Administration af kontaktliste i Outlook.com

Her er nogle enkle instruktioner til almindelige opgaver i din liste over kontakter.

Ud over de kontakter, du har tilføjet eller importeret til Personer, kan din liste over kontakter også vise oplysninger fra sociale netværk som f.eks. Facebook, Twitter, flickr og LinkedIn. Du kan tilføje eller fjerne sociale netværk, men individuelle kontaktoplysninger i dine sociale netværk kan ikke redigeres eller slettes i Outlook.com. Du kan finde flere oplysninger på Tilføj venner fra Facebook og andre sociale netværk.

Hvis du får for mange påmindelser om fødselsdage fra dine sociale netværk og gerne vil lukke af for dem, skal du gå til Føj fødselsdage til din Outlook.com-kalender.

Hvor er mine kontakter?

Der kan være flere årsager til, at du ikke kan se alle dine kontakter. Du kan finde flere oplysninger under Hvor er mine kontakter?.

Tilføj en kontakt

Når du svarer på en mail, som indeholder kontakter, der ikke findes på din liste, bliver du muligvis bedt om at tilføje dem. Du kan også tilføje kontakter manuelt.

 1. Klik på Ny i Personer.

 2. Tilføj kontaktoplysninger. Hvis du vil tilføje mere end én mailadresse, ét telefonnummer osv., skal du klikke på ikonet Plusikon i det afsnit.
 3. Klik på Gem.

Importér kontakter

Importér fra en anden Outlook.com-konto

 1. Log på den Outlook.com-konto, du vil importere.

 2. Klik på Administrer i Personer, og klik derefter Eksportér.

 3. Gem .CSV-filen på harddisken.

 4. Log på den konto, du vil importere kontakter til.

 5. Hvis ruden Føj personer til listen over kontakter i Personer ikke vises, skal du klikke på Administrer og derefter klikke på Tilføj personer. Ellers skal du gå til trin 6.

 6. Klik på Importér fra fil under Føj personer til listen over kontakter.

 7. Vælg En anden Outlook.com-konto, og søg derefter efter den fil, du gemte i trin 3.

 8. Klik på Importér kontakter.

Importér fra skrivebordet i Outlook eller Windows Live Mail

 1. Eksportér dine kontakter fra Outlook-skrivebordsappen eller Windows Live Mail ved brug af .CSV-filformatet (kommaseparerede værdier). Du kan finde kommandoen Eksportér under menuen Filer.

 2. Hvis ruden Føj personer til listen over kontakter i Personer ikke vises, skal du klikke på Administrer og derefter klikke på Tilføj personer. Ellers skal du gå til trin 3.

 3. Klik på Importér fra fil under Føj personer til listen over kontakter.

 4. Vælg Microsoft Outlook eller Windows Live Mail, og søg derefter efter den fil, du gemte i trin 1.

 5. Klik på Importér kontakter.

Importér fra Outlook Express

Hvis du har brugt Outlook Express, kan du uploade dine mails og kontakter til Outlook.com. Installer tilføjelsesprogrammet Mailoverførsel, og følg vejledningen.

Rediger eller slet en kontakt

I Personer skal du klikke på en kontakt og derefter klikke på Rediger eller Slet.

Bemærk! Individuelle kontaktoplysninger fra sociale netværk kan ikke redigeres eller slettes. Du kan finde oplysninger om, hvordan du tilføjer eller fjerner sociale netværk på din Outlook.com-konto, under Tilføj venner fra Facebook og andre sociale netværk.

Gendan slettede kontakter

Hvis du ved et uheld har slettet eller mistet kontakter, kan du gendanne dem. Se Gendan slettede kontakter.

Tilføj eller fjern kontakter i dine favoritter

Favoritter vises i Personer øverst i din liste over kontakter. Du tilføjer eller fjerner kontakter i dine favoritter ved at klikke på kontakten og derefter klikke på Føj til favoritter eller Fjern fra favoritter.

Tilføj og fjern sammenkædningen af kontakter

Når der er to kontakter med samme fornavn og efternavn i Personer, kædes de sammen, så de vises som en enkelt kontakt. Du kan også kæde dem sammen vha. "Ryd op i kontakter", kæde dem sammen manuelt og fjerne sammenkædningen af dem.

Kæd kontakter sammen med "Ryd op i kontakter"

 1. Klik på Administrer i Personer, og klik derefter på Ryd op i kontakter.

 2. Fjern markeringen for alle kontakter i sættet, du ikke vil kæde sammen.

 3. Gentag trin 2 for alle kontaktsæt, og klik derefter på Oprydning.

Søg efter og kæd sammen manuelt

 1. Skriv navnet på den kontakt, du søger efter, i søgefeltet i Personer.

 2. Markér de kontakter, du vil kæde sammen, i søgeresultatet, og klik derefter på Sammenkædning.

Fjern sammenkædningen af kontakter

Når kontakterne er kædet sammen, oprettes der en ny kombineret kontakt med alle oplysningerne fra de oprindelige kontakter. De oprindelige kontakter slettes derefter. Hvis du kommer til at kæde to eller flere kontakter sammen, der er forskellige personer, kan du gendanne dem på følgende måde.

 1. Markér den kombinerede kontakt i Personer.

 2. Klik på Administrer, og klik derefter på Gendan slettede kontakter.

 3. Vælg de kontakter, du vil gendanne, og klik derefter på Gendan.

 4. Klik på den forkerte kombinerede kontakt, klik på Slet, og klik derefter på Slet igen.

Se, hvem der er i en gruppe

Grupper vises i alfabetisk rækkefølge i din liste over kontakter. Klik på gruppen for at se, hvem der er i den.

Opret en ny gruppe

 1. Klik på pilen ud for Ny, og klik derefter på Ny gruppe.

 2. Angiv gruppens navn.

 3. Begynd at skrive et navn eller en mailadresse under Tilføj medlem. Når kontakten vises på listen, skal du klikke på den.

 4. Klik på Gem, når du har tilføjet alle de ønskede medlemmer.

Du kan også gøre det på denne måde.

 1. Klik på afkrydsningsfeltet ud for de kontakter, du vil føje til en ny gruppe.

 2. Klik på Grupper, og klik derefter på Ny gruppe.

 3. Angiv et gruppenavn, og klik derefter på Gem.

Tilføj eller fjern medlemmer af en gruppe

Grupper vises i alfabetisk rækkefølge i din liste over kontakter.

Føj medlemmer til en gruppe

 1. Klik på navnet på den gruppe, du vil føje medlemmer til, og klik derefter på Rediger.

 2. Begynd at skrive et navn eller en mailadresse under Tilføj medlem. Når kontakten vises på listen, skal du klikke på den.

 3. Klik på Gem, når du har tilføjet alle de nye medlemmer, du ønsker.

Du kan også gøre det på denne måde.

 1. Klik på afkrydsningsfeltet ud for de kontakter, du vil føje til gruppen.

 2. Klik på Grupper, vælg den gruppe, hvor du vil tilføje dem, og klik derefter på Anvend.

Fjern medlemmer fra en gruppe

 1. Klik på navnet på den gruppe, du vil fjerne medlemmer fra, og klik derefter på Rediger.

 2. Klik på X'et under hvert medlem, du vil fjerne, og klik derefter på Gem.

Du kan også gøre det på denne måde.

 1. Klik på afkrydsningsfeltet ud for de kontakter, du vil fjerne fra gruppen.

 2. Klik på Grupper, fjern markeringen i afkrydsningsfeltet ud for den gruppe, du vil fjerne dem fra, og klik derefter på Anvend.

  Bemærk! Når du fjerner en kontakt fra en gruppe, slettes den ikke fra din liste over kontakter.

Slet en gruppe

Grupper vises i alfabetisk rækkefølge i din liste over kontakter.

 1. Klik på den gruppe, du vil slette.

 2. Klik på Slet, og klik derefter på Slet igen.

  Bemærk! Hvis du sletter en gruppe, bliver de kontakter, der var medlemmer, ikke slettet.

Du kan få mere hjælp til at tilføje og administrere kontakter og grupper ved at kontakte kundesupport.

Gå til Outlook.com

Andre ressourcer

Enkle instruktioner til almindelige opgaver.
Grundlæggende oplysninger om Outlook.com

Har du brug for hjælp til skrivebordsappen Outlook?
Søg i Office-support

Har du brug for mere hjælp?
Stil dit spørgsmål i communityforummerne

Har du ideer til Outlook.com?
Kom med feedback

Kan du ikke få adgang til Outlook.com?
Tjek tjenestestatus