Introduktion til udskrivning


Du kan udskrive næsten alt i Windows: dokumenter, billeder, websider eller e-mails.

Denne artikel har til formål at indføre nye computerbrugere til fælles printere, og de grundlæggende principper for udskrivning i Windows.

Du kan se en video under Billede af knappen AfspilVideo: Printing with Windows 7.

Købe en printer

De printere, du finder i butikkerne, kan normalt inddeles i tre kategorier. Disse kategorier omfatter de mest almindelige printertyper til privat eller erhvervsmæssig brug. Der er fordele og ulemper ved alle teknologierne.

Inkjetprintere

Inkjetprintere gengiver tekst og billeder ved hjælp af små blækprikker på siden. Inkjetprintere er populære, fordi de er forholdsvist billige. Du kan vælge mellem en lang række modeller, herunder de modeller, der er udviklet med særligt henblik på udskrivning af farvebilleder.

Hvad er så ulempen? Inkjetprintere er ofte langsommere end laserprintere (målt i antal udskrevne sider pr. minut) og kræver jævnlige udskiftninger af blækpatronen.

Illustration af en inkjetprinter
Inkjet-printer

Laserprintere

Laserprintere gengiver tekst og grafik ved hjælp af toner, som er et fint pulvermateriale. De kan udskrive i sort/hvid og farve. Modeller til udskrivning i farve er ofte dyrere. En laserprinter, som kun kan skrive ud i sort/hvid, kaldes også en monokrom printer.

Laserprintere har typisk større papirbakker end inkjet-printere, så du ikke så tit behøver at lægge papir i. De kan også udskrive hurtigere (flere sider pr. minut) end de fleste inkjetprintere. Derudover varer tonerpatronen i laserprintere ofte længere. Afhængigt af, hvor meget du udskriver, kan du muligvis få dækket de ekstra omkostninger ved en laserprinter.

Illustration af en laserprinter
Laserprinter

All-in-one-printere

En af de hurtigst voksende kategorier af printere er all-in-one-printere (AIO-printere), også kaldet multifunktionsprintere (MFP-printere). Som navnet antyder, kan disse enheder bruges til en lang række opgaver: De kan udskrive, scanne billeder, tage kopier og endda sende faxer.

Hvad er forskellen på all-in-one-printere og multifunktionsprintere? Ofte er der ikke nogen forskel, selvom mange enheder, der sælges som multifunktionsprintere, ofte er større og mere velegnet til kontorbrug.

Det afgørende argument for at købe både all-in-one- og multifunktionsprintere er dog printernes mange praktiske funktioner. Opgaver, som tidligere krævede tre maskiner, kan nu klares med en enkelt. En anden bonus: Visse funktioner, f.eks. kopiering, kræver ikke tilslutning til en computer.

Illustration af en multifunktionsprinter
Multifunktionsprinter

Tilslutte printeren

Printere er udviklet til at kunne sluttes til en computer, der kører Windows, på forskellige måder, afhængigt af modellen og af, om du bruger den hjemme eller på kontoret.

Her er nogle af de mest almindelige former for tilslutning:

Kabelprintere

Disse enheder tilsluttes ved hjælp af et kabel og en port på computeren.

De fleste printere til hjemmebrug har et USB-stik (Universal Serial Bus). Nogle ældre modeller skal dog tilsluttes via en parallelport eller en seriel port. På en typisk pc er parallelporten ofte markeret med "LPT1" eller med et lille printerformet ikon.

Når du tilslutter en USB-printer, forsøger Windows automatisk at identificere den og installere den software eller driver, der er nødvendig for at kunne bruge printeren sammen med pc'en.

Windows er udviklet til automatisk at kunne genkende hundredvis af printere. Du bør dog altid gennemse den brugervejledning, der fulgte med printeren, da visse printere kræver, at du installerer producentens software , før du slutter printeren til.

Hvis printeren er af ældre dato eller ikke bruger USB, skal du muligvis installere den manuelt. Du kan finde instruktioner under Installere en printer.

Trådløse printere

En trådløs printer sluttes til en computer ved hjælp af radiobølger, som bruger enten Bluetooth- eller WiFi-teknologi.

Hvis du vil tilslutte en Bluetooth-printer, skal du tilføje en Bluetooth-adapter på computeren. De fleste Bluetooth-adaptere sluttes til en USB-port.

Når du tilslutter adapteren og tænder Bluetooth-printeren, vil Windows forsøge at installere den automatisk eller bede dig om at installere den. Hvis Windows ikke kan registrere printeren, kan du tilføje den manuelt.

En Wi-Fi-printer sluttes typisk til et trådløst netværk som en selvstændig enhed. Du kan få mere at vide under Installere en printer på et hjemmenetværk.

Lokale printere over for netværksprintere

En printer, som sluttes direkte til en pc, kaldes en lokal printer. En printer, som sluttes direkte til et netværk som selvstændig enhed, kaldes en netværksprinter.

Netværksprintere bruges typisk i kontormiljøer, selvom dette mønster er godt på vej til at ændre sig. Stadigt flere printerproducenter fremstiller modeller med netværksfunktioner til hjemmebrug. Disse printere sluttes typisk til et netværk med et Ethernet-kabel eller trådløs teknologi som f.eks. WiFi eller Bluetooth.

Du kan få mere at vide om tilslutning til en netværksprinter i hjemmet eller på kontoret under Installere en printer og Installere en printer på et hjemmenetværk.

Se Del en printer, hvor der er oplysninger om at dele din lokale printer med andre.

Udskrive i Windows

Du kan skrive ud på flere forskellige måder i Windows. Den metode, du vælger, afhænger af, hvad du skal udskrive. Her er en oversigt over almindelige udskrivningsopgaver og artikler om, hvordan du udskriver dem.

Vælge udskriftsindstillinger

Dobbeltsidet eller enkeltsidet. Sort/hvid eller farve. Liggende eller stående format. Dette er blot nogle af de valg, du skal træffe, når du skal skrive ud.

De fleste udskriftsindstillinger findes i dialogboksen Udskriv, som du kan åbne fra menuen Filer i de fleste programmer.

Billede af dialogboksen Udskriv i WordPad
Dialogboksen Udskriv i WordPad

Hvilke indstillinger der er tilgængelige, og hvordan du vælger dem i Windows, afhænger af, hvilken printermodel og hvilket program du bruger. Du kan finde flere oplysninger i den dokumentation, der fulgte med printeren eller programmet. Hvis du vil have adgang til visse indstillinger, skal du klikke på knappen eller linket "Indstillinger", "Egenskaber" eller "Avancerede indstillinger" i dialogboksen Udskriv.

Her er nogle af de mest almindelige udskrivningsindstillinger og de tilhørende betydninger:

  • Vælg Printer. Listen over tilgængelige printere. Nogle gange kan du også vælge at sende dokumenter som en fax eller gemme dem som et XPS-dokument. (Se Udskrive til Microsoft XPS Document Writer).

  • Sideområde. Brug kommaer eller bindestreger til at vælge bestemte sider eller et sideinterval. Hvis du f.eks. skriver 1, 4, 20-23, udskrives siderne 1, 4, 20, 21, 22 og 23.

    Med indstillingen Markering udskrives kun den markerede tekst eller grafik i et dokument. Med Aktuel side udskrives den side, der vises i øjeblikket.

  • Antal kopier. Udskriver mere end én kopi af dokumentet, billedet eller filen. Marker afkrydsningsfeltet Sætvis for at udskrive et dokument i sin helhed, før den næste kopi udskrives.

  • Sideretning. Kaldes også sidelayout. Vælg mellem en høj side (Stående) eller en bred side (Liggende).

  • Papirstørrelse. Vælg et andet papirformat.

  • Output eller papirkilde. Kaldes også outputdestination eller papirbakke. Vælg den papirbakke, der skal bruges. Denne indstilling er ekstra praktisk, hvis du har fyldt forskellige papirformater i de enkelte bakker.

  • Dobbeltsidet udskrivning. Kaldes også dupleksudskrivning eller dobbeltsidet udskrivning. Vælg denne indstilling, hvis du vil udskrive på begge sider af arket.

  • Udskrivningsfarve. Vælg mellem udskrivning i sort/hvid og farve.

Administration af dokumenter, der venter på at blive udskrevet

Når du udskriver noget, går det til udskriftskøen, hvor du kan vise, sætte på pause, eller annullere udskrivningen, samt udføre andre administrationsopgaver. I udskriftskøen vises de filer, der er i gang med at blive skrevet ud, eller som venter på at blive skrevet ud. Den viser også praktiske oplysninger om f.eks. udskrivningsstatus, hvem der udskriver hvad, og hvor mange sider der er tilbage.

Billede af en udskriftskø
Udskriftskøen

Du kan finde instruktioner og flere oplysninger under Vis, stands eller annuller udskrivning.

Løse udskrivningsproblemer

Som med alle andre teknologier opfører printere sig ikke altid, som du forventer. Hvis printeren ikke virker, når du slutter den til pc'en, eller hvis udskrifterne er falmede eller ser underlige ude, har du brug for at undersøge, hvad der kan være galt.

Nogle gange skal der ikke mere til end at udskifte tonerpatronen. Andre gange skal du muligvis hente og installere en ny driver.

Uanset hvad, er der oftest god hjælp at hente i den betjeningsvejledning, der fulgte med printeren, eller på producentens hjemmeside. Du kan finde flere oplysninger under Finde og installere printerdrivere til Windows 7 og Hvorfor kan jeg ikke skrive ud?Har du brug for mere hjælp?