Windows Media Center-tastaturgenveje


Du kan få adgang til enhver funktion i Windows Media Center udelukkende ved hjælp af tastaturet. Derudover indeholder Media Center en lang række tastaturgenveje, så navigering ved hjælp af tastaturet bliver nemmere.

Du kan finde oplysninger om brug af funktionerne under Øget tilgængelighed, f.eks. Oplæser og Forstørrelsesglas under Brug af Øget tilgængelighed i Windows Media Center under .

I følgende tabel vises de forskellige tastaturgenveje i Media Center. Du kan finde flere oplysninger om tastaturgenveje i Windows i Tastaturgenveje.

Brug af genveje til grundlæggende navigation

I følgende tabel vises det, hvordan du bruger genveje til grundlæggende navigation i Media Center.

Hvis du vil
Bruge denne tast eller tastaturgenvej

Åbne Media Center eller vende tilbage til Media Center-startskærmbilledet

Windows-logotasten Billede af tasten med Windows-logoet +Alt+Enter

Acceptere en markering

Enter

Gå tilbage til det foregående skærmbillede

Tilbage

Gå til det første element på en liste

Home

Gå til det sidste element på en liste

End

Gå til venstre, til højre, op eller ned

Piletaster

Gå ind og ud af fuldskærmstilstand

Alt+Enter

Brug af genveje til at styre lyden

Følgende tabel viser, hvordan du bruger genveje til at styre lyden.

Hvis du vil
Bruge denne tast eller tastaturgenvej

Slå lyden til eller fra

F8

Skrue ned for lyden

F9

Skrue op for lyden

F10

Gå til siden Musikbibliotek

Ctrl+M

Afspille en sang

Ctrl+Skift+P

Stoppe afspilningen af en sang

Ctrl+Skift+S

Afbryde en sang midlertidigt eller fortsætte en sang

Ctrl+P

Gå til begyndelsen af den aktuelle sang

Ctrl+B

Springe til den næste sang

Ctrl+F

Spole en sang hurtigt frem

Ctrl+Skift+F

Kopiere en cd

Ctrl+R

Vise genvejsmenuen

Ctrl+D

Brug af genveje til at se og optage tv

I følgende tabel vises det, hvordan du bruger genveje til at se og optage tv.

Hvis du vil
Bruge denne tast eller tastaturgenvej

Gå til Optaget tv

Ctrl+O

Gå til programguiden

Ctrl+G

Gå til Live tv

Ctrl+T

Ændre skærmens højde-bredde-forhold (zoom)

Ctrl+Skift+Z

Optage et tv-program

Ctrl+R

Afbryde midlertidigt eller fortsætte live tv eller optaget tv

Ctrl+P

Afslutte optagelsen eller afslutte afspilningen af tv-programmet

Ctrl+Skift+S

Fortsætte med at afspille tv-programmet

Ctrl+Skift+P

Spole live tv eller optaget tv tilbage

Ctrl+Skift+B

Spole live tv eller optaget tv hurtigt frem

Ctrl+Skift+F

Springe tilbage

Ctrl+B

Springe fremad

Ctrl+F

Vise genvejsmenuen

Ctrl+D

Gå til den næste kanal

Page Up

Gå til den forrige kanal

Page Down

Brug af genveje til at at få vist billeder

Følgende tabel viser, hvordan man bruger genveje til at få vist billeder.

Hvis du vil
Bruge denne tast eller tastaturgenvej

Gå til billeder

Ctrl+I

Zoome ind på et billede

Enter

Afspille et diasshow

Ctrl+Skift+P

Afbryde et diasshow

Ctrl+Skift+S

Afbryde et diasshow midlertidigt eller fortsætte et diasshow

Ctrl+P

Springe tilbage til foregående billede

Pil op eller Venstre pil

Springe fremad til næste billede

Pil ned eller Højre pil

Vise genvejsmenuen

Ctrl+D

Brug af genveje til at afspille videoer

Følgende tabel viser, hvordan du bruger genveje til at afspille videoer.

Hvis du vil
Skal du bruge denne tastaturgenvej

Gå til Videoer

Ctrl+E

Afspille en video

Ctrl+Skift+P

Afbryde en video midlertidigt eller fortsætte en video

Ctrl+P

Stoppe en video

Ctrl+Skift+S

Spole en video tilbage

Ctrl+Skift+B

Spole en video frem

Ctrl+Skift+F

Springe tilbage

Ctrl+B

Springe fremad

Ctrl+F

Ændre skærmens højde-bredde-forhold (zoom)

Ctrl+Skift+Z

Brug af genveje til at afspille dvd'er

I følgende tabel vises det, hvordan du bruger genveje til at afspille dvd'er.

Hvis du vil
Bruge denne tast eller tastaturgenvej

Gå til menuen Dvd

Ctrl+Skift+M

Afspille en dvd

Ctrl+Skift+P

Afbryde en dvd midlertidigt eller fortsætte en dvd

Ctrl+P

Stoppe en DVD

Ctrl+Skift+S

Spole en dvd tilbage

Ctrl+Skift+B

Spole en dvd frem

Ctrl+Skift+F

Gå til det forrige kapitel

Ctrl+B

Gå til det næste kapitel

Ctrl+F

Ændre skærmens højde-bredde-forhold (zoom)

Ctrl+Skift+Z

Ændre dvd'ens lyd

Ctrl+Skift+A

Bemærk!

  • Nogle af de tastaturgenveje, der vises her, er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af computerhardwaren eller den medietype, du afspiller. Du kan f.eks. ikke vise programguiden, hvis du ikke har konfigureret en tv-modtager.Har du brug for mere hjælp?