Fitness

Hvordan holder jeg øje med oplysninger om øvelser i Øvelsesmåler?

Med øvelsesmåler får du mulighed for at holde styr på din daglige fitnessaktivitet og overblik over din daglige træningsaktivitet. Du kan synkronisere dine data på tværs af flere enheder ved at oprette forbindelse til HealthVault, som er en gratis onlinetjeneste fra Microsoft.

 1. Stryg nedad fra skærmens øverste kant, eller højreklik, og vælg derefter Øvelsesmåler under afsnittet Målere.

 2. Afhængigt af om du ønsker at tilføje en konditionsaktivitet eller en styrkeøvelse, kan du trykke eller klikke på knappen + Øvelse.

 3. Du kan enten vælge en øvelse på favoritlisten, eller du kan angive et øvelsesnavn i søgefeltet og vælge blandt forslagene. Du kan også trykke på Enter for at få vist flere resultater.

 4. Du kan ændre oplysningerne om øvelsen, der kan variere, afhængigt af om det er en konditionsaktivitet eller en styrkeøvelse.

 5. Du kan desuden tilføje et sæt øvelser som en cirkel ved at trykke på afkrydsningsfeltet Save as a new circuit forneden.

 6. Du kan også redigere øvelserne direkte på et senere tidspunkt.

Analysefanerne giver dig yderligere oplysninger om de øvelser, du har føjet til måleren.

Medicinsk

Vis alle

Hvordan ændrer jeg i målerne eller ændrer deres rækkefølge i afsnittet Helbredsmåler?

Helbredsmåler giver dig mulighed for følge din vægt, dit kolesteroltal, dit blodtryk og dine vaccinationsplaner ved at samle alle oplysninger på ét sted, så du let kan finde og følge dem.

 1. Stryg ned fra skærmens øverste kant, eller højreklik, og vælg derefter Helbredsmåler under afsnittet Målere.

 2. Tryk eller klik på knappen Administrer målere i øverste højre hjørne, og vælg/fjern en bestemt måler ved at trykke eller klikke på målerens navn.

 3. Tryk eller klik et vilkårligt sted uden for rullemenuen for at lukke den og få vist en liste over målere.

Du kan gøre følgende for at omarrangere målerne:

 1. Fjern alle målerværktøjerne fra rullemenuen Administrer målere, som beskrevet i det forrige afsnit.

 2. Vælg de målere, du vil bruge, i den rækkefølge, du ønsker vist på siden fra venstre mod højre. Hvis du f.eks. vil have vist Blood Pressure Tracker efterfulgt af Cholesterol Tracker, skal du fjerne markeringen fra alle målere og trykke eller klikke på Blodtryk efterfulgt af Kolesteroltal.

 3. Tryk eller klik et vilkårligt sted uden for rullemenuen for at lukke den og få vist en liste over målere.

Hvordan kan jeg på en effektiv måde indsnævre til en bestemt tilstand fra Symptomkontrol?

Symptomkontrol giver dig mulighed for at vælge en bestemt legemsdel, vælge på en liste over relaterede symptomer og derefter indsnævre til en liste over mulige problemer, før du læser om de enkelte tilstande.

 1. Stryg nedad fra skærmens øverste kant, eller højreklik, og vælg derefter Symptomkontrol på listen.

 2. Tryk eller klik på rullemenuen Køn for at vælge den kropsmodel, der har den største lighed med personen med symptomerne. Dette hjælper med til at vise et mere relevant sæt symptomer på basis af den valgte model.

 3. Tryk eller klik på en relevant legemsdel, eller vælg blandt Non-specific symptoms.

 4. Tryk eller klik på et eller flere symptomer på listen over symptomer.

 5. Tryk eller klik på Symptomer på andet symptomniveau for at afgrænse listen over mulige tilstande.

 6. Vælg en tilstand på den endelige liste over tilstande for at læse og forstå mere om den.

Desuden kan du også bruge funktionen Kroppen i 3D til at få en bedre forståelse af en bestemt krop, der er påvirket af den tilstand, du søgte efter.

Hvordan søger jeg efter en bestemt kropsdel ved hjælp af Kroppen i 3D?

Kroppen i 3D giver dig mulighed for at vælge mellem forskellige organsystemer i den menneskelige krop og markere specifikke kropsdele for at læse mere om dem.

 1. Stryg nedad fra skærmens øverste kant, eller højreklik, og vælg derefter Kroppen i 3D på listen.

 2. Vælg det relevante køn for den menneskelige model ved at trykke på ikonet for køn under menneskekroppen.

 3. Vælg det relevante organsystem, f.eks. nervesystemet eller muskelsystemet, hvis der er brug for det, ud fra det, du søger efter.

 4. Roter og rul til den relevante del af kroppen. Du kan også trykke eller klikke på et bestemt område, du vil zoome ind på.

 5. Tryk eller klik på en bestemt legemsdel eller et bestemt organ for at fremhæve det og se den tilhørende artikel med flere oplysninger om det.

 6. Du kan desuden bruge fanerne Relateret anatomi og Relaterede systemer til at se relaterede artikler.

 7. Du kan altid opdatere visningen til standardvisning ved at trykke eller klikke på opdateringsknappen under menneskekroppen.

Du kan desuden bruge funktionen Symptomkontrol til at kontrollere mulige symptomer og relaterede betingelser.

Ernæring

Vis alle

Hvordan tilpasser jeg mit daglige kaloriemål?

Det daglige kaloriemål er dit anbefalede kalorieindtag baseret på din livsstil, dit vægtmål og andre profiloplysninger. Du kan bruge det anbefalede kaloriemål, eller du kan angive et brugerdefineret kaloriemål fra ruden Tilpas.

 1. Stryg ned fra skærmens øverste kant, eller højreklik, vælg Målere, og vælg derefter Kostmåler.

 2. Tryk eller klik på fanen Find Dit Anbefalede Daglige Kaloriemål, eller tryk på Min Profil i sektionen Hurtig adgang for at åbne ruden Tilpas.

 3. Udfyld Min profil og Mit kaloriemål under Tilpas for at få oplyst dit anbefalede daglige kaloriemål baseret på dine vægtmål, eller angiv et brugerdefineret kaloriemål, du selv vælger.

 4. Tryk eller klik på skærmen uden for ruden Tilpas, og dit brugerdefinerede kaloriemål bliver opdateret.

Hvordan finder og tilføjer jeg fødevarer i Kostmåler?

Du kan holde øje med din kost og tælle dit kalorieindtag med Kostmåler.

 1. Stryg ned fra skærmens øverste kant, eller højreklik, vælg Målere, og vælg derefter Kostmåler.

 2. Tilføj et fødevareelement under det relevante fødevareafsnit.

 3. Du kan også søge efter fødevarer ved at angive dit søgeudtryk i søgefeltet. Vælg en mulighed fra listen over forslag, eller trykke på Enter for at få vist flere resultater.

 4. Efterhånden som du føjer fødevarer til Kostmåler, kan du bruge seneste og favorit til at tilføje fødevarer hurtigere. Du kan også tilføje andre fødevarer ved at vælge Brugerdefineret.

 5. Tryk eller klik på Udført for at føje de valgte fødevarer til måleren. Hvis du vil annullere tilføjelsen af fødevarer, skal du trykke uden for vinduet Tilføj fødevare.

Hvordan kan jeg tilføje brugerdefinerede fødevarer til den eksisterende liste over fødevarer, og hvilke andre oplysninger kan jeg tilføje?

Ud over en omfattende liste over fødevarer at vælge fra, når du registrerer din kost, giver appen Bing Helbred og fitness dig også mulighed for at tilføje brugerdefinerede fødevarer og ernæringsoplysninger.

 1. Stryg ned fra skærmens øverste kant, eller højreklik, og vælg Kostmåler under Målere.

 2. Tilføj et fødevareelement under det relevante fødevareafsnit.

 3. Rul til fanen Brugerdefineret i afsnittet Tilføj fødevare.

 4. Tryk eller klik på overskriften Angiv brugerdefinerede madvarer i dette afsnit.

 5. Hvis du angiver et søgeudtryk og trykker på Enter, får du vist Tilføj som brugerdefineret mad i slutningen af listen over søgeresultater.

 6. Angiv oplysningerne om den brugerdefinerede fødevare, herunder Navn på madvare, Portionsstørrelse og indholdet af Kalorier.

 7. Tryk eller klik på Gem, når du har angivet oplysningerne. Den brugerdefinerede fødevare skulle nu blive vist under fanen Brugerdefineret.

Du kan også angive indholdet (i gram) af fedt, protein og kulhydrater i den brugerdefinerede fødevare. Det er med til at måle det procentvise indtag på en bestemt dag sammen med indtaget af kalorier.

Hvordan sammenligner jeg fødevareemner?

Sammenligning af fødevareemner giver dig mulighed for bedre at forstå, hvad du indtager, og derfor tage en mere kvalificeret beslutning, når du skal vælge mellem forskellige fødevareemner og deres portionsstørrelser. Denne funktion giver dig mulighed for at sammenligne alle kostoplysninger for to fødevarer.

 1. Vælg Fødevare i afsnittet Hurtig adgang.

 2. Søg efter en bestemt fødevare, og tryk eller klik på et af de forslag, du får vist.

 3. Tryk eller klik på Sammenlign på siden med oplysninger om fødevarer.

 4. Søg efter det andet fødevareemne, og vælg blandt forslagene.

 5. Vælg de relevante portioner og portionsstørrelser for de to fødevareemner, der sammenlignes.

 6. Desuden kan du også få vist alle fødevareoplysninger for hver af de to fødevarer ved at trykke eller klikke på See Full Nutritional Info nederst.

 7. Du kan altid gå tilbage til den oprindelige side med fødevareoplysninger ved at trykke eller klikke uden for pop op-feltet Compare Foods.

Hvordan fortolker jeg de værdier, der anbefales af værktøjet til dagligt kaloriemål?

Værktøjet til dagligt kaloriemål anbefaler et kalorieindtag baseret på din livsstil, dit vægtmål og dine profiloplysninger. Der er visse ting, du skal være opmærksom på, når du bruger oplysningerne i kostmåleren:

 • Værdierne er tilpasset til dig, og i anbefalingerne tages der hensyn til din sundhed og dit ønskede vægtmål. Hvis du på noget tidspunkt ændrer dine profiloplysninger, f.eks. køn, højde, vægt og alder, kan det også påvirke disse værdier.

 • Der anbefales mindst 1.200 kalorier til en sund ernæringsmæssig indtagelse. Du bør ikke følge en anbefalet kalorieværdi på mindre end 1.200 kalorier.

 • Appen Bing Helbred og fitness er udarbejdet til personer over 14 år. Personer under 14 år bør ikke prøve at beregne deres anbefalede daglige kalorieindtag ved hjælp af dette værktøj.

 • Du kan også gennemse ansvarsfraskrivelsen.

Generelt

Vis alle

Hvordan ændres skriftstørrelse og typografi i artikler?

Du kan vælge mellem fire forskellige skriftstørrelser, herunder lille, mellem, stor eller ekstra stor, samt to typografier i den artikel, du læser.

 1. Stryg ind fra den nederste kant for at se appkommandoerne.
  Højreklik i appen, hvis du bruger en mus.

 2. Tryk eller klik på Tekststørrelse, og vælg en relevant tekststørrelse.

 3. Tryk eller klik på Teksttypografi for at skifte mellem de to teksttypografier til visning af artikelteksten.

Hvordan bruger jeg en mus og et tastatur sammen med denne app?

Windows 8 og senere versioner er optimeret til brug på berøringsenheder, men den samme oplevelse kan opnås med tastatur og mus.

 1. Sådan får du vist top- og bundnavigationslinjerne: Højreklik med musen, og tryk på Windows-tasten Windows-tasten + Z på dit tastatur.
 2. Sådan lukker du appen: Brug musen, og klik og hold på appen øverst midt på skærmen. Træk den til bunden af skærmen, og slip den for at lukke den. Eller tryk på Alt+F4 på tastaturet.

 3. Sådan ruller du gennem indholdet: Hvis du vil rulle gennem indhold vandret som i artikler, kan du bruge rullepanelet nederst på skærmen eller musens rullehjul. Hvis du vil rulle lodret i et afsnit, kan du bruge rullepanelet i siden eller musens rullehjul. Hvis du vil gennemse indhold ved hjælp af tastaturet, skal du bruge tabulatortasten til at navigere mellem afsnit og mellemrumstasten eller Enter til at fuldføre handlinger i et afsnit.

Hvordan giver jeg feedback om appen Bing Helbred og fitness?

Din feedback er meget vigtig for, at vi kan give dig en bedre service og forbedre oplevelsen af appen for alle vores brugere. Desuden bruger vi feedback til at tilføje nye funktioner, der opfylder brugernes behov.

 1. Stryg ind fra højre side af skærmen, og tryk derefter på Indstil
  (Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op og derefter klikke på Indstil).

 2. Tryk eller klik på Om, og tryk eller klik derefter på Feedback.

 3. Angiv din feedback i formularen, og tryk eller klik derefter på Send.

Hvordan ændrer jeg sprog og indhold i appen til et område, jeg har valgt?

Appen Bing Helbred og fitness har oversat indhold på 36 forskellige markeder.

 1. Stryg ind fra højre side af skærmen, og tryk derefter på Indstil
  (Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op og derefter klikke på Indstil).

 2. Tryk eller klik på Indstillinger, og vælg et sprog fra rullelisten.

Bemærk, at hvis du ændrer markedet, slettes det aktuelle indhold fra appen.

Hvordan søger jeg i og gennemser indholdet i appen?

Appen Bing Helbred og fitness sammenkobler omfattende indhold med en sublim brugeroplevelse på tværs af oplysninger om fitness, ernæring og medicinske emner. Denne app indeholder en mængde oplysninger for alle brugere, fra interaktive kort over den menneskelige krop til fitnessvideoer taget fra flere vinkler, fra ekstremt udtømmende databaser om fødevarer til en omfattende symptomkontrol. Appen er forsynet med en stærk søgefunktion, der hjælper dig med at gennemse og opdage indhold i appen.

 1. Skriv en søgeforespørgsel i det globale søgefelt i øverste højre hjørne af enhver side. Du kan starte med at skrive hvor som helst i appen, så vil søgeforespørgslen automatisk blive vist i søgefeltet.

 2. Ud fra din søgeforespørgsel vil Bing-søgemaskinen enten samle resultater fra de fire områder (fitness, ernæring, medicinsk og artikler/nyheder) på en side med generiske søgeresultater eller i et mere detaljeret resultat via en dedikeret søgeside. F.eks. vil en søgning på ordet "hjerte" vise generiske søgeresultater, mens en søgning på "vægtstang spagat squat" giver dig et dedikeret søgeresultat inden for fitness.

 3. På søgesiderne kan du filtrere indhold på basis af foruddefinerede filtre, der bliver aktiveret på grundlag af det indhold, der søges på. Valg af flere filtre og værdier i disse filtre understøttes.

Desuden kan du også bruge en af følgende metoder til at finde relevant indhold i appen:

 1. Stryg ned fra toppen af skærmen, eller højreklik på startsiden, og vælg et af de mange felter i overskriften.

 2. Stryg mod højre over startsidens panoramabillede, og vælg fra den omfattende samling af indhold, der vises.

 3. Tryk eller klik på et bestemt felt på linjen HURTIG ADGANG.

Under Øvelsesmåler og Kostmåler kan du ved hjælp af søgefeltet søge efter øvelser og fødevarer, når du skal tilføje et element. Du kan vælge resultater fra rullelisten eller trykke på Enter for at få vist andre søgeresultater.

Hvordan tilpasser jeg mig brugeroplevelse, og hvad bliver tilpasset?

Du kan tilpasse din brugeroplevelse af appen ved at udfylde din profil og vælge dine indholdspræferencer i ruden til brugertilpasning. Sådan kan du tilpasse det fitnessindhold, der vises på startsiden, og din brugeroplevelse i appen, når du browser. Desuden beregnes din forbrænding af kalorier og de anbefalede kaloriemål, og din konto synkroniseres med HealthVault. Du kan åbne ruden Tilpas ved at trykke eller klikke Min profil fra linjen HURTIG ADGANG.

Ruden til brugertilpasning har fire afsnit, og det anbefales, at du udfylder alle afsnit for at få en problemfri brugeroplevelse. Desuden kræver afsnittet Mit kaloriemål, at afsnittet Min profil er udfyldt, for at dit anbefalede daglige kaloriemål kan beregnes. Synkronisering med HealthVault hjælper kun med til at synkronisere og holde styr på dine overvågningsoplysninger, men synkroniserer eller opdaterer ikke dine profiloplysninger.

Hvordan opretter jeg forbindelse til mine data i Microsoft HealthVault?

Hvis du har en HealthVault-konto, kan du synkronisere den med Bing Helbred og fitness, så du ser dine HealthVault-data i værktøjerne til helbredsmåling, og data, du føjer til Bing Helbred og fitness, gemmes i dine HealthVault-oplysninger. Når du opretter forbindelse til HealthVault, har du mulighed for at synkronisere målerdata for sundhed, kost og træning på tværs af flere enheder.

Inden du starter:

Bing Helbred og fitness opretter forbindelse til din HealthVault-konto ved hjælp af din Microsoft-konto.

 • Hivs du har forbundet din Windows-brugerkonto med en Microsoft-konto (anbefales), skal du sikre dig, at det er den samme, der bruges til din HealthVault-konto. Du kan ikke logge på HealthVault med en anden Microsoft-konto.

 • Hvis du ikke har forbundet din Windows-konto med en Microsoft-konto, vil du blive bedt om angive din Microsoft-konto under følgende trin.

Hvis du har brug for at føje din Microsoft-konto til HealthVault, kan du tilføje den nu ved at følge trinnene i denne artikel i Knowledge Base.

Sådan forbinder du Bing Helbred og fitness med dine data i HealthVault:

 1. I appen Bing Helbred og fitness skal du stryge ned fra skærmens øverste kant eller højreklikke, vælge Målere og derefter vælge Kostmåler, Øvelsesmåler eller Helbredsmåler.

 2. Tryk eller klik på Synkroniser med HealthVault.

 3. Læs erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger. Bemærk også, at navnet på den person, hvis HealthVault-oplysninger bruges i appen Bing Helbred og fitness, vises her.

 4. Tryk eller klik på Jeg accepterer.

Jeg synkroniserede Bing Helbred og fitness med HealthVault, men jeg kan ikke se mine data

Her er nogle ting, du kan kontrollere, hvis du mener, at dine data mangler:

 1. Har du logget på den rigtige konto?

  Tjek, at du har logget på den korrekte HealthVault-konto. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Hvordan opretter jeg forbindelse til mine data i Microsoft HealthVault?" Hvis du allerede har en HealthVault-konto, skulle du ikke blive bedt om at oprette en ny konto, når du synkroniserer den med Bing Helbred og fitness.

 2. Ser du på data for den korrekte person?

  Når du synkroniserer med HealthVault, henter Bing Helbred og fitness-data fra "standardpersonen", dvs. den person, hvis oplysninger vises først, når du logger på HealthVault. Normalt er det dig selv. Du kan ikke vælge at bruge Bing Helbred og fitness til en anden person.

 3. Har din computer forbindelse til internettet?

  Bing Helbred og fitness kan arbejde offline. Programmet synkroniserer dataene med HealthVault, næste gang du opretter forbindelse til internettet.

Hvordan stopper jeg synkronisering med HealthVault?

Du afbryder forbindelsen til HealthVault ved at stryge op fra skærmens nederste kant eller højreklikke og derefter vælge Afbryd forbindelse til HealthVault. Bemærk, at alle data, der er synkroniseret fra HealthVault, før du afbrød forbindelsen, stadig vil være tilgængelige i Bing Helbred og fitness, men data vil ikke længere være synkroniserede.

Bemærk!

 • Du behøver ikke at afbryde forbindelsen, hver gang du er færdig med at bruge Bing Helbred og fitness lige i øjeblikket. I stedet kan du nøjes med at afbryde forbindelsen, hvis du har besluttet, at du ikke længere ønsker at holde HealthVault og Bing Helbred og fitness synkroniserede. Du kan hjælpe med til at beskytte dine følsomme data ved at låse eller logge af Windows, når du ikke er ved din pc.

Hvor kan jeg få kundesupport til Bing Helbred og fitness?

Hvis du har brug for yderligere hjælp til at bruge Bing Helbred og fitness, skal du gå til Bing App Community.

Hvis du brug for hjælp til at løse et problem med forbindelsen til HealthVault, skal du gå til HealthVault Kundesupport.

Hvis du har brug for hjælp til din Microsoft-konto, f.eks. i forbindelse med nulstilling af din adgangskode, skal du gå til Microsoft-kontosupport.

Har du brug for mere hjælp?