Høre radio i Windows Media Center


Du kan lytte til FM-radio i Windows Media Center og oprette faste stationer for dine foretrukne radiostationer.

Billede af FM-radioskærmen
Lytte til en FM-radiostation i Media Center

Hvis du vil lytte til FM-radio i Media Center, skal du bruge en FM-modtager, som er sluttet til eller installeret i computeren, samt en antenne, som er sluttet til optageren, for at kunne modtage et signal. FM-modtagere minder meget om tv-modtagere. Faktisk indeholder mange tv-optagerkort en indbygget FM-optager.

Du kan finde flere oplysninger om at lytte til FM-radio, herunder hvordan du opretter en FM-modtager, under Radio i Windows Media Center: Ofte stillede spørgsmål.

Vis alle

Finde og lytte til en FM-radiostation

 1. Klik på knappen StartBillede af knappen Start, klik på Alle programmer, og klik derefter på Windows Media Center.
 2. Rul til Musik på Windows Media Center-startskærmbilledet, klik på Radio, og klik derefter på FM-radio.

 3. Hvis du vil have Media Center til at finde en radiostation, skal du under Søg eller Indstil klikke på knappen plusBillede af knappen + (plus) eller minusBillede af knappen - (minus) for at finde tilgængelige stationer. Hvis du kender stationens frekvens, skal du angive tallet på tastaturet eller Media Center-fjernbetjeningen.
 4. Bevæg musen, mens radioen spiller, for at få afspilningskontrollerne vist, og gør derefter ét af følgende:

  • Klik på knappen PauseBillede af knappen Pause for at afbryde radiostationen midlertidigt. Når du er klar til at fortsætte, hvor du slap, skal du klikke på knappen AfspilBillede af knappen Afspil.
  • Klik på knappen Spring tilbageBillede af knappen Spring tilbage for at gå et par sekunder tilbage, eller klik på knappen Spring fremBillede af knappen Spring fremad for at bevæge dig frem.
  • Klik på knappen Forøg lydstyrkenBillede af knappen Forøg lydstyrken eller knappen Reducer lydstyrkenBillede af knappen Reducer lydstyrken for at forøge eller reducere lydstyrken, og klik på knappen Slå fraBillede af knappen Slå lyden fra for at slå lyden til eller fra.
  • Klik på knappen Kanaler faldendeBillede af knappen Kanaler faldende eller knappen Kanaler stigendeBillede af knappen Kanaler stigende for at navigere gennem de faste stationer.
 5. Når du er færdig med at lytte til radio, skal du flytte musen og derefter klikke på knappen StopBillede af knappen Stop.

Oprette faste FM-radiostationer

 1. Find en radiostation på skærmbilledet FM-radio, som ikke allerede er en fast station.

 2. Klik på Gem som fast station, angiv et navn på radiostationen, og klik derefter på Gem.

Redigere eller slette en eksisterende fast station

 1. Klik på Faste stationer på skærmbilledet FM-radio.

 2. Højreklik på den faste station, du vil redigere, klik på Rediger, og gør derefter et af følgende:

  • Hvis du vil ændre navnet på stationen, skal du angive et nyt navn og derefter klikke på Gem.

  • Hvis du vil slette stationen, skal du klikke på Slet og derefter klikke på Ja.

Finde og lytte til radiostationer på internettet

Ud over FM-radio kan du også lytte til radiostationer på internettet. Nogle internet-radiostationer er kun tilgængelige via abonnement.

 1. Klik på knappen StartBillede af knappen Start, klik på Alle programmer, og klik derefter på Windows Media Center.
 2. Rul til Ekstra i Windows Media Center-startskærmbilledet, og klik derefter på Gennemse.

 3. Klik på Musik og radio for at se en liste over tilgængelige internetradiopartnere.

 4. Klik på internettetradiostationen, og følg vejledningen.

  Bemærk!

  • Tilgængelighed af internetradio, herunder hvilke stationer der vises på siden Gennemse, varierer alt efter regionen eller landet, du befinder dig i.Har du brug for mere hjælp?