Lukke eller afslutte en cd eller dvd


Før du kan bruge en disk, der kan optages på, f.eks. cd-r, dvd-r, dvd+r, dvd-r dl eller dvd+r dl, og som er formateret med formatet fuldt fungerende filsystem på andre computere, skal du lukke den aktuelle disksession for at klargøre disken til brug.

Du kan finde flere oplysninger under Brænde en cd eller dvd i Windows Stifinder.

Vis alle

Holde op med at lukke en disksession automatisk

Disksessionen lukkes som standard ved udskubning af diske, der kan brændes i flere sessioner, kaldet multisessionsdiske, f.eks. cd-r, cd-rw, dvd+r, dvd-r og bd-r, samt ved udskubning af enkeltsessionsdiske, f.eks. dvd-rw, dvd+rw, dvd-ram, dvd+r dl, dvd-r dl og bd-re. Dette er en indstilling på systemniveau, der gælder for alle brugerkonti på computeren. Du skal være logget på med en brugerkonto, der har administratorrettigheder, for at kunne ændre disse indstillinger ved brug af nedenstående fremgangsmåde.

Du kan ændre indstillingerne for lukning af session for både multisessions- og enkeltsessionsdiske på følgende måde:

 1. Åbn Computer ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start og derefter klikke på Computer.

 2. Højreklik på diskbrænderen, og klik derefter på Egenskaber.

 3. Klik på fanen Optagelse, og klik derefter på Globale indstillinger. Administratortilladelse er nødvendig Hvis du bliver bedt om en administratoradgangskode eller bekræftelse, skal du indtaste adgangskoden eller bekræfte.

 4. Ret den ene eller begge af følgende indstillinger i dialogboksen Globale indstillinger, og klik derefter på OK:

  • Hvis du ikke vil lukke sessionen automatisk, når du skubber en disk, der er beregnet til en enkelt session, ud, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Diske med mulighed for kun en session skubbes ud.

  • Hvis du ikke vil lukke sessionen automatisk, når du skubber en disk, der er beregnet til flere sessioner, ud, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Diske med mulighed for flere sessioner skubbes ud.

Lukke en disksession manuelt

 1. Åbn Computer ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start og derefter klikke på Computer.

 2. Klik på diskbrænderen i Windows Stifinder, og klik derefter på Luk session på værktøjslinjen.

  Sessionen lukkes, så disken kan bruges i andre computere.

Bemærk!

 • Når du har lukket en disksession for en disk med mulighed for flere sessioner, kan du stadig føje yderligere filer til disken, men du skal lukke de enkelte yderligere sessioner for at kunne bruge disken på en anden computer. Der bruges ca. 20 MB diskplads, hver gang du lukker en session.

 • Hvis du fjerner en disk fra brænderen uden at lukke disksessionen, kan du lukke den senere. Du skal bare sætte den tilbage i computerens diskbrænder og følge trinnene herover for at lukke sessionen.

 • I visse programmer kan du afslutte disken i stedet for at lukke den aktuelle session. Du kan ikke føje yderligere filer til en disc, der er afsluttet. Når du brænder en cd eller dvd med Windows Stifinder, afsluttes disken ikke. Virksomhedsgrafik (diagrammer og grafer)Har du brug for mere hjælp?