Vælge en netværksplacering


Den første gang, du opretter forbindelse til et netværk, skal du vælge en netværksplacering. Derved indstilles de passende firewallindstillinger og sikkerhedsindstillinger automatisk for den type netværk, du opretter forbindelse til. Hvis du opretter forbindelse til netværk på forskellige placeringer (f.eks. et netværk derhjemme, på den lokale cafe eller på arbejde), kan valg af en netværksplacering hjælpe dig med at sikre, at din computer altid er indstillet til et passende sikkerhedsniveau.

Der er fire netværksplaceringer:

 • Vælg Hjemmenetværk for hjemmenetværk eller når du kender og har tillid til personerne og enhederne på netværket. Computerne på et hjemmenetværk kan tilhøre en hjemmegruppe. Netværksregistrering er slået til for hjemmenetværk, hvilket giver dig mulighed for at se andre computere og enheder på netværket. Det giver desuden andre netværksbrugere mulighed for at se din computer. Du kan finde flere oplysninger under Hvad er netværksregistrering?

 • Vælg Arbejdsnetværk for små kontornetværk og andre arbejdsnetværk. Netværksregistrering, der giver dig mulighed for at se andre computere og enheder på et netværk og giver andre netværksbrugere mulighed for at se din computer, er aktiveret som standard, men du kan ikke oprette eller tilmelde dig en hjemmegruppe. Du kan finde flere oplysninger under Hvad er netværksregistrering?

 • Vælg Offentligt netværk til netværk på offentlige steder (f.eks. cafeer eller lufthavne). Denne placering er designet til at forhindre, at computeren kan ses af andre computere omkring dig og til at hjælpe med at beskytte computeren mod skadelig software på internettet. Hjemmegruppe er ikke tilgængeligt på offentlige netværk, og netværksregistrering er slået fra. Du bør også vælge denne indstilling, hvis du har oprettet direkte forbindelse til internettet uden en router, eller hvis du har en mobil bredbåndsforbindelse.

 • Netværksplaceringen Domæne bruges til domæne-netværk, som f.eks. i virksomheder. Denne type netværksplacering styres af netværksadministratoren, og det er ikke muligt hverken at vælge eller ændre den.

Bemærk!

 • Hvis du ved, at du ikke har brug for at dele filer eller printere, er det sikreste valg offentligt netværk.

Se denne video for at få at vide, hvordan du vælger en netværksplacering (0:48)

Sådan vælges en netværksplacering

 1. Åbn Netværks- og delingscenter ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start og derefter klikke på Kontrolpanel. Skriv netværk i søgefeltet, og klik derefter på Netværks- og delingscenter.

 2. Klik på Arbejdsnetværk, Hjemmenetværk eller Offentligt netværk, og klik derefter på den ønskede netværksplacering.

  Billede af Netværks- og delingscenter
  Netværks- og delingscenter

Advarsel!

Hvordan kan det blive sikkert at oprette forbindelse til et hjemmenetværk eller arbejdsnetværk?

Hvis du vil hjælpe med at sikre, at et hjemmenetværk eller et firmanetværk er sikkert at oprette forbindelse til, skal du sørge for, at det har følgende:

 • En trådløs forbindelse krypteret med WPA eller WPA2 (Wi‑Fi Protected Access) til det trådløse netværk. WPA2 foretrækkes, da det er mere sikkert end WPA.

 • En firewall eller en anden enhed med NAT (Network Address Translation), der er tilsluttet mellem computeren eller et trådløst adgangspunkt og kabel- eller DSL-modemmet, til alle netværk.

Illustration af et netværk med en firewall eller enhed med NAT på den anbefalede placering
Et netværk med en firewall eller enhed med NAT på den anbefalede placering

Du kan finde flere oplysninger under Konfigurere et trådløst netværk i Windows 7, Sådan gør du netværket mere sikkert og Hvad er de forskellige metoder til trådløs netværkssikkerhed?

Sådan påvirkes netværksplaceringer af Windows Firewall

Den offentlige netværksplacering blokerer kørslen af bestemte programmer og tjenester for at beskytte computeren mod uautoriseret adgang, mens du har forbindelse til et netværk på et offentligt sted. Hvis du har forbindelse til et netværk af typen Offentligt netværk, og Windows Firewall er slået til, bliver du af nogle programmer eller tjenester måske bedt om at give dem tilladelse til at kommunikere via firewallen, så de kan fungere korrekt.

Når du tillader, at et program kommunikerer via firewallen, er det tilladt for alle netværk med den samme placering som det netværk, du aktuelt har forbindelse til. Hvis du f.eks. opretter forbindelse til et netværk på en cafe og vælger Offentligt netværk som placeringstype, og du derefter fjerner blokeringen af et onlinemeddelelsesprogram, er blokeringen af dette program fjernet for alle de offentlige netværk, du opretter forbindelse til.

Hvis du planlægger at fjerne blokeringen af flere programmer, mens du har forbindelse til et offentligt netværk, kan du overveje at ændre netværksplaceringen til Hjemmenetværk eller Arbejdsnetværk. Det kan være mere sikkert at ændre dette ene netværk i stedet for at påvirke alle offentlige netværk, du fremover opretter forbindelse til. Men husk, at hvis du foretager denne ændring, bliver din computer synlig for andre på netværket, hvilket medfører en øget sikkerhedsrisiko.Har du brug for mere hjælp?