Du kan tilpasse musen på flere forskellige måder. Du kan f.eks. bytte om på museknappernes funktioner, gøre musemarkøren mere synlig samt ændre musehjulets rullehastighed.

Se denne video for at få at vide, hvordan du kan ændre museindstillingerne (1:56)
Vis alle

Sådan ændres funktionaliteten af museknapperne

 1. Åbn Egenskaber for mus ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start og derefter klikke på Kontrolpanel. Skriv mus i søgefeltet, og klik derefter på Mus.

 2. Klik på fanen Knapper, og benyt derefter en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil bytte om på funktionaliteten af venstre og højre museknap, skal du markere afkrydsningsfeltet Skift mellem primær og sekundær knap under Knapkonfiguration.

  • Hvis du vil ændre, hvor hurtigt du skal klikke på knapperne for at udføre et dobbeltklik, skal du flytte skyderen Hastighed under Dobbeltklikhastighed mod Langsom eller Hurtig.

  • Hvis du vil slå Kliklås til, så du kan fremhæve eller trække elementer uden at holde museknappen nede, skal du markere afkrydsningsfeltet Slå Kliklås til under Kliklås.

 3. Klik på OK.

Sådan ændres musemarkørens udseende

 1. Åbn Egenskaber for mus ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start og derefter klikke på Kontrolpanel. Skriv mus i søgefeltet, og klik derefter på Mus.

 2. Klik på fanen Markører, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil give alle markørerne et nyt udseende, skal du klikke på rullelisten Tema og derefter klikke på et nyt musemarkørtema.

  • Hvis du vil ændre en enkelt markør, skal du klikke på den markør, du vil ændre, på listen under Tilpas, klikke på Gennemse, klikke på den markør, du vil bruge, og derefter klikke på Åbn.

 3. Klik på OK.

Sådan ændres musemarkørens funktionalitet

 1. Åbn Egenskaber for mus ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start og derefter klikke på Kontrolpanel. Skriv mus i søgefeltet, og klik derefter på Mus.

 2. Klik på fanen Markørindstillinger, og benyt derefter en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil ændre den hastighed, som musemarkøren flyttes med, skal du under Bevægelse flytte skyderen Angiv markørhastighed mod Langsom eller Hurtig.

  • Hvis du vil gøre markøren mere nøjagtig, når du bevæger musen langsomt, skal du markere afkrydsningsfeltet Forøg markørpræcision under Bevægelse.

  • Hvis du vil gøre det hurtigere at foretage et valg i en dialogboks, skal du markere afkrydsningsfeltet Flyt automatisk markøren til knappen, der som standard er markeret i en dialogboks under Placering af markør.

   Bemærk!

   • Det er ikke alle programmer, der understøtter denne indstilling. I nogle programmer er du nødt til at flytte musemarkøren hen over den knap, du vil klikke på.

  • Hvis du vil gøre det nemmere at følge markøren, når du bevæger den, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis markørspor under Synlighed og derefter flytte skyderen mod Kort eller Langt for at mindske eller øge længden af markørsporet.

  • Hvis du vil sikre dig, at markøren ikke skjuler den tekst, du skriver, skal du markere afkrydsningsfeltet Skjul markør, når der skrives under Synlighed.

  • Hvis du vil finde en fejlplaceret markør ved at trykke på Ctrl-tasten, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis placeringen af markøren, når der trykkes på Ctrl-tasten under Synlighed.

 3. Klik på OK.

Sådan ændres musehjulets funktionalitet

 1. Åbn Egenskaber for mus ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start og derefter klikke på Kontrolpanel. Skriv mus i søgefeltet, og klik derefter på Mus.

 2. Klik på fanen Hjul, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil angive det antal linjer, skærmen skal rulles for hvert ryk med musehjulet, skal du vælge Følgende antal linjer ad gangen under Lodret rulning og derefter angive det ønskede antal linjer i boksen.

  • Hvis du vil rulle et helt skærmbillede med tekst for hvert ryk med musehjulet, skal du vælge Et skærmbillede ad gangen under Lodret rulning.

  • Hvis musen har et hjul, der understøtter vandret rulning, kan du i boksen Vip hjulet sidelæns for at rulle gennem følgende antal tegn ad gangen under Vandret rulning angive det antal tegn, der skal rulles vandret, når du vipper hjulet mod venstre eller højre.

 3. Klik på OK.Har du brug for mere hjælp?