Hvis du har mange programmer åbne samtidigt, er det godt at vide, hvordan programvinduerne organiseres på proceslinjen, og hvordan du hurtigt kan sortere dem. Hvis du lærer at administrere flere vinduer, kan du lettere få vist det rigtige vindue i en fart og organisere de åbne vinduer på den måde, der fungerer bedst for dig.

Få vist et eksempel på et vindue ved hjælp af proceslinjen

Alle åbne vinduer repræsenteres af knapper på proceslinjen. Hvis du har flere vinduer åbne, f.eks. hvis du åbner mere end én fil i et enkelt program, eller hvis du åbner flere forekomster af et program, f.eks. en webbrowser, grupperer Windows automatisk de åbne vinduer fra det samme program i en enkelt ikke-navngivet knap på proceslinjen. Du kan pege på en knap på proceslinjen for at få vist et minatureeksempel på det eller de vinduer, den repræsenterer.

Sådan vises et eksempel på et åbent vindue ved hjælp af Aero Peek

 1. Peg på en programknap på proceslinjen.

 2. Peg på en miniature. Alle andre åbne vinduer toner midlertidigt ud for at vise det valgte vindue.

 3. Peg med musen på en anden miniature for at få vist et eksempel på et andet vindue.

Hvis du vil gendanne skrivebordsvisningen, skal du fjerne musen fra miniaturerne.

Tip!

 • Hvis du vil åbne det vindue, du får vist, skal du klikke på miniaturen.

Hvis du ikke vil gruppere knapperne på proceslinjen, kan du slå gruppering fra. Men uden gruppering kan det være svært at se alle knapperne på proceslinjen på én gang.

Sådan ophæves gruppering af beslægtede proceslinjeknapper på proceslinjen

 1. Åbn Egenskaber for Proceslinje og menuen Start ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start, klikke på Kontrolpanel, klikke på Udseende og personlige indstillinger og derefter klikke på Proceslinje og menuen Start.

 2. Vælg Kombiner aldrig i menuen Knapper på proceslinjen under Proceslinjens udseende under fanen Proceslinje, og klik derefter på OK.

Du kan finde flere oplysninger om knapper på proceslinjen under Ændre, hvordan knapper vises på proceslinjen.

Vise eksempler på åbne vinduer med Aero Flip 3D

Med Flip 3D kan du hurtigt blade igennem alle dine åbne vinduer (f.eks. åbne filer, mapper og dokumenter) uden først at klikke på proceslinjen. Når du bruger Flip 3D, vises de åbne vinduer i en stabel. Der vises et åbent vindue øverst i stablen. Du kan blade stablen igennem og få vist andre vinduer.

Billede af vinduer i Flip 3D-visning
Skifte vinduer med Flip 3D

Sådan skiftes vinduer med Flip 3D

 1. Tryk på logotasten WindowsBillede af tasten med Windows-logoet +Tab for at åbne Flip 3D.
 2. Du kan blade igennem de åbne vinduer ved at holde WindowsBillede af tasten med Windows-logoet nede og trykke flere gange på Tab eller ved at bruge hjulet på musen.
 3. Slip WindowsBillede af tasten med Windows-logoet for at få vist det øverste vindue i stablen. Du kan også klikke et vilkårligt sted på et vindue i stablen for at få vist netop det vindue.
  Slip både WindowsBillede af tasten med Windows-logoet og Tab for at lukke Flip 3D.

Tip

 • Du kan bruge Flip 3D på en anden måde ved at trykke på Ctrl+Windows-logotast Billede af tasten med Windows-logoet+Tab for at holde Flip 3D åben. Derefter kan du blade vinduerne igennem ved at trykke på Tab. Du kan også trykke på Højre pil eller Pil ned for at navigere et vindue frem eller trykke på Venstre Pil eller Pil op for at navigere et vindue tilbage. Tryk på Esc for at lukke Flip 3D.

Bemærk!

 • Flip 3D og visning af vinduerne på proceslinjen kan kun bruges, hvis computerens skærmkort kan vise de avancerede visuelle effekter i Windows. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du løser problemer med Aero-skrivebordsoplevelsen, ved at søge i Hjælp og support efter "fejlfindingsprogrammer til aero".

Hoppe til et vindue

Du kan også skifte til et andet åbent vindue i en fart ved at trykke på Alt+Tab. Når du trykker på Alt+Tab, vises der en liste over alle dine åbne filer.

Hvis du vil vælge en af dem, skal du trykke på Alt og holde denne tast nede, mens du trykker på Tab, indtil du har fremhævet den fil, du vil åbne. Slip tasterne for at åbne det valgte vindue.

Billede af eksempler, der vises, når du trykker på Alt+Tab
Skift mellem vinduer med Alt+Tab

Tip

 • Du kan også trykke på Ctrl+Alt+Tab for at holde dialogboksen åben. Derefter kan du blade vinduerne igennem ved at trykke på Tab. Hvis du trykker på Enter, åbnes det valgte vindue. Når du trykker på Esc, lukkes dialogboksen.

Arrangere vinduer

Du kan arrangere åbne vinduer på én af tre måder:

 • Overlappet, hvor vinduerne placeres i en enkelt stabel med hvert vindue en anelse forskudt i forhold til de øvrige, så du kan se vinduestitlerne.

 • Stablet, hvor vinduerne placeres i en eller flere lodrette stabler afhængigt af, hvor mange vinduer der er åbne.

 • Side om side, hvor hvert vindue placeres, åbent, men ikke maksimeret, på skrivebordet, så du kan se alle vinduerne på én gang.

Billede af vinduer, der er arrangeret overlappet, stablet lodret og side om side
Arranger vinduer overlappet (venstre), stablet lodret (midten) eller side om side (højre)

Du kan arrangere de åbne vinduer ved at højreklikke på et tomt område på proceslinjen og derefter klikke på Overlappet, Vis vinduer stablet eller Vis vinduer side om side.

Tip

 • Du kan også bruge Fastgør til at arrangere to vinduer ved siden af hinanden, hvis du bruger visning på en enkelt skærm. Træk titellinjen i et vindue til venstre eller højre side af skærmen, indtil der vises en kontur af det udvidede vindue, og slip derefter musen for at udvide vinduet. Gentag processen med det andet vindue for at placere dem ved siden af hinanden. (Hvis du bruger flere skærme, vil vinduer blive flyttet til venstre eller højre kant af det område, der vises på begge skærme).

Tilpasse størrelsen på vinduerne ved hjælp af Fastgør

Du kan bruge Fastgør for automatisk at ændre størrelsen på de åbne vinduer og effektivt bruge en del af eller al den ledige plads på skrivebordet.

Sådan udvides vinduer lodret på skrivebordet

 1. Peg på den øverste eller nederste kant i et åbnet vindue, indtil markøren skifter til en pil med to spidser Billede af en lodret pil, der angiver, at vinduets højde er klar til at blive tilpasset.
 2. Træk kanten af vinduet til toppen eller bunden af skærmen for at udvide vinduet til hele højden af skrivebordet. Bredden på vinduet ændres ikke.

Hvis du vil ændre størrelsen på vinduet tilbage til den oprindelige størrelse, skal du trække titellinjen væk fra toppen af skrivebordet eller den nederste kant væk fra bunden af skrivebordet.

Sådan maksimeres et vindue, så det fylder hele skrivebordet

 1. Træk titellinjen i vinduet til toppen af skærmen. Vinduets kontur udvides, så det fylder hele skærmen

 2. Slip vinduet for at udvide det, så det fylder hele skrivebordet.

Hvis du vil ændre størrelsen på vinduet, så det har den oprindelige størrelse, skal du trække titellinjen i vinduet væk fra toppen af skærmen.

Minimere alle åbne vinduer, så skrivebordet kan ses

Hvis du vil have vist skrivebordet uden at lukke de åbne vinduer, kan du minimere alle vinduerne på samme tid ved at klikke på knappen Vis skrivebord ud for meddelelsesområdet i slutningen af proceslinjen.

Du kan også midlertidigt få vist et eksempel eller "smugkigge" på skrivebordet ved at pege med musen på knappen Vis skrivebord. De åbne vinduer minimeres ikke, men de toner ud, så du kan se skrivebordet. Flyt musen fra knappen Vis skrivebord for at få vist vinduerne igen.

Billede af vinduerne på skrivebordet, mens de er minimeret midlertidigt
Få hurtigt vist et eksempel på skrivebordet ved hjælp af Aero Peek

Tip

 • Hvis du vil bruge tastaturet til at minimere alle åbne vinduer, skal du trykke på Windows-logotasten Billede af tasten med Windows-logoet + M. Hvis du vil gendanne de minimerede vinduer, skal du trykke på Windows-logotasten Billede af tasten med Windows-logoet +Skift+M.


Har du brug for mere hjælp?