Ændre, oprette eller slette en strømstyringsplan (strømstyringsmodel)


En strømstyringsplan er en samling hardware- og systemindstillinger, der bestemmer, hvordan computeren bruger og sparer strøm. Strømstyringsplaner kan spare energi, maksimere systemydeevnen eller skabe balance mellem energibesparelse og ydeevne. Standardstrømstyringsplanerne - Balanceret og Strømbesparelse - opfylder de flestes behov. Men du kan ændre indstillingerne for eksisterende planer eller oprette din egen plan.

Vis alle

Sådan ændres indstillingerne for en enkelt plan

Du kan ændre følgende indstillinger for de enkelte strømstyringsplaner:

 • Indstille computeren, så dens slumringstilstand aktiveres efter en periode uden aktivitet. Du kan finde flere oplysninger under Slukke en computer: ofte stillede spørgsmål.

 • Juster skærmens lysstyrke.

 • Vælg, hvornår skærmen skal slukke i perioder uden aktivitet.

 1. Åbn Strømstyring ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start, klikke på Kontrolpanel, klikke på System og sikkerhed og derefter klikke på Strømstyring.

 2. Klik på Skift indstillinger for plan under den plan, du vil ændre.

 3. På siden Skift indstillinger for planen skal du vælge de skærm- og slumringsindstillinger, som du vil have, at computeren skal bruge, når den kører på batteri, hvis det er relevant, og når den er tilsluttet stikkontakten.

Ændre indstillinger, der påvirker alle dine strømstyringsplaner (systemindstillinger)

I Strømstyring åbner nogle af linkene i den venstre rude systemindstillinger. Når du foretager ændringer på denne side, foretages der automatisk ændringer af alle dine strømstyringsplaner. Når du ændrer systemindstillingerne, kan du gøre følgende:

 • Hjælpe med at sikre computeren ved at kræve, at der skal bruges en adgangskode til at den op, når den vækkes af slumringstilstanden.

 • Vælge, hvad computeren skal gøre, når du trykker på tænd/sluk- og slumringsknapper på tastaturet eller på den bærbare computers ramme, eller når du lukker låget på nogle bærbare computere. Når du f.eks. trykker på tænd/sluk-knappen, kan computeren enten forblive i samme tilstand eller lukke. Hvis computeren understøtter slumring og dvale, kan et tryk på tænd/sluk-knappen også aktivere en af disse strømbesparende tilstande.

 1. Åbn Strømstyring ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start, klikke på Kontrolpanel, klikke på System og sikkerhed og derefter klikke på Strømstyring.

 2. Klik på Der kræves en adgangskode, når computeren vågner, Vælg, hvad tænd/sluk-knappen skal gøre eller Vælg, hvad der skal ske, når du lukker låget i den venstre rude, der kun er tilgængelig på bærbare computere.

 3. På siden Konfigurer tænd/sluk-knappen, og slå adgangskodebeskyttelse til skal du vælge de indstillinger, du vil bruge, når computeren kører på batteri, hvis det er relevant, og når den er tilsluttet stikkontakten.

 4. Klik på Gem ændringer.

Sådan opretter du din egen model

Du kan oprette din egen plan og tilpasse den, så den passer til dine behov. Hvis du f.eks. ofte bruger en bærbar computer til præsentationer, kan du oprette en plan, der sørger for, at skærmen er tændt under præsentationerne, og sikrer, at computeren forbliver aktiv.

 1. Åbn Strømstyring ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start, klikke på Kontrolpanel, klikke på System og sikkerhed og derefter klikke på Strømstyring.

 2. Klik på Opret en strømstyringsplan i venstre rude.

 3. På siden Opret en strømstyringsplan skal du vælge den plan, der er tættest på den type plan, du vil oprette.

 4. Skriv et navn for modellen, f.eks."Holder en præsentation", i feltet Modelnavn, og klik derefter på Næste.

 5. På siden Skift indstillinger for planen skal du vælge de skærm- og slumringsindstillinger, som du vil have, at computeren skal bruge, når den kører på batteri, og når den er tilsluttet stikkontakten.

  Sådan holdes skærmen tændt under præsentationer

  • Skift indstillingen Sluk skærmen efter til Aldrig for både På batteri og Tilsluttet strøm.

  Sådan holder du den bærbare computer tændt under præsentationer

  • Skift indstillingen Sæt computeren til slumring til Aldrig for både På batteri og Tilsluttet strøm.

 6. Klik på Opret.

  Hvis du bruger en bærbar computer, vises modellen under Modeller, der er vist på batterimåleren. Hvis du bruger en stationær computer, vises modellen under Foretrukne modeller. Den plan, som du brugte som udgangspunkt for din plan, er blevet flyttet og kan nu ses under Flere strømstyringsplaner.

Bemærk!

 • Den model, du netop har oprettet, bliver automatisk den aktive model. Hvis du vil aktivere en anden model, skal du vælge den.

Sådan slettes en model

Hvis du har oprettet strømstyringsplaner, du ikke længere bruger eller har brug for, skal du slette dem. Du kan ikke slette Balanceret, Strømbesparelse, Høj ydeevne eller den plan, du bruger i øjeblikket (den aktive plan).

Advarsel!

 • Du kan ikke gendanne en model, når du har slettet den.

 1. Åbn Strømstyring ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start, klikke på Kontrolpanel, klikke på System og sikkerhed og derefter klikke på Strømstyring.

 2. Hvis du vil slette den aktive model, skal du vælge en anden model som den aktive model.

 3. Klik på Skift indstillinger for plan under den model, du vil slette.

 4. På siden Skift indstillinger for planen skal du klikke på Slet denne plan.

 5. Klik på OK, når du bliver bedt om det.Har du brug for mere hjælp?