Du kan bruge Lommeregner til mange forskellige opgaver – lige fra simpel matematik til avanceret statistik. Her er svar på nogle almindelige spørgsmål om Lommeregner på skrivebordet.

Du kan finde flere oplysninger om appen Lommeregner til Windows i Appen Lommeregner til Windows: Ofte stillede spørgsmål.

Vinduet Lommeregner
Vinduet Lommeregner
Vis alle

Hvilke forskellige tilstande er der for Lommeregner?

Lommeregner kan bruges i fire tilstande – Standard, Videnskabelig, Programmør og Statistik.

 1. Åbn Lommeregner ved at stryge ind fra højre kant af skærmen og trykke på Søg (hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren ned og klikke på Søg). Indtast calc.exe i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på Calc.

 2. Tryk eller klik på Vis, og vælg derefter den ønskede tilstand.

Bemærk!

 • Når du skifter tilstand, slettes den aktuelle beregning. Beregningsoversigten og de tal, der er lagret i hukommelsen, bevares.

Tilstanden Videnskabelig

I denne tilstand kan du udføre beregninger, som er lidt mere komplekse end i tilstanden Standard.

 • Hvis du vil bruge inverse funktioner, skal du trykke eller klikke på knappen Inv.

 • I tilstanden Videnskabelig har Lommeregner en præcision på 32 betydende cifre.

Bemærk!

 • Hvis du kombinerer flere operatorer (+,-,*,/), bruger Lommeregner standardrækkefølgen for operatorer – dvs. den udfører beregninger i følgende rækkefølge:

  1. Parenteser

  2. Eksponenter og rødder

  3. Multiplikation og division

  4. Addition og subtraktion

Tilstanden Programmør

I denne tilstand har Lommeregner en præcision på op til 64 bit, afhængigt af den valgte ordstørrelse.

 • Lommeregner overholder operatorernes prioritet.

 • Tilstanden Programmør er en ren heltalstilstand – decimaldelen af tal bruges ikke.

Tilstanden Statistik

I denne tilstand skal du indtaste de data, du vil foretage statistiske beregninger for, og derefter udføre beregningerne.

 1. Indtast de første data, og tryk eller klik derefter på Tilføj for at føje data til datasættet.

 2. Tryk eller klik på knappen for den statistiske beregning, du vil udføre.

Hvad er beregningsoversigten?

En session starter, når du åbner Lommeregner, og varer til du lukker den. Beregningsoversigten gemmer alle de beregninger, der er udført i en session. Du kan ændre værdierne i oversigten og beregne nye resultater. Du kan få vist beregningsoversigten for tilstandene Standard og Videnskabelig.

 1. Åbn Lommeregner ved at stryge ind fra højre kant af skærmen og trykke på Søg (hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren ned og klikke på Søg). Indtast calc.exe i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på Calc.

 2. Tryk eller klik på Vis, og tryk eller klik derefter på Oversigt.

 3. Stryg hen over eller dobbeltklik på den beregning, du vil redigere.

 4. Skriv de nye værdier, du vil beregne, og tryk derefter på Enter.

Bemærk!

 • Der er separate oversigter for tilstandene Standard og Videnskabelig. Du får vist oversigten for den tilstand, du bruger.

Hvordan kan jeg konvertere værdier fra en måleenhed til en anden?

 1. Åbn Lommeregner ved at stryge ind fra højre kant af skærmen og trykke på Søg (hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren ned og klikke på Søg). Indtast calc.exe i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på Calc.

 2. Tryk eller klik på Vis, og tryk eller klik derefter på Enhedskonvertering.

 3. Under Vælg den enhedstype, du vil konvertere skal du trykke eller klikke på den enhedstype, du vil konvertere, den værdi, du vil konvertere fra, og den værdi, du vil konvertere til.

 4. I feltet Fra skal du indtaste den værdi, du vil konvertere.

Kan jeg beregne datoer?

Ja, du kan bruge Lommeregner til at beregne forskellen mellem to datoer eller til at lægge dage til eller trække dage fra en angivet dato.

 1. Åbn Lommeregner ved at stryge ind fra højre kant af skærmen og trykke på Søg (hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren ned og klikke på Søg). Indtast calc.exe i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på Calc.

 2. Tryk eller klik på Vis, og tryk eller klik derefter på Beregning af dato.

 3. Vælg den type beregning, du vil udføre, under Vælg den ønskede beregning af dato.

 4. Vælg værdier, og tryk eller klik derefter på Beregn.

Hvordan kan jeg beregne brændstofforbrug, leje eller prioritetsydelser?

 1. Åbn Lommeregner ved at stryge ind fra højre kant af skærmen og trykke på Søg (hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren ned og klikke på Søg). Indtast calc.exe i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på Calc.

 2. Tryk eller klik på Vis, tryk eller peg på Regneark, og tryk eller klik derefter på det element, du vil beregne.

 3. Under Vælg den værdi, du vil beregne skal du vælge den værdi, du vil beregne. Indtast værdierne i tekstfelterne, og tryk eller klik derefter på Beregn.