Batterimåler: ofte stillede spørgsmål


Her er svar på nogle almindelige spørgsmål om batteriikonet og batterimåleren. Hvis du har problemer med batteriet, så se Løsninger på almindelige problemer med batterier.

Vis alle

Hvorfor ser jeg ikke et batteriikon i meddelelsesområdet?

Ikonet er muligvis skjult. Sådan får du vist batteriikonet:

 1. Højreklik på et tomt område af proceslinjen, og klik derefter på Egenskaber.

 2. Klik på Tilpas under Meddelelsesområde.

 3. Klik på Slå systemikoner til eller fra i Ikoner i meddelelsesområdet.

 4. Klik på Slået til på rullelisten ved siden af Strømforsyning på siden Slå systemikoner til eller fra under Funktionsmåder og klik derefter på OK.

  Billede af siden med systemikoner
  Siden Systemikoner

Hvis du ikke kan ændre strømstyringsindstillingen, er der muligvis ikke installeret noget batteri i computeren. Eller indstillingen administreres af systemadministratoren. Du kan finde flere oplysninger i Hvorfor tillader Windows ikke, at jeg ændrer en systemindstilling?

Bemærk!

 • Batteriikonet vises ikke, hvis du bruger en stationær computer uden en UPS-nødstrømsforsyning, eller hvis du bruger en UPS-nødstrømsforsyning, der er sluttet til computeren ved hjælp af et serielt kabel.

 • Hvis du bruger en UPS-nødstrømsforsyning med en USB-forbindelse (Universal Serial Bus), og du ikke kan se et batteriikon i meddelelsesområdet, skal du kontrollere, at USB-kablet fra UPS-enheden er tilsluttet en USB-port på computeren. Hvis USB-kablet er tilsluttet USB-porten, men du stadig ikke kan se batteriikonet, skal du se i det materiale, der fulgte med UPS-enheden, eller opdatere UPS-enhedens driver. Du kan finde flere oplysninger under Opdatere drivere: Anbefalede links.

Hvorfor bliver batteriikonet ved med at skifte?

Batteriikonet skifter udseende afhængigt af, om computeren er tilsluttet en stikkontakt eller kører på batteriet. Det angiver, om batteriet er ved at blive opladet, eller det er helt opladet. Batteriikonet angiver også den resterende batteristrøm i trin på 10 procent og skifter udseende, hvis batteristrømmen når et lavt eller kritisk niveau. Ikonet ændrer også udseende, hvis der ikke registreres et batteri.

I følgende tabel forklares betydningen af forskellige batteriikoner.

Batteritilstand Ikon Forklaring
Batteritilstand

Computeren er tilsluttet en stikkontakt.

Ikon
Billede af batteriikonet under opladning
Forklaring

Batteriikonet vises kortvarigt, når du første gang tilslutter den bærbare computer til stikkontakten. Mens batteriet oplades, udfyldes batteriikonet i trin på 10 procent startende ved 10 procent. Hvis batteriikonet ikke fyldes op, sender batteriet muligvis ingen data om opladningstilstanden. Hvis den bærbare computer er tilsluttet stikkontakten i lang tid, og batteriniveauet forbliver lavt, kan der være problemer med computerens hardware. Hvis du har et ældre batteri, er det muligvis helt opladet, men en fuld opladning vises ikke som 100 procent.

Batteritilstand

Batteriet er fuldt opladet.

Ikon
Billede af ikon for fuldt opladet batteri med et universelt stik ud for det
Forklaring

Computeren er tilsluttet en stikkontakt, og batteriet er helt opladet.

Batteritilstand

Computeren kører på batteristrøm, og batteriet aflades.

Ikon
Billede af batteriikon med faldende batteriniveau
Forklaring

Når computeren kører på batteristrøm, viser ikonet den resterende strøm i trin på 10 procent, indtil batteristrømmen når det lave batteriniveau.

Batteritilstand

Batteriniveauet er lavt.

Ikon
Billede af batteriikon, når det når det lave batteriniveau
Forklaring

Batteristrømmen har nået lavt batteriniveau.

Bemærk  Hvis du indstiller det lave batteriniveau til over 25 procent, vises advarselsikonet for lavt batteriniveau ikke. Sådan ændres grænsen for lavt batteriniveau Hvordan ændres meddelelsen om lavt batteriniveau?.

Batteritilstand

Batteriniveauet er kritisk lavt.

Ikon
Billede af batteriikon, når batteriniveau når kritisk niveau
Forklaring

Batteristrømmen har nået et kritisk lavt batteriniveau. Når batteriopladningen når det kritiske batteriniveau, viser batteriikonet som standard en advarsel om kritisk batteriniveau, og den bærbare computer går i dvaletilstand.

Sådan ændres værdien for kritisk batteriniveau Hvordan ændres meddelelsen om lavt batteriniveau?.

Batteritilstand

Batteritilstanden er ukendt.

Ikon
Billede af batteriikon, når den resterende strøm ikke kan fastsættes
Forklaring

Procentdelen for den resterende batteristrøm kan ikke fastslås.

Batteritilstand

Windows kan ikke finde et batteri i batteribåsen, eller batteriet fungerer ikke korrekt.

Ikon
Billede af ikon for, at der ikke blev fundet et batteri, eller ikon for dårligt batteri
Forklaring

Computeren er tilsluttet en stikkontakt, og enten registreres der ikke noget batteri, eller også fungerer batteriet ikke korrekt. Batteriet er muligvis ikke monteret korrekt i batteribåsen, eller der kan være problemer med batteriet eller computerens hardware. Du kan finde flere oplysninger i den dokumentation, der fulgte med computeren, eller du kan besøge producentens websted.

Hvorfor ændres batterimålerens angivelse af den resterende tid så drastisk nogle gange?

Strømforbruget varierer konstant, afhængigt af hvad du foretager dig, og af hvor lang tid du bruger på det. Der bruges f.eks. betydeligt mere batteristrøm, hvis du ser en dvd, end hvis du læser og skriver e-mails. Derfor er batterimåleren ofte bagud med at sende data om batteristrømmen og den anslåede resterende tid. Du kan finde flere oplysninger i Hvor nøjagtig er batterimåleren?

Hvordan skjuler jeg batteriikonet i meddelelsesområdet (på proceslinjen)?

 1. Højreklik på et tomt område af proceslinjen, og klik derefter på Egenskaber.

 2. Klik på Tilpas under Meddelelsesområde.

 3. Klik på Slå systemikoner til eller fra i Ikoner i meddelelsesområdet.

 4. Klik på pilen ud for Strømforsyning på siden Slå systemikoner til eller fra, klik på Slået fra, og klik derefter på OK.

Hvordan vælger jeg, hvilke strømstyringsplaner der vises på batterimåleren?

Batterimåleren kan vise to strømstyringsplaner.

Billede af batterimåler, som viser strømbesparelsesplaner
Batterimåleren viser strømstyringsplaner

Sådan vælges de strømstyringsplaner, der vises på batterimåleren

 1. Åbn Strømstyring ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start, klikke på Kontrolpanel, klikke på System og sikkerhed og derefter klikke på Strømstyring.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Flere strømstyringsplaner på siden Vælg en strømstyringsplan, og vælg derefter en plan. Alle de modeller du opretter, herunder planer, der er udarbejdet af producenten af den bærbare computer, vises under Flere strømstyringsplaner.

  • Oprette en ny strømstyringsplan. Du kan finde flere oplysninger under Ændre, oprette eller slette en strømstyringsplan (strømstyringsmodel).

  Den strømstyringsplan, du vælger eller opretter, bliver som standard den aktive model og vises derefter på batterimåleren. Hvis du vil aktivere en anden plan, skal du vælge den på listen.

Hvorfor kan jeg ikke vælge en strømstyringsplan på batterimåleren?

Du har muligvis ikke de krævede brugerrettigheder til at vælge en anden strømstyringsplan. Hvis computeren er en del af et netværk i en organisation – f.eks. en skole eller en virksomhed – har organisationens systemadministrator måske på forhånd angivet den aktive strømstyringsplan i stedet for at lade dig vælge en.Har du brug for mere hjælp?