at afspilleren ved et uheld kommer til at overskrive de rette medieoplysninger, du har tilføjet, med de forkerte medieoplysninger, som måske er tilgængelige i onlinedatabasen.

  Bemærk!

  • Hvis du bruger kommandoen Søg efter albumoplysninger til manuelt at hente medieoplysninger fra onlinedatabasen, overskrives medieoplysningerne uanset de indstillinger, du har valgt.Har du brug for mere hjælp?