Tastaturgenveje er kombinationer af to eller flere taster, som du kan bruge til at udføre en opgave, som normalt kræver en mus eller anden pegeenhed. Tastaturgenveje kan gøre det nemmere at arbejde med pc'en, så du kan spare tid, når du arbejder i Windows og andre apps.

De fleste apps har også hurtigtaster, som gør det nemmere at arbejde med menuer og andre kommandoer. Hurtigtasterne er vist i apps'enes menuer. Hvis et bogstav i et ord er understreget i en menu, betyder det normalt, at du kan trykke på Alt-tasten og den understregede tast samtidigt i stedet for at klikke på et menupunkt. Hvis du bruger et berøringstastatur, vises der desuden nogle genveje, når du trykker på Ctrl-tasten.

Når du trykker på Alt-tasten i visse apps, f.eks. Paint og WordPad, vises der kommandoer med yderligere taster, du kan trykke på for at få adgang til dem.

Bemærk!

Brug af Windows

Vis alle

Mest populære tastaturgenveje

I følgende tabel vises almindelige tastaturgenveje i Windows 8.1 og Windows RT 8.1.

Tryk på denne tast
Hvis du vil gøre dette

Ctrl+C (eller Ctrl+Insert)

Kopiere det markerede element.

Ctrl+X

Klippe det markerede element.

Ctrl+V (eller Skift+Insert)

Indsætte det markerede element.

Ctrl+Z

Fortryde en handling.

Alt+Tab

Skift mellem åbne apps (undtagen skrivebords-apps)

Alt+F4

Luk det aktive element, eller afslut den aktive app

Windows-tasten Windows-tasten +L

Lås pc'en, eller skift person

Windows-tasten Windows-tasten +D

Vis og skjul skrivebordet

Nye tastaturgenveje

I nedenstående tabel vises nye tastaturgenveje, som du kan bruge i Windows.

Tryk på denne tast Hvis du vil gøre dette
Tryk på denne tast
Windows-tasten‌ Windows-tasten+begynd at skrive
Hvis du vil gøre dette

Søg på din pc

Tryk på denne tast

Ctrl+plus (+) eller Ctrl+minus (-)

Hvis du vil gøre dette

Zoom ind eller ud på mange elementer, f.eks. apps, der er fastgjort til Startskærmen

Tryk på denne tast

Ctrl+rullehjul

Hvis du vil gøre dette

Zoom ind eller ud på mange elementer, f.eks. apps, der er fastgjort til Startskærmen

Tryk på denne tast
Windows-tasten‌ Windows-tasten+C
Hvis du vil gøre dette

Åbn amuletterne

I en app – åbn app'ens kommandoer

Tryk på denne tast
Windows-tasten‌ Windows-tasten+F
Hvis du vil gøre dette

Åbn amuletten Søg for at søge efter filer

Tryk på denne tast
Windows-tasten‌ Windows-tasten+H
Hvis du vil gøre dette

Åbn amuletten Deling

Tryk på denne tast
Windows-tasten‌ Windows-tasten+I
Hvis du vil gøre dette

Åbn amuletten Indstillinger

Tryk på denne tast
Windows-tasten‌ Windows-tasten+K
Hvis du vil gøre dette

Åbn amuletten Enheder

Tryk på denne tast
Windows-tasten‌ Windows-tasten+O
Hvis du vil gøre dette

Lås skærmretningen (stående eller liggende)

Tryk på denne tast
Windows-tasten‌ Windows-tasten+Q
Hvis du vil gøre dette

Åbn amuletten Søg for at søge overalt eller i en åben app (hvis appen understøtter appsøgning)

Tryk på denne tast
Windows-tasten Windows-tasten +S
Hvis du vil gøre dette

Åbn amuletten Søg for at søge på Windows og på internettet

Tryk på denne tast
Windows-tasten‌ Windows-tasten+W
Hvis du vil gøre dette

Åbn amuletten Søg for at søge efter indstillinger

Tryk på denne tast
Windows-tasten‌ Windows-tasten+Z
Hvis du vil gøre dette

Vis de tilgængelige kommandoer i app'en

Bemærk!

  • Du kan også få vist visse indstillinger ved at gå til amuletten Indstil, når appen er åben.

Tryk på denne tast
Windows-tasten‌ Windows-tasten+mellemrumstasten
Hvis du vil gøre dette

Skift inputsprog og tastaturlayout

Tryk på denne tast
Windows-tasten‌ Windows-tasten+Ctrl+mellemrumstasten
Hvis du vil gøre dette

Skift til det tidligere valgte input

Tryk på denne tast
Windows-tasten‌ Windows-tasten+tabulatortasten
Hvis du vil gøre dette

Naviger gennem nyligt brugte apps (undtagen skrivebordsapps)

Tryk på denne tast
Windows-tasten‌ Windows-tasten+Ctrl+tabulatortasten
Hvis du vil gøre dette

Naviger gennem nyligt brugte apps (undtagen skrivebordsapps)

Tryk på denne tast
Windows-tasten‌ Windows-tasten+Skift+tabulatortasten
Hvis du vil gøre dette

Naviger gennem nyligt brugte apps (undtagen skrivebordsapps) i omvendt rækkefølge

Tryk på denne tast
Windows-tasten‌ Windows-tasten+Skift+punktum (.)
Hvis du vil gøre dette

Fastgør en app til venstre

Tryk på denne tast
Windows-tasten‌ Windows-tasten+punktum (.)
Hvis du vil gøre dette

Naviger gennem åbne apps

Tryk på denne tast

Esc

Hvis du vil gøre dette

Stop eller afslut den aktuelle opgave

Generelle tastaturgenveje

I nedenstående tabel vises generelle tastaturgenveje, som du kan bruge i Windows.

Tryk på denne tast Hvis du vil gøre dette
Tryk på denne tast

F1

Hvis du vil gøre dette

Vise Hjælp

Tryk på denne tast

F2

Hvis du vil gøre dette

Omdøbe det markerede element

Tryk på denne tast

F3

Hvis du vil gøre dette

Søge efter en fil eller en mappe

Tryk på denne tast

F4

Hvis du vil gøre dette

Vis adresselinjelisten i Stifinder

Tryk på denne tast

F5

Hvis du vil gøre dette

Opdatere det aktive vindue

Tryk på denne tast

F6

Hvis du vil gøre dette

Cirkulere gennem skærmelementerne i et vindue eller på skrivebordet

Tryk på denne tast

F10

Hvis du vil gøre dette

Aktivér menulinjen i den aktive app

Tryk på denne tast

Alt+F4

Hvis du vil gøre dette

Luk det aktive element, eller afslut den aktive app

Tryk på denne tast

Alt+Esc

Hvis du vil gøre dette

Cirkulere gennem elementerne i den rækkefølge, de blev åbnet

Tryk på denne tast

Alt+understreget bogstav

Hvis du vil gøre dette

Udfør kommandoen for det pågældende bogstav

Tryk på denne tast

Alt+Enter

Hvis du vil gøre dette

Se det markerede elements egenskaber

Tryk på denne tast

Alt+Mellemrum

Hvis du vil gøre dette

Åbne en genvejsmenu for det aktive vindue

Tryk på denne tast

Alt+Venstre pil

Hvis du vil gøre dette

Tilbage

Tryk på denne tast

Alt+Højre pil

Hvis du vil gøre dette

Fremad

Tryk på denne tast

Alt+Page Up

Hvis du vil gøre dette

Flyt en skærm op

Tryk på denne tast

Alt+Page Down

Hvis du vil gøre dette

Flyt en skærm ned

Tryk på denne tast

Alt+Tab

Hvis du vil gøre dette

Skift mellem åbne apps (undtagen skrivebords-apps)

Tryk på denne tast

Ctrl+F4

Hvis du vil gøre dette

Luk det aktive dokument (i apps, hvor du kan have flere dokumenter åbne samtidigt)

Tryk på denne tast

Ctrl+A

Hvis du vil gøre dette

Markere alle elementerne i et dokument eller vindue.

Tryk på denne tast

Ctrl+C (eller Ctrl+Insert)

Hvis du vil gøre dette

Kopiere det markerede element.

Tryk på denne tast

Ctrl+D (eller Delete)

Hvis du vil gøre dette

Slette det markerede element og flytte det til Papirkurv

Tryk på denne tast

Ctrl+R (eller F5)

Hvis du vil gøre dette

Opdatere det aktive vindue

Tryk på denne tast

Ctrl+V (eller Skift+Insert)

Hvis du vil gøre dette

Indsætte det markerede element.

Tryk på denne tast

Ctrl+X

Hvis du vil gøre dette

Klippe det markerede element.

Tryk på denne tast

Ctrl+Y

Hvis du vil gøre dette

Annullere en fortrudt handling

Tryk på denne tast

Ctrl+Z

Hvis du vil gøre dette

Fortryde en handling.

Tryk på denne tast

Ctrl+plus (+) eller Ctrl+minus (-)

Hvis du vil gøre dette

Zoom ind eller ud på mange elementer, f.eks. apps, der er fastgjort til Startskærmen

Tryk på denne tast

Ctrl+ rullehjul på musen

Hvis du vil gøre dette

Rediger størrelsen på skrivebordsikoner eller zoom ind eller ud på mange elementer, f.eks. apps, der er fastgjort til Startskærmen

Tryk på denne tast

Ctrl+Højre pil

Hvis du vil gøre dette

Flytte markøren til begyndelsen af det næste ord

Tryk på denne tast

Ctrl+Venstre pil

Hvis du vil gøre dette

Flytte markøren til begyndelsen af det foregående ord

Tryk på denne tast

Ctrl+Pil ned

Hvis du vil gøre dette

Flytte markøren til begyndelsen af det næste afsnit

Tryk på denne tast

Ctrl+Pil op

Hvis du vil gøre dette

Flytte markøren til begyndelsen af det foregående afsnit

Tryk på denne tast

Ctrl+Alt+Tab

Hvis du vil gøre dette

Brug piletasterne til at skifte mellem alle åbne apps

Tryk på denne tast

Ctrl+piletast (for at flytte til et element)+Mellemrum

Hvis du vil gøre dette

Markere flere individuelle elementer i et vindue eller på skrivebordet

Tryk på denne tast

Ctrl+Skift med en piletast

Hvis du vil gøre dette

Markere en tekstblok

Tryk på denne tast

Ctrl+Esc

Hvis du vil gøre dette

Åbn Startskærmen

Tryk på denne tast

Ctrl+Skift+Esc

Hvis du vil gøre dette

Åbne Jobliste

Tryk på denne tast

Ctrl+Skift

Hvis du vil gøre dette

Skift tastaturlayout, når flere tastaturlayouts er tilgængelige

Tryk på denne tast

Ctrl+Mellemrum

Hvis du vil gøre dette

Slå kinesisk IME (Input Method Editor) til eller fra

Tryk på denne tast

Skift+F10

Hvis du vil gøre dette

Vise genvejsmenuen for det markerede element

Tryk på denne tast

Skift med en vilkårlig piletast

Hvis du vil gøre dette

Markér mere end ét element i et vindue eller på skrivebordet, eller markér tekst i et dokument

Tryk på denne tast

Skift+Delete

Hvis du vil gøre dette

Slette det markerede element uden at flytte det til Papirkurv

Tryk på denne tast

Højre pil

Hvis du vil gøre dette

Åbne den næste menu til højre eller åbne en undermenu

Tryk på denne tast

Venstre pil

Hvis du vil gøre dette

Åbne den næste menu til venstre eller lukke en undermenu

Tryk på denne tast

Esc

Hvis du vil gøre dette

Stop eller forlad den aktuelle opgave

Tastaturgenveje med Windows-tasten

I nedenstående tabel vises tastaturgenveje, der bruger Windows-tasten Windows-tasten.
Tryk på denne tast Hvis du vil gøre dette
Tryk på denne tast
Windows-tasten Windows-tasten +F1
Hvis du vil gøre dette

Åbn Windows Hjælp og support

Tryk på denne tast
Windows-tasten Windows-tasten
Hvis du vil gøre dette

Vis eller skjul Startskærm

Tryk på denne tast
Windows-tasten Windows-tasten +B
Hvis du vil gøre dette

Indstil fokus i meddelelsesområdet

Tryk på denne tast
Windows-tasten Windows-tasten +C
Hvis du vil gøre dette

Åbn amuletterne

Tryk på denne tast
Windows-tasten Windows-tasten +D
Hvis du vil gøre dette

Vis og skjul skrivebordet

Tryk på denne tast
Windows-tasten Windows-tasten +E
Hvis du vil gøre dette

Åbn Stifinder

Tryk på denne tast
Windows-tasten Windows-tasten +F
Hvis du vil gøre dette

Åbn amuletten Søg, og søg efter filer

Tryk på denne tast
Windows-tasten Windows-tasten +H
Hvis du vil gøre dette

Åbn amuletten Deling

Tryk på denne tast
Windows-tasten Windows-tasten +I
Hvis du vil gøre dette

Åbn amuletten Indstillinger

Tryk på denne tast
Windows-tasten Windows-tasten +K
Hvis du vil gøre dette

Åbn amuletten Enheder

Tryk på denne tast
Windows-tasten Windows-tasten +L
Hvis du vil gøre dette

Lås pc'en, eller skift person

Tryk på denne tast
Windows-tasten Windows-tasten +M
Hvis du vil gøre dette

Minimer alle vinduer

Tryk på denne tast
Windows-tasten Windows-tasten +O
Hvis du vil gøre dette

Lås enhedens retning

Tryk på denne tast
Windows-tasten Windows-tasten +P
Hvis du vil gøre dette

Vælg en skærmtilstand for præsentationen

Tryk på denne tast
Windows-tasten Windows-tasten +Q
Hvis du vil gøre dette

Åbn amuletten Søg for at søge overalt eller i den åbne app (hvis appen understøtter appsøgning)

Tryk på denne tast
Windows-tasten Windows-tasten +R
Hvis du vil gøre dette

Åbn dialogboksen Kør

Tryk på denne tast
Windows-tasten Windows-tasten +S
Hvis du vil gøre dette

Åbn amuletten Søg for at søge på Windows og på internettet

Tryk på denne tast
Windows-tasten Windows-tasten +T
Hvis du vil gøre dette

Naviger gemme apps på proceslinjen

Tryk på denne tast
Windows-tasten Windows-tasten +U
Hvis du vil gøre dette

Åbn Funktioner til øget tilgængelighed

Tryk på denne tast
Windows-tasten Windows-tasten +V
Hvis du vil gøre dette

Naviger gennem meddelelser

Tryk på denne tast
Windows-tasten Windows-tasten +Skift+V
Hvis du vil gøre dette

Naviger gennem meddelelser i omvendt rækkefølge

Tryk på denne tast
Windows-tasten Windows-tasten +W
Hvis du vil gøre dette

Åbn amuletten Søg, og søg efter indstillinger

Tryk på denne tast
Windows-tasten Windows-tasten +X
Hvis du vil gøre dette

Åbn menuen Genvejslink

Tryk på denne tast
Windows-tasten Windows-tasten +Z
Hvis du vil gøre dette

Vis de tilgængelige kommandoer i app'en

Bemærk!

  • Du kan også få vist visse indstillinger ved at gå til amuletten Indstil, når appen er åben.

Tryk på denne tast
Windows-tasten Windows-tasten +,
Hvis du vil gøre dette

Vis skrivebordet midlertidigt

Tryk på denne tast
Windows-tasten Windows-tasten +Pause
Hvis du vil gøre dette

Vis dialogboksen Egenskaber for system

Tryk på denne tast
Windows-tasten Windows-tasten +Ctrl+F
Hvis du vil gøre dette

Søg efter pc'er (hvis du er på et netværk)

Tryk på denne tast
Windows-tasten Windows-tasten +Skift+M
Hvis du vil gøre dette

Gendan minimerede vinduer på skrivebordet

Tryk på denne tast
Windows-tasten Windows-tasten +tal
Hvis du vil gøre dette

Åbn skrivebordet, og start den skrivebordsapp, der er fastgjort til proceslinjen på positionen angivet med tallet. Skift til den pågældende app, hvis den allerede kører.

Tryk på denne tast
Windows-tasten Windows-tasten +Skift+tal
Hvis du vil gøre dette

Åbn skrivebordet og start en ny forekomst af den skrivebordsapp, der er fastgjort til proceslinjen på positionen angivet med tallet

Tryk på denne tast
Windows-tasten Windows-tasten +Ctrl+tal
Hvis du vil gøre dette

Åbn skrivebordet, og skift til det senest aktive vindue i den skrivebordsapp, der er fastgjort til proceslinjen på positionen angivet med tallet

Tryk på denne tast
Windows-tasten Windows-tasten +Alt+tal
Hvis du vil gøre dette

Åbn skrivebordet, og jumplisten til den skrivebordsapp, der er fastgjort til proceslinjen på positionen angivet med tallet

Tryk på denne tast
Windows-tasten Windows-tasten +Ctrl+Skift+tal
Hvis du vil gøre dette

Åbn skrivebordet, og åbn som administrator en ny forekomst af den skrivebordsapp, der er placeret et givent sted på proceslinjen

Tryk på denne tast
Windows-tasten Windows-tasten +tabulatortasten
Hvis du vil gøre dette

Naviger gennem nyligt brugte apps (undtagen skrivebordsapps)

Tryk på denne tast
Windows-tasten Windows-tasten +Ctrl+tabulatortasten
Hvis du vil gøre dette

Naviger gennem nyligt brugte apps (undtagen skrivebordsapps)

Tryk på denne tast
Windows-tasten Windows-tasten +Skift+tabulatortasten
Hvis du vil gøre dette

Naviger gennem nyligt brugte apps (undtagen skrivebordsapps) i omvendt rækkefølge

Tryk på denne tast
Windows-tasten Windows-tasten +Ctrl+B
Hvis du vil gøre dette

Skift til den app, der viste en meddelelse i meddelelsesområdet

Tryk på denne tast
Windows-tasten Windows-tasten +pil op
Hvis du vil gøre dette

Maksimer vinduet

Tryk på denne tast
Windows-tasten Windows-tasten +pil ned
Hvis du vil gøre dette

Fjern den aktuelle app fra skærmen, eller minimer skrivebordsvinduet

Tryk på denne tast
Windows-tasten Windows-tasten +venstre pil
Hvis du vil gøre dette

Maksimer appen eller skrivebordsvinduet i venstre side af skærmen

Tryk på denne tast
Windows-tasten Windows-tasten +højre pil
Hvis du vil gøre dette

Maksimer appen eller skrivebordsvinduet i højre side af skærmen

Tryk på denne tast
Windows-tasten Windows-tasten +Home
Hvis du vil gøre dette

Minimer alle vinduer undtagen det aktive skrivebordsvindue (gendan alle vinduer ved næste tryk)

Tryk på denne tast
Windows-tasten Windows-tasten +Skift+pil op
Hvis du vil gøre dette

Stræk skrivebordsvinduet til toppen og bunden af skærmen

Tryk på denne tast
Windows-tasten Windows-tasten +Skift+pil ned
Hvis du vil gøre dette

Gendan/minimer de aktive skrivebordsvinduer lodret, men bevar bredden

Tryk på denne tast
Windows-tasten Windows-tasten +Skift+venstre pil eller højre pil
Hvis du vil gøre dette

Flyt en app eller et vindue på skrivebordet fra én skærm til en anden.

Tryk på denne tast
Windows-tasten Windows-tasten +mellemrumstasten
Hvis du vil gøre dette

Skift inputsprog og tastaturlayout

Tryk på denne tast
Windows-tasten Windows-tasten +Ctrl+mellemrumstasten
Hvis du vil gøre dette

Skift til det tidligere valgte input

Tryk på denne tast
Windows-tasten Windows-tasten +Enter
Hvis du vil gøre dette

Åbn Oplæser

Tryk på denne tast
Windows-tasten Windows-tasten +Skift+punktum (.)
Hvis du vil gøre dette

Naviger gennem åbne apps

Tryk på denne tast
Windows-tasten Windows-tasten +punktum (.)
Hvis du vil gøre dette

Naviger gennem åbne apps

Tryk på denne tast
Windows-tasten Windows-tasten +/
Hvis du vil gøre dette

Start ny IME-konvertering

Tryk på denne tast
Windows-tasten Windows-tasten +Alt+Enter
Hvis du vil gøre dette

Open WindowsMedia Center

Tryk på denne tast
Windows-tasten Windows-tasten +plus (+) eller minus (-)
Hvis du vil gøre dette

Zoom ind eller ud med Forstørrelsesglas

Tryk på denne tast
Windows-tasten Windows-tasten +Esc
Hvis du vil gøre dette

Afslutte Forstørrelsesglas

Tastaturgenveje i dialogbokse

I nedenstående tabel vises tastaturgenveje, som du kan bruge i dialogbokse.

Tryk på denne tast Hvis du vil gøre dette
Tryk på denne tast

F1

Hvis du vil gøre dette

Vise Hjælp

Tryk på denne tast

F4

Hvis du vil gøre dette

Se punkterne på den aktive liste

Tryk på denne tast

Ctrl+Tab

Hvis du vil gøre dette

Flytte fremad gennem faner

Tryk på denne tast

Ctrl+Skift+Tab

Hvis du vil gøre dette

Flytte tilbage gennem faner

Tryk på denne tast

Ctrl+tal (tal 1-9)

Hvis du vil gøre dette

Flyt til nde tabulator

Tryk på denne tast

Tab (Fane)

Hvis du vil gøre dette

Flytte fremad gennem indstillinger

Tryk på denne tast

Skift+Tab

Hvis du vil gøre dette

Flytte tilbage gennem indstillinger

Tryk på denne tast

Alt+understreget bogstav

Hvis du vil gøre dette

Aktivere den kommando (eller vælge den indstilling), som bogstavet repræsenterer

Tryk på denne tast

Mellemrum

Hvis du vil gøre dette

Markere et afkrydsningsfelt eller fjerne markeringen i det, hvis den aktive indstilling er et afkrydsningsfelt

Tryk på denne tast

Tilbage

Hvis du vil gøre dette

Åbn en mappe på et højere niveau, hvis en mappe er markeret i dialogboksen Gem som eller Åbn

Tryk på denne tast

Piletaster

Hvis du vil gøre dette

Vælge en knap, hvis den aktive indstilling er en gruppe alternativknapper

Tastaturgenveje i Stifinder

I nedenstående tabel vises tastaturgenveje, der kan bruges til at arbejde med vinduer eller mapper i Stifinder.

Tryk på denne tast Hvis du vil gøre dette
Tryk på denne tast

Alt+D

Hvis du vil gøre dette

Vælge adresselinjen

Tryk på denne tast

Ctrl+E

Hvis du vil gøre dette

Vælge søgefeltet

Tryk på denne tast

Ctrl+F

Hvis du vil gøre dette

Vælge søgefeltet

Tryk på denne tast

Ctrl+N

Hvis du vil gøre dette

Åbne et nyt vindue

Tryk på denne tast

Ctrl+W

Hvis du vil gøre dette

Lukke det aktuelle vindue

Tryk på denne tast

Ctrl+rullehjul på musen

Hvis du vil gøre dette

Tilpasse størrelse og visning af fil- og mappeikoner.

Tryk på denne tast

Ctrl+Skift+E

Hvis du vil gøre dette

Vise alle mapper over den valgte mappe

Tryk på denne tast

Ctrl+Skift+N

Hvis du vil gøre dette

Oprette en ny mappe

Tryk på denne tast

Num Lock+asterisk (*)

Hvis du vil gøre dette

Åbne alle undermapper i den valgte mappe

Tryk på denne tast

Num Lock+plus (+)

Hvis du vil gøre dette

Se indholdet af den valgte mappe

Tryk på denne tast

Num Lock+minus (-)

Hvis du vil gøre dette

Skjule den valgte mappes indhold

Tryk på denne tast

Alt+P

Hvis du vil gøre dette

Vise indholdsruden

Tryk på denne tast

Alt+Enter

Hvis du vil gøre dette

Åbn dialogboksen Egenskaber for det valgte element

Tryk på denne tast

Alt+Højre pil

Hvis du vil gøre dette

Åbne den næste mappe

Tryk på denne tast

Alt+Pil op

Hvis du vil gøre dette

Vis mappen, som mappen var i

Tryk på denne tast

Alt+Venstre pil

Hvis du vil gøre dette

Åbne den foregående mappe

Tryk på denne tast

Tilbage

Hvis du vil gøre dette

Åbne den foregående mappe

Tryk på denne tast

Højre pil

Hvis du vil gøre dette

Se den valgte mappes indhold, hvis det er skjult, eller vælge den første undermappe

Tryk på denne tast

Venstre pil

Hvis du vil gøre dette

Skjul den aktuelle mappes indhold, hvis det vises, eller vælg den mappe, som mappen var i

Tryk på denne tast

End

Hvis du vil gøre dette

Vise det nederste af det aktive vindue

Tryk på denne tast

Home

Hvis du vil gøre dette

Vise det øverste af det aktive vindue

Tryk på denne tast

F11

Hvis du vil gøre dette

Maksimere eller minimere det aktive vindue

Tastaturgenveje for proceslinjen

I nedenstående tabel vises tastaturgenveje til at arbejde med elementer på proceslinjen på skrivebordet.

Tryk på denne tast Hvis du vil gøre dette
Tryk på denne tast

Skift+klik på en knap på proceslinjen

Hvis du vil gøre dette

Åbn en app, eller åbn hurtigt en ekstra forekomst af en app

Tryk på denne tast

Ctrl+Skift+klik på en knap på proceslinjen

Hvis du vil gøre dette

Åbn en app som administrator

Tryk på denne tast

Skift+højreklik på en knap på proceslinjen

Hvis du vil gøre dette

Vis vinduesmenuen for app'en

Tryk på denne tast

Skift+højreklik på en grupperet knap på proceslinjen

Hvis du vil gøre dette

Vise vinduesmenuen for gruppen

Tryk på denne tast

Ctrl+klik på en grupperet knap på proceslinjen

Hvis du vil gøre dette

Navigere gennem vinduerne i gruppen

Tastaturgenveje i Øget tilgængelighed

I nedenstående tabel vises tastaturgenveje, der kan gøre pc'en nemmere at bruge.

Tryk på denne tast Hvis du vil gøre dette
Tryk på denne tast

Højre Skift i otte sekunder

Hvis du vil gøre dette

Slå filtertaster til og fra

Tryk på denne tast

Venstre Alt+venstre Skift+Print Screen

Hvis du vil gøre dette

Slå Stor kontrast til og fra

Tryk på denne tast

Venstre Alt+venstre Skift+Num Lock

Hvis du vil gøre dette

Slå musetaster til og fra

Tryk på denne tast

Skift fem gange

Hvis du vil gøre dette

Slå træge taster til og fra

Tryk på denne tast

Num Lock i fem sekunder

Hvis du vil gøre dette

Slå til/fra-taster til og fra

Tryk på denne tast
Windows-tasten Windows-tasten +U
Hvis du vil gøre dette

Åbne Øget tilgængelighed

Tastaturgenveje i Forstørrelsesglas

I nedenstående tabel vises tilgængelige tastaturgenveje i Forstørrelsesglas.

Tryk på denne tast Hvis du vil gøre dette
Tryk på denne tast
Windows-tasten Windows-tasten+plus (+) eller minus (-)
Hvis du vil gøre dette

Zoome ind eller ud

Tryk på denne tast

Ctrl+Alt+Mellemrum

Hvis du vil gøre dette

Vise eksempel på skrivebordet i fuldskærmstilstand

Tryk på denne tast

Ctrl+Alt+D

Hvis du vil gøre dette

Skifte til forankringstilstand

Tryk på denne tast

Ctrl+Alt+F

Hvis du vil gøre dette

Skifte til fuldskærmtilstand

Tryk på denne tast

Ctrl+Alt+I

Hvis du vil gøre dette

Invertere farver

Tryk på denne tast

Ctrl+Alt+L

Hvis du vil gøre dette

Skifte til linsetilstand

Tryk på denne tast

Ctrl+Alt+R

Hvis du vil gøre dette

Tilpasse størrelsen på linsen

Tryk på denne tast

Ctrl+Alt+piletaster

Hvis du vil gøre dette

Panorere i piletasternes retning

Tryk på denne tast
Windows-tasten Windows-tasten+Esc
Hvis du vil gøre dette

Afslutte Forstørrelsesglas

Tastaturgenveje i Oplæser

I nedenstående tabel vises tilgængelige tastaturgenveje til arbejde med Oplæser.

Tryk på denne tast Hvis du vil gøre dette
Tryk på denne tast

Mellemrum eller Enter

Hvis du vil gøre dette

Aktivere aktuelt element

Tryk på denne tast

Tab og piletaster

Hvis du vil gøre dette

Flyt rundt på skærmen

Tryk på denne tast

Ctrl

Hvis du vil gøre dette

Stoppe oplæsning

Tryk på denne tast

Caps Lock+D

Hvis du vil gøre dette

Læse elementet

Tryk på denne tast

Caps Lock+M

Hvis du vil gøre dette

Starte oplæsning

Tryk på denne tast

Caps Lock+H

Hvis du vil gøre dette

Læse dokumentet

Tryk på denne tast

Caps Lock+V

Hvis du vil gøre dette

Gentage sætning

Tryk på denne tast

Caps Lock+W

Hvis du vil gøre dette

Læse indholdet af vinduet

Tryk på denne tast

Caps Lock+Page Up eller Page Down

Hvis du vil gøre dette

Øge eller mindske stemmens lydstyrke

Tryk på denne tast

Caps Lock+plus (+) eller minus (-)

Hvis du vil gøre dette

Øge eller mindske stemmens hastighed

Tryk på denne tast

Caps Lock+Mellemrum

Hvis du vil gøre dette

Udføre standardhandling

Tryk på denne tast

Caps Lock+Venstre eller højre pil

Hvis du vil gøre dette

Flytte til forrige/næste element

Tryk på denne tast

Caps Lock+F2

Hvis du vil gøre dette

Se kommandoer for aktuelt element

Tryk på denne tast

Tryk to gange på Caps Lock hurtigt efter hinanden

Hvis du vil gøre dette

Slå Caps Lock til og fra

Tryk på denne tast

Caps+Esc

Hvis du vil gøre dette

Afslutte Oplæser

Berøringstastaturgenveje i Oplæser

I nedenstående tabel vises tastaturgenveje, der kan bruges til at arbejde med Oplæser på en firepunkters tablet.

Tryk på denne tast Hvis du vil gøre dette
Tryk på denne tast

Tryk én gang med to fingre

Hvis du vil gøre dette

Stoppe oplæsning i Oplæser

Tryk på denne tast

Tryk tre gange med fire fingre

Hvis du vil gøre dette

Vis alle Oplæser-kommandoerne (også dem, der ikke står på listen)

Tryk på denne tast

Dobbelttryk

Hvis du vil gøre dette

Aktivere primær handling

Tryk på denne tast

Tredobbelt tryk

Hvis du vil gøre dette

Aktivere sekundær handling

Tryk på denne tast

Berør eller træk med en enkelt finger

Hvis du vil gøre dette

Læs, hvad der står under dine fingre

Tryk på denne tast

Svip mod venstre/højre med én finger

Hvis du vil gøre dette

Flytte til næste eller forrige element

Tryk på denne tast

Stryg mod venstre/højre/op/ned med to fingre

Hvis du vil gøre dette

Rulle

Tryk på denne tast

Stryg ned med tre fingre

Hvis du vil gøre dette

Start oplæsning af tekst, der kan undersøges

Tastaturgenveje i Forbindelse til Fjernskrivebord på skrivebordet

I nedenstående tabel vises tilgængelige tastaturgenveje i Forbindelse til Fjernskrivebord på skrivebordet

Tryk på denne tast Hvis du vil gøre dette
Tryk på denne tast

Alt+Page Up

Hvis du vil gøre dette

Flyt mellem apps fra venstre til højre

Tryk på denne tast

Alt+Page Down

Hvis du vil gøre dette

Flyt mellem apps fra højre til venstre

Tryk på denne tast

Alt+Insert

Hvis du vil gøre dette

Naviger gennem apps i den rækkefølge, de blev startet i.

Tryk på denne tast

Alt+Home

Hvis du vil gøre dette

Vis Startskærm

Tryk på denne tast

Ctrl+Alt+Break

Hvis du vil gøre dette

Skift mellem et vindue og fuld skærm

Tryk på denne tast

Ctrl+Alt+End

Hvis du vil gøre dette

Vis dialogboksen WindowsSikkerhed

Tryk på denne tast

Ctrl+Alt+Home

Hvis du vil gøre dette

Aktivér forbindelsesbjælken i fuldskærmstilstand

Tryk på denne tast

Alt+Delete

Hvis du vil gøre dette

Vis systemmenuen

Tryk på denne tast

Ctrl+Alt+minus (-) på det numeriske tastatur

Hvis du vil gøre dette

Anbring en kopi af det aktive vindue på klienten i udklipsholderen i Terminal Server (det giver den samme funktionalitet, som når du trykker på Alt+Print Screen på en lokal pc).

Tryk på denne tast

Ctrl+Alt+plus (+) på det numeriske tastatur

Hvis du vil gøre dette

Anbring en kopi af hele klientens vinduesområde i udklipsholderen i Terminal Server (det giver den samme funktionalitet, som når du trykker på Print Screen på en lokal pc).

Tryk på denne tast

Ctrl+Alt+Højre pil

Hvis du vil gøre dette

Hop fra kontrolelementer i Fjernskrivebord til et kontrolelement i værts-app'en, f.eks. en knap eller en tekstboks, ved hjælp af tabulatortasten. Nyttigt, når kontrolelementerne i Fjernskrivebord er integrerede i en anden (værts-) app.

Tryk på denne tast

Ctrl+Alt+Venstre pil

Hvis du vil gøre dette

Hop fra kontrolelementer i Fjernskrivebord til et kontrolelement i værts-app'en, f.eks. en knap eller en tekstboks, ved hjælp af tabulatortasten. Nyttigt, når kontrolelementerne i Fjernskrivebord er integrerede i en anden (værts-) app.

Tastaturgenveje til Windows Hjælp

I nedenstående tabel vises tastaturgenveje, der kan bruges i Hjælp.

Tryk på denne tast Hvis du vil gøre dette
Tryk på denne tast

F3

Hvis du vil gøre dette

Flytte markøren til søgefeltet

Tryk på denne tast

F10

Hvis du vil gøre dette

Åbne menuen Indstillinger

Tryk på denne tast

Home

Hvis du vil gøre dette

Gå til begyndelsen af et emne

Tryk på denne tast

End

Hvis du vil gøre dette

Gå til slutningen af et emne

Tryk på denne tast

Alt+Venstre pil

Hvis du vil gøre dette

Gå tilbage til det tidligere viste emne

Tryk på denne tast

Alt+Højre pil

Hvis du vil gøre dette

Gå fremad til det næste (tidligere viste) emne

Tryk på denne tast

Alt+Home

Hvis du vil gøre dette

Åbne startsiden for Hjælp og support

Tryk på denne tast

Alt+A

Hvis du vil gøre dette

Åbne siden med kundesupport

Tryk på denne tast

Alt+C

Hvis du vil gøre dette

Se indholdsfortegnelsen

Tryk på denne tast

Alt+N

Hvis du vil gøre dette

Åbne menuen Forbindelsesindstillinger

Tryk på denne tast

Ctrl+F

Hvis du vil gøre dette

Søge i det aktuelle emne

Tryk på denne tast

Ctrl+P

Hvis du vil gøre dette

Udskrive et emne

Genveje til ændring af rækkefølgen af apps

I nedenstående tabel vises tilgængelige tastaturgenveje til at ændre rækkefølgen af moderne apps.

Bemærk!

  • Hold Windows-tasten Windows-tasten nede, samtidigt med at du ændrer rækkefølgen af apps, fra det øjeblik du starter denne tilstand og gennem de forskellige kommandoer. Når du er færdig, skal du slippe Windows-tastenWindows-tastenfor at vælge den nuværende rækkefølge.
Tryk på denne tast Hvis du vil gøre dette
Tryk på denne tast
Windows-tasten Windows-tasten+. (punktum)
Hvis du vil gøre dette

Skift til tilstanden Omarranger, og vælg apps og adskillere på tværs af skærme

Tryk på denne tast
Windows-tasten Windows-tasten+venstre pil
Hvis du vil gøre dette

Flyt appadskilleren til venstre

Tryk på denne tast
Windows-tasten Windows-tasten+højre pil
Hvis du vil gøre dette

Flyt appadskilleren til højre

Tryk på denne tast
Windows-tasten Windows-tasten+pil op
Hvis du vil gøre dette

Maksimer app

Tryk på denne tast
Windows-tasten Windows-tasten+pil ned
Hvis du vil gøre dette

Luk app

Tryk på denne tast
Windows-tasten Windows-tasten+Esc
Hvis du vil gøre dette

Afslut tilstanden Omarranger

Brug af apps

Vis alle

Tastaturgenveje i Lommeregner

I nedenstående tabel vises tilgængelige tastaturgenveje i Lommeregner.

Tryk på denne tast Hvis du vil gøre dette
Tryk på denne tast

F1

Hvis du vil gøre dette

Åbne Lommeregner Hjælp

Tryk på denne tast

F2

Hvis du vil gøre dette

Redigere beregningsoversigten

Tryk på denne tast

Alt+1

Hvis du vil gøre dette

Skifte til tilstanden Standard

Tryk på denne tast

Alt+2

Hvis du vil gøre dette

Skifte til tilstanden Videnskabelig

Tryk på denne tast

Alt+3

Hvis du vil gøre dette

Skift til tilstanden Programmør

Tryk på denne tast

Alt+4

Hvis du vil gøre dette

Skifte til tilstanden Statistik

Tryk på denne tast

Alt+C

Hvis du vil gøre dette

Beregne eller løse datoberegninger og regneark

Tryk på denne tast

Ctrl+E

Hvis du vil gøre dette

Åbne datoberegninger

Tryk på denne tast

Ctrl+H

Hvis du vil gøre dette

Slå beregningsoversigt til eller fra

Tryk på denne tast

Ctrl+L

Hvis du vil gøre dette

Tryk på knappen MC

Tryk på denne tast

Ctrl+M

Hvis du vil gøre dette

Tryk på knappen MS

Tryk på denne tast

Ctrl+P

Hvis du vil gøre dette

Tryk på knappen M+

Tryk på denne tast

Ctrl+Q

Hvis du vil gøre dette

Tryk på knappen M-

Tryk på denne tast

Ctrl+R

Hvis du vil gøre dette

Tryk på knappen MR

Tryk på denne tast

Ctrl+U

Hvis du vil gøre dette

Åbne enhedskonvertering

Tryk på denne tast

Ctrl+Skift+D

Hvis du vil gøre dette

Rydde beregningsoversigten

Tryk på denne tast

F9

Hvis du vil gøre dette

Tryk på knappen +/–

Tryk på denne tast

R

Hvis du vil gøre dette

Tryk på knappen 1/×

Tryk på denne tast

@

Hvis du vil gøre dette

Trykke på kvadratrodsknappen

Tryk på denne tast

Del

Hvis du vil gøre dette

Tryk på knappen CE

Tryk på denne tast

Pil op

Hvis du vil gøre dette

Flyt op i beregningsoversigten

Tryk på denne tast

Pil ned

Hvis du vil gøre dette

Flyt ned i beregningsoversigten

Tryk på denne tast

Esc

Hvis du vil gøre dette

Tryk på knappen C, eller stop redigeringen af beregningsoversigten

Tryk på denne tast

Enter

Hvis du vil gøre dette

Genberegne beregningsoversigten efter redigering

Tryk på denne tast

F3

Hvis du vil gøre dette

Vælg Grader i tilstanden Videnskabelig

Tryk på denne tast

F4

Hvis du vil gøre dette

Vælg Radianer i tilstanden Videnskabelig

Tryk på denne tast

F5

Hvis du vil gøre dette

Vælg Nygrader i tilstanden Videnskabelig

Tryk på denne tast

Ctrl+B

Hvis du vil gøre dette

Tryk på knappen 3√x i tilstanden Videnskabelig

Tryk på denne tast

Ctrl+G

Hvis du vil gøre dette

Tryk på knappen 10x i tilstanden Videnskabelig

Tryk på denne tast

Ctrl+O

Hvis du vil gøre dette

Tryk på knappen cosh i tilstanden Videnskabelig

Tryk på denne tast

Ctrl+S

Hvis du vil gøre dette

Tryk på knappen sinh i tilstanden Videnskabelig

Tryk på denne tast

Ctrl+T

Hvis du vil gøre dette

Tryk på knappen tanh i tilstanden Videnskabelig

Tryk på denne tast

Ctrl+Y

Hvis du vil gøre dette

Tryk på knappen y√x i tilstanden Videnskabelig

Tryk på denne tast

D

Hvis du vil gøre dette

Tryk på knappen Mod i tilstanden Videnskabelig

Tryk på denne tast

I

Hvis du vil gøre dette

Tryk på knappen Inv i tilstanden Videnskabelig

Tryk på denne tast

L

Hvis du vil gøre dette

Tryk på knappen log i tilstanden Videnskabelig

Tryk på denne tast

M

Hvis du vil gøre dette

Tryk på knappen dms i tilstanden Videnskabelig

Tryk på denne tast

N

Hvis du vil gøre dette

Tryk på knappen In i tilstanden Videnskabelig

Tryk på denne tast

O

Hvis du vil gøre dette

Tryk på knappen cos i tilstanden Videnskabelig

Tryk på denne tast

P

Hvis du vil gøre dette

Tryk på knappen pi i tilstanden Videnskabelig

Tryk på denne tast

Q

Hvis du vil gøre dette

Tryk på knappen x^2 i tilstanden Videnskabelig

Tryk på denne tast

S

Hvis du vil gøre dette

Tryk på knappen sin i tilstanden Videnskabelig

Tryk på denne tast

T

Hvis du vil gøre dette

Tryk på knappen tan i tilstanden Videnskabelig

Tryk på denne tast

V

Hvis du vil gøre dette

Tryk på knappen F-E i tilstanden Videnskabelig

Tryk på denne tast

X

Hvis du vil gøre dette

Tryk på knappen Exp i tilstanden Videnskabelig

Tryk på denne tast

Y

Hvis du vil gøre dette

Tryk på knappen x^y i tilstanden Videnskabelig

Tryk på denne tast

#

Hvis du vil gøre dette

Tryk på knappen x^3 i tilstanden Videnskabelig

Tryk på denne tast

;

Hvis du vil gøre dette

Tryk på knappen Int i tilstanden Videnskabelig

Tryk på denne tast

!

Hvis du vil gøre dette

Tryk på knappen n! i tilstanden Videnskabelig

Tryk på denne tast

F2

Hvis du vil gøre dette

Vælg Dword i tilstanden Programmør

Tryk på denne tast

F3

Hvis du vil gøre dette

Vælg Word i tilstanden Programmør

Tryk på denne tast

F4

Hvis du vil gøre dette

Vælg Byte i tilstanden Programmør

Tryk på denne tast

F5

Hvis du vil gøre dette

Vælg Hex i tilstanden Programmør

Tryk på denne tast

F6

Hvis du vil gøre dette

Vælg Dec i tilstanden Programmør

Tryk på denne tast

F7

Hvis du vil gøre dette

Vælg Okt i tilstanden Programmør

Tryk på denne tast

F8

Hvis du vil gøre dette

Vælg Bin i tilstanden Programmør

Tryk på denne tast

F12

Hvis du vil gøre dette

Vælg Qword i tilstanden Programmør

Tryk på denne tast

A-F

Hvis du vil gøre dette

Tryk på knapperne A-F i tilstanden Programmør

Tryk på denne tast

J

Hvis du vil gøre dette

Tryk på knappen RoL i tilstanden Programmør

Tryk på denne tast

K

Hvis du vil gøre dette

Tryk på knappen RoR i tilstanden Programmør

Tryk på denne tast

<

Hvis du vil gøre dette

Tryk på knappen Lsh i tilstanden Programmør

Tryk på denne tast

>

Hvis du vil gøre dette

Tryk på knappen Rsh i tilstanden Programmør

Tryk på denne tast

%

Hvis du vil gøre dette

Tryk på knappen Mod i tilstanden Programmør

Tryk på denne tast

|

Hvis du vil gøre dette

Tryk på knappen Or i tilstanden Programmør

Tryk på denne tast

^

Hvis du vil gøre dette

Tryk på knappen Xor i tilstanden Programmør

Tryk på denne tast

~

Hvis du vil gøre dette

Tryk på knappen Not i tilstanden Programmør

Tryk på denne tast

&

Hvis du vil gøre dette

Tryk på knappen And i tilstanden Programmør

Tryk på denne tast

Mellemrum

Hvis du vil gøre dette

Slå bitværdien til/fra i tilstanden Programmør

Tryk på denne tast

En

Hvis du vil gøre dette

Tryk på knappen Gennemsnit i tilstanden Statistik

Tryk på denne tast

Ctrl+A

Hvis du vil gøre dette

Tryk på knappen Average Sq i tilstanden Statistik

Tryk på denne tast

S

Hvis du vil gøre dette

Tryk på knappen Sum i tilstanden Statistik

Tryk på denne tast

Ctrl+S

Hvis du vil gøre dette

Tryk på knappen Sum Sq i tilstanden Statistik

Tryk på denne tast

T

Hvis du vil gøre dette

Tryk på knappen S.D. i tilstanden Statistik

Tryk på denne tast

Ctrl+T

Hvis du vil gøre dette

Tryk på knappen Inv S.D. i tilstanden Statistik

Tryk på denne tast

D

Hvis du vil gøre dette

Tryk på knappen CAD i tilstanden Statistik

Tastaturgenveje for Kalender

I følgende tabel vises tilgængelige tastaturgenveje i app'en Kalender.

Tryk på denne tast Hvis du vil gøre dette
Tryk på denne tast

Ctrl+1 eller Ctrl+D

Hvis du vil gøre dette

Vis dagsvisningen

Tryk på denne tast

Ctrl+2 eller Ctrl+O

Hvis du vil gøre dette

Vis arbejdsugevisningen

Tryk på denne tast

Ctrl+3 eller Ctrl+W

Hvis du vil gøre dette

Vis ugevisningen

Tryk på denne tast

Ctrl+4 eller Ctrl+M

Hvis du vil gøre dette

Vis månedsvisningen

Tryk på denne tast

Ctrl+T eller Home

Hvis du vil gøre dette

Gå til i dag

Tryk på denne tast

Ctrl+N

Hvis du vil gøre dette

Opret en ny hændelse

Tryk på denne tast

Page up

Hvis du vil gøre dette

Gå til forrige måned i månedsvisning

Gå til forrige uge i ugevisning

Gå til de to forrige dage i dagsvisning

Tryk på denne tast

Ctrl+H

Hvis du vil gøre dette

Gå til forrige måned i månedsvisning

Gå til forrige uge i ugevisning

Gå til de to forrige dage i dagsvisning

Tryk på denne tast

Page down

Hvis du vil gøre dette

Gå til næste måned i månedsvisning

Gå til næste uge i ugevisning

Gå til de to næste dage i dagsvisning

Tryk på denne tast

Ctrl+J

Hvis du vil gøre dette

Gå til næste måned i månedsvisning

Gå til næste uge i ugevisning

Gå til de to næste dage i dagsvisning

Tryk på denne tast

Højre pil

Hvis du vil gøre dette

Gå til næste dag i en visning

Tryk på denne tast

Venstre pil

Hvis du vil gøre dette

Gå til forrige dag i en visning

Tryk på denne tast

Pil ned

Hvis du vil gøre dette

Gå til næste time i en visning

Tryk på denne tast

Pil op

Hvis du vil gøre dette

Gå til forrige time i en visning

Tryk på denne tast

Esc

Hvis du vil gøre dette

Gå tilbage

Tryk på denne tast

Ctrl+S

Hvis du vil gøre dette

Gem eller send hændelsen

Tryk på denne tast

Ctrl+P, brug pil op og ned til at vælge med

Hvis du vil gøre dette

Besvar en hændelse

Tryk på denne tast

Ctrl+D

Hvis du vil gøre dette

Slet en hændelse

Tastaturgenveje for Mail

I nedenstående tabel vises tilgængelige tastaturgenveje i app'en Mail.

Tryk på denne tast Hvis du vil gøre dette
Tryk på denne tast

Ctrl+R

Hvis du vil gøre dette

Svar

Tryk på denne tast

Ctrl+Skift+R

Hvis du vil gøre dette

Svar til alle

Tryk på denne tast

Ctrl+F

Hvis du vil gøre dette

Videresend

Tryk på denne tast

Ctrl+M

Hvis du vil gøre dette

Flyt elementet til en anden mappe

Tryk på denne tast

Ctrl+J

Hvis du vil gøre dette

Skift mellem at markere en meddelelse som uønsket eller ønsket

Tryk på denne tast

Ctrl+Skift+U

Hvis du vil gøre dette

Vis kun ulæste meddelelser

Tryk på denne tast

Ctrl+Skift+A

Hvis du vil gøre dette

Vis alle meddelelser

Tryk på denne tast

Ctrl+Skift+E

Hvis du vil gøre dette

Vis mappeindstillinger

Tryk på denne tast

Ctrl+U

Hvis du vil gøre dette

Markér som ulæst

Tryk på denne tast

Ctrl+Q

Hvis du vil gøre dette

Markér som læst

Tryk på denne tast

Ctrl+A

Hvis du vil gøre dette

Markér alle meddelelser

Tryk på denne tast

Indsæt

Hvis du vil gøre dette

Skift mellem Flag og Fjern flag for meddelelser

Tryk på denne tast

Ctrl+N

Hvis du vil gøre dette

Ny meddelelse

Tryk på denne tast

F5

Hvis du vil gøre dette

Synkronisere

Tryk på denne tast

Alt+B

Hvis du vil gøre dette

Fokusér på knappen Bcc

Tryk på denne tast

Alt+C

Hvis du vil gøre dette

Fokusér på knappen Cc

Acceptér

Tryk på denne tast

Alt+D

Hvis du vil gøre dette

Afvis

Tryk på denne tast

Alt+T

Hvis du vil gøre dette

Fokusér på knappen Til

Foreløbig

Tryk på denne tast

Alt+V

Hvis du vil gøre dette

Åbn invitationen i Kalender

Tryk på denne tast

Alt+S

Hvis du vil gøre dette

Send mail

Tryk på denne tast

Alt+i

Hvis du vil gøre dette

Indsæt vedhæftet fil

Tryk på denne tast

Ctrl+Skift+F

Hvis du vil gøre dette

Markér en skrifttype

Tryk på denne tast

Ctrl+Mellemrum

Hvis du vil gøre dette

Ryd formatering

Tryk på denne tast

Ctrl+Y

Hvis du vil gøre dette

Annullér Fortryd

Tryk på denne tast

F4

Hvis du vil gøre dette

Annullér Fortryd

Tryk på denne tast

Ctrl+[

Hvis du vil gøre dette

Forøg skriftstørrelsen med ét punkt

Tryk på denne tast

Ctrl+]

Hvis du vil gøre dette

Formindsk skriftstørrelsen med ét punkt

Tryk på denne tast

Ctrl+Skift+,

Hvis du vil gøre dette

Formindsk skriftstørrelse

Tryk på denne tast

Ctrl+Skift+.

Hvis du vil gøre dette

Forøg skriftstørrelse

Tryk på denne tast

Ctrl+K

Hvis du vil gøre dette

Tilføj et link

Tryk på denne tast

Ctrl+E

Hvis du vil gøre dette

Center

Tryk på denne tast

Ctrl+L

Hvis du vil gøre dette

Venstre

Tryk på denne tast

Ctrl+R

Hvis du vil gøre dette

Højre

Tryk på denne tast

Ctrl+Skift+L

Hvis du vil gøre dette

Punkttegn

Tryk på denne tast

Ctrl+M

Hvis du vil gøre dette

Ryk ind, hvis der er markeret tekst

Tryk på denne tast

Ctrl+Skift+M

Hvis du vil gøre dette

Udrykning

Tryk på denne tast

Tab eller Skift+Tab

Hvis du vil gøre dette

Ryk ind/ud, hvis der er markeret tekst, eller når der er fokus på en liste

Tryk på denne tast

Ctrl+'

Hvis du vil gøre dette

Accent aigu

Tryk på denne tast

Ctrl+,

Hvis du vil gøre dette

Cedille

Tryk på denne tast

Ctrl+Skift+6

Hvis du vil gøre dette

Cirkumfleks

Tryk på denne tast

Ctrl+Skift+;

Hvis du vil gøre dette

Trema

Tryk på denne tast

Ctrl+`

Hvis du vil gøre dette

Accent grave

Tryk på denne tast

Ctrl+Skift+7

Hvis du vil gøre dette

Ligatur

Tryk på denne tast

Ctrl+Skift+2

Hvis du vil gøre dette

Ring

Tryk på denne tast

Ctrl+/

Hvis du vil gøre dette

Skråstreg

Tryk på denne tast

Ctrl+Skift+`

Hvis du vil gøre dette

Tilde

Tryk på denne tast

Alt+Ctrl+Skift+1

Hvis du vil gøre dette

Omvendt udråbstegn

Tryk på denne tast

Alt+Ctrl+Skift+/

Hvis du vil gøre dette

Omvendt spørgsmålstegn

Tastaturgenveje i appen Personer

I nedenstående tabel vises tilgængelige tastaturgenveje i app'en Personer.

Tryk på denne tast Hvis du vil gøre dette
Tryk på denne tast

Ctrl+N

Hvis du vil gøre dette

Tilføj en kontaktperson

Tryk på denne tast

Ctrl+S

Hvis du vil gøre dette

Gem ændringer

Tryk på denne tast

Slette

Hvis du vil gøre dette

Slet en kontaktperson

Tryk på denne tast

Ctrl+F

Hvis du vil gøre dette

Gør en kontaktperson til en favorit

Tryk på denne tast

Ctrl+Skift+1

Hvis du vil gøre dette

Fastgør en kontaktperson til Start

Tryk på denne tast

Esc

Hvis du vil gøre dette

Gå tilbage

Tryk på denne tast

Home

Hvis du vil gøre dette

Gå til begyndelsen af listen med kontaktpersoner

Tryk på denne tast

Page down

Hvis du vil gøre dette

Gå fremad på listen med kontaktpersoner

Tryk på denne tast

Page up

Hvis du vil gøre dette

Gå tilbage på listen med kontaktpersoner

Tryk på denne tast

End

Hvis du vil gøre dette

Gå til slutningen af listen med kontaktpersoner

Tastaturgenveje til Beskeder

I nedenstående tabel vises tilgængelige tastaturgenveje i app'en Beskeder.

Tryk på denne tast Hvis du vil gøre dette
Tryk på denne tast

Ctrl+N

Hvis du vil gøre dette

Start en ny samtale

Tryk på denne tast

Ctrl+N

Hvis du vil gøre dette

Vælg personer

Tryk på denne tast

Ctrl+E

Hvis du vil gøre dette

Vælg et humørikon

Tryk på denne tast

Ctrl+>

Hvis du vil gøre dette

Næste samtale

Tryk på denne tast

Ctrl+<

Hvis du vil gøre dette

Forrige samtale

Tastaturgenveje i Paint

I nedenstående tabel vises tilgængelige tastaturgenveje i Paint.

Tryk på denne tast Hvis du vil gøre dette
Tryk på denne tast

F1

Hvis du vil gøre dette

Åbne Paint Hjælp

Tryk på denne tast

F11

Hvis du vil gøre dette

Se et billede i fuldskærmstilstand

Tryk på denne tast

F12

Hvis du vil gøre dette

Gemme billedet som en ny fil

Tryk på denne tast

Ctrl+A

Hvis du vil gøre dette

Markere hele billedet

Tryk på denne tast

Ctrl+B

Hvis du vil gøre dette

Anvende fed skrift på den markerede tekst

Tryk på denne tast

Ctrl+C

Hvis du vil gøre dette

Kopiere en markering til Udklipsholder

Tryk på denne tast

Ctrl+E

Hvis du vil gøre dette

Åbn dialogboksen Egenskaber

Tryk på denne tast

Ctrl+G

Hvis du vil gøre dette

Vise eller skjule gitterlinjer

Tryk på denne tast

Ctrl+I

Hvis du vil gøre dette

Anvende kursiv skrift på den markerede tekst

Tryk på denne tast

Ctrl+N

Hvis du vil gøre dette

Oprette et nyt billede

Tryk på denne tast

Ctrl+O

Hvis du vil gøre dette

Åbne et eksisterende billede

Tryk på denne tast

Ctrl+P

Hvis du vil gøre dette

Udskrivning af et billede

Tryk på denne tast

Ctrl+R

Hvis du vil gøre dette

Vise eller skjule linealen

Tryk på denne tast

Ctrl+S

Hvis du vil gøre dette

Gemme ændringer i et billede

Tryk på denne tast

Ctrl+U

Hvis du vil gøre dette

Understrege den markerede tekst

Tryk på denne tast

Ctrl+V

Hvis du vil gøre dette

Indsætte en markering fra Udklipsholder

Tryk på denne tast

Ctrl+W

Hvis du vil gøre dette

Åbn dialogboksen Tilpas størrelsen og Forskyd

Tryk på denne tast

Ctrl+X

Hvis du vil gøre dette

Klippe en markering

Tryk på denne tast

Ctrl+Y

Hvis du vil gøre dette

Annullere en fortrudt ændring

Tryk på denne tast

Ctrl+Z

Hvis du vil gøre dette

Fortryde en ændring

Tryk på denne tast

Ctrl+plus (+)

Hvis du vil gøre dette

Øge bredden på en pensel, linje eller figur med én pixel

Tryk på denne tast

Ctrl+minus (-)

Hvis du vil gøre dette

Reducere bredden på en pensel, linje eller figur med én pixel

Tryk på denne tast

Ctrl+Page Up

Hvis du vil gøre dette

Zoome ind

Tryk på denne tast

Ctrl+Page Down

Hvis du vil gøre dette

Zoome ud

Tryk på denne tast

Alt (eller F10)

Hvis du vil gøre dette

Vise tastetip

Tryk på denne tast

Alt+F4

Hvis du vil gøre dette

Lukke billedet og Paint-vinduet

Tryk på denne tast

Højre pil

Hvis du vil gøre dette

Flytte markeringen eller den aktive figur én pixel til højre

Tryk på denne tast

Venstre pil

Hvis du vil gøre dette

Flytte markeringen eller den aktive figur én pixel til venstre

Tryk på denne tast

Pil ned

Hvis du vil gøre dette

Flytte markeringen eller den aktive figur én pixel ned

Tryk på denne tast

Pil op

Hvis du vil gøre dette

Flytte markeringen eller den aktive figur én pixel op

Tryk på denne tast

Skift+F10

Hvis du vil gøre dette

Vise den aktuelle genvejsmenu

Tastaturgenveje i Reader

I nedenstående tabel vises tilgængelige tastaturgenveje i app'en Reader.

Tryk på denne tast Hvis du vil gøre dette
Tryk på denne tast

F8

Hvis du vil gøre dette

Brug tosiders layout

Tryk på denne tast

Ctrl+R

Hvis du vil gøre dette

Roter filen 90 grader med uret

Tryk på denne tast

Ctrl+F

Hvis du vil gøre dette

Søg efter tekst i en fil

Tryk på denne tast

F7

Hvis du vil gøre dette

Brug tastaturmarkeringstilstand

Tryk på denne tast

Ctrl+P

Hvis du vil gøre dette

Udskriv en fil

Tryk på denne tast

Ctrl+O

Hvis du vil gøre dette

Åbne en fil

Tryk på denne tast

Ctrl+W

Hvis du vil gøre dette

Luk en fil

Tryk på denne tast

Ctrl+M

Hvis du vil gøre dette

Startsiden i app'en Reader

Tastaturgenveje i Forbindelse til Fjernskrivebord

I nedenstående tabel vises tilgængelige tastaturgenveje i Forbindelse til Fjernskrivebord

Tryk på denne tast Hvis du vil gøre dette
Tryk på denne tast

Ctrl+Alt+Home

Hvis du vil gøre dette

Skift mellem app-bjælker på fjern-pc'en og på den foran dig

Tryk på denne tast

Ctrl+Alt+Venstre pil

Hvis du vil gøre dette

Skift til visning af forrige session (ved visning af en session)

Tryk på denne tast

Ctrl+Alt+Højre pil

Hvis du vil gøre dette

Skift til visning af næste session (ved visning af en session)

Tryk på denne tast

Ctrl+Alt+Pil op

Hvis du vil gøre dette

Skift til visning af den første session (ved visning af en session)

Tryk på denne tast

Ctrl+Alt+Pil ned

Hvis du vil gøre dette

Skift til visning af sidste session (ved visning af en session)

Tastaturgenveje i OneDrive

I nedenstående tabel vises tilgængelige tastaturgenveje i OneDrive.

Tryk på denne tast Hvis du vil gøre dette
Tryk på denne tast

Ctrl+A

Hvis du vil gøre dette

Markér alt

Tryk på denne tast

Ctrl+Alt+1

Hvis du vil gøre dette

Skift visning (detaljer/miniaturer)

Tryk på denne tast

Ctrl+U

Hvis du vil gøre dette

Overfør

Tryk på denne tast

Ctrl+Skift+N

Hvis du vil gøre dette

Ny mappe

Tryk på denne tast

Esc

Hvis du vil gøre dette

Ryd markering

Tryk på denne tast

Ctrl+O

Hvis du vil gøre dette

Åbn med

Tryk på denne tast

Ctrl+Alt+O

Hvis du vil gøre dette

Vis mappe

Tryk på denne tast

Ctrl+Skift+V

Hvis du vil gøre dette

Kopiere

Tryk på denne tast

Ctrl+Skift+Y

Hvis du vil gøre dette

Flyt

Tryk på denne tast

Ctrl+S

Hvis du vil gøre dette

Hent

Tryk på denne tast

Alt+Pil op

Hvis du vil gøre dette

Gå op

Tryk på denne tast

F2

Hvis du vil gøre dette

Omdøb

Tryk på denne tast

F5

Hvis du vil gøre dette

Opdater

Tastaturgenveje i Windows Journal

I nedenstående tabel vises tilgængelige tastaturgenveje i Windows Journal.

Tryk på denne tast Hvis du vil gøre dette
Tryk på denne tast

F1

Hvis du vil gøre dette

Åbne Journal Hjælp.

Tryk på denne tast

F5

Hvis du vil gøre dette

Opdatere notelisten

Tryk på denne tast

F6

Hvis du vil gøre dette

Skifte mellem en noteliste og en note

Tryk på denne tast

F11

Hvis du vil gøre dette

Vise en note i fuldskærmstilstand

Tryk på denne tast

Ctrl+A

Hvis du vil gøre dette

Markere alle elementer på en side

Tryk på denne tast

Ctrl+C

Hvis du vil gøre dette

Kopiere en markering til Udklipsholder

Tryk på denne tast

Ctrl+F

Hvis du vil gøre dette

Søg efter tekst i en fil

Tryk på denne tast

Ctrl+G

Hvis du vil gøre dette

Gå til en side

Tryk på denne tast

Ctrl+N

Hvis du vil gøre dette

Oprette en ny note

Tryk på denne tast

Ctrl+O

Hvis du vil gøre dette

Åbne en note, som du har brugt for nylig

Tryk på denne tast

Ctrl+P

Hvis du vil gøre dette

Udskrive en note

Tryk på denne tast

Ctrl+S

Hvis du vil gøre dette

Gemme ændringer i en note

Tryk på denne tast

Ctrl+V

Hvis du vil gøre dette

Indsætte en markering fra Udklipsholder

Tryk på denne tast

Ctrl+X

Hvis du vil gøre dette

Klippe en markering

Tryk på denne tast

Ctrl+Y

Hvis du vil gøre dette

Annullere en fortrudt ændring

Tryk på denne tast

Ctrl+Z

Hvis du vil gøre dette

Fortryde en ændring

Tryk på denne tast

Alt+F4

Hvis du vil gøre dette

Lukke noten og Journal-vinduet

Tryk på denne tast

Ctrl+Skift+C

Hvis du vil gøre dette

Vise en genvejsmenu til kolonneoverskrifter i en noteliste

Tryk på denne tast

Ctrl+Skift+V

Hvis du vil gøre dette

Flytte en note til en bestemt mappeTastaturgenveje i WordPad

I nedenstående tabel vises tilgængelige tastaturgenveje i WordPad.

Tryk på denne tast Hvis du vil gøre dette
Tryk på denne tast

F1

Hvis du vil gøre dette

Åbne WordPad Hjælp

Tryk på denne tast

F3

Hvis du vil gøre dette

Søg efter den næste forekomst af teksten i dialogboksen Søg

Tryk på denne tast

F10

Hvis du vil gøre dette

Vise tastetip

Tryk på denne tast

F12

Hvis du vil gøre dette

Gemme dokumentet som en ny fil

Tryk på denne tast

Ctrl+1

Hvis du vil gøre dette

Angive enkelt linjeafstand

Tryk på denne tast

Ctrl+2

Hvis du vil gøre dette

Angive dobbelt linjeafstand

Tryk på denne tast

Ctrl+5

Hvis du vil gøre dette

Angive linjeafstanden til 1,5

Tryk på denne tast

Ctrl+A

Hvis du vil gøre dette

Markere hele dokumentet

Tryk på denne tast

Ctrl+B

Hvis du vil gøre dette

Anvende fed skrift på den markerede tekst

Tryk på denne tast

Ctrl+C

Hvis du vil gøre dette

Kopiere en markering til Udklipsholder

Tryk på denne tast

Ctrl+D

Hvis du vil gøre dette

Indsæt en Microsoft Paint-tegning

Tryk på denne tast

Ctrl+E

Hvis du vil gøre dette

Centrere teksten

Tryk på denne tast

Ctrl+F

Hvis du vil gøre dette

Søg efter tekst i et dokument

Tryk på denne tast

Ctrl+H

Hvis du vil gøre dette

Erstatte tekst i et dokument

Tryk på denne tast

Ctrl+I

Hvis du vil gøre dette

Anvende kursiv skrift på den markerede tekst

Tryk på denne tast

Ctrl+J

Hvis du vil gøre dette

Justere tekst

Tryk på denne tast

Ctrl+L

Hvis du vil gøre dette

Venstrejustere teksten

Tryk på denne tast

Ctrl+N

Hvis du vil gøre dette

Oprette et nyt dokument

Tryk på denne tast

Ctrl+O

Hvis du vil gøre dette

Åbne et eksisterende dokument

Tryk på denne tast

Ctrl+P

Hvis du vil gøre dette

Udskrive et dokument

Tryk på denne tast

Ctrl+R

Hvis du vil gøre dette

Højrejustere teksten

Tryk på denne tast

Ctrl+S

Hvis du vil gøre dette

Gemme ændringer i et dokument

Tryk på denne tast

Ctrl+U

Hvis du vil gøre dette

Understrege den markerede tekst

Tryk på denne tast

Ctrl+V

Hvis du vil gøre dette

Indsætte en markering fra Udklipsholder

Tryk på denne tast

Ctrl+X

Hvis du vil gøre dette

Klippe en markering

Tryk på denne tast

Ctrl+Y

Hvis du vil gøre dette

Annullere en fortrudt ændring

Tryk på denne tast

Ctrl+Z

Hvis du vil gøre dette

Fortryde en ændring

Tryk på denne tast

Ctrl+=

Hvis du vil gøre dette

Anvende sænket skrift på den markerede tekst

Tryk på denne tast

Ctrl+Skift+=

Hvis du vil gøre dette

Anvende hævet skrift på den markerede tekst

Tryk på denne tast

Ctrl+Skift+>

Hvis du vil gøre dette

Øge skriftstørrelsen

Tryk på denne tast

Ctrl+Skift+<

Hvis du vil gøre dette

Formindske skriftstørrelsen

Tryk på denne tast

Ctrl+Skift+A

Hvis du vil gøre dette

Ændre alle tegn til store bogstaver

Tryk på denne tast

Ctrl+Skift+L

Hvis du vil gøre dette

Ændre punkttegn

Tryk på denne tast

Ctrl+Venstre pil

Hvis du vil gøre dette

Flytte markøren ét ord til venstre

Tryk på denne tast

Ctrl+Højre pil

Hvis du vil gøre dette

Flytte markøren ét ord til højre

Tryk på denne tast

Ctrl+Pil op

Hvis du vil gøre dette

Flyt markøren til forrige linje

Tryk på denne tast

Ctrl+Pil ned

Hvis du vil gøre dette

Flyt markøren til næste linje

Tryk på denne tast

Ctrl+Home

Hvis du vil gøre dette

Gå til starten af dokumentet

Tryk på denne tast

Ctrl+End

Hvis du vil gøre dette

Gå til slutningen af dokumentet

Tryk på denne tast

Ctrl+Page Up

Hvis du vil gøre dette

Flytte en side op

Tryk på denne tast

Ctrl+Page Down

Hvis du vil gøre dette

Flytte en side ned

Tryk på denne tast

Ctrl+Delete

Hvis du vil gøre dette

Slette det næste ord

Tryk på denne tast

Alt+F4

Hvis du vil gøre dette

Lukke WordPad

Tryk på denne tast

Skift+F10

Hvis du vil gøre dette

Vise den aktuelle genvejsmenu


Tastaturgenveje i Internet Explorer

Du kan få vist tastaturgenveje til Internet Explorer under Internet Explorer-genveje.

Du kan finde flere oplysninger om brug af tastaturgenveje i Windows under Introduktion til din pc.
Har du brug for mere hjælp?