Få gamle programmer til at køre under denne version af Windows


De fleste af de programmer, der er skrevet til Windows Vista, virker også i denne version af Windows, men visse ældre programmer kører måske dårligt eller slet ikke. Hvis et program, der er skrevet til en tidligere version af Windows, ikke kører korrekt, kan du prøve at ændre kompatibilitetsindstillingerne for programmet enten manuelt eller ved hjælp af fejlfindingsværktøjet Programkompatibilitet.

Se denne video for at få at vide, hvordan du kan få gamle programmer til at køre under denne version af Windows (1:26)

Hvis ændring af indstillingerne ikke løser problemet, skal du besøge programproducentens websted for at se, om der findes en opdatering til programmet.

Advarsel!

  • Du må ikke bruge fejlfindingsværktøjet Programkompatibilitet på ældre antivirusprogrammer, diskprogrammer eller andre systemprogrammer, da det kan medføre datatab eller udgøre en sikkerhedsrisiko.

Sådan kører du fejlfindingsværktøjet Programkompatibilitet

  1. Åbn fejlfindingsværktøjet Programkompatibilitet ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start og derefter klikke på Kontrolpanel. Skriv fejlfinding i søgefeltet, og klik derefter på Fejlfinding. Klik på Kør programmer udviklet til tidligere versioner af Windows under Programmer.

  2. Følg vejledningen i fejlfindingen.

Hvis du ikke kan installere et program, skal du indsætte installationsdisken til programmet og bruge fejlfindingen til at navigere til programmets installationsfil, der ofte kaldes Setup.exe, Install.exe eller lignende. Fejlfindingen er ikke beregnet på at fungere i programmer, som har filtypenavnet .msi.

Tip!

  • Du kan også åbne fejlfindingsværktøjet Programkompatibilitet ved at højreklikke på et programikon eller en genvej og derefter klikke på Fejlfinding i forbindelse med kompatibilitetsproblemer.

Sådan skiftes kompatibilitetsindstillinger manuelt

Hvis du vil ændre kompatibilitetsindstillingerne for et program manuelt, skal du højreklikke på programikonet, klikke på Egenskaber og derefter klikke på fanen Kompatibilitet.

Indstilling Beskrivelse
Indstilling

Kompatibilitetstilstand

Beskrivelse

Kører programmet ved hjælp af indstillingerne fra en tidligere version af Windows. Prøv denne indstilling, hvis du ved, at programmet er beregnet til (eller fungerer i) en specifik tidligere version af Windows.

Indstilling

Kør med 256 farver

Beskrivelse

Bruger et begrænset udvalg af farver i programmet. Nogle ældre programmer er beregnet til at bruge færre farver.

Indstilling

Kør med en skærmopløsning på 640 × 480

Beskrivelse

Kører programmet i vindue, som er mindre i størrelse. Prøv denne indstilling, hvis den grafiske brugergrænseflade forekommer takket eller gengivelsen er dårlig.

Indstilling

Deaktiver visuelle temaer

Beskrivelse

Deaktiverer temaer i programmet. Prøv denne indstilling, hvis du bemærker problemer med menuer eller knapper på programmets titellinje.

Indstilling

Deaktiver skrivebordsopbygning

Beskrivelse

Slå gennemsigtighed og andre avancerede visningsfunktioner fra. Vælg denne indstilling, hvis vinduernes bevægelser forekommer uberegnelige, eller du bemærker andre visningsproblemer.

Indstilling

Deaktiver skærmskalering ved højopløsningsindstillinger

Beskrivelse

Slå automatisk tilpasning af programmers størrelse fra, hvis der anvendes store skrifttyper. Prøv denne indstilling, hvis de store skrifttyper forstyrrer programmets udseende. Du kan finde flere oplysninger under Gøre teksten på skærmen større eller mindre.

Indstilling

Rettighedsniveau

Beskrivelse

Kører programmet som en administrator. Nogle programmer kræver administratorrettigheder for at køre korrekt. Hvis du i øjeblikket ikke er logget på som en administrator, vil denne indstilling ikke være tilgængelig.

Indstilling

Rediger indstillinger for alle brugere

Beskrivelse

Giver dig mulighed for at vælge de indstillinger, som skal gælde for alle brugere af denne computer.

Artikel-id: MSW700015