Installere eller fjerne et lydkort


De fleste nye stationære computere leveres med et indbygget lydkort, som du kan udskifte. Hvis der ikke er installeret et lydkort på din computer, eller hvis du vil opgradere computerens lydafspilnings- og lydoptagelsesfunktioner, kan du installere et lydkort. Hvis du har problemer med lyden fra computeren, kan du kigge under Tip om løsning af almindelige lydproblemer.

Bemærk!

 • De instruktioner, der er angivet her, gælder for stationære computere. De fleste bærbare computere har indbyggede lydbehandlingschip (også kaldet lydprocessorer), men ikke interne lydkort. Du kan opgradere lyden på en bærbar computer ved at slutte en ekstern lydenhed til en USB-port eller et eksternt kortstik, men det gøres kun sjældent.

 • Det er også muligt at indbygge lydprocessorer i stationære computere. Du kan ikke fjerne dem, men hvis du vil opgradere lyden, kan du normalt installere et internt lydkort og slå lydprocessoren fra.

Inden du installerer et lydkort, skal du læse den dokumentation, der fulgte med lydkortet. De retningslinjer, der er beskrevet her, er generelle, og dokumentationen til lydkortet kan indeholde vigtige installationsoplysninger, der gælder specifikt for det pågældende lydkort. Du skal også læse den dokumentation, der fulgte med computeren, for at finde ud af, om åbning af computeren påvirker computerens dækningsgaranti.

Inden du installerer et lydkort, skal du bruge følgende:

 • Det lydkort, du vil installere.

 • En Phillips-skruetrækker til at åbne computeren, hvis det er nødvendigt.

 • En tom PCI-slot inde i computeren, medmindre du planlægger at udskifte et eksisterende lydkort (i det tilfælde kan du placere det nye kort i den pågældende slot).

Hvis der fulgte en cd, dvd eller et andet flytbart medie med lydkortet, kan det indeholde en driver til lydkortet. Gem det, indtil Windows er færdig med at søge efter og installere en driver. Dette sker automatisk i Windows, efter at du har installeret lydkortet i computeren og tændt for computeren igen. Hvis Windows ikke kan finde en passende driver til lydkortet, skal du prøve at installere den driver, der fulgte med lydkortet. Software fra producenten kan også indeholde andre programmer til lydkortet.

Stikkene til et typisk lydkort
De fleste lydkort har mindst ét udgående stik, hvor du kan tilslutte højttalere, og et indgående stik, hvor du kan tilslutte en lydinputenhed.
Vis alle

Sådan åbnes computerens kabinet

Advarsel!

 • Sluk computeren, og træk stikket ud af strømkilden: Dette er meget vigtigt. Hvis du installerer et kort i en computer, der er tilsluttet en strømkilde, kan du få elektrisk stød eller beskadige kortet og computeren.

 1. Læs de oplysninger, der fulgte med computeren, for at se, hvordan du åbner computerkabinettet. Hvis du ikke længere har vejledningen, kan du undersøge, om der findes skruer eller hægter på computerens dæksel (normalt på bagsiden), som du kan bruge til at åbne kabinettet.

 2. Når du har åbnet kabinettet, skal du skabe jordforbindelse ved at røre ved metalstykket omkring strømstikket. Dette kan beskytte dig mod elektrisk stød og kan beskytte det nye kort og de eksisterende computerkomponenter fra statisk elektricitet.

Sådan fjernes et eksisterende lydkort

Hvis du har et eksisterende lydkort, skal du tage det ud, før du installerer det nye kort. Hvis computeren er udstyret med en indbygget lydprocessor, kan du fortsætte til afsnittet "Sådan installeres det nye lydkort" i dette emne.

 1. Læs de oplysninger, der fulgte med det eksisterende lydkort, for at se, hvordan du fjerner det. Find lydkortet, hvis du ikke længere har instruktionerne. Hvis du er usikker på, hvilket kort der er lydkortet, skal du følge ledningerne fra højttalerne til bagsiden af kortet for at se, hvilket stik det sidder i.

 2. Tag eventuelle højttaler- og mikrofonkabler ud af stikket på bagsiden af lydkortet.

 3. Hvis der inde i computeren findes et kabel, der forbinder lydkortet med cd-drevet, skal du tage kabelstikket ud. Mange nye computere har ikke dette kabel, og derfor kan du springe dette trin over, hvis det pågældende kabel ikke findes.

 4. Fjern den skrue eller hægte, der holder lydkortet på plads.

 5. Tag forsigtigt lydkortet ud af stikket i en lige bevægelse. Undgå at vride eller bøje kortet, når du tager det ud.

 6. Hvis du ikke skal installere et nyt lydkort, bør du installere et kontakthus, der beskytter stikket, og du bør også udskifte skruen. Luk computerens kabinet, og skru skruer, du har fjernet under åbningen af kabinettet, på igen.

Bemærk!

 • Du skal måske rokke kortet forsigtigt for at løsne det. Selvom du har tænkt dig at smide det gamle lydkort ud, skal du alligevel være forsigtig, når du tager det ud af computeren, for at undgå at beskadige bundkortet. Hvis lydkortet sidder godt fast, er det bedre at bruge et par ekstra minutter på at løsne det forsigtigt med små ryk end at hive kortet ud for hurtigt.

Sådan installeres det nye lydkort

 1. Læs de instruktioner, der fulgte med det nye lydkort, for at se, hvordan det skal installeres. Find et tomt udvidelsesstik i computeren, der egner sig til det nye lydkort, hvis du ikke har instruktionerne.

  Hvis der ikke findes et tomt stik i computeren, skal du fjerne et andet kort, før du kan installere det nye kort. Hvis du har fjernet et eksisterende lydkort, kan du bruge det samme stik, hvis det nye kort bruger den samme type udvidelsesstik. Læs dokumentationen til computeren for at få oplysninger om dens typer af udvidelsesstik.

 2. Anbring forsigtigt lydkortet på stikket. Anbring benene på lydkortet korrekt i forhold til stikket, og skub forsigtigt kortet helt ind i stikket. Kontroller, at kortet er skubbet helt ind i stikket, og at det sidder forsvarligt. Hvis benene på lydkortet ikke er justeret korrekt i forhold til benene i udvidelsesstikket, fungerer kortet ikke korrekt.

 3. Hvis computeren har et lydkabel, der forbinder cd-drevet direkte med lydkortet, skal du stikke det i kortet. Læs dokumentationen til lydkortet for at finde placeringen af cd-lydstikket på kortet. Dette kabel er sjældent nødvendigt i moderne lydhardware, og i de fleste tilfælde er det valgfrit at tilslutte det.

 4. Skru lydkortet fast i indfatningen. Du må ikke bøje lydkortet eller indfatningen, mens du strammer skruen. Det kan være en fordel kun at stramme skruen lidt mere, end du kan, hvis du strammer den med fingrene.

 5. Luk computerens kabinet, og udskift eventuelle skruer, du har fjernet under åbningen af kabinettet. Slut højttalerne og eventuelt mikrofonen til det nye lydkort.

 6. Slut computeren til strømkilden igen, og tænd den.

  Windows installerer de nødvendige drivere til det nye lydkort. Hvis der fulgte en softwaredisk med lydkortet, skal du installere den nu. Læs vejledningen til lydkortet, hvor du kan finde installationstrinnene.

  Hvis kortet ikke fungerer korrekt, skal du kontrollere, om der findes en nyere driver til lydkortet på Windows Update. Du kan finde flere oplysninger under Opdatere en driver til hardware, der ikke fungerer korrekt og Lydkort: ofte stillede spørgsmål.Har du brug for mere hjælp?