Hvis du bruger en stationær computer, er du sikkert allerede klar over, at ingen enkeltdel kaldes "computeren". En computer er i praksis et system med mange enkeltdele, der samarbejder. De fysiske dele, som du kan se og røre ved, har den overordnede betegnelse hardware (software er derimod de processer eller programmer, der får hardwaren til at gøre noget).

På følgende illustration vises den mest almindelige hardware i en stationær computer. Dit system ser muligvis en smule anderledes ud, men det har sandsynligvis de fleste af disse dele. En bærbar computer har tilsvarende dele, men de er samlet i en enkelt kompakt pakke.

Billede af et stationært computersystem
Stationært computersystem

Lad os se nærmere på disse enkeltdele.

Systemenhed

Systemenheden er kernen i et computersystem. Det er som regel en firkantet kasse, der anbringes på eller under skrivebordet. Inde i kassen findes en række elektroniske komponenter, der behandler oplysninger. De vigtigste af disse komponenter er CPU'en (Central Processing Unit) eller mikroprocessoren, der fungerer som computerens "hjerne". En anden komponent er RAM-hukommelsen (Random Access Memory), der midlertidigt opbevarer oplysninger, som CPU'en bruger, mens computeren er tændt. De oplysninger, der gemmes i RAM, slettes permanent, når computeren slukkes.

Næsten alle dele af computeren tilsluttes systemenheden via kabler. Kablerne stikkes i særlige porte (åbninger), der normalt sidder på bagsiden af systemenheden. Hardware, der ikke er en del af systemenheden, kaldes også en ydre enhed eller bare enhed.

Billede af en systemenhed
Systemenhed

Lager

Computeren har et eller flere diskdrev —, der lagrer oplysninger på en metal- eller plastikdisk. På diskdrev bevares oplysningerne, selvom du slukker computeren.

Harddiskdrev

På computerens harddiskdrev lagres oplysninger på en harddisk, som er en fast plade eller stak af plader med en magnetisk overflade. Da harddiske kan opbevare store mængder oplysninger, fungerer de normalt som computerens primære lager for stort set alle programmer og filer. Harddiskdrevet er normalt placeret inde i systemenheden.

Billede af et harddiskdrev
Harddiskdrev

Cd- og dvd-drev

I dag er næsten alle computere udstyret med et cd- eller dvd-drev, der som regel er placeret på forsiden af systemenheden. Cd-drev bruger laserteknik til at læse (hente) data fra en cd, og mange cd-drev kan også skrive (optage) data på cd'er. Hvis du har et skrivbart diskdrev, kan du gemme kopier af filer på tomme cd'er. Du kan også bruge et cd-drev til at afspille musik-cd'er på computeren.

Billede af en cd
Cd

Dvd-drev kan gøre alt det, som cd-drev kan, men de kan også afspille dvd'er. Hvis du har et dvd-drev, kan du se film på computeren. Mange dvd-drev kan indspille data på tomme dvd'er.

Tip!

  • Hvis du har et skrivbart cd- eller dvd-drev, bør du regelmæssigt sikkerhedskopiere (tage backup) de vigtigste filer til cd'er eller dvd'er. Hvis harddisken skulle få defekt, vil du derfor ikke miste de sikkerhedskopierede data.

Diskettedrev

På diskettedrev gemmes oplysninger på floppy-diske, der også kaldes floppies eller disketter. Sammenlignet med cd'er og dvd'er kan disketter kun indeholde små datamængder. De er også længere tid om at hente oplysninger og kan lettere blive beskadiget. Derfor er diskettedrev ikke nær så almindelige som tidligere, men de findes stadig på visse computere.

Billede af en diskette
Diskette

Hvad er de fysiske kendetegn for en diskette? Diskettens omslag er fremstillet i hård plastik. Diskettens indre er fremstillet af tyndt, bøjeligt vinylmateriale.

Mus

En mus er en lille enhed, der bruges til at pege på og vælge elementer på computerskærmen. Mus kan have mange forskellige former, men en typisk computermus ligner lidt en rigtig mus. Den er lille, aflang og tilsluttet systemenheden via en ledning, der ligner en hale. Nogle mus er dog trådløse.

Billede af en computermus
Mus

En mus har normalt to knapper: En primær knap (som regel den venstre) og en sekundær knap. Mange mus har også et hjul mellem de to knapper. Du kan bruge hjulet til at rulle gennem oplysningerne på skærmen.

Billede af musemarkører
Musemarkører

Når du bevæger musen med hånden, flyttes en markør på skærmen i samme retning. Markørens udseende kan skifte i forhold til dens position på skærmen. Hvis du vil vælge et element, skal du pege på elementet og derefter klikke (trykke og slippe) med den primære knap. At pege og klikke med musen er, sammen med brug af tastaturet, den primære måde at arbejde med computeren på. Du kan finde flere oplysninger under Brug af musen.

Tastatur

Et tastatur bruges primært til at skrive tekst på computeren. Ligesom tasterne på en skrivemaskine har det bogstaver og tal, men der findes også specialtaster:

  • Funktionstasterne, som findes på den øverste række, udfører forskellige funktioner, afhængig af hvor de bruges.

  • Det numeriske tastatur, som er placeret i højre side på de fleste tastaturer, bruges til hurtigt at indtaste tal.

  • Navigationstasterne som f.eks. piletasterne bruges til at flytte position i et dokument eller på en webside.

Billede af et tastatur
Tastatur

Du kan også bruge tastaturet til at udføre nogle af de samme opgaver som med musen. Du kan finde flere oplysninger under Brug af tastaturet.

Skærm

På en skærm vises oplysninger i visuelt format ved hjælp af tekst og grafik. Den del af skærmen, der viser oplysninger, kaldes også skærmbilledet. Ligesom en fjernsynsskærm kan en computerskærm også vise både faste og levende billeder.

Der findes to hovedtyper af skærme: CRT-skærme (Cathode Ray Tube – billedrør) og LCD-skærme (Liquid Crystal Display). Begge typer fremstiller skarpe billeder, men LCD-skærme har den fordel, at de er meget tyndere og lettere.

Billede af en LCD-skærm og en farveskærm
LCD-skærm (venstre) og CRT-skærm (højre)

Printer

En printer overfører data fra en computer til papir. Du behøver ikke at have en printer for at kunne bruge en computer, men hvis du har en printer, har du mulighed for at udskrive e-mails, kort, invitationer, breve og andet materiale. Mange vil også gerne kunne udskrive deres egen billeder i hjemmet.

De to hovedtyper af printere er inkjet-printere og laserprintere. Inkjet-printere er de mest populære printere til hjemmet. De kan udskrive i sort/hvid og fuld farve og fremstille fotografier af høj kvalitet på specialpapir. Laserprintere er hurtigere og generelt set bedre til intensiv brug.

Billede af en inkjet-printer og en laserprinter
Inkjet-printer (venstre) og laserprinter (højre)

Højttalere

Højttalere bruges til at afspille lyd. De kan være indbygget i systemenheden eller tilsluttet med kabler. Højttalere bruges til at lytte til musik og høre lydeffekter på computeren.

Billede af computerhøjttalere
Computerhøjttalere

Modem

Du skal bruge et modem for at kunne oprette forbindelse fra computeren til internettet. Et modem er en enhed, der sender og modtager computeroplysninger via en telefonlinje eller et højhastighedskabel. Et modem kan være indbygget i systemenheden, men højhastighedsmodemmer er som regel separate komponenter.

Billede af et kabelmodem
Kabelmodem


Har du brug for mere hjælp?