Få mere ud af din Tablet PC


Hvis du bruger en Tablet PC, beskrives det her, hvordan du kan bruge den mere effektivt.

Bemærk!

 • Du skal bruge en Tablet PC eller en computer med en berøringsskærm for at se indstillinger for Tablet PC og Pen og berøring.

Brug af Tablet PC-pennen

En af de gode ting ved en Tablet PC er, at du kan bruge Tablet PC-pennen til at arbejde med elementer på skærmen. Her er nogle tip til, hvordan du kan bruge Tablet PC-pennen:

Kontrollér, at pennen og skærmen på din Tablet PC er indstillet korrekt

Kalibrering sikrer, at pennens position genkendes korrekt på din Tablet PC. Når du kalibrerer første gang i Windows 7, vises 16 forskellige referencepunkter. Denne første kalibrering gælder for alle brugere af Tablet PC'er. Hvis du kalibrerer igen, bruges kun 4 punkter, og anvendes kun på din brugerkonto.

Vis alle

Sådan justeres kalibrering

 1. Åbn Indstillinger for Tablet PC ved at trykke på knappen StartBillede af knappen Start og derefter trykke på Kontrolpanel. Skriv indstillinger for Tablet PC i søgefeltet, og tryk derefter på Indstillinger for Tablet PC på resultatlisten.
 2. Tryk på Kalibrer. Administratortilladelse er nødvendig Hvis du bliver bedt om en administratoradgangskode eller bekræftelse, skal du indtaste adgangskoden eller bekræfte. under Visningsindstillinger under fanen Visning.

 3. Følg vejledningen på skærmen, og tryk derefter på Ja for at gemme kalibreringsindstillingerne.

Bemærk!

 • Hvis du vil udføre en 16 punkts kalibrering igen, skal du i vinduet Egenskaber for Tablet PC trykke på knappen Nulstil. Administratortilladelse er nødvendig Hvis du bliver bedt om en administratoradgangskode eller bekræftelse, skal du indtaste adgangskoden eller bekræfte. Tryk på OK, og tryk derefter på knappen Kalibrer.

 • Hvis du starter en 16 punkts kalibrering, og skærmen er indstillet til stående format, skifter den midlertidigt til liggende format under kalibreringen.

Brug pennen, også selvom du bruger en drejelig Tablet PC i bærbar tilstand.

Du vil muligvis opdage, at dette føles mere naturligt end at bruge musen eller pegeredskabet på tastaturet.

Aktivér svip

Med svip kan du hurtigt og nemt udføre handlinger med Tablet PC-pennen. Du kan bruge navigationssvip (rul op, rul ned, flyt tilbage og flyt frem) og redigeringssvip (kopiér, sæt ind, fortryd og slet). Du kan også tilpasse svip, så de udfører handlinger, du bruger ofte. Hvis du f.eks. ofte benytter tastaturgenveje som F5 eller Ctrl+B, kan du tildele svip til at udføre de samme funktioner som de pågældende tastekombinationer. Du kan finde flere oplysninger under Hvad er svip? og Tilpasse svip.

Sådan aktiveres og tilpasses svip

 1. Åbn Pen og berøring ved at trykke på knappen StartBillede af knappen Start og derefter trykke på Kontrolpanel. Skriv pen og berøring i søgefeltet, og tryk derefter på Pen og berøring på listen over resultater.
 2. Tryk på fanen Svip, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil slå svip til, skal du markere afkrydsningsfeltet Brug svip til at udføre almindeligt forekommende opgaver hurtigt og nemt, tryk enten på Navigationssvip eller Navigationssvip og redigeringssvip, og tryk derefter på OK.

  • Hvis du vil tilpasse svip, skal du trykke på Navigationssvip og redigeringssvip og derefter trykke på Tilpas. Foretag de ønskede ændringer i dialogboksen Tilpas svip, tryk på OK, og tryk derefter på OK igen.

Tip!

 • Hvis berøringsinput er tilgængeligt på computeren, kan du også udføre svip med fingeren.

Brug klippeværktøjet til at hente et område på skærmen

Når du har klippet, kan du bruge det hentede billede i en e-mail, i en Windows Journal-fil eller et andet sted, hvor du kan indsætte et billede. Du kan f.eks. markere vigtige oplysninger i et regneark ved hjælp af klippeværktøjet og sende dem i en e-mail. Eller du kan hente en interessant overskrift, du vil bruge i en præsentation, fra et websted. Du kan også skrive på det hentede billede med Tablet PC-pennen.

Brug afkrydsningsfelter til at markere flere elementer

Hvis du vil markere flere elementer, f.eks. filer og mapper, med Tablet PC-pennen, er det nemmest at bruge afkrydsningsfelter. Du skal blot pege på de enkelte elementer og markere afkrydsningsfeltet for de enkelte elementer.

Sådan slås afkrydsningsfelter til eller fra

Som standard er afkrydsningsfelter kun slået til, når du bruger en Tablet PC. Benyt følgende fremgangsmåde for at markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfelter:

 1. Åbn Mappeindstillinger ved at trykke på knappen StartBillede af knappen Start, trykke på Kontrolpanel, trykke på Udseende og personlige indstillinger og derefter trykke på Mappeindstillinger.

 2. Tryk på fanen Vis.

 3. Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Brug afkrydsningsfelter til at markere elementer under Avancerede indstillinger, og tryk på OK.

Få det meste ud af inputpanelet

Med Tablet PC-inputpanelet kan du skrive og rette tekst uden brug af tastaturet. Her er nogle tip til at gøre det nemmere at bruge Tablet PC-inputpanelet:

 • Tilpas, hvordan du vil åbne inputpanelet. Her kan du ændre, hvornår og om inputpanelet skal vises på skærmen. Du kan finde flere oplysninger under Åbne og flytte Tablet PC-inputpanel.

 • Brug bevægelser til at slette, opdele og sammensætte ord, du skriver, og til at styre indsættelsespunktet. Bevægelser er håndbevægelser, du foretager, eller symboler, du tegner med Tablet PC-pennen. Du kan finde flere oplysninger i Hvordan bruger jeg bevægelser i Tablet PC-inputpanel?

 • Skift den måde, du bruger knappen Indsæt på Du kan konfigurere knappen Indsæt, så den fungerer, når du peger på den med pennen. Det gør det hurtigere at skrive tekst, da du kan nøjes med at holde pennen hen over knappen i stedet for at trykke på den.

Sådan indsættes tekst ved at pege på knappen Indsæt

 1. Åbn Tablet PC-inputpanel ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start. Skriv Tablet PC-inputpanel i søgefeltet, og tryk derefter på Tablet PC-inputpanel på resultatlisten.

 2. Tryk på Funktioner.

 3. Tryk på Indstillinger.

 4. Tryk på Peg på knappen Indsæt under fanen Indsættelse i dialogboksen Indstillinger, og tryk derefter på OK.

Opnå en mere nøjagtig genkendelse af håndskrift

Det kan være frustrerende, hvis din håndskrift ikke genkendes korrekt i Tablet PC. Her er nogle tip til, hvordan du kan øge chancerne for, at din håndskrift genkendes korrekt:

 • Angiv mange håndskriftseksempler i Brugertilpasning af håndskriftsgenkendelse.

  Åbn Brugertilpasning af håndskriftsgenkendelse ved at trykke på knappen StartBillede af knappen Start. Skriv tilpas genkendelse af håndskrift i søgefeltet, og dobbeltklik derefter på Tilpas genkendelse af håndskrift på resultatlisten.

 • Du kan forbedre håndskriftsgenkendelse af ord, f.eks. egennavne, akronymer, tekniske udtryk og forkortelser, ved at føje disse ord til håndskriftsordbogen.

 • Prøv at skrive i formskrift i stedet for med fritstående bogstaver. Formskrift kan være lidt rodet, men genkendes som regel mere præcist end en skrift med fritstående bogstaver (selvom du skriver pænt med fritstående bogstaver).

Du kan finde flere oplysninger under Strategier til forbedring af håndskriftsgenkendelse.

Brug af Tablet PC-knapper

Du kan anvende knapperne på din Tablet PC (de såkaldte Tablet PC-knapper) til at udføre almindelige opgaver hurtigt. Hvis du f.eks. ofte åbner Windows Journal, kan du konfigurere en Tablet PC-knap til at udføre denne handling for dig.

Illustration af tavleknapper på en Tablet PC
Tablet PC-knapper

Det er muligt at knytte to handlinger til de fleste Tablet PC-knapper. Med et hurtigt tryk på knappen kan du udføre den ene handling. Du kan også holde knappen nede for at udføre den anden handling.

Sådan ændres Tablet PC-knappernes virkemåde

 1. Åbn Indstillinger for Tablet PC ved at trykke på knappen StartBillede af knappen Start og derefter trykke på Kontrolpanel. Skriv indstillinger for Tablet PC i søgefeltet, og tryk derefter på Indstillinger for Tablet PC på resultatlisten.
 2. Tryk på fanen Knapper. Navnene på de Tablet PC-knapper, der kan tilpasses, vises på listen Tablet PC-knap.

  Bemærk!

Skrive en note til dig selv

I Windows kan du skrive håndskrevne noter på to måder:

Tage den med dig

Ud over alle de Tablet PC-specifikke ting, du kan gøre, kan du bruge alle mobilfunktioner, der findes på en bærbar standardcomputer. Du kan finde flere oplysninger under Udnyt din bærbare computers fulde potentiale.Har du brug for mere hjælp?