Tastaturgenveje i Internet Explorer


Du kan bruge genvejstasterne i Internet Explorer til hurtigt at udføre mange forskellige opgaver eller til at arbejde uden mus.

Vis alle

Få vist og gennemse websider

De genveje, der bruges til at få vist og gennemse websider, er beskrevet i tabellen nedenfor.

Hvis du vil
Tryk på

Åbne Hjælp

F1

Skifte mellem visning af fuld skærm og normale visninger af browservinduet

F11

Gå fremad gennem de forskellige elementer på en webside, adresselinjen eller panelet favoritter

Tab

Gå baglæns gennem de forskellige elementer på en webside, adresselinjen eller panelet favoritter

Skift+Tab

Start tastebrowsing

F7

Gå til startsiden

Alt+Home

Gå til den næste side

Alt+Højre pil

Gå til den forrige side

Alt+Venstre pil eller Tilbage

Vise en genvejsmenu for et link

Skift+F10

Flytte fremad gennem rammer og browserelementer (fungerer kun, hvis fanebrowsing er deaktiveret)

Ctrl+Tab eller F6

Flytte tilbage mellem rammer (fungerer kun, hvis fanebrowsing er deaktiveret)

Ctrl+Skift+Tab

Rulle frem til starten af et dokument.

Pil op

Rulle frem mod slutningen af et dokument

Pil ned

Rulle frem mod starten af et dokument i større trin

Page Up

Rulle frem mod slutningen af et dokument i større trin

Page Down

Gå til starten af et dokument

Home

Gå til slutningen af et dokument

End

Søge på denne side

Ctrl+F

Opdatere den aktuelle webside

F5

Opdatere den aktuelle webside, selvom tidsstemplet på den version, der ligger på internettet, og på den lokale version er ens

Ctrl+F5

Stoppe hentning af en side

Esc

Åbne et nyt websted eller en ny side

Ctrl+O

Åbne et nyt vindue

Ctrl+N

Åbne et nyt vindue til InPrivate-browsing

Ctrl+Skift+P

Dupliker fane (åbne aktuel fane i en ny fane)

Ctrl+K

Åbn den sidste fane, du lukkede

Ctrl+Skift+T

Lukke det aktuelle vindue (hvis du kun har åbnet én fane)

Ctrl+W

Gemme den aktuelle side

Ctrl+S

Udskrive den aktuelle side eller den aktive ramme

Ctrl+P

Aktivere et markeret hyperlink

Enter

Åbne Favoritter

Ctrl+I

Åbne Oversigt

Ctrl+H

Åbne Feeds

Ctrl+J

Åbne menuen Side

Alt+P

Åbne menuen Funktioner

Alt+T

Åbne menuen Hjælp

Alt+H

Arbejde med faner

De genveje, du kan bruge, når du arbejder med faner, er beskrevet i tabellen nedenfor.

Hvis du vil
Tryk på

Åbne hyperlinks under en ny fane i baggrunden

Ctrl+klik

Åbne hyperlinks under en ny fane i forgrunden

Ctrl+Skift+klik

Åbne en ny fane i forgrunden

Ctrl+T

Skifte mellem faner

Ctrl+Tab eller Ctrl+Skift+Tab

Lukke den aktuelle fane (eller det aktuelle vindue, hvis fanebrowsing er deaktiveret)

Ctrl+W

Åbne en ny fane i forgrunden fra adresselinjen

Alt+Enter

Skifte til et bestemt fanenummer

Ctrl+n (hvor n er et tal mellem 1 og 8)

Skifte til den sidste fane

Ctrl+9

Lukke andre faner

Ctrl+Alt+F4

Slå Hurtig faneoversigt (miniaturevisning) til eller fra

Ctrl+Q

Brug af zoom

I tabellen nedenfor beskrives de genveje, der bruges til zoom.

Hvis du vil
Tryk på

Øge zoom (+ 10%)

Ctrl+Plustegn

Formindske zoom (- 10%)

Ctrl+Minustegn

Zoome til 100%

Ctrl+0

Brug af søgning

I tabellen nedenfor beskrives de genveje, der bruges til søgning.

Hvis du vil
Tryk på

Gå til søgefeltet

Ctrl+E

Åbne din søgeforespørgsel på en ny fane

Alt+Enter

Åbne menuen til søgemaskinen

Ctrl+Pil ned

Brug af Vis udskrift

De genveje, der bruges til at få vist og udskrive websider, er beskrevet i tabellen nedenfor.

Hvis du vil
Tryk på

Angive udskriftsindstillinger og udskrive siden

Alt+P

Ændre indstillingerne for papir, sidehoveder og sidefødder, papirretning og margener for denne side

Alt+U

Have vist den første side, der skal udskrives

Alt+Home

Have vist den forrige side, der skal udskrives

Alt+Venstre pil

Skrive sidetallet for den side, du vil have vist

Alt+A

Have vist den næste side, der skal udskrives

Alt+Højre pil

Have vist den sidste side, der skal udskrives

Alt+End

Angive, hvordan rammer skal udskrives (denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du udskriver en webside, der bruger rammer)

Alt+F

Lukke Vis udskrift

Alt+C

Brug af adresselinjen

De genveje, der bruges på adresselinjen, er beskrevet i tabellen nedenfor.

Hvis du vil
Tryk på

Markere teksten på adresselinjen

Alt+A

Have vist en liste over adresser, du har skrevet

F4

Flytte markøren til venstre til det næste logiske brud i adressen (punktum eller skråstreg) i adresselinjen

Ctrl+Venstre pil

Flytte markøren til højre til det næste logiske brud i adressen (punktum eller skråstreg) i adresselinjen

Ctrl+Højre pil

Tilføje "www." i begyndelsen og ".dk" i slutningen af den tekst, der er skrevet på adresselinjen

Ctrl+Enter

Gå fremad gennem de tilsvarende indtastninger på autofuldførelseslisten

Pil op

Gå tilbage gennem de tilsvarende indtastninger på autofuldførelseslisten

Pil ned

Åbne værktøjslinjemenuer i Internet Explorer

I tabellen nedenfor vises de genveje, der bruges til at åbne værktøjslinjer og kommandolinjen i Internet Explorer.

Hvis du vil
Tryk på denne

Åbne menuen Startside

Alt+M

Åbne menuen Udskriv

Alt+R

Åbne menuen RSS

Alt+J

Åbne menuen Funktioner

Alt+O

Åbne menuen Sikkerhed

Alt+S

Åbne menuen Hjælp

Alt+L

Arbejde med feeds, oversigter og favoritter

De genvejstaster, du kan bruge, når du arbejder med feeds, oversigter og favoritter, er beskrevet i tabellen nedenfor.

Hvis du vil
Tryk på

Tilføje en aktuel side til favoritter (eller abonnere på en feed i en feed-visning)

Ctrl+D

Slet browserdata

Ctrl+Skift+Del

Åbne et vindue til InPrivate-browsing

Ctrl+Skift+P

Åbne dialogboksen Arranger favoritter

Ctrl+B

Flytte et markeret element op på listen Favoritter i dialogboksen Arranger favoritter

Alt+Pil op

Flytte et markeret element ned på listen Favoritter i dialogboksen Arranger favoritter

Alt+Pil ned

Åbne Favoritcenter, og få vist dine favoritter

Alt+C

Åbne Favoritcenter, og få vist din oversigt

Ctrl+H

Åbne Favoritcenter og få vist dine feeds

Ctrl+J

Åbne og fastgøre Favoritcenter og få vist dine feeds

Ctrl+Skift+J

Åbne menuen Føj til favoritter (eller åben Abonner på feeds når du er i feed-visning)

Alt+Z

Åbne menuen Favoritter fra menulinjen

Alt+A

Vise alle feeds (når der bruges feed-visning)

Alt+I

Markere et feed som læst (når der bruges feed-visning)

Alt+M

Placere markøren i søgefeltet i feedvisning

Alt+S

Redigere

De genveje, der bruges til redigering af websider, er beskrevet i tabellen nedenfor.

Hvis du vil
Tryk på

Fjerne de markerede elementer og kopiere dem til Udklipsholder

Ctrl+X

Kopiere de markerede elementer til Udklipsholder

Ctrl+C

Indsætte indholdet af Udklipsholder på den valgte placering

Ctrl+V

Markere alle elementer på den aktuelle webside

Ctrl+A

Åbne Udviklerværktøjer i Internet Explorer

F12

Brug af blokeringsoplysninger

De genveje, du kan bruge, når du arbejder med blokeringsoplysninger, er beskrevet i tabellen nedenfor.

Hvis du vil
Tryk på

Flytte fokus til blokeringsoplysninger

Alt+N

Klikke på blokeringsoplysninger

MellemrumHar du brug for mere hjælp?