Hvis pc'en har et trådløst netværkskort (Wi‑Fi), vises ikonet for trådløst netværk Ikon for trådløst netværk, når du klikker på amuletten Indstil. Windows registrerer automatisk trådløse netværk, der er inden for rækkevidde.

Sådan får du vist en liste over trådløse netværk

 1. Stryg ind fra højre kant af skærmbilledet, og tryk derefter på Indstil.
  Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmbilledet, flytte musemarkøren ned og derefter klikke på Indstil.

 2. Tryk eller klik på ikonet for trådløst netværk (Ikon for trådløst netværk ).

Hvis Windows ikke registrerer et netværk, som du mener er inden for pc'ens rækkevidde, kan det skyldes et af følgende problemer.

Problemer
Mulige løsninger

Kontakten til trådløst netværk på pc'en er slået fra.

Mange bærbare computere og tablet-pc'er har en kontakt foran eller på siden, der bruges til at aktivere eller deaktivere den trådløse forbindelse. Hvis den bærbare computer eller tablet-pc'en har en kontakt, skal du sørge for, at den er tændt. Nogle bærbare computere bruger også en kombination af funktionstaster til at slå kontakten til eller fra. I den dokumentation, der fulgte med pc'en, kan du læse, hvor du finder kontakten til trådløst netværk.

Flytilstand er slået til.

Sådan slås flytilstand fra

 1. Stryg ind fra højre kant af skærmbilledet, og tryk derefter på Indstil.
  Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmbilledet, flytte musemarkøren ned og derefter klikke på Indstil.

 2. Tryk eller klik på ikonet for trådløst netværk (Ikon for trådløst netværk ).
 3. Kontrollér, at Flytilstand er angivet til Fra.

Pc'en er for langt væk fra den trådløse router eller det trådløse adgangspunkt.

Flyt pc'en nærmere til routeren eller adgangspunktet. Hvis det er en bærbar computer, kan du prøve at flytte den rundt for at finde rækkevidden for det trådløse signal og den bedste placering til pc'en.

Hvis du ikke kan komme tættere på routeren eller adgangspunktet, kan du overveje at købe og installere en ekstern antenne til det trådløse netværkskort for at forbedre modtagelsen. Se oplysningerne, der fulgte med det trådløse netværkskort, for at se, om du kan installere en ekstra antenne.

Din router og netværkskortet i pc'en fungerer muligvis ikke sammen.

For at det fungerer, skal netværkskortet i pc'en bruge en trådløs standard, der svarer til eller er ældre end routerens trådløse standard. Hvis netværkskortet i pc'en f.eks. bruger den trådløse standard 802.11n (kaldes også Wireless-N), men din router bruger 802.11g (kaldes også Wireless-G), kan du ikke oprette forbindelse, fordi Wireless-G-standarden er en tidligere version og ikke kan genkende Wireless-N. Hvis routeren bruger Wireless-N, men netværkskortet i pc'en bruger Wireless-G, kan du dog oprette forbindelse, hvis routeren er indstillet til blandet tilstand, da Wireless-N fungerer sammen med nogle af eller alle de tidligere standarder (802.11a, 802.11b og 802.11g).

Den trådløse router eller det trådløse adgangspunkt er deaktiveret eller fungerer ikke korrekt.

Der er to ting, du kan prøve:

 • Kontrollér, at routeren eller adgangspunktet er aktiveret, og at lampen for trådløst signal lyser.

 • Nulstil routeren eller adgangspunktet ved at frakoble den/det. Vent mindst 10 sekunder, tilslut derefter routeren eller adgangspunktet igen.

  Advarsel!

  • Hvis du nulstiller routeren eller adgangspunktet, afbrydes forbindelsen for alle på netværket midlertidigt.

Kontakt netværksadministratoren, hvis du ikke administrerer adgangspunktet eller netværket.

Der er interferens fra andre enheder.

Nogle enheder i hjemmet kan forårsage interferens mellem pc'en og netværk, der er inden for rækkevidde. Eksempelvis bruger mikroovne og nogle trådløse telefoner bestemte frekvenser (2,4 GHz og 5 GHz), der også bruges af en del netværkshardware.

Der er to ting, du kan prøve:

 • Hvis der findes sådanne enheder i nærheden af pc'en, kan du slå dem fra midlertidigt eller flytte dem længere væk.

 • Skift indstillingerne for routeren eller adgangspunktet for at bruge en anden trådløs kanal, eller indstil kanalen til at blive valgt automatisk, hvis den er indstillet til et fast kanalnummer. Nogle gange fungerer én trådløs kanal bedre end andre. Kontrollér den dokumentation, der fulgte med adgangspunktet eller routeren, for at få instruktioner i at indstille den trådløse signalkanal.

Routeren eller adgangspunktet er optaget.

Routeren eller adgangspunktet kan have for travlt til at have tid til at svare på nye anmodninger, hvis de bruges af flere pc'er eller enheder. Hvis du har andre pc'er, der er sluttet til netværket, kan du midlertidigt prøve at afbryde forbindelsen til dem.

Det netværk, du leder efter, er ikke indstillet til at udsende sit netværksnavn.

Din trådløse router er muligvis ikke indstillet til at udsende sit netværks-id (SSID). Når SSID'et udsendes, bliver netværket synligt for alle inden for netværkets rækkevidde. Herved forbedres netværkets sikkerhed også (se nedenstående advarsel for yderligere detaljer). Se i dokumentationen til den trådløse router, eller åbn websiden med routerindstillinger for at slå udsendelse af SSID til.

Advarsel!

 • Normalt udsender et trådløst netværk sit navn, og pc'en "lytter" efter navnet på det netværk, den vil oprette forbindelse til. Da et skjult netværk ikke udsender sit navn, kan pc'en ikke finde det, og derfor skal netværket i stedet finde pc'en. For at det kan ske, skal pc'en udsende både navnet på det netværk, den søger efter, og sit eget navn. I denne situation vil andre pc'er, der "lytter" efter netværk, kende navnet på din pc samt det netværk, du er tilsluttet, hvilket øger risikoen for, at pc'en bliver hacket.

Din netværksadministrator har blokeret brugen af bestemte netværk.

Hvis du er på virksomhedens netværk, kan netværksadministratoren bruge Gruppepolitik til at kontrollere brugen af trådløse netværk. Hvis du mener, at der er trådløse netværk inden for pc'ens rækkevidde, som ikke er synlige, eller som du ikke kan oprette forbindelse til, fordi netværksadministratoren har blokeret dem, skal du kontakte netværksadministratoren.

Det trådløse netværkskort er i overvågningstilstand.

Hvis der kører en app til overvågning af netværk på pc'en, sættes det trådløse netværkskort i overvågningstilstand, hvilket forhindrer, at Windows opretter forbindelse til trådløse netværk. Hvis du vil oprette forbindelse til et trådløst netværk, skal du lukke appen til overvågning af netværk eller følge vejledningen i appen for at afslutte overvågningstilstand.Har du brug for mere hjælp?