USB-forbindelser (universal serial bus) bruges typisk til at slutte enheder som f.eks. mus, tastaturer, scannere, webkameraer, digitale kameraer, mobiltelefoner og eksterne harddiske til computeren. Du kan kende en USB-forbindelse på det symbol, der normalt er vist på stikket.

Illustration af symbolet for USB-forbindelse
Symbol på USB-forbindelsen

Mange enheder skal have isat et USB-kabel, inden de kan sluttes til en USB-port på computeren. Andre USB-enheder, som f.eks. ældre mus og tastaturer, har et USB-kabel siddende i sig permanent. Andre USB-enheder, som f.eks. USB-flashdrev, har et indbygget USB-stik, så man kan sætte dem direkte i en USB-port på computeren uden brug af kabel.

USB-enheder er blandt de enheder, der er lettest at slutte til computeren. Første gang du tilslutter en USB-enhed via en USB-port, identificerer Windows automatisk enheden og installerer en driver til den. Drivere gør det muligt for din computer at kommunikere med hardware-enheder. Uden en driver vil en USB-enhed, som du slutter til computeren, for eksempel en mus eller et webkamerakort, ikke fungere korrekt.

Inden du installerer en enhed

Læs den vejledning, der fulgte med enheden, for at se, om du skal installere en driver, inden du tilslutter enheden. Selvom Windows normalt gør dette automatisk, når du tilslutter en ny enhed, kræver nogle enheder, at du installerer drivere manuelt. I disse tilfælde leverer enhedsproducenten en softwaredisk og en vejledning til, hvordan du installerer driveren, inden du tilslutter enheden.

Hvis USB-enheden blev leveret sammen med software fra producenten, skal du kontrollere, om den er kompatibel med denne version af Windows. Hvis den ikke er kompatibel, eller der ikke er angivet, hvilke versioner af Windows den er udviklet til, skal du først forsøge at tilslutte enheden for at se, om Windows kan finde en kompatibel driver.

Hvis den vejledning, der er leveret sammen med enheden, strider mod oplysningerne i dette emne, skal du følge vejledningen til enheden.

Tilslutte og aktivere en enhed

En USB-enhed installeres ganske enkelt ved at slutte den til computeren. Nogle USB-enheder har tænd/sluk-knapper, som du skal tænde, før du tilslutter dem. Hvis enheden bruger en netledning, skal du slutte enheden til en strømkilde. Tænd derefter for enheden, inden den tilsluttes.

Derefter skal du beslutte, hvilken USB-port, enheden skal tilsluttes. Hvis computeren har USB-porte på forsiden, bør du bruge en af disse, hvis du ofte skal tilslutte og frakoble enheden. Du kan bruge en vilkårlig port, næste gang du tilslutter enheden.

Illustration af et typisk USB-kabel og -port
Typisk USB-kabel og -port

Stik enheden i USB-porten. Hvis Windows kan finde og installere enhedsdriveren automatisk, får du besked om, at enheden er klar til brug. Ellers vil du blive bedt om at indsætte en disk, der indeholder driveren.

Billede af en meddelelse om, at en enhed er blevet installeret
Windows giver dig en meddelelse, når den har fuldført installation af en enhed.

Når installationen er fuldført, skal du kontrollere den vejledning, der fulgte med enheden, for at se, om du skal installere yderligere software.

Nogle gange bliver en USB-enhed ikke genkendt af Windows, og den leveres ikke med en disk, der indeholder en driver. I dette tilfælde kan du søge efter en enhedsdriver online. Start med at besøge enhedsproducentens websted. Du kan ofte hente drivere under afsnittet "Support" på sådanne websteder. Du kan finde flere oplysninger under Opdatere en driver til hardware, der ikke fungerer korrekt.

Du kan se en video under Billede af knappen AfspilVideo: Connect devices to your computer.

Tip!

  • Sørg for, at enheden får tilstrækkelig strøm. Hvis en enhed ikke fungerer korrekt, når den er tilsluttet en USB-hub, kan du prøve at slutte den direkte til en af computerens USB-porte. Nogle porte på en USB-hub, skærm eller anden enhed, der er sluttet til computeren, kan muligvis ikke levere strøm til at understøtte enheden.

    Mindre enheder, f.eks. USB-flashdrev og mus samt enheder med egen netledning, f.eks. printere, fungerer normalt korrekt, når de er tilsluttet en USB-hub uden strømforsyning. Nogle enheder, der skal bruge mere strøm, f.eks. USB-scannere og webkameraer, kræver en hub med egen netledning for at kunne fungere korrekt.

  • Kontrollér, at enheden er sluttet til den korrekte USB-port. Enheder, der overfører store datamængder, f.eks. eksterne harddiske, scannere og videokameraer, fungerer bedst, når de er tilsluttet en USB 2.0-højhastighedsport. Visse ældre computere har kun USB 1.x-porte eller en blanding af USB 1.x- og 2.0-porte. Hvis enheden skal bruge en højhastighedsport for at kunne fungere korrekt, skal du læse den vejledning, der fulgte med computeren, for at sikre, at den anvendte port understøtter USB 2.0. Hvis computeren kun har USB 1.x-porte, kan du tilføje USB 2.0-porte ved at installere et USB 2.0-kort inde i computeren.

Afbryde forbindelsen til en enhed

De fleste USB-enheder kan fjernes, og forbindelsen til dem kan afbrydes. Når du afbryder forbindelsen til lagerenheder, f.eks. USB-flashdrev, skal du være sikker på, at computeren er færdig med at gemme data på enheden, før du fjerner den. Hvis enheden har en aktivitetslampe, skal du vente med at afbryde forbindelsen til enheden indtil nogle sekunder efter, at lampen er holdt op med at blinke.

Hvis du kan se ikonet Sikker fjernelse af hardware Billede af ikonet Sikker fjernelse af hardware i meddelelsesområdet til højre på proceslinjen, er det et sikkert tegn på, at enhederne har afsluttet alle igangværende handlinger og er klar til at blive fjernet. Klik på ikonet for at se en liste over enheder. Klik på den enhed, du vil fjerne. Windows vil vise en meddelelse, der fortæller, at det er sikkert at fjerne enheden.

Bemærk!

  • Det er også sikkert at fjerne enheder fra mappen Computer. Klik på knappen StartBillede af knappen Start, klik på Computer, højreklik på den enhed, du vil fjerne, og klik derefter på Skub ud.


Har du brug for mere hjælp?