Mapper: ofte stillede spørgsmål


Her er svar på nogle almindelige spørgsmål om brug af mapper i Windows 7.

Vis alle

Hvad er en mappe, og hvordan adskiller den sig fra et bibliotek?

En mappe er en objektbeholder til dine filer. Alle filer er lagret i en mappe eller undermappe (en mappe i en mappe). Du kan åbne alle mapper ved at klikke på Computer i navigationsruden (venstre rude) for alle åbne mapper.

På visse punkter svarer et bibliotek til en mappe. Når du åbner et bibliotek, kan du f.eks. se en eller flere filer. Du kan dog ikke gemme filer eller mapper i et bibliotek. Det er en lille, men væsentlig forskel. I biblioteker kan du inkludere mapper fra forskellige placeringer, så du kan se filerne på ét sted. På denne måde kan du organisere filerne, så du ikke behøver at søge på flere placeringer for at finde det, du søger efter.

Billede af navigationsruden, der viser biblioteket Billeder med tre tilhørende mapper
Navigationsruden, hvor biblioteket Billeder vises med tre tilhørende mapper

Du kan finde flere oplysninger om medtagning af mapper i Medtage mapper i et bibliotek.

Skal filerne gemmes i en mappe eller et bibliotek?

Det er ligegyldigt. Hvis du gemmer en fil i en mappe, vises den i alle biblioteker, der indeholder den pågældende mappe. Hvis du gemmer en fil i et bibliotek, gemmes filen rent faktisk i standardplaceringen til lagring for det pågældende bibliotek. Hvis du f.eks. gemmer tekstfilerne i biblioteket Dokumenter, gemmes de i mappen Dokumenter, ikke i biblioteket.

Du kan se, hvilken mappe der er standardplacering til lagring for et bibliotek, under Tilpasse et bibliotek.

Kan ikonet for en mappe ændres?

Ja, du kan ændre et mappeikon fra standardbilledet.

 1. Højreklik på den mappe, du vil ændre, og klik derefter på Egenskaber.

 2. Klik på fanen Tilpas i dialogboksen Egenskaber.

 3. Klik på Skift ikon under Mappeikoner, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på et ikon på standardlisten, klik på OK, og klik derefter på OK igen.

  • Klik på Gennemse, naviger til en ikonfil, klik på Åbn, klik på OK, og klik derefter på OK igen.

  • Klik på Gennemse. Klik på Alle filer på listen Ikonfiler, naviger til en kompatibel fil (f.eks. en bitmapfil), klik på Åbn, klik på OK, og klik derefter på OK igen.

  • Hvis du vil ændre mappeikonet til standardbilledet igen, skal du klikke på Gendan standardindstillinger, klikke på OK og derefter klikke på OK igen.

Bemærk!

 • Visse indstillinger, herunder muligheden for at ændre et mappeikon, er ikke tilgængelige, når du åbner en mappe via et bibliotek.

Hvor er de menuer, der blev vist øverst i åbne mapper i tidligere versioner af Windows?

Menuer er som standard skjult, da de mest almindelige menukommandoer nu er tilgængelige på værktøjslinjen. Hvis du vil have vist menuer, skal du trykke på Alt eller klikke på Organiser, pege på Layout og derefter klikke på Menulinje.

Hvor er mappelisten henne?

Mappelisten (også kaldet mappetræet) findes i navigationsruden (venstre rude) for alle åbne mapper under Computer.

Billede af mappelisten i navigationsruden
Mappelisten i navigationsruden

Hvis navigationsruden ikke vises, skal du klikke på Organiser, pege på Layout og derefter klikke på Navigationsrude. Du kan finde flere oplysninger under Arbejde med navigationsruden.

Hvorfor husker Windows ikke et mappevindues størrelse og placering på skrivebordet?

I Windows Vista åbnes et mappevindue med samme størrelse og placering på skrivebordet, som det havde sidste gang, du lukkede det, afhængigt af placeringen, hvor mappen er lagret. Hvis du for eksempel ændrer størrelse på vinduet med mappen Musik, og derefter lukker det, vil det være i samme størrelse, næste gang du åbner det.

Windows 7 husker én indstilling for størrelse og placering for alle mapper og biblioteker. Så hver gang du åbner Windows Stifinder, åbnes det med samme størrelse og placering på skrivebordet, som det havde sidste gang, du lukkede det, uanset hvilken mappe eller hvilket bibliotek, du åbner.

Hvad er adresselinjen, og hvilken type oplysninger vises på den?

På adresselinjen, der findes ved siden af søgefeltet øverst i alle åbne vinduer, vises den aktuelle placering. Klik på en placering på adresselinjen for at navigere direkte til den.

Billede af adresselinjen
Adresselinjen

Du kan finde flere oplysninger under Navigere ved hjælp af adresselinjen.Har du brug for mere hjælp?