Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger i forbindelse med ægte Microsoft-programmer

Senest opdateret juni 2013

Microsoft beskytter dine oplysninger, og vi hjælper kunder og partnere med at beskytte sig mod forfalsket software. Hvis du bruger en ægte kopi af Microsoft-programmer med en gyldig licens, er du sikret adgang til alle de nyeste funktioner og opdateringer fra Microsoft.

Værktøjerne i programmet Ægte Microsoft-software (kaldet "Windows Genuine Advantage" i Windows XP og "Windows Activation Technologies" i Windows Vista og Windows 7) indeholder:

 • En validering, som fastslår, om din kopi af Microsoft-programmet anvender en gyldig licens. Under valideringen søges der efter "forfalskede aktiveringer", som er programmer, der omgår eller tilsidesætter komponenter til aktivering og validering af Microsoft-produkter og -licenser. Hvis der findes programmer, der forfalsker aktiveringen, kan det skyldes, at software- eller hardwareleverandøren har manipuleret ægte Microsoft-programmer for at kunne sælge forfalskede programmer. Forfalsket aktivering kan medføre, at programmet ikke fungerer korrekt.

 • Påmindelser, hvis der er problemer med din Windows-licens, eller hvis der findes en nyere servicepakke til dine Windows-programmer. På nuværende tidspunkt findes beskedkomponenten i Windows XP, Windows Vista og Windows 7 samt i udvalgte lande også i Office XP, Office 2003 og Office 2007

 • Værktøjerne Windows Activation Exploit Detection Update til Windows Vista og Update to Activation Technologies til Windows 7 bruges til at finde de programmer, der forfalsker aktiveringen, og meddele dig, hvis der bliver fundet nogen forfalskede aktiveringer.

Disse værktøjer er en permanent del af Microsoft-programmerne og skal være med til at opfordre til, at der kun bruges programmer med gyldig licens.

Hvilke data indsamles?

Værktøjerne til ægte Microsoft-programmer indsamler nogle bestemte konfigurations- og statusoplysninger fra computeren, for at programmet kan valideres. Værktøjerne indsamler ikke dit navn, din adresse eller mailadresse.

Værktøjerne indsamler denne type oplysninger:

 • Computermærke og -model

 • Standardcomputeroplysninger, som f.eks. din IP-adresse, operativsystemversion, programversion, browserversion og internationale indstillinger og sprogindstillinger.

 • Et entydigt nummer, som værktøjerne tildeler din computer (GUID, Globally Unique Identifier)

 • Produktnøglen (i hashkodet format) og produkt-id

 • Navn, versionsnummer og versionsdato for computerens BIOS

 • Serienummeret for harddiskenheden (hashkodet)

 • Om en eventuel installation blev fuldført

 • Resultatet af valideringen, herunder fejlkoder og oplysninger om det program, der forfalsker aktiveringen, samt eventuelle relaterede skadelige eller uautoriserede programmer, der blev fundet eller deaktiveret, omfatter:

  • Et id for det program, der forfalsker aktiveringen

  • Den aktuelle status for det program, der forfalsker aktiveringen, f.eks. slettet eller sat i karantæne

  • Id'et for OEM-producenten

  • Filnavnet og en hashværdi for programmet til forfalsket aktivering samt en hashværdi for relaterede softwarekomponenter, der kan indikere, at der findes programmer, som forfalsker aktiveringen

 • Navnet på og en hashværdi for indholdet af filen med startinstruktioner til computeren (også kaldet en startfil), som hjælper os med at finde de programmer, der forfalsker aktiveringen ved at ændre denne fil.

Hvornår indsamles der data?

Værktøjerne til ægte Microsoft-software indsamler de data, der er beskrevet ovenfor, med følgende intervaller:

 • For de computere, der kører Windows Vista SP1 og nyere servicepakker, bliver data indsamlet, efter at Windows Activation Exploit Detection Update til Windows Vista er installeret. Desuden indsamles og indsendes der data til Microsoft for hver 30 dage, også selvom der ikke findes tegn på, at aktiveringen er forfalsket. Der sendes ikke nogen data fra Windows Vista RTM.

 • For de computere, der kører Windows 7, bliver data indsamlet, efter at Update to Windows Activation Technologies til Windows 7 er installeret. Desuden indsamles og indsendes der data til Microsoft for hver 90 dage, også selvom der ikke findes tegn på, at aktiveringen er forfalsket. Hvis Update to Windows Activation Technologies til Windows 7 registrerer, at der er ændret på vigtige Windows-filer, bliver de indsamlede data sendt hver 7. dag, indtil Windows er aktiveret som ægte.

Bemærk! Oplysninger om de data, der indsamles under aktivering af Microsoft-programmer, kan findes i erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger for produktet.

Hvordan bruges disse data?

Vi bruger oplysningerne til at:

 • Forhindre brug af programmer med ugyldig licens.

 • Forbedre vores programmer og tjenester.

 • Udvikle samlede statistikker.

Vi kan også dele de samlede data med andre, f.eks. hardware- og softwareleverandører og indehavere af volumenlicenser som en hjælp til at beskytte deres licensnøgler. Microsoft bruger eller deler ikke disse oplysninger til at identificere eller kontakte dig bortset fra at forhindre og afhjælpe den ikke-licenserede brug af produktet.

Hvilke kontrolfunktioner findes der?

Brugerne kan tilpasse visse dele af beskedkomponenten i Windows XP. Hvis komponenten er installeret, skal du højreklikke på ikonet Beskeder på proceslinjen for at få flere oplysninger om de tilgængelige kontrolfunktioner.

Ændringer i erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger

Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger kan blive ændret med jævne mellemrum. Når vi ændrer erklæringen, opdateres datoen under "Senest opdateret", som vises øverst i erklæringen. Vi opfordrer dig til at gennemse denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger med jævne mellemrum, så du kan holde dig informeret om, hvordan Microsoft beskytter dine oplysninger.

Sådan får du flere oplysninger

Hvis du har spørgsmål til denne erklæring eller mener, at vi ikke har levet op til den, kan du kontakte os ved at bruge vores webformular. Eller du kan sende en e-mail til:

Microsoft Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052