Produktbemærkninger til Windows Essentials 2012

Windows Live Writer 2012

Denne side indeholder de nyeste oplysninger om Windows Live Writer 2012.

Vis alle

Du modtager muligvis en besked om kontofejl, når du prøver at logge på Windows Essentials.

Hvis du får vist fejlbeskeden "Brugeren er blokeret," skal du åbne en webbrowser, gå til siden Microsoft-konto og logge på med den samme Microsoft-konto. Når du er logget på, skal du gå tilbage til Writer og prøve at logge på Windows Essentials igen med den samme Microsoft-konto.

Visse billeder, der kopieres fra Microsoft Word, kan muligvis ikke indsættes i en blog.

Da Writer ikke understøtter gengivelse af billeder ved hjælp af VML (Vector Markup Language), vises billeder, der kopieres fra Word til en blog i Writer, muligvis ikke, hvis VML er aktiveret i Word.

Sådan deaktiveres gengivelse af billeder ved hjælp af VML

  1. Åbn Microsoft Word.

  2. Klik på fanen Filer eller Microsoft Office-knappen, og klik derefter på Indstillinger eller Word-indstillinger.

  3. Klik på Avanceret i dialogboksen Word-indstillinger.

  4. Klik på Webindstillinger under Generelt.

  5. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet ud for Brug VML til at vise grafik i webbrowsere, og klik derefter på OK.

Når lister kopieres fra Microsoft Word eller Outlook og indsættes i en blog, konverteres punkttegn og tal til tekst

Hvis du kopierer og indsætter en opstilling med punkttegn eller tal fra Word eller Outlook til en blog i Writer, konverteres punkttegnene eller tallene til tekst.

Sådan føjes punkttegn eller tal til en liste

  1. Slet de punkttegn eller tal, der blev konverteret til tekst.

  2. Under fanen Start skal du klikke på knappen Opstilling med punkttegn eller Opstilling med tal eller bogstaver.