Microsoft-serviceaftale

Opdateret 11. juni 2014
Gælder fra 31. juli 2014

Vi opdaterer vores vilkår for anvendelse. De nye vilkår træder i kraft den 1. august 2015. Se de nye vilkår her.

Tak, fordi du valgte Microsoft.

Dette er en aftale mellem dig og Microsoft Corporation (eller, afhængigt af hvor du bor, en af dets associerede virksomheder, som angivet i afsnit 12), der beskriver dine rettigheder til at bruge den software og de tjenester, der er angivet i afsnit 1.1. For nemheds skyld har vi formuleret nogle af vilkårene i denne aftale som spørgsmål og svar. Du skal læse hele aftalen, da alle betingelserne er vigtige og tilsammen udgør en juridisk aftale, der, når du har accepteret den, gælder for dig. Desuden indeholder aftalen links til andre dokumenter og politikker, som du også bør læse.

1. Omfanget af aftalen, accept og ændringer

1.1. Hvilke tjenester er omfattet af denne aftale? Outlook.com (tidligere Hotmail), OneDrive (tidligere SkyDrive), Microsoft-konto, Microsoft Family Safety, Windows Photo Gallery, Windows Movie Maker, Windows Live Mail, Windows Live Writer (disse tjenester kaldes samlet for "Windows-tjenester"), Office.com, Microsoft Office 365 Home Premium, Microsoft Office 365 University og andre Microsoft Office-tjenester, som er knyttet til denne aftale via en supplerende aftale ("Office-tjenester"), Bing og MSN er de primære tjenester, som er omfattet af denne aftale. Vi henviser til disse tjenester og anden software, andre websteder og andre tjenester, der er knyttet til denne aftale, samlet som "Tjenester".

1.2. Hvilke betingelser skal jeg overholde, når jeg bruger disse Tjenester? Vores mål er at skabe et mere sikkert miljø, og vi kræver derfor, at de brugere, der anvendes disse Tjenester, overholder vilkårene ("denne Aftale"). Du må ikke bruge disse Tjenester på en måde, som krænker tredjeparters rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, forsætligt at forvolde skade på en person eller enhed.

1.3. Hvordan accepterer jeg denne aftale? Ved at tilbyde en metode til at abonnere på og/eller bestille disse Tjenester, giver Microsoft dig et tilbud. Du skal accepterer disse vilkår og betingelser via tilmelding, inden du kan bruge disse Tjenester, og de udgør en gyldig aftale mellem dig og Microsoft. Når du bruger disse Tjenester, eller når du accepterer disse vilkår og betingelser, hvor du har mulighed for det i brugergrænsefladen, bekræfter du at overholde denne Aftale, som den er. Hvis du ikke accepterer, må du ikke anvende disse Tjenester.

1.4. Kan Microsoft ændre denne Aftale, efter at jeg har accepteret den? Ja. Vi giver dig besked, hvis vi har til hensigt at ændre Aftalen. Vi kan ændre vilkårene i Aftalen, hvis: (i) det er nødvendigt i forhold til gældende lov, herunder, men ikke begrænset til, ændringer i lovgivningen, (ii) det er nødvendigt på baggrund af råd og/eller ordrer, som har udgangspunkt i gældende lov, (iii) ækvivalensforholdet mellem tjenesten og hensyntagen ændres, (iv) det er nødvendigt ud fra et teknisk synspunkt, (v) det er nødvendigt for at sikre driften af Tjenesterne, eller (vi) vilkårene ændres til fordel for brugeren. Vi giver dig besked om den påtænkte ændring, inden den træder i kraft, enten via brugergrænsefladen, i en mail eller ved hjælp af andre rimelige metoder. Vi giver dig mulighed for at annullere Tjenesterne mindst 30 dage før, ændringen træder i kraft. Hvis du ikke annullerer Tjenesterne inden for opsigelsesvarslet (i overensstemmelse med processen angivet i afsnit 4.3), accepterer du ændringen i Aftalen. Vi gør også udtrykkeligt opmærksom på dette, når vi giver dig besked om den påtænkte ændring af Aftalen.

1.5. Hvilke typer ændringer af Tjenesterne kan jeg forvente? Vi arbejder løbende på at forbedre Tjenesterne for at forbedre eller opdatere funktioner, introducere nye funktioner eller tilpasse Tjenesterne, og vi kan når som helst ændre Tjenester eller slette funktioner, herunder, men ikke begrænset til, hvis vores aftaler med tredjeparter ikke længere tillader os at stille deres materialer til rådighed, hvis det ikke længere er muligt for os at tilbyde disse, hvis nye teknologier kommer til, eller hvis feedback fra kunder medfører, at vi er nødt til at foretage ændringer. For betalte Tjenester giver vi dig på forhånd besked om væsentlige ændringer af Tjenesterne. Vi kan frigive Tjenesterne eller deres funktioner i en betaversion, som ikke virker korrekt eller på samme måde som den endelige version. Vi giver dig også på forhånd besked, hvis en ændring i Tjenesterne medfører, at du mister Indhold (som defineret senere). Du kan når som helst annullere Tjenesterne i overensstemmelse med den proces, der er beskrevet i afsnit 4.3.

1.6. Hvor gammel skal jeg være for at bruge Tjenesterne? Når du bruger Tjenesterne, tilkendegiver du, at du enten er myndig der, hvor du bor, eller at du har samtykke fra en forælder eller juridisk værge til at være bundet af denne Aftale. Hvis du ikke ved, om du er myndig der, hvor du bor, eller hvis du ikke forstår dette afsnit, skal du ikke oprette en konto, før du har bedt en forælder eller juridisk værge om hjælp. Hvis du er forælder eller juridisk værge for en umyndig person, accepterer du denne Aftale på den umyndiges vegne, og du er ansvarlig for al brug af konti eller Tjenester, uanset om den umyndige persons konto er åben nu eller oprettes på et senere tidspunkt.

2. Microsoft-konto

2.1. Hvad er en Microsoft-konto? En Microsoft-konto er en tjeneste, du kan bruge til at logge på Microsofts produkter, websteder og tjenester samt for udvalgte Microsoft-partnere. Hvis du vil have adgang til Windows-tjenester og Office-tjenester, skal du være logget på med en Microsoft-konto. Når du opretter en Microsoft-konto, beder vi dig angive et brugernavn og en adgangskode, visse demografiske oplysninger (land, fødselsdato, køn, postnummer) og sikkerhedsoplysninger, f.eks. en alternativ mailadresse eller et telefonnummer. Den mailadresse eller det brugernavn, du bruger til at oprette din Microsoft-konto, vil være entydig for dig, så længe din Microsoft-konto stadig er aktiv. Hvis din Microsoft-konto lukkes af enten dig eller af Microsoft i overensstemmelse med vilkårene i denne Aftale, kan mailadressen eller brugernavnet blive genbrugt i vores system og tildelt en anden bruger. Eksisterende Microsoft-kontohavere skal muligvis oplyse sikkerhedsoplysninger for fortsat at kunne bruge deres Microsoft-konto. Hvis du vil have adgang til og administrere din Microsoft-konto og dine sikkerhedsoplysninger, kan du besøge websiden Sikkerhedsindstillinger (https://account.live.com/proofs/Manage). Gennemse erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger (som defineret nedenfor) for at forstå, hvordan Microsoft indsamler og bruger de oplysninger, der er knyttet til din Microsoft-konto. Du er ansvarlig for at holde dine kontooplysninger og din adgangskode fortrolige. Du kan bruge din Microsoft-konto til at få adgang til andre af Microsofts produkter, websteder eller tjenester, f.eks. Windows, Xbox-tjenester og Windows Phone. Hvis du gør det, kan vilkår og betingelser for disse produkter, websteder eller tjenester, og de tilhørende erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger, være gældende for produktet, webstedet eller tjenesten, hvis disse er forskellige fra denne Aftale. Du skal logge på din Microsoft-konto med jævne mellemrum – og mindst én gang om året – for at holde de Tjenester, der er knyttet til din Microsoft-konto, aktive, medmindre andet er gældende for et tilbud på en betalt del af Tjenesterne. Hvis du ikke logger på i løbet af denne periode, lukker vi din konto (og det betyder, at du ikke har adgang til Windows-tjenester, Office-tjenester, og det indhold, der er gemt på din konto, og de øvrige produkter og tjenester, der bruger din Microsoft-konto). Hvis dine tjenester er annulleret, sletter vi de oplysninger eller det Indhold (som defineret nedenfor), der er knyttet til din Microsoft-konto, eller vi vil på anden måde fjerne tilknytningen af oplysningerne til dig og din Microsoft-konto, medmindre loven foreskriver, at vi opbevarer dem.

2.2. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan få adgang til min Microsoft-konto? Hvis du har glemt din adgangskode, eller du af andre årsager ikke kan få adgang til din Microsoft-konto, kan du gendanne din Microsoft-konto ved at besøge websiden Nulstil din adgangskode (https://account.live.com/password/reset). Vi vil gøre, hvad vi kan, for at hjælpe dig med at gendanne din Microsoft-konto. Vi kan dog ikke garantere, at din Microsoft-konto kan gendannes, eller at dit Indhold kan gendannes.

2.3. Hvad sker der, hvis jeg har fået min Microsoft-konto fra en anden end Microsoft? Microsoft tillader ikke, at brugere overfører deres Microsoft-konti. I nogle tilfælde tillader vi dog, at du får din Microsoft-konto via en tredjepart, f.eks. en skole, virksomhed, internetudbyder eller administratoren for et administreret domæne (http://www.domains.live.com). I de tilfælde kan tredjeparten have givet dig ekstra rettigheder over din Microsoft-konto, f.eks. muligheden for at kunne nulstille din adgangskode, se kontoforbruget eller profildata, læse eller gemme Indhold (som defineret senere) på din konto, eller suspendere eller annullere din Microsoft-konto. Hvis det er tilfældet, er du underlagt denne Aftale og eventuelle andre vilkår fra tredjeparten. Disse andre vilkår skal tredjeparten gøre dig opmærksom på. Microsoft har intet ansvar i relation til tredjepartens ekstra vilkår for brug. Hvis du er administrator af det administrerede domæne, er du ansvarlig for alle de aktiviteter, der foregår med kontiene på det administrerede domæne, og som skyldes din uagtsomhed eller dine udeladelser.

3. Indhold

3.1. Hvem ejer det Indhold, jeg gemmer på Tjenesterne? Det gør du. Nogle Tjenester gør det muligt at kommunikere med andre og at dele eller gemme forskellige typer filer, f.eks. billeder, dokumenter, musik og video. Indholdet af din kommunikation og dine filer er dit "Indhold", og vi tager ikke ejerskab over det Indhold, du gemmer på Tjenesterne (med undtagelse af eventuelt materiale, som vi giver i licens til dig, og som du indsætter i dit Indhold, f.eks. clipart). Dit Indhold forbliver dit Indhold, og du er ansvarlig for det. Vi anbefaler på det kraftigste, at du jævnligt sikkerhedskopierer dit Indhold.

3.2. Hvem kan få adgang til mit Indhold? Du har kontrollen over, hvem der kan få adgang til dit Indhold. Hvis du deler dit Indhold på offentligt tilgængelige områder i Tjenesterne, hvor det er muligt at dele Indholdet offentligt, eller i delte områder, som er tilgængelige for andre, du har valgt, accepterer du udtrykkeligt, at de personer, du har delt indholdet med, må bruge, reproducere, distribuere, fremvise, overføre, gemme og viderekommunikere Indholdet gratis, men kun i forbindelse med Tjenesterne og andre produkter eller tjenester fra Microsoft eller vores licenshavere. Hvis du ikke vil give andre de muligheder, skal du ikke bruge Tjenesterne til at dele dit indhold. Du erklærer og indestår for, at i hele Aftalens løbetid har du alle de rettigheder, der er nødvendige for det Indhold, du uploader eller deler på Tjenesterne, og at brugen af Indholdet, som beskrevet i dette afsnit, ikke overtræder love eller tredjeparters rettigheder.

3.3. Hvad foretager Microsoft sig med mit Indhold? Når du overfører eller uploader Indhold til Tjenesterne, giver du Microsoft globale rettigheder til, uden betaling, at bruge Indholdet som nødvendigt for at kunne tilbyde Tjenesterne til dig (dette kan omfatte at ændre størrelsen, formen eller formatet af Indholdet, så det bedre kan gemmes og vises for dig), for at beskytte dig og for at forbedre Microsofts produkter og tjenester. Microsoft bruger og beskytter dit Indhold som beskrevet i Erklæring om beskyttelse af personligt indhold (som defineret i afsnit 5).

3.4. Hvilke typer annoncering bruges der af Tjenesterne? Nogle af tjenesterne understøttes af annoncering. Du kan styre, hvordan Microsoft tilpasser annoncering på webstedet Få mere at vide om beskyttelse af personlige oplysninger, når der reklameres i Microsofts tjenester (http://choice.microsoft.com). Vi bruger ikke det, du skriver i mails, chat, videoopkald eller voicemail til at målrette annoncer mod dig. Vi bruger ikke dine dokumenter, billeder eller andre personlige filer til at målrette annoncer mod dig. Vores politikker for annoncering er beskrevet i detaljer i erklæringerne om beskyttelse af personlige oplysninger.

3.5. Hvilken type Indhold eller handlinger er ikke tilladt? For at kunne beskytte for kunder og Tjenesterne har vi oprette disse Ordensregler for brugen af Tjenesterne. Indhold eller handlinger, der overskrider denne Aftale, er ikke tilladt.

  1. i. Du må ikke bruge Tjenesterne til ulovlige handlinger.

  2. ii. Du må ikke deltage i aktiviteter, der udnytter, skader eller truer børn.

  3. iii. Du må ikke udsende spam eller bruge din konto til at hjælpe andre med at udsende spam. Spam er uønskede massemails, posteringer eller chatbeskeder.

  4. iv. Vis ikke upassende billeder offentligt (f.eks. nøgenhed, zoofili, pornografi).

  5. v. Deltag ikke i aktiviteter, der er falske eller vildledende (f.eks. forsøg på at bede om penge under falske forudsætninger, hvor du efterligner en anden).

  6. vi. Deltag ikke i aktiviteter, der er skadelige for Tjenesterne eller andre (f.eks. virus, forfølgelse, hadefuld tale, tale for brug af vold mod andre).

  7. vii. Undlad at krænke andres rettigheder (f.eks. uautoriseret deling af ophavsretligt beskyttet musik, videresalg eller anden distribution af Bing-kort, fotos og andet Indhold).

  8. viii. Deltag ikke i aktiviteter, der krænker andres privatliv.

I mange tilfælde får Microsoft besked om overtrædelser af ordensreglerne via kundeklager, men vi kan også installere automatiserede teknologier for at registrere børneporno eller misbrugsrelateret adfærd, der kan skade systemet, vores kunder eller andre. Når vi undersøger sådanne sager, vil Microsoft eller Microsofts agenter gennemgå Indholdet med henblik på at løse problemet. Dette er i tillæg til den brug, som beskrives i denne Aftale og i Erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger.

3.6. Kan Microsoft fjerne mit Indhold fra Tjenesterne? Ja. Vi forbeholder os retten til når som helst at afvise Indhold eller at fjerne det fra Tjenesterne, hvis vi mener, at det overtræder gældende lov eller denne Aftale, eller hvis det overskrider grænserne for lagring eller filstørrelse. Hvis det Indhold, du gemmer på Tjenesterne, er lovligt og er i overensstemmelse med denne Aftale, er beskyttet af loven om ophavsret, og du har tilladelse til at bruge Indholdet, får du mulighed for at hente Indholdet. Det gælder ikke, hvis Indholdet er blevet fjernet fra vores servere, fordi din Microsoft-konto har være inaktiv i den periode, som er beskrevet i afsnit 2.1. Vi kan også blokere for levering af kommunikation, som mail eller chat, til eller fra Tjenester som en del af vores indsats for at beskytte Tjenesterne eller vores kunder eller på anden måde gennemtvinge vilkårene i denne Aftale.

4. Annullering af tjenester

4.1. Hvad sker der, hvis jeg ikke overholder denne Aftale? Hvis du uforsvarligt overtræder denne Aftale, og du fortsætter med at bryde den relevante forpligtelse, efter at du har modtaget besked om at stoppe overtrædelsen inden for en passende og rimelig tid, kan vi gribe ind, herunder (og uden begrænsninger) bede dig om at afholde dig fra bestemte aktiviteter, fjerne dit Indhold fra Tjenesterne, suspendere eller annullere din adgang til Tjenesterne, deaktivere din Microsoft-konto og/eller anmelde disse aktiviteter til de rette myndigheder. Denne regel påvirker ikke Microsofts yderligere juridiske rettigheder til at annullere denne Aftale omgående, hvis det er nødvendigt. Dette gælder også, hvis du overtræder en væsentlig forpligtelse i denne Aftale. Væsentlige forpligtelser omfatter enhver forpligtelse, som skal opfyldes for at kunne leve op til denne Aftale, som gør det muligt for Microsoft at opfylde målene med Aftalen, og hvor brugerne generelt kan antage, at disse forpligtelser bliver opfyldt i overensstemmelse med denne Aftale. Fjernelse af Indhold og annullering af Tjenester medfører sletning eller fjernelse af tilknytning til de oplysninger og det Indhold, der er knyttet til din Microsoft-konto. Oplysninger og Indhold vil blive slettet eller tilknytningen fjernet, og det kan derfor ikke længere genskabes. Vi anbefaler derfor på det kraftigste, at du med jævne mellemrum sikkerhedskopierer de oplysninger og det Indhold, du gemmer på Tjenesterne.

4.2. Er der andre måder, hvorpå jeg kan miste adgangen til Tjenesterne? Ja. Hvis du ikke logger på din Microsoft-konto (uanset om det er via Outlook.com, OneDrive eller en anden tjeneste, hvor du bruger din Microsoft-konto) mindst én gang om året (se afsnit 2.1), eller hvis Microsoft stopper med at tilbyde dele af Tjenesterne i overensstemmelse med afsnit 1.5. I de tilfælde bliver dine data slettet permanent fra den del af Tjenesterne, eller tilknytningen mellem dataene og dig og din Microsoft-konto fjernes, medmindre loven kræver, at vi opbevarer dem. Hvis vi annullerer en betalt Tjeneste, bliver du refunderet forholdsmæssigt i forhold til dine betalinger og den resterende tid af tjenesten, indtil den annulleres. Hvis du tilmelder dig en betalt del af Tjenesterne, og du ikke betaler til tiden, kan vi suspendere eller annullere din Tjeneste (se afsnit 9.11 for at få mere at vide).

4.3. Hvordan kan jeg annullere Tjenesterne? Du kan når som helst og af enhver årsag annullere de Tjenester, der er knyttet til din Microsoft-konto. Det gør du ved at gå til websiden Konto (https://account.live.com/closeaccount.aspx). Hvis du vil annullere en betalt Tjeneste, skal du se afsnit 9.10. Hvis du annullerer dine Tjenester, kan du hurtigt fjerne dit Indhold fra Tjenesterne ved at fjerne de forskellige komponenter i Tjenesterne manuelt (f.eks. ved at slette dine mails manuelt). Vær dog opmærksom på, at selvom det Indhold, du har slettet, eller som er knyttet til en lukket konto, ikke er tilgængeligt for dig, kan det stadig findes i vores systemer i noget tid, indtil vi fjerner det slettede Indhold fra vores system, og du giver hermed dit samtykke til denne nødvendige behandling af dataene. I Erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger kan du se flere oplysninger om Microsofts opbevaringspolitikker.

4.4. Hvad sker der, hvis mine Tjenester bliver annulleret? Hvis dine Tjenester bliver annulleret (enten af dig eller os), stopper din ret til at bruge tjenesterne med det samme, og din licens til at bruge softwaren ophører. Derefter skal du fjerne softwaren, eller vi kan deaktivere den. Hvis din Microsoft-konto bliver annulleret (enten af dig eller os), stopper din ret til at bruge din Microsoft-konto med det samme. Hvis dine Tjenester annulleres, sletter vi de oplysninger eller det Indhold (som defineret ovenfor), der er knyttet til din Microsoft-konto, eller på anden måde fjerner tilknytningen mellem dig og din Microsoft-konto, medmindre loven kræver, at vi bevarer det. Vi er desuden ikke forpligtet til at returnere Indhold til dig. Vi anbefaler derfor, at du jævnligt sikkerhedskopierer dit indhold.

5. Beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelsen af dine personlige oplysninger er vigtig for os. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Windows-tjenester (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=253457), Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Bing (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248686), Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for MSN (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248688) og Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Office-tjenester (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=327851) (samlet kaldet "Erklæringerne om beskyttelse af personlige oplysninger") beskriver, hvordan vi bruger og beskytter dit Indhold og de oplysninger, vi indsamler om dig. De er vigtige, så læs dem omhyggeligt. Denne Aftale indeholder erklæringerne om beskyttelse af personlige oplysninger som reference. Når du bruger Tjenesterne eller accepterer disse vilkår, giver du dit samtykke til, at Microsoft indsamler, bruger og offentliggør dit Indhold og dine oplysninger som beskrevet i Erklæringerne om beskyttelse af personlige oplysninger.

6. Tjenesteafbrydelser og sikkerhedskopiering

Vi gør vores bedste for at sikre, at Tjenesterne kører. Der kan dog for alle onlinetjenester forekomme afbrydelser eller nedetid. Du bør jævnligt sikkerhedskopiere det Indhold, som du gemmer på Tjenesterne. Hvis du jævnligt sikkerhedskopierer, kan det være med til at sikre, at du ikke mister dit Indhold. Vi gør vores bedste for at vise en detaljeret status for tjenesterne på webstedet Tjenestestatus (http://status.live.com).

7. Programmer

7.1. Hvilke vilkår gælder for den software, som er en del af Tjenesterne? Medmindre der medfølger en separat licensaftale, vil al den software, vi leverer til dig som en del af Tjenesterne, være underlagt vilkårene i denne Aftale. Softwaren gives i licens til dig (den sælges ikke til dig), og Microsoft forbeholder sig alle de rettigheder til softwaren, som ikke er udtrykkeligt angivet af Microsoft i licensbetingelserne. Hvis denne Aftale omhandler det websted, du bruger, vil de scripts eller den kode fra tredjeparter, der linkes eller refereres til fra webstedet, være givet i licens til dig af de tredjeparter, der ejer koden, og ikke af Microsoft.

7.2. Hvordan må jeg bruge den software, der leveres som en del af Tjenesterne? Vi giver dig ret til at installere og bruge én kopi af softwaren pr. enhed på verdensplan til brug af én person ad gangen som en del af din brug af Tjenesterne, men kun, hvis du overholder alle de øvrige betingelser i denne Aftale.

7.3. Er der ting, som jeg ikke må gøre med softwaren eller Tjenesterne? Ja. I tillæg til de øvrige begrænsninger i denne Aftale, må du ikke omgå eller tilsidesætte teknologiske beskyttelsesfunktioner i eller relateret til softwaren eller Tjenesterne. Du må ikke disassemblere, dekompilere eller foretage reverse engineering af software eller andre aspekter af Tjenesterne, som er omfattet i eller kan tilgås fra Tjenesterne, med undtagelse af og kun i det omfang, at gældende lov om ophavsret tillader det. Du må ikke separere komponenter i softwaren eller Tjenesterne til brug på forskellige enheder, publicere, kopiere, udleje, lease eller udlåne softwaren eller Tjenesterne. Du må ikke videregive softwaren, softwarelicenser eller andre rettigheder til at få adgang til eller bruge Tjenesterne. Du må ikke bruge Tjenesterne på en uautoriseret måde, som kan forstyrre andres brug af dem eller til at få adgang til tjenester, data, konti eller netværk. Du må ikke give programmer fra tredjeparter adgang til Tjenesterne.

7.4. Hvordan opdateres softwaren? Vi kan automatisk kontrollere din version af softwaren, hvilket kan være nødvendigt for at kunne tilbyde Tjenesterne. Vi kan også automatisk downloade til din computer, uden at du skal betale, med det formål at downloade opdateringer til softwaren for at kunne opdatere, forbedre eller videreudvikle Tjenesterne. Du kan blive bedt om at acceptere sådanne opdateringer ifølge disse vilkår, medmindre der er knyttet ekstra eller andre vilkår til opdateringerne. Hvis du accepterer disse ekstra eller andre vilkår, vil de være gældende for den opdaterede software, og, hvis du vælger ikke at acceptere de vilkår, der er knyttet til opdateringerne, må du ikke bruge eller modtage opdateringerne. Hvis du ikke bliver bedt om at acceptere ekstra eller andre vilkår for at kunne modtage opdateringen, vil opdateringen være omfattet af denne Aftale. Microsoft er ikke forpligtet til at gøre opdateringer tilgængelige, og vi giver ingen garantier for, at vi understøtter den version af det system, som du har fået licens til softwaren til.

8. Yderligere vilkår for Office-tjenester, MSN og Bing

8.1. Medieelementer og skabeloner til Office-tjenester. Hvis du bruger Office-tjenester, kan du have adgang til mediebilleder, clipart, animationer, lyde, musik, videoklip, skabeloner og andre former for materiale ("medieelementer"), som leveres med den software, der er tilgængelig på Office.com, eller som en del af de tjenester, der er tilknyttet softwaren. Microsoft giver dig en licens til at kopiere, distribuere, udføre og vise de medieelementer, der følger med Office-tjenesterne i projekter og dokumenter, men du må dog ikke (i) sælge, give i licens eller distribuere kopier af medieelementerne enkeltvis eller som et produkt, hvis den primære værdi af produktet er medieelementerne, (ii) give dine kunder ret til at viderelicensere eller videredistribuere medieelementerne, (iii) give i licens eller distribuere medieelementer til kommercielle formål, som omfatter repræsentation af genkendelige personer, regeringer, logoer, varemærker eller emblemer, eller bruge denne type billeder på måder, der kan antyde en anbefaling af eller tilknytning til dit produkt, din enhed eller dine aktiviteter, eller (iv) skabe obskønt eller skandaløst arbejde ved hjælp af medieelementerne. Andre medieelementer, som er tilgængelige på andre websteder via nogen af Office-tjenesterne, er underlagt vilkårene på disse websteder.

8.2. Materialer på Bing og MSN. De artikler, billeder, videoer, tredjepartsmateriale og den integrerbare videoafspiller, der findes på Bing og MSN, er udelukkende til ikkekommerciel og personlig brug, medmindre andet er angivet andetsteds i denne Aftale, eller hvis det er udtrykkeligt tilladt af Microsoft. Materialerne må ikke downloades, kopieres, publiceres, lejes, leases eller gendistribueres uden godkendelse fra rettighedshaverne, med undtagelse af og i det omfang, som gældende lov om ophavsret udtrykkeligt tillader det. Materialet gives i licens, det sælges ikke, og Microsoft eller andre rettighedshavere forbeholder sig alle rettigheder til alt det materiale, hvor rettighederne ikke udtrykkeligt gives af Microsoft under licensbetingelserne, uanset om det er stiltiende, ved berettiget antagelse eller på anden måde. Tredjeparter kan vælge at gøre yderligere materiale eller tjenester tilgængeligt til salg eller under licens i Bing eller MSN. Microsoft er ikke ansvarlig for dette materiale og disse tjenester. Du må ikke bruge den integrerbare videoafspiller på de websteder, hvor det primære formål er visning af annoncer eller indsamling af abonnementsbetalinger eller i direkte konkurrence med Bing eller MSN, medmindre du først har fået vores udtrykkelige og skriftlige samtykke. Du er vidende om, at din brug af den integrerbare videoafspiller kan betyde ekstra omkostninger, gebyrer og honorarer til tredjeparter, herunder gældende honorar for offentlig fremvisning i dit land eller område.

8.3. Fugleperspektiv-billeder i Bing Kort. For Bing Kort må du ikke bruge Fugleperspektiv-billeder af USA, Canada, Mexico, New Zealand, Australien eller Japan til regeringsformål uden separat skriftlig godkendelse.

9. Hvis du betaler Microsoft, gælder der følgende betingelser for dig

9.1. Gebyrer. Hvis der opkræves gebyrer for en del af Tjenesterne, accepterer du at betale gebyret. Den pris, der er angivet for Tjenesterne, omfatter alle skatter og gebyrer til valutaveksling, medmindre andet et angivet.

9.2. Din faktureringskonto. Gebyrerne for en Tjeneste vil blive trukket på den betalingsmetode, som du angiver på det tidspunkt, hvor du tilmelder dig Tjenesten. Du kan få adgang til og ændre dine faktureringskontooplysninger og betalingsmetoden på webstedet Faktureringsoversigt (https://commerce.microsoft.com). Du accepterer at holde oplysningerne på din faktureringskonto opdateret til enhver tid. Desuden accepterer du, at Microsoft har tilladelse til at bruge de opdaterede kontooplysninger for den betalingsmetode, du har angivet, som udstederen eller det relevante betalingsnetværk leverer. Hvis du beder os om at stoppe med at bruge din betalingsmetode, og du ikke angiver en anden betalingsmetode, efter at vi har bedt dig om det inden for en rimelig tid, kan vi suspendere eller annullere din betalte Tjeneste. Når du beder os om at stoppe med at bruge en betalingsmetode, vil det ikke påvirke de opkrævninger, vi sender til din faktureringskonto, før vi med rimelighed har kunnet nå at reagere på ændringerne i oplysningerne for din faktureringskonto.

9.3. Fakturering. Når du oplyser en betalingsmetode til Microsoft, (i) repræsenterer du, at du har tilladelse til at bruge betalingsmetoden, og at betalingsoplysningerne er korrekte og nøjagtige, (ii) giver du Microsoft tilladelse til at opkræve dig for Tjenesterne ved hjælp af din betalingsmetode, og (iii) giver du Microsoft tilladelse til at opkræve dig for betalte funktioner i de Tjenester, som du tilmelder dig eller bestiller, mens denne Aftale er i kraft. Som aftalt kan vi trække penge på din betalingsmetode for at betale fakturaer og servicegebyrer, når de opstår, herunder: (a) på købstidspunktet, (b) kort tid efter købet eller (c) jævnligt for abonnementer på Tjenester. Forudsat at du giver dit samtykke, kan fakturering også foretages forud. Vi kan desuden opkræve op til det beløb, du har godkendt, og vi giver dig på forhånd besked om differencen for gentagne abonnementsbetalinger for Tjenester. Vi kan opkræve dig for mere end én tidligere og aktuel faktureringsperiode på en gang.

9.4. Automatisk fornyelse. Hvis automatisk fornyelse er tilladt i dit land, område eller din stat, giver vi dig besked om den automatiske fornyelse af Tjenesten enten på det tidspunkt, hvor du tilmelder dig Tjenesten, eller lige inden fornyelsen af Tjenesten. Når vi har oplyst dig om, at Tjenesterne automatisk fornys, kan vi automatisk forny dine Tjenester og opkræve den på tidspunktet gældende pris for den nye periode. Vi vil også minde dig om, at vi fakturerer din valgte betalingsmetode for fornyelse af Tjenesterne, og vi fortæller dig, hvordan du kan annullere Tjenesten. Vi opkræver dig den på tidspunktet aktuelle pris for fornyelsesperioden, medmindre du med har givet os besked om, at du vil annullere Aftalen. Hvis du vil annullere Aftalen, skal du give os besked om det mindst en måned, før aftalen udløber eller en fornyelsesperiode udløber eller i overensstemmelse med vores anvisninger om, hvordan du kan annullere.

9.5. Onlineopgørelse og fejl. Vi giver dig adgang til en opgørelse over fakturering på webstedet Faktureringsoversigt (https://commerce.microsoft.com), hvor du kan se og udskrive din opgørelse. Du er forpligtet til at kontrollere opgørelsen med jævne mellemrum og mindst en gang om måneden. Dette er den eneste opgørelse, vi stiller til rådighed. Det er dit ansvar at udskrive eller gemme en kopi af alle onlineopgørelser og at opbevare disse kopier. Hvis vi har lavet en fejl i din faktura, retter vi den hurtigst muligt, efter at du har oplyst os om fejlen, og vi har undersøgt opkrævningen. Du skal give os besked om åbenlyse fejl inden for 120 dage efter, at fejlen vises på din faktura første gang. Vi hæfter ikke for eventuelle tab, der skyldes fejl, som ikke meddeles os inden for 120 dage efter den dato, hvor fejlen optræder i onlineopgørelsen. Derefter vil vi ikke være forpligtet til at rette fejlen og betale pengene tilbage. I alle andre tilfælde, hvor Microsoft har identificeret en faktureringsfejl, giver vi dig besked om det, og vi træffer de nødvendige foranstaltninger for at rette fejlen hurtigst muligt.

9.6. Fortrydelsesret eller annullering af en bestilling. Når du anmoder om Tjenester fra os, har du ret til at annullere eller fortryde inden for 15 dage fra det tidspunkt, hvor Tjenesterne påbegyndes. Du kan annullere Tjenesterne som angivet i afsnit 9.10. Se afsnit 9.9 for at læse mere om Microsofts politikker for refusion.

9.7. Tilbud med prøveperiode. Hvis du deltager i et tilbud med en prøveperiode, skal du annullere Tjenesterne, når prøveperioden udløber, hvis du vil undgå nye gebyrer, medmindre vi giver dig besked om andet. Tjenesterne kan blive annulleret som beskrevet i afsnit 9.10. Hvis du ikke annullerer dine Tjenester, og vi har givet dig besked om, at Tjenesterne konverteres til et betalt abonnement, når prøveperioden udløber, og vi har oplyst dig om gebyrer og andre relevante vilkår, godkender du, at vi trækker pengene på din betalingsmetode for den på tidspunktet gældende pris for Tjenesterne.

9.8. Prisændringer. Hvis der er en bestemt tidsperiode og pris for dit Tjeneste-tilbud, vil prisen forblive uændret, indtil tilbudsperioden udløber. Du skal acceptere nye tilbud og priser, hvis du fortsat vil bruge Tjenesterne. Hvis dine Tjenester er på periodebasis, f.eks. månedligt, uden en specifik tidsperiode, og det ikke er et prøvetilbud, kan vi ændre prisen på Tjenesterne med op til 5 procent pr. år, hvis vi gør dig opmærksom på det mindst 30 dage inden, at ændringen træder i kraft. Du kan annullere Tjenesterne, inden prisændringer træder i kraft. Når vi giver dig besked om en prisændring, giver vi dig også besked om, at den nye pris træder i kraft, hvis du ikke annullerer Tjenesterne. Når perioden udløber, og hvis du ikke har annulleret Tjenesterne efter at have modtaget beskeden fra os, opkræver vi dig for brugen af Tjenesterne til den nye pris. Hvis du ikke kan acceptere prisændringen, skal du annullere og stoppe med at bruge Tjenesterne, før prisændringen træder i kraft. Hvis du annullerer, udløber dine Tjenester med udløbet af den aktuelle periode, eller, hvis vi trækker pengene på din konto på periodebasis, med udløbet af den periode, du har annulleret.

9.9. Refusion. Generelt set kan gebyrer ikke refunderes med undtagelse af, hvis refusionen er baseret på en almindelig annullering eller en begrundet annullering eller uforsvarlig opførsel eller udeladelse af Microsoft, herunder, hvis Tjenesterne ikke bliver leveret effektivt. Hvis du har fortrydelsesret i overensstemmelse med afsnit 9.6, bliver du tilbagebetalt det faktiske beløb inden for rimelig tid.

9.10. Annullering af Tjenesterne. Du kan når som helst annullere Tjenesterne med eller uden begrundelse. Gå til webstedet Faktureringsoversigt (https://commerce.microsoft.com) for at få flere oplysninger om, hvordan du kan annullere Tjenesterne. Du bør gå tilbage til det tilbud, der beskriver Tjenesterne, da (i) du kan være forpligtet til at betale alle de skyldige beløb, der er tilskrevet din faktureringskonto for Tjenesterne før datoen for annullering, eller (ii) du kan miste adgangen til din Microsoft-konto, når du annullerer Tjenesterne.

9.11. Forsinkede betalinger. Hvis du betaler for sent, skal du betale de rimelige omkostninger, som vi har i forbindelse med at opkræve de forfaldne beløb, herunder omkostninger til advokater og andre gebyrer og omkostninger i overensstemmelse med lovgivning og regler. Vi kan suspendere eller annullere dine Tjenester, hvis du betaler hele beløbet til tiden, efter at vi har sendt dig en påmindelse om at betale inden for en bestemt periode og med besked om, at Tjenesterne kan blive suspenderet eller annulleret. Du kan undgå suspendering eller annullering, hvis du indbetaler det forfaldne beløb inden for den periode, der er angivet i påmindelsen. Der kan gælde en anden procedure, hvis det manglende beløb er ubetydeligt. Hvis der mangler indbetaling af beløb på mindre end 2 procent af den samlede fakturaværdi, vil det blive betragtet som ubetydeligt. Hvis vi annullerer eller suspenderer Tjenesterne, fordi du ikke har betalt, kan det betyde, at du ikke længere har adgang til din Microsoft-konto.

9.12. Betalinger til dig. Hvis vi skylder dig penge, accepterer du, at du inden for rimelig tid sender os de nødvendige oplysninger for, at vi kan overføre pengene til dig. Du er ansvarlig for eventuelle skatter og gebyrer, som påløber. Hvis du modtager penge ved en fejl, kan vi omstøde betalingen eller søge om tilbagebetaling, og du accepterer at skulle samarbejde med os om dette.

9.13. Internetadgang og andre gebyrer. Du er ansvarlig for at betale gebyrer for din internetadgang for brug af Wi‑Fi. Disse gebyrer ligger ud over de gebyrer, du betaler os for Tjenesterne. Hvis du bruger Tjenesterne fra en trådløs enhed, f.eks. en telefon eller tablet, kan din internetudbyder opkræve gebyrer for beskeder, surfing, chat og andre tjenester, der kræver brug af mobildata og trådløse datatjenester. Kontakt din udbyder for at bekræfte, om denne type gebyrer er gældende for dig. Du har eneansvaret for enhver omkostning, der påløber for at få adgang til Tjenesterne via trådløse tjenester eller andre kommunikationstjenester.

10. VI YDER INGEN YDERLIGERE GARANTIER

MED UNDTAGELSE AF DE TILFÆLDE, HVOR VI HAR SKJULT DEFEKTER I OND TRO, ELLER HVOR DEFEKTER GØR BRUGEN AF TJENESTERNE UMULIG, TILBYDER VI TJENESTERNE, "SOM DE ER OG FOREFINDES" OG "MED ALLE FEJL". VI GARANTERER IKKE NØJAGTIGHEDEN ELLER RETTIGHEDEN AF DE OPLYSNINGER, DER GØRES TILGÆNGELIGE VIA TJENESTERNE. DU ANERKENDER OG ACCEPTERER, AT COMPUTER- OG TELEKOMMUNIKATIONSSYSTEMER IKKE ER FEJLFRI, OG AT DER KAN OPSTÅ PERIODER MED NEDETID. VI KAN IKKE GARANTERE, AT TJENESTERNE VIL KØRE UDEN AFBRYDELSER, RETTIDIGT, SIKKERT OG UDEN FEJL. VI OG VORES ASSOCIEREDE SELSKABER, FORHANDLERE, DISTRIBUTØRER OG LEVERANDØRER GIVER INGEN UDTRYKKELIGE GARANTIER, GARANTIER ELLER BETINGELSER. DU HAR ALLE GARANTIER, DER ER KRÆVET IFØLGE LOVGIVNINGEN, MEN VI YDER INGEN YDERLIGERE GARANTIER. VI FRASKRIVER OS ETHVERT STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, HÅNDVÆRKSMÆSSIG UDFØRELSE OG KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER I DET OMFANG, DET ER MULIGT UNDER GÆLDENDE LOVGIVNING.

11. Ansvarsbegrænsning

11.1. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for noget Indhold, herunder links til websteder tilhørende tredjeparter, og brugernes aktiviteter. Denne type indhold og aktiviteter kan ikke knyttes sammen med Microsoft, og de repræsenterer ikke Microsofts holdning.

11.2. Microsoft kan kun gøres ansvarlig for uagtsomhed fra Microsoft, vores stedfortrædende agenter og/eller juridiske repræsentanter, hvis væsentlige forpligtelser i denne Aftale er blevet overtrådt. Væsentlige forpligtelser omfatter de forpligtelser, der skal være opfyldt ifølge denne Aftale, som gør det muligt for Microsoft at leve op til Aftalen, og hvor brugerne normalt vil kunne forvente, at disse forpligtelser opfyldes i overensstemmelse med betydningen af og indholdet i denne Aftale.

11.3. Microsoft, vores stedfortrædende agenter og/eller juridiske repræsentanter kan ikke gøres ansvarlige for uforudset skade, atypisk skade og/eller økonomisk tab i forbindelse med indirekte skade, herunder mistet omsætning, medmindre Microsoft, vores stedfortrædende agenter og/eller juridiske repræsentanter har optrådt med grov uagtsomhed.

11.4. Ethvert lovbestemt objektivt ansvar for Microsoft, herunder, men ikke begrænset til, ansvaret under lov om produktansvar og lovbestemt ansvar for brud på garantier, skal forblive uændret under ansvarsbegrænsningen. Det samme er gældende for Microsofts, vores stedfortrædende agenters og/eller juridiske repræsentanters ansvar i tilfælde af uagtsom skade på en persons liv, legeme eller helbred.

11.5. Ingen andre kontraktmæssige og juridiske krav ud over dem, der er beskrevet i underafsnit 11.1 til og med 11.4 i dette afsnit 11, kan tilskrives ud fra denne Aftale og/eller brugen af tjenesterne, bortset fra kontraktmæssigt og/eller juridisk ansvar for Microsoft for død og/eller personskade, der ikke tidligere er dækket i dette afsnit 11.

12. Microsofts kontraktindgående enhed, værneting og gældende lovgivning – Europa

Hvis du bor i (eller hvis din virksomhed har hovedkvarter i) Europa, og du bruger de gratis dele af Tjenesterne, f.eks. Bing og MSN, indgår du aftalen med Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052. Lovgivningen i Washington State, USA, regulerer alle de krav, der relaterer til de gratis Tjenester uden bindende virkning for de obligatoriske lovbestemmelser, som gælder for det land, hvor du bruger vores Tjenester. Hvis du har betalt for at bruge en del af Tjenesterne, f.eks. annoncefrit Outlook.com eller Office-tjenesterne, indgår du aftalen med Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 23-29, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg. Lovgivningen i det land, hvor du bruger vores Tjenester, regulerer alle krav relateret til de betalte Tjenester, herunder forbrugerbeskyttelsesloven.

13. Websteder tilhørende tredjeparter

Via Tjenesterne kan du muligvis få adgang til websteder eller tjenester fra tredjeparter, som ikke styres eller publiceres af Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for de websteder, tjenester eller materialer fra tredjeparter, som stilles til rådighed via Tjenesterne. Du har selv ansvaret for dine forretninger med tredjeparter (herunder annoncører). Brugen af websteder eller tjenester fra tredjeparter kan være underlagt tredjepartens vilkår og betingelser.

14. Digital Rights Management

Hvis du bruger materiale, der er beskyttet med DRM (Digital Rights Management), vil DRM-softwaren automatisk anmode om rettigheder til brug af medierne fra en rettighedsserver online og downloade og installere DRM-opdateringer, så du kan afspille materialet.

15. Microsoft .NET Framework-software

Softwaren kan indeholde Microsoft .NET Framework-software. Denne software er en del af Windows. Licensbetingelserne for Windows gælder for din brug af .NET Framework-softwaren.

16. Gyldighed

Afsnit 6, 9 (for de beløb, der påløber, før denne Aftale ophører), 10, 11, 12, 19 og de, der ifølge deres vilkår fortsat vil være gældende, efter at Aftalen ophører, vil fortsat være gældende efter annullering af denne Aftale.

17. Overdragelse og overførsel

Vi kan til enhver tid og uden varsel tildele, overføre eller på andre måder råde over vores rettigheder og forpligtelser under denne Aftale, helt eller delvist, så længe vores tildelinger ikke er ugunstige for dig.

18. Meddelelser

Denne kontrakt er i elektronisk format. Vi kan sende oplysninger til dig i elektronisk format, f.eks. oplysninger om Tjenesterne, flere oplysninger og oplysninger, som vi ifølge loven er forpligtet til at sende. Vi kan sende påkrævede oplysninger til dig via mail til den mailadresse, du oplyste, da du tilmeldte dig Tjenesterne, eller ved at henvise dig til et bestemt Microsoft-websted. Vi anbefaler, at du sørger for at tjekke mails på den oplyste mailadresse. Hvis du ikke giver dit samtykke til at modtage meddelelser elektronisk, skal du stoppe med at bruge Tjenesterne. Du kan give Microsoft besked som angivet i kundesupport til disse Tjenester, som angivet i afsnit 22.

19. Kontraktfortolkning

Dette er hele Aftalen mellem dig og Microsoft for din brug af Tjenesterne. Den erstatter alle tidligere aftaler mellem dig og Microsoft vedrørende din brug af Tjenesterne. Aftalens afsnitsoverskrifter er kun til reference og er uden juridisk betydning. Der kan gælde separate og yderligere vilkår, når du bruger og betaler for andre Microsoft-tjenester end dem, der er omfattet af denne Aftale.

20. Ingen begunstigede tredjeparter

Denne aftale er udelukkende til din og vores fordel. Den begunstiger ikke nogen anden person med undtagelse af tilladte efterfølgere og rettighedserhververe.

21. Skrifttypekomponenter

Du må kun bruge skrifttyperne til visning og udskrivning af materiale, mens du bruger Tjenesterne. Du må ikke omgå eventuelle integreringsbegrænsninger i skrifttyperne.

22. Support

Du kan få kundesupport til Windows-tjenesterne via Microsoft-communityet (http://answers.microsoft.com) og webstedet for Windows (http://windows.microsoft.com). Du kan få kundesupport til MSN-internetadgang på MSN-support (https://support.msn.com). Du kan få kundesupport til Bing og Bing-klienter via mail på Bing-support (https://support.discoverbing.com). Eventuelle klager i forbindelse med udførelsen af denne Aftale skal sendes til de websteder, der er angivet i denne bestemmelse. Begrænset kundesupport til Office 365 Home Premium og Office 365 University er tilgængelig på Office-support (http://office.com/support) (hjælp/sådan gør du) og på Microsoft-support (http://support.microsoft.com/ph/13615) (teknisk support).

23. Eksportbegrænsninger

Microsofts gratis software og tjenester er underlagt lovgivningen om eksport og teknologilovgivning i USA og andre jurisdiktioner, og du accepterer at overholde alle sådanne lovgivninger og regler, som gælder softwaren og/eller tjenesterne. Du skal have tilladelse fra USA's regering, hvis du overfører den gratis software og de gratis tjenester til regeringer i embargolande/-områder eller bestemte ikketilladte parter. Du kan finde flere oplysninger på webstedet U.S. Department of Treasury(http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx). Betalte tjenester er desuden omfattet af USA's eksportlovgivning, som du skal opfylde. Lovgivningen omfatter restriktioner på destinationer, slutbrugere og endelig brug af softwaren. Du kan finde flere oplysninger på webstedet om eksport af Microsoft-produkter (http://www.microsoft.com/exporting).

MEDDELELSER

Meddelelser og procedure, hvis du vil fremsætte krav i forbindelse med krænkelse af ophavsretten. Microsoft respekterer tredjeparters immaterielle rettigheder. Hvis du har krav vedrørende krænkelse af immaterielle rettigheder, herunder krav vedrørende krænkelse af ophavsret, anbefaler vi, at du sender en meddelelse til Microsofts agent. Du kan se flere detaljer og kontaktoplysninger på webstedet for meddelelser og procedure vedrørende krav i forbindelse med krænkelse af ophavsret (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm). Microsoft følger den proces, der er angivet i Title 17, United States Code, Section 512(c)(2), til at svare på meddelelser om krænkelse af ophavsretten. Under visse omstændigheder kan Microsoft også deaktivere eller lukke konti tilhørende brugere af Microsoft-tjenester, som gentagne gange overtræder ophavsretten.

Microsoft følger den proces, der er angivet i Title 17, United States Code, Section 512(c)(2), til at svare på meddelelser om krænkelse af ophavsretten. Under visse omstændigheder kan Microsoft også deaktivere eller lukke konti tilhørende brugere af Microsoft-tjenester, som gentagne gange overtræder ophavsretten.

Meddelelser og procedurer vedrørende immaterielle rettigheder i annoncer. Se vores vejledning vedrørende immaterielle rettigheder (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243207) i forbindelse med spørgsmål angående immaterielle rettigheder på vores annoncenetværk.

Meddelelser om ophavsret og varemærker. Alle dele af Tjenesterne er Copyright © 2013 Microsoft Corporation og/eller vores leverandører, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA Alle rettigheder forbeholdes. Vi eller vores leverandører ejer titlen, ophavsretten og andre immaterielle rettigheder til Tjenesterne og indholdet på tjenesterne. Microsoft og navne, logoer og ikoner for alle Microsoft-produkter, -software og -tjenester kan enten være varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft (http://www.microsoft.com/about/legal/en/us/IntellectualProperty/Trademarks/EN-US.aspx) i USA og/eller andre lande. Navnene på virkelige firmaer og produkter kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Enhver rettighed, der ikke udtrykkeligt er givet i denne Aftale, forbeholdes. Visse programmer, der bruges på visse Microsoft-webstedsservere, er delvist baseret på arbejde af Independent JPEG Group. Copyright © 1991-1996 Thomas G. Lane. Alle rettigheder forbeholdes. "gnuplot"-software, der bruges på visse Microsoft-webstedsservere, er copyright © 1986-1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Alle rettigheder forbeholdes.

Børsnoteringer og børsindeksdata (herunder indeksværdier). © 2013 Morningstar, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne heri: (1) er beskyttede til Morningstar og/eller deres indholdsudbyderes ejendom, (2) må hverken kopieres eller distribueres og (3) er ikke med garanti nøjagtige, fuldstændige eller rettidige. Hverken Morningstar eller deres indholdsudbydere er ansvarlige for skader eller tab, som opstår som følge af brugen af disse oplysninger. Tidligere indsats er ingen garanti for fremtidige resultater.

Du må ikke bruge Dow Jones IndexesSM, indeksdata eller Dow Jones-mærker i forbindelse med udstedelser, oprettelse, sponsorering, handel, markedsføring eller promovering af finansielle midler eller investeringsprodukter, f.eks. afledte, strukturerede produkter, investeringsfonde, børshandlede fonde, investeringsporteføljer osv., hvor pris, afkast og/eller ydelsen af midlerne eller investeringsproduktet er baseret på, relateret til eller beregnet til at registrere indeks eller proxy af disse indeks, uden forudgående skriftlig aftale med Dow Jones.

Økonomisk erklæring. Microsoft er ikke en børsmægler/aktiehandler eller registreret som investeringsrådgiver ifølge den amerikanske lovgivning om værdipapirer eller lovgivning om værdipapirer i andre lande, og vi rådgiver ikke enkeltpersoner om, hvorvidt det kan tilrådes at investere i, købe eller sælge værdipapirer eller andre finansielle produkter eller tjenester. Intet indhold i Tjenesterne er et tilbud eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer. Hverken Microsoft eller Microsofts licensgivere af børsnoteringer eller indeksdata støtter eller anbefaler bestemte finansielle produkter eller tjenester. Intet i disse Tjenester er ment som professionel rådgivning, herunder, men ikke begrænset til, investeringsrådgivning eller skatterådgivning.

Meddelelse om videostandarderne H.264/AVC, MPEG-4 Visual og VC-1. Softwaren kan indeholde H.264/AVC-, MPEG-4 Visual- og/eller VC-1-codecteknologi, der kan gives i licens af MPEG LA, L.L.C. Denne teknologi er et format til komprimering af videodata. MPEG LA, L.L.C. kræver, at denne meddelelse angives:

DETTE PRODUKT ER GIVET I LICENS UNDER LICENSERNE TIL H.264/AVC-, MPEG-4 VISUAL- OG VC-1-PATENTPORTEFØLJEN TIL PERSONLIG OG IKKEKOMMERCIEL BRUG AF EN FORBRUGER TIL AT (A) KODE VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED STANDARDERNE ("VIDEOSTANDARDER") OG/ELLER (B) AFKODE H.264/AVC-, MPEG-4 VISUAL OG- VC-1-VIDEO, DER ER KODET AF EN FORBRUGER, SOM ER ENGAGERET I EN PERSONLIG OG IKKEKOMMERCIEL AKTIVITET OG/ELLER BLEV HENTET FRA EN VIDEOUDBYDER, SOM HAR LICENS TIL AT LEVERE EN SÅDAN VIDEO. INGEN AF LICENSERNE OMFATTER ANDRE PRODUKTER, UANSET OM SÅDANNE PRODUKTER ER INKLUDERET I DENNE SOFTWARE I EN ENKELT VARE. DER GIVES IKKE LICENS TIL ANDEN BRUG, HELLER IKKE STILTIENDE. DU KAN FINDE FLERE OPLYSNINGER FRA MPEG LA, L.L.C. VED AT GÅ TIL MPEG LA-WEBSTEDET (http://www.mpegla.com).

Vi vil gerne præcisere, at denne meddelelse ikke begrænser eller forhindrer brugen af softwaren ifølge denne Aftale til normal, intern virksomhedsbrug, som ikke omfatter (i) videredistribution af softwaren til tredjepart eller (ii) oprettelse af materiale med kompatible teknologier for VIDEOSTANDARDER til distribution til tredjepart.

Arkiveret Microsoft-serviceaftale

Opdateret den 27. august 2012
Gældende fra den 19. oktober 2012

Tak, fordi De har valgt Microsoft!

Dette er en aftale mellem Dem og Microsoft Corporation (eller, afhængigt af hvor De bor, et af dets associerede selskaber), som beskriver Deres ret til at bruge den software og de tjenester, der er angivet i afsnit 1.1. Som en hjælp til Dem har vi formuleret nogle af betingelserne i denne aftale som spørgsmål og svar. De skal læse hele aftalen, da alle betingelserne er vigtige og tilsammen udgør en juridisk aftale, som er bindende for Dem, når De har accepteret betingelserne. Denne aftale indeholder desuden links til andre dokumenter og politikker, og vi opfordrer Dem til også at læse disse.

1. Omfanget af aftalen, accept og ændringer

1.1. Hvilke tjenester omfatter denne aftale? Denne aftale gælder Microsoft Hotmail, Microsoft SkyDrive, Microsoft-konto, Windows Live Messenger, Windows Photo Gallery, Windows Movie Maker, Microsoft Mail Desktop, Windows Live Writer (som under et benævnes "Microsoft-varemærketjenester"), Bing, MSN, Office.com, og enhver anden software, tjeneste eller ethvert andet websted, der indeholder links til denne aftale (under et benævnt "tjenesterne").

1.2. Hvilke betingelser skal jeg overholde ved brug af tjenesterne? Det er vores mål at skabe et mere sikkert og trygt miljø, og vi kræver derfor, at brugere, der benytter tjenesterne, overholder disse betingelser, Microsofts politik mod uønsket post (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=117951) og Microsofts ordensregler (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=266426), som med denne henvisning inkorporeres i denne aftale ("aftalen"). De må ikke bruge tjenesterne på en måde, der krænker tredjeparters rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, forsætlig forvoldelse af skade på en person eller enhed.

1.3. Hvordan accepterer jeg denne aftale? Microsoft giver Dem et tilbud ved at give Dem mulighed for at abonnere på og/eller bestille tjenesterne. De skal acceptere disse vilkår og betingelser, inden De kan bruge tjenesterne, og vilkårene og betingelserne udgør en gyldig aftale mellem Dem og Microsoft. Ved at bruge eller have adgang til tjenesterne eller ved at acceptere disse vilkår, hvor dette gøres muligt for Dem i brugergrænsefladen, bekræfter De, at De indvilliger i at overholde denne aftale uden nogen modifikation fra Deres side. Hvis De ikke kan acceptere vilkårene, må De ikke bruge tjenesterne.

1.4. Kan Microsoft ændre disse vilkår, efter at jeg har accepteret dem? Ja. Vi informerer Dem, hvis vi ønsker at ændre denne aftale. Vi kan ændre denne aftale, hvis: (i) det er nødvendigt af hensyn til gældende lov, herunder, men ikke begrænset til, en ændring af en sådan lov, (ii) det er nødvendigt på grund af en anmeldelse og/eller kendelse på basis af gældende lov, (iii) ækvivalensforholdet mellem tjeneste og hensyn forstyrres, (iv) det er nødvendigt fra et teknisk synspunkt, (v) det er nødvendigt af hensyn til driften af tjenesterne, eller (vi) vilkårene ændres til brugerens fordel. Vi informerer Dem om planlagte ændringer, inden de gennemføres, enten via brugergrænsefladen, i en e-mail eller på anden rimelig vis. Vi giver Dem mulighed for at opsige tjenesterne mindst 30 dage, inden ændringen træder i kraft. Hvis De ikke opsiger tjenesterne inden for tidsfristen, accepterer De dermed ændringen af denne aftale. Vi gør Dem også opmærksom på dette, når vi informerer Dem om den planlagte ændring af denne aftale.

1.5. Hvilke typer ændringer af tjenesterne kan jeg forvente? Vi arbejder løbende på at forbedre tjenesterne for at forbedre eller opdatere deres funktioner, introducere nye funktioner eller tilpasse tjenesterne, og vi kan når som helst ændre tjenester eller slette funktioner. I forbindelse med betalte tjenester underretter vi dem inden væsentlige ændringer af tjenesterne. De kan når som helst opsige tjenesterne. Vi vil muligvis frigive tjenesterne eller funktioner i tjenesterne i en betaversion, som muligvis ikke fungerer korrekt eller på samme måde, som den endelige version kommer til at fungere.

2. Microsoft-konto

2.1. Hvad er en Microsoft-konto? De skal have en Microsoft-konto for at få adgang til nogle af tjenesterne, f.eks. Microsoft-varemærketjenester. Microsoft-kontoen, der tidligere hed Windows Live ID, er de legitimationsoplysninger, De skal bruge for at blive godkendt på vores netværk. Hvis De vil oprette en Microsoft-konto, skal De angive brugernavn og adgangskode, visse demografiske oplysninger og "kontobeviser", f.eks. en alternativ mailadresse eller et telefonnummer. Eksisterende indehavere af en Microsoft-konto skal muligvis oplyse "kontobeviser" for at fortsætte med at bruge deres Microsoft-konto. De er ansvarlig for at holde Deres kontooplysninger og -adgangskoden fortrolig. De kan bruge Deres Microsoft-konto til at få adgang til andre Microsoft-produkter, websteder eller tjenester (f.eks. Windows, Xbox LIVE og Windows Phone). Vilkårene og betingelserne for disse produkter, websteder eller tjenester kan, hvis de afviger fra denne aftale, også gælde for Deres brug af dette produkt, websted eller denne tjeneste. Microsoft-varemærketjenesterne kan kræve, at De logger på Deres Microsoft-konto med jævne mellemrum, mindst hver 270. dag, for at holde den del af Deres tjenester, der er Microsoft-varemærketjenester, aktiv, medmindre andet er aftalt i et tilbud for en betalt del af tjenesterne. Hvis De ikke logger på i denne periode, kan vi annullere Deres adgang til Microsoft-varemærketjenesterne. Hvis Microsoft-varemærketjenesterne annulleres, fordi De ikke har logget på, slettes Deres data permanent fra vores servere.

2.2. Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan få adgang til min Microsoft-konto? Hvis De har glemt Deres adgangskode eller af andre grunde ikke kan få adgang til Deres Microsoft-konto, kan De genoprette Deres Microsoft-konto ved at besøge websiden Nulstil Deres adgangskode (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656). Microsoft stiller ingen garanti for, at Deres Microsoft-konto gendannes, eller at Deres indhold (som defineres senere) er beskyttet.

2.3. Hvordan forholder det sig, hvis jeg har fået min Microsoft-konto fra andre end Microsoft? I visse tilfælde giver vi Dem mulighed for at oprette en Microsoft-konto via en tredjepart, f.eks. en skole, en virksomhed, en internetudbyder eller administratoren for et administreret domæne (http://www.domains.live.com). I de tilfælde har tredjeparten yderligere rettigheder til Deres Microsoft-konto, f.eks. til at nulstille Deres adgangskode, se Deres kontoanvendelse eller profiloplysninger, læse eller lagre indhold på Deres konto, suspendere eller annullere Deres Microsoft-konto. I disse tilfælde er De underkastet denne aftale og eventuelle yderligere vilkår for anvendelse fra den pågældende tredjepart, som denne skal gøre tilgængelige for Dem. Microsoft har intet ansvar i forhold til tredjeparters yderligere vilkår for anvendelse. Hvis De er administrator for et administreret domæne, er De ansvarlig for al aktivitet, der foregår via kontiene på det administrerede domæne, som skyldes Deres forsømmelige adfærd eller undladelse.

3. Indhold

3.1. Hvem ejer det indhold, jeg anbringer på tjenesterne? Indhold omfatter alt, hvad De overfører til, lagrer på eller sender via tjenesterne, f.eks. data, dokumenter, fotos, video, musik, mails og chatbeskeder ("indhold"). Med undtagelse af materiale, som vi giver i licens til Dem, og som kan inkorporeres i Deres eget indhold (f.eks. clipart), gør vi ikke krav på ejendomsretten til indhold, som De udgiver eller stiller til rådighed på tjenesterne. Deres indhold forbliver Deres indhold, og De har ansvaret for det. Vi anbefaler på det kraftigste, at De tager regelmæssige sikkerhedskopier af Deres indhold. Vi kontrollerer, bekræfter, betaler eller indestår ikke for det indhold, som De eller andre gør tilgængeligt på tjenesterne.

3.2. Hvem har adgang til mit indhold? De har førstehåndskontrol over, hvem der har adgang til deres indhold. Hvis De deler indhold på offentlige områder af tjenesterne eller på delte områder, der er tilgængelige for andre, som De har valgt, erklærer De Dem udtrykkeligt indforstået med, at alle, De har delt indholdet med, udelukkende kan bruge, reproducere, distribuere, vise, sende, gemme og kommunikere indholdet gratis i forbindelse med tjenesterne og andre Microsoft-produkter eller Microsofts licenshaveres produkter og tjenester. Hvis De ikke ønsker, at andre skal have mulighed for dette, skal De undlade at bruge tjenesterne til at dele indholdet med dem. Hvis De bruger eller deler indhold på tjenesterne på en måde, der krænker andres ophavsret, varemærker, andre immaterielle rettigheder eller beskyttelse af personlige oplysninger, misligholder De denne aftale. De erklærer og garanterer, at De i denne aftales varighed har (og vil have) de nødvendige rettigheder til det indhold, De overfører eller deler på tjenesterne, og at brugen af indholdet, som beskrevet i dette afsnit, ikke er i strid med nogen lov eller krænker tredjeparts rettigheder.

3.3. Hvad gør Microsoft med mit indhold? Når De overfører indhold til tjenesterne, erklærer De Dem indforstået med, at det kan blive brugt, ændret, tilpasset, gemt, reproduceret, distribueret og vist, for så vidt at dette er nødvendigt for at beskytte Dem og levere, beskytte og forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Det sker f.eks., at vi bruger automatiske metoder til at isolere oplysninger fra e-mail, chats eller fotos for at kunne afsløre og beskytte mod spam og anden malware eller for at forbedre tjenesterne med nye funktioner, som gør dem mere brugervenlige. I forbindelse med behandling af Deres indhold tager Microsoft skridt til at beskytte dine personlige oplysninger.

3.4. Hvilken type indhold er ikke tilladt? Indhold, der er i modstrid med denne aftale ,som omfatter Microsofts politik mod uønsket post (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=117951) og Microsofts ordensregler (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=266426), eller lokal lovgivning, er ikke tilladt på tjenesterne. Microsoft forbeholder sig ret til at gennemgå indholdet med henblik på at håndhæve denne aftale. Microsoft kan blokere for eller på anden vis forhindre levering af alle former for mails, chatbeskeder eller anden kommunikation til eller fra tjenesterne som led i vores bestræbelse på at beskytte tjenesterne eller vores kunder eller på anden måde håndhæve vilkårene i denne aftale.

3.5. Kan Microsoft fjerne mit indhold fra tjenesterne? Ja. Vi forbeholder os ret til når som helst at afvise indhold eller fjerne det fra tjenesterne, hvis vi mener, at det er i strid med gældende lov eller denne aftale, eller hvis det overstiger grænserne for lagring eller filstørrelse. Vi har ret til at nægte at publicere indhold og til når som helst at fjerne indhold med en hvilken som helst begrundelse eller uden begrundelse. Hvis det indhold, De gemmer på tjenesterne, er lovligt og i overensstemmelse med denne aftale, beskyttet af ophavsrettigheder, og De har ret til at anvende indholdet, giver vi dem mulighed for at hente indholdet. Dette gælder ikke, hvis indholdet fjernes fra vores servere, fordi Deres Microsoft-konto ikke har været aktiv i den periode, der nævnes i afsnit 2.2.

4. Annullering af tjenester

4.1. Hvad sker der, hvis jeg ikke overholder disse vilkår? Hvis De misligholder denne aftale og fortsætter med at misligholde den pågældende forpligtelse efter modtagelse af en meddelelse om, at De skal bringe misligholdelsen til ophør inden for en passende og rimelig tidsramme, kan vi retsforfølge Dem, herunder (men ikke begrænset til) fjerne Deres indhold fra tjenesterne, suspendere Deres adgang til tjenesterne, påbyde Dem at undlade bestemte aktiviteter, annullere Deres tjenester og/eller indberette sådanne aktiviteter til de rette myndigheder. Denne bestemmelse har ikke indflydelse på Microsofts yderligere juridiske rettigheder til omgående, begrundet ophævelse af aftalen. Dette gælder også, hvis De ikke overholder en væsentlig forpligtelse i denne aftale. Væsentlige forpligtelser dækker alle forpligtelser, der skal overholdes for at overholde denne aftale, som gør det muligt at effektuere hensigterne med denne aftale, og når brugere i almindelighed kan antage, at disse forpligtelser vil blive overholdt i overensstemmelse med meningen med og indholdet i denne aftale. Fjernelsen af indhold og annullering af tjenesterne medfører sletning af data. Data slettes og kan ikke genoprettes, og vi anbefaler derfor på det kraftigste, at De regelmæssigt sikkerhedskopierer data og indhold, som De lagrer på tjenesterne.

4.2. Er der andre måder, jeg kan miste adgangen til tjenesterne på? Ja. Dele af tjenesterne (dvs. Microsoft -varemærketjenesterne) kræver, at De logger på deres Microsoft-konto mindst hver 270. dag (se afsnit 2.2). Derudover findes der andre grunde til, at Microsoft kan stoppe med at levere dele af tjenesterne, herunder (men ikke begrænset til) at det ikke længere er praktisk muligt for os at levere en tjeneste, at teknologien udvikler sig, at feedback fra kunder tilsiger, at der er behov for en ændring, eller at der opstår eksterne omstændigheder, der gør det uklogt eller vanskeligt gennemførligt at fortsætte. I disse tilfælde slettes Deres data permanent fra den pågældende del af tjenesterne. Hvis vi annullerer en betalt tjeneste i sin helhed uden årsag, vil vi tilbagebetale Dem den del af det indbetalte beløb, der svarer til den del af tjenesten, der resterede lige før annulleringen. Hvis De tilmelder Dem en betalt del af tjenesterne og ikke betaler rettidigt, kan vi suspendere eller annullere tjenesten (se afsnit 9.11 for at få flere oplysninger).

4.3. Hvordan kan jeg opsige tjenesterne? De kan når som helst og uden begrundelse opsige tjenesterne. De kan gøre dette ved at gå til din Konto-webside (https://account.live.com) og følge proceduren for lukning af konti i forbindelse med dette link. Se afsnit 9.10 for at få oplysninger om opsigelse af en betalt tjeneste. Hvis De vil annullere deres tjenester, er den hurtigste måde at slette Deres indhold fra tjenesterne på at fjerne dem manuelt fra de forskellige komponenter af tjenesterne (f.eks. ved at slette Deres e-mail manuelt). Bemærk dog, at selv om indhold, De har slettet, eller som er tilknyttet en lukket konto, ikke er tilgængeligt for Dem, kan det fortsat findes på vores systemer i en periode.

4.4. Hvad sker der, hvis mine tjenester annulleres eller bringes til ophør? Hvis Deres tjenester annulleres eller bringes til ophør (af Dem eller os), ophører Deres ret til at bruge tjenesterne omgående, og Deres licens til at bruge softwaren ophører. De skal efterfølgende fjerne softwaren, eller vi kan deaktivere den. Hvis Deres Microsoft-konto annulleres eller bringes til ophør (af Dem eller os), ophører Deres ret til at bruge Deres Microsoft-konto omgående. Hvis deres tjenester annulleres eller bringes til ophør, kan vi slette Deres indhold permanent fra vores servere, og vi har ingen forpligtelser til at returnere indhold til Dem. Vi anbefaler derfor på det kraftigste, at De tager regelmæssige sikkerhedskopier af Deres indhold.

5. Beskyttelse af personlige oplysninger

5.1. Indsamler Microsoft mine personlige oplysninger? Beskyttelsen af Deres personlige oplysninger er vigtig for os. Vi bruger bestemte oplysninger, som vi indsamler fra Dem, til at drive og levere tjenesterne. Som en del af tjenesterne kan vi desuden automatisk overføre oplysninger om Deres maskine, Deres brug af tjenesterne og tjenesternes ydeevne. De bedes læse Microsoft onlineerklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=253457) for at se, hvordan vi bruger og beskytter Deres oplysninger.

5.2. Benyttes der cookies i forbindelse med tjenesterne? Ja, der benyttes cookies i forbindelse med tjenesterne. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på enheden af en webserver. Cookies indeholder tekst, der kun kan læses af en webserver på det domæne, der har udstedt cookien. Hvis der der f.eks. udstedes en cookie fra Bing.com, er det kun webservere på Bing.com, der kan læse denne cookie. Tjenesterne bruger cookies til en række forskellige formål, herunder til lagring af Deres præferencer og indstillinger, til at gøre indhold personligt for Dem og til at analysere, hvordan brugerne benytter tjenesterne, så vi kan forbedre dem. Vi bruger også cookies som en del af logonprocessen til Deres Microsoft-konto og til onlineannoncering (herunder adfærdsmålrettede reklamer). Læs afsnittet "Brug af cookies" i Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=74170) for at få oplysninger om, hvordan De blokerer, styrer og sletter cookies, herunder hvordan De fravælger adfærdsmålrettede reklamer fra Microsoft. Ved at bruge tjenesterne accepterer De, at vi må indstille cookies på Deres enhed i det omfang, Deres personlige indstillinger tillader det.

5.3. Offentliggør Microsoft mine personlige oplysninger uden for Microsoft? De giver udtrykkeligt tilsagn til og erklærer Dem udtrykkeligt indforstået med, at Microsoft må få adgang til, offentliggøre eller gemme oplysninger i forbindelse med Deres brug af tjenesterne, herunder (men ikke begrænset til) Deres personlige oplysninger og indhold, eller oplysninger, som Microsoft kommer i besiddelse af via Deres brug af tjenesterne (f.eks. IP-adresser eller andre tredjepartsoplysninger), når Microsoft i god tro skønner, at dette er nødvendigt a) for at overholde gældende lov eller som følge af myndigheders retslige skridt, b) for at håndhæve denne aftale eller beskytte Microsofts eller vores kunders rettigheder eller ejendom eller c) for at forhindre dødsfald eller alvorlig legemsbeskadigelse.

5.4. Hvordan reagerer Microsoft på retslige skridt? Microsoft møder på samme måde som andre udbydere af internettjenester juridiske krav og anmodninger fra retshåndhævende myndigheder, offentlige myndigheder og private procesparter i forbindelse med indhold på vores netværk. Disse oplysninger kan vedrøre en påstået forbrydelse eller et civilt søgsmål, og anmodningen om dem sker sædvanligvis i forbindelse med den normale juridiske retsbehandling i landet eller lokalt, hvor aktiviteten er forekommet. Microsoft kan være forpligtet til at efterkomme disse anmodninger om udlevering af Deres oplysninger eller indhold som led i denne type efterforskning eller retslige skridt.

6. Tjenesteafbrydelser og sikkerhedskopiering

Vi bestræber os på at holde tjenesterne kørende, men alle onlinetjenester kommer ud for lejlighedsvise afbrydelser og udfald. De bør regelmæssigt sikkerhedskopiere det indhold, de lagrer på tjenesterne. Ved at følge en plan for regelmæssig sikkerhedskopiering kan De forhindre tab af Deres indhold.

7. Software

7.1. Hvilke vilkår gælder for den software, der er en del af tjenesterne? Hvis De bruger eller modtager software fra os som en del af tjenesterne, er brugen af softwaren underlagt ét af to sæt af licensvilkår ("licensvilkårene"): Hvis De får forevist en separat licensaftale for softwaren, og De accepterer vilkårene i denne aftale, gælder de viste licensvilkår eksklusivt for softwaren. Hvis De ikke accepterer licensvilkårene, må De ikke bruge eller modtage softwaren. Hvis De ikke får forevist en separat licensaftale, gælder vilkårene i denne aftale eksklusivt. Softwaren er licenseret, ikke solgt, og Microsoft forbeholder sig alle rettigheder til softwaren, der ikke udtrykkeligt gives af Microsoft under disse licensvilkår. Hvis denne aftale gælder for det websted, De besøger, vil enhver tredjeparts script eller kode, der indeholder links til eller henvises til fra webstedet, være licenseret til Dem af de tredjeparter, der ejer koden, ikke af Microsoft.

7.2. Hvordan må jeg bruge den software, der leveres som en del af tjenesterne? Vi giver Dem ret til at installere og bruge en kopi af softwaren pr. enhed til brug af kun én person ad gangen som en del af Deres brug af tjenesterne, men kun hvis De overholder alle andre betingelser i denne aftale.

7.3. Er der noget, jeg ikke må gøre med softwaren eller tjenesterne? Ja. I tillæg til de øvrige begrænsninger i denne aftale må De ikke omgå nogen teknisk beskyttelsesforanstaltning i eller i forbindelse med softwaren eller tjenesterne eller disassemblere, dekompilere eller foretage reverse engineering af nogen software eller andre aspekter af de tjenester, der er indeholdt i eller tilgængelige via tjenesterne, medmindre, og kun i det omfang, den gældende lovgivning vedrørende ophavsret udtrykkeligt tillader det, adskille komponenter af softwaren eller tjenesterne til brug på forskellige enheder, offentliggøre, kopiere, udleje, lease eller udlåne softwaren eller tjenesterne eller overdrage softwaren, softwarelicenser eller rettigheder til tjenesterne, undtagen som udtrykkeligt tilladt i denne aftale. De må ikke bruge tjenesterne på nogen uautoriseret måde, der kan forstyrre andres brug af tjenesterne, eller skaffe adgang til nogen tjenester, data, konti eller netværk. De må ikke muliggøre adgang til tjenesterne ved hjælp af uautoriserede tredjepartsprogrammer.

7.4. Hvordan opdateres softwaren? Vi kan automatisk kontrollere Deres version af softwaren. Vi kan også uden betaling automatisk overføre opgraderinger af softwaren til Deres computer for at opdatere, forbedre og udvikle tjenesterne yderligere. De accepterer sådanne opdateringer i overensstemmelse med disse vilkår, medmindre der gælder andre vilkår for opdateringerne. I det tilfælde gælder disse andre vilkår for den opdaterede software, og, hvis De ikke accepterer de andre vilkår, der gælder for opdateringerne, må De ikke bruge eller modtage opdateringerne. Microsoft er ikke forpligtet til at gøre opdateringer tilgængelige og garanterer ikke, at vi understøtter den version af systemet, hvortil De har licenseret softwaren.

8. Yderligere vilkår for Office.com, MSN og Bing

8.1. Medieelementer og skabeloner til Office.com og Office Web Apps. Hvis De bruger Microsoft Office.com eller Microsoft Office Web Apps, kan De få adgang til mediebilleder, clipart, animationer, lyde, musik, videoklip, skabeloner og andre former for indhold ("medieelementer"), der følger med den software, der er tilgængelig på Office.com eller som en del af en tjeneste, der er tilknyttet softwaren. De må kopiere og bruge medieelementerne i projekter og dokumenter. De må ikke (i) sælge, licensere eller distribuere kopier af medieelementerne alene eller som et produkt, hvis medieelementerne udgør den primære værdi af produktet, (ii) tildele køberne af Deres produkt rettigheder til yderligere at licensere eller distribuere medieelementerne, (iii) til kommercielle formål licensere eller distribuere medieelementer, der omfatter repræsentationer af enkeltpersoner, regeringer, logoer, varemærker eller symboler eller bruger denne type billeder på måder, der kunne indikere en godkendelse eller en tilknytning til Deres produkt, enhed eller aktivitet, eller (iv) fremstille anstødelige produkter ved hjælp af medieelementerne. De kan finde flere oplysninger på websiden om Brug af Microsoft indhold, som Microsoft har ophavsret til (http://www.microsoft.com/permission).

8.2. MSN Video De videoer og den integrerbare videoafspiller, der findes på MSN Video, må udelukkende anvendes til formål, der er personlige og ikke kommercielle, og må ikke, medmindre andet er angivet andetsteds i denne aftale, overføres, kopieres eller videredistribueres uden tilladelse fra rettighedsindehaverne. De må ikke bruge den integrerbare videoafspiller på noget websted, hvis formål primært er at vise annoncer eller indsamle abonnementsindtægter eller konkurrere direkte med MSN Video, uden foregående skriftligt samtykke fra os. De erklærer Dem indforstået med, at Deres anvendelse af den integrerbare videoafspiller kan medføre øgede omkostninger, gebyrer og licensafgifter fra tredjemand, herunder licensafgifter eller andre afgifter, som skal betales ved offentlig afspilning i Deres land eller område.

8.3. Taleaktiveret Bing-søgning. Hvis De bruger den taleaktiverede søgefunktion i programmet Bing, erklærer De Dem udtrykkeligt indforstået med, at Microsoft optager og indsamler Deres taleinput. Vores brug af Deres taleinput anvendes udelukkende til at levere Bing-tjenesten til Dem og til at forbedre Microsofts talegenkendelse.

8.4. Placering og m.bing.com. Hvis De har aktiveret oplysninger om placering på Deres enhed, når De bruger m.bing.com, erklærer De Dem udtrykkeligt indforstået med, at Microsoft må indsamle og bruge Deres placering i overensstemmelse med Microsoft Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Online (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=253457). Vi bruger kun Deres oplysninger om placering til at levere og forbedre søge- og tilknytningsresultater.

9. Hvis De betaler Microsoft, gælder følgende vilkår for Dem:

9.1. Debiteringer. Hvis der gælder et gebyr for en del af tjenesterne, erklærer De Dem indforstået med at betale gebyret. Den oplyste pris for tjenesterne omfatter alle gældende skatter og valutaafregninger, medmindre andet er angivet.

9.2. Deres faktureringskonto. Ved tilmeldingen til en tjeneste vil De blive bedt om at angive en betalingsmetode til betaling af gebyrer for den pågældende tjeneste. De kan få adgang til og ændre Deres faktureringskontooplysninger og betalingsmetode på webstedet Fakturering og kontoadministration (https://billing.microsoft.com). De erklærer Dem indforstået med altid at holde deres faktureringskontooplysninger opdateret. Desuden giver De Microsoft tilladelse til at bruge eventuelle opdaterede kontooplysninger i forbindelse med Deres betalingsmetode, som leveres af Deres udstedende bank eller Deres relevante betalingsnetværk. Hvis De meddeler os, at vi skal ophøre med at benytte Deres betalingsmetode, men undlader at oplyse en anden betalingsmetode, efter at vi har meddelt Dem, at De skal gøre dette inden for en passende tidsramme, giver det os ret til begrundet annullering af Deres betalte tjeneste. Deres meddelelse til os har ingen indflydelse på de gebyrer, vi opkræver via Deres faktureringskonto, inden vi med rimelighed kan reagere på ændringerne i Deres faktureringskontooplysninger.

9.3. Fakturering. Ved at angive en betalingsmetode over for Microsoft gør De følgende: i) erklærer, at De er bemyndiget til at bruge den betalingsmetode, De angiver, og at de betalingsoplysninger, De angiver, er korrekte og nøjagtige, ii) bemyndiger Microsoft til at fakturere Dem for tjenesterne ved hjælp af Deres betalingsmetode og iii) bemyndiger Microsoft til at fakturere Dem for enhver betalt funktion i de tjenester, som De vælger at tilmelde Dem eller bruge, mens denne aftale gælder. Fakturering af tjenestegebyrer til Deres betalingsmetode kan ske som aftalt, herunder: (a) på købstidspunktet, (b) kort efter købet eller (c) tilbagevendende, hvis der er tale om abonnementstjenester. Med Deres tilsagn kan fakturering også ske forud. Vi kan også opkræve det beløb, De har godkendt, og på forhånd underrette Dem om differencen ved tilbagevendende abonnementstjenester. Vi kan opkræve samlet betaling for mere end en af Deres tidligere faktureringsperioder samt Deres nuværende faktureringsperiode.

9.4. Automatisk fornyelse. Hvis automatisk fornyelse er tilladt i Deres land, provins eller stat, vil vi i forbindelse med Deres tilmelding til tjenesten, eller forud for den automatiske fornyelse af tjenesten, informere Dem om, at tjenesten automatisk fornys. Når vi har informeret Dem om, at tjenesterne automatisk fornys, kan vi forny Deres tjenester automatisk og opkræve betaling til den aktuelle pris for fornyelsesperioden. Vi minder Dem også om, at vi opkræver betaling via Deres valgte betalingsmetode for fornyelsen af tjenesterne, og vi giver Dem vejledning i, hvordan De kan opsige tjenesten. Vi opkræver betaling til den aktuelle pris for fornyelsesperioden, medmindre De mindst en måned forud for aftalens udløb eller udløbet af en eventuel fornyelsesperiode har meddelt os, at De ønsker at ophæve aftalen, eller på anden vis har gjort dette i overensstemmelse med, hvordan vi har informeret Dem om, hvordan De kan ophæve aftalen.

9.5. Onlineopgørelse og fejl. Vi leverer en onlinebetalingsopgørelse til Dem på webstedet Fakturering og kontoadministration (https://billing.microsoft.com), hvor De kan se og udskrive opgørelsen. De er forpligtet til at kontrollere onlinebetalingsopgørelsen med jævne mellemrum og mindst en gang om måneden. Det er den eneste faktureringsopgørelse, vi stiller til rådighed. Det er Deres ansvar at udskrive eller gemme en kopi af hver onlineopgørelse og at opbevare disse kopier som dokumentation. Hvis vi har begået en fejl i fakturaen, retter vi den, så snart De har gjort os opmærksom på fejlen, og vi har undersøgt opkrævningen. De skal underrette os inden 120 dage fra den dato, hvor en åbenbar fejl første gang optræder i fakturaen. Hvis De ikke underretter os inden for den periode, hæfter vi ikke for eventuelle tab, der skyldes fejl på grund af simpel uagtsomhed, og ydermere er vi i det tilfælde ikke forpligtet til at rette fejlen eller tilbyde en refusion. I alle andre tilfælde, hvor Microsoft har identificeret en faktureringsfejl, informerer vi Dem og tager skridt til at rette fejlen så hurtigt som muligt.

9.6. Fortrydelsesperiode. Når De rekvirerer tjenester hos os, har De ret til en annullerings- eller fortrydelsesperiode på femten dage, medmindre vi begynder at levere tjenesterne med det samme. I det tilfælde har De ikke ret til en annullerings- eller fortrydelsesperiode. De kan opsige tjenesterne som beskrevet i afsnit 9.10. Se oplysninger om Microsofts refusionspolitik i afsnit 9.9.

9.7. Tilbud om prøveperioder. Hvis De siger ja til et tilbud om prøveperiode, skal De opsige tjenesterne ved udløbet af prøveperioden, hvis De vil undgå at pådrage Dem nye omkostninger, medmindre vi meddeler Dem noget andet. De kan opsige tjenesterne som beskrevet i afsnit 9.10. Hvis De ikke opsiger Deres tjenester, og vi har informeret Dem om, at tjenesterne overgår til et betalt abonnement ved prøveperiodens ophør, og vi har informeret Dem om de gældende takster og eventuelle andre gældende vilkår, bemyndiger De os til at opkræve betaling til den aktuelle pris for tjenesterne via Deres betalingsmetode.

9.8. Prisændringer. Hvis der er fastsat en bestemt periode og pris for tjenestetilbuddet, vil prisen gælde, indtil denne periode slutter. De skal acceptere et eventuelt nyt tilbud og en eventuel ny pris, hvis De vil fortsætte med tjenesterne. Hvis Deres tjenester løber i perioder (f.eks. månedligt) uden nogen specifik samlet varighed, og der ikke er tale om en prøveperiode, må vi ændre prisen for tjenesterne med 5 procent pr. år, hvis vi meddeler Dem dette senest 30 dage, før ændringen træder i kraft. De får mulighed for at opsige tjenesterne, inden prisen ændres. Når vi informerer Dem om prisændringen, vil vi også tydeligt meddele Dem, at den nye pris træder i kraft, hvis De ikke opsiger tjenesterne. Efter periodens afslutning, og forudsat at De ikke har opsagt tjenesterne på foranledning af vores kommunikation, vil vi opkræve betaling for Deres brug af tjenesterne til den nye pris. Hvis De ikke kan acceptere prisen, skal De opsige og ophøre med at anvende tjenesterne, inden prisændringen træder i kraft. Hvis De opsiger tjenesterne, ophører disse ved udløbet af Deres nuværende tjenesteperiode, eller, hvis vi fakturerer på periodebasis, ved udløbet af den periode, hvori De opsiger tjenesterne.

9.9. Refusionspolitik. Generelt kan gebyrer ikke refunderes, medmindre refusionen baseres på en almindelig opsigelse, en begrundet opsigelse eller skyldspådragende adfærd fra Microsofts side, herunder at tjenesterne ikke leveres effektivt. Hvis De har ret til en fortrydelsesperiode jævnfør afsnit 9.6, vil De inden for en rimelig tidsperiode få godtgjort eventuelle faktisk betalte beløb.

9.10. Opsigelse af tjenesterne. De kan til enhver tid opsige tjenesterne med eller uden begrundelse. Gå til webstedet Fakturering og kontoadministration (https://billing.microsoft.com) for at få flere oplysninger om og vejledning i, hvordan De opsiger Deres tjenester. De skal referere til det tilbud, hvor tjenesterne beskrives, da i) De muligvis er forpligtet til at betale alle opkrævninger til deres faktureringskonto for tjenesterne forud for opsigelsesdatoen, eller ii) De kan miste adgangen til Deres Microsoft-konto, når De opsiger tjenesterne.

9.11. Ikke-rettidig betaling. De skal betale for vores rimelige omkostninger til inddrivelse af skyldige beløb, herunder udgifter til advokatsalær og andre sagsomkostninger i overensstemmelse med gældende lov og regler. Vi kan suspendere eller opsige Deres tjenester, hvis De ikke rettidigt betaler alt, hvad De skylder, efter at vi har sendt dem en påmindelse med trussel om suspension og/eller ophør af tjenesterne og oplysninger om, at De skal betale inden for en passende tidsperiode. De kan undgå suspension eller opsigelse, hvis De foretager den nødvendige betaling inden for den passende periode som angivet i påmindelsen. Hvis det skyldige beløb er marginalt, anvendes en anden procedure. Skyldige beløb på under 2 procent af det samlede fakturabeløb anses altid for at være marginalt. Suspension eller opsigelse af tjenesterne pga. manglende betaling kan medføre mistet adgang til Deres Microsoft-konto.

9.12. Betalinger til Dem. Hvis vi skylder Dem en betaling, erklærer De Dem indforstået med, at De rettidigt og korrekt skal give os de nødvendige oplysninger, for at vi kan gennemføre denne betaling til Dem. Det er Deres ansvar at betale eventuelle skatter og afgifter, som De skal afholde som følge af denne betaling til Dem. Hvis De ved en fejl modtager en betaling, De ikke er berettiget til, kan vi tilbageføre eller søge at tilbageføre betalingen, og De er indforstået med at bistå os i vores bestræbelser herpå.

9.13. Tjenester med internetadgang og andre gebyrer. Hvis tjenesterne ikke omfatter internetadgang, påhviler det Dem at betale de gebyrer, der opkræves af Deres internetudbyder. Disse gebyrer betales ud over de gebyrer, De betaler os for tjenesterne. Hvis De har adgang til tjenesterne via trådløse enheder (f.eks. mobiltelefoner og tablet-pc'er), kan Deres mobiloperatør opkræve gebyrer for vigtige beskeder, webbrowseranvendelse, chatbeskeder og andre tjenester, der kræver brug af sendetid og trådløse datatjenester. Forhør Dem hos Deres mobiloperatør, om De skal betale sådanne gebyrer. De alene er ansvarlig for eventuelle omkostninger, De måtte pådrage Dem for at få adgang til tjenesterne via en trådløs tjeneste eller en anden kommunikationstjeneste.

10. VI YDER INGEN YDERLIGERE GARANTI.

VI STILLER TJENESTERNE TIL RÅDIGHED, "SOM DE ER" "OG FOREFINDES" OG "MED ALLE MANGLER". VI INDESTÅR IKKE FOR NØJAGTIGHEDEN ELLER RETTIGHEDEN AF DE OPLYSNINGER, DER ER TILGÆNGELIGE FRA TJENESTERNE. DE ANERKENDER OG ERKLÆRER DEM INDFORSTÅET MED, AT COMPUTER- OG TELEKOMMUNIKATIONSSYSTEMER IKKE ER FEJLFRI, OG AT DER KAN OPSTÅ LEJLIGHEDSVISE PERIODER MED NEDETID. VI INDESTÅR IKKE FOR, AT TJENESTERNE VIL VÆRE UAFBRUDTE, RETTIDIGE, SIKRE ELLER FEJLFRIE. VI OG VORES ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER, FORHANDLERE, DISTRIBUTØRER OG LEVERANDØRER STILLER INGEN UDTRYKKELIGE GARANTIER, GARANTIER ELLER BETINGELSER. DE HAR ALLE LOVSIKREDE GARANTIER, MEN VI GIVER INGEN YDERLIGERE GARANTIER. VI FRASKRIVER OS ETHVERT INDIREKTE ANSVAR, HERUNDER FOR HANDELSVÆRDI, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL, FORARBEJDNING OG KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER.

11. Ansvarsbegrænsning

11.1 Microsoft er ikke ansvarlig for noget indhold, herunder links til tredjeparts websteder, og aktiviteter, der leveres af brugere. Et sådant indhold og sådanne aktiviteter kan hverken tilskrives Microsoft eller tages som udtryk for Microsofts holdning.

11.2. Microsoft kan udelukkende gøres ansvarlig for simpel uagtsomhed fra Microsofts side eller fra Microsofts stedfortrædende agenter og/eller Microsofts juridiske repræsentanter, hvis væsentlige forpligtelser i aftalen ikke er overholdt. Væsentlige forpligtelser dækker alle forpligtelser, der skal overholdes for at overholde denne aftale, som gør det muligt at effektuere hensigterne med denne aftale, og når brugere i almindelighed kan antage, at disse forpligtelser vil blive overholdt i overensstemmelse med meningen med og indholdet i denne aftale.

11.3. Microsoft, Microsofts stedfortrædende agenter og/eller juridiske repræsentanter kan ikke gøres ansvarlige for upåregnelige tab, atypiske tab og/eller økonomiske tab i forbindelse med eventuelle indirekte skader, herunder tab af avance, medmindre Microsoft, Microsofts stedfortrædende agenter og/eller juridiske repræsentanter mindst har handlet med grov uagtsomhed.

11.4. Eventuelt lovbestemt objektivt ansvar for Microsoft, herunder, men ikke begrænset til, ansvar ifølge produktansvarsloven og lovbestemt ansvar for misligholdelse af garanti, påvirkes ikke af ansvarsbegrænsningen. Det samme gælder for Microsofts, Microsofts stedfortrædende agenters og/eller Microsofts juridiske repræsentanters ansvar i tilfælde af uagtsom forvoldelse af skade på en enkeltpersons liv, legeme eller helbred.

11.5. Ud over eventuelt kontraktligt og/eller juridisk ansvar for Microsoft for død og eller personskade, som ikke tidligere er dækket i afsnit 11, kan denne aftale og brugen af tjenesterne ikke give anledning til andre kontraktlige eller juridiske krav end dem, der er dækket af underafsnittene 11.1 til 11.4 i dette afsnit 11.

12. Microsoft Kontraktindgående enhed

12.1 Europa. Hvis De bor i (eller hvis De er en virksomhed, der er hjemmehørende i) Europa, indgår De hermed aftale med Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 20 Rue Eugene Ruppert, Immeuble Laccolith, 1st Floor, L-2543 Luxembourg, og aftalen reguleres og fortolkes i henhold til lovgivningen i Luxembourg, som også anvendes i tilfælde af retstvister som følge af aftalebrud, uanset principperne for international privatret, medmindre De bor i eller deres virksomhed er hjemmehørende i Spanien. I det tilfælde reguleres og fortolkes aftalen i henhold til lovgivningen i Spanien. Alle andre krav, herunder krav i henhold til forbrugerbeskyttelsesret, konkurrenceret og erstatningsret, er underlagt lovgivningen i det land, vi retter vores tjenester mod. Hvad angår jurisdiktion, kan De og Microsoft vælge det land, hvor vi udbyder Deres tjenester, til alle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne aftale, eller De kan vælge den ansvarlige retsinstans i Luxembourg.

12.2. USA.Hvis De bor i (eller Deres virksomhed er hjemmehørende i) USA, indgår De hermed aftale med Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Lovgivningen i den stat, hvor De bor, er gældende i forhold til at fortolke denne kontrakt, krav om brud på den samt alle andre krav (herunder krav i henhold til forbrugerbeskyttelsesret, konkurrenceret og erstatningsret), uanset principperne for lovkonflikter. De og vi accepterer hermed uigenkaldeligt delstatsdomstolene og de føderale domstole i King County, Washington, USA som eneste jurisdiktion og værneting for alle tvister vedrørende eller som følge af denne aftale eller tjenesterne, som kommer for retten (ikke voldgiftsretten eller domstole for mindre søgsmål).

12.3. Nord- eller Sydamerika uden for USA. Hvis De bor i (eller Deres virksomhed er hjemmehørende i) Nord- eller Sydamerika uden for USA, indgår De hermed aftale med Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Lovgivningen i staten Washington regulerer den retlige fortolkning af denne kontrakt og er gældende i forbindelse med kontraktbrud uden hensyntagen til valg af lovprincipper. Alle andre krav, herunder krav i henhold til forbrugerbeskyttelsesret, konkurrenceret og erstatningsret, er underlagt lovgivningen i det land, vi retter vores tjenester mod.

12.4. Mellemøsten eller Afrika. Hvis De bor i (eller hvis De er en virksomhed, der er hjemmehørende i) Mellemøsten eller Afrika, indgår De hermed aftale med Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 20 Rue Eugene Ruppert, Immeuble Laccolith, 1st Floor, L-2543 Luxembourg, og aftalen reguleres og fortolkes i henhold til lovgivningen i Luxembourg, som også anvendes i tilfælde af retstvister som følge af aftalebrud, uanset principperne for international privatret, medmindre De bor i eller deres virksomhed er hjemmehørende i Spanien. I det tilfælde reguleres og fortolkes aftalen i henhold til lovgivningen i Spanien. Alle andre krav, herunder krav i henhold til forbrugerbeskyttelsesret, konkurrenceret og erstatningsret, er underlagt lovgivningen i det land, vi retter vores tjenester mod. De og vi accepterer hermed uigenkaldeligt domstolene i Luxembourg som eneste jurisdiktion og værneting for alle tvister vedrørende eller som følge af denne aftale.

12.5. Asien eller Det sydlige Stillehavsområde, medmindre Deres land nævnes specifikt. Hvis De bor i (eller Deres virksomhed er hjemmehørende i) Asien eller Det sydlige Stillehavsområde, indgår De hermed aftale med Microsoft Regional Sales Corp. Dette selskab er stiftet i henhold til lovgivningen i staten Nevada i USA og har en afdeling i Singapore med hovedkontor på 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968. Denne aftale reguleres og fortolkes i henhold til lovgivningen i staten Washington uanset principperne for international privatret. Enhver tvist, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne aftale, herunder spørgsmål vedrørende dens eksistens, gyldighed eller ophævelse, skal indbringes og afgøres ved voldgiftsbehandling i Singapore i overensstemmelse med voldgiftsreglerne i Singapore International Arbitration Center (SIAC), hvis regler anses for at være inkorporeret i denne bestemmelse ved henvisning. Voldgiftsretten skal bestå af en voldgiftsmand, der udpeges af formanden af SIAC. Voldgiftssproget er engelsk. Voldgiftsmandens afgørelse er endelig, bindende og ubestridelig, og den kan anvendes som basis for dom i et hvilket som helst land eller område.

12.6. Japan. Hvis De bor i (eller Deres virksomhed er hjemmehørende i) Japan, indgår De hermed aftale med Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK), Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075. Det er lovgivningen i Japan, der gælder for denne aftale og eventuelle forhold vedrørende eller som følge af den. De og vi aftaler uigenkaldeligt, at alle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne aftale, udelukkende underlægges den oprindelige jurisdiktion og værnetinget i Tokyo District Court.

12.7. Kina. Hvis De bor i (eller Deres virksomhed er hjemmehørende i) Kina, indgår De hermed aftale med Shanghai MSN Network Communications Technology Company Limited, Suite B, 8th Floor, Building Ding, No. 555, Dongchuan Road, Minxing District, Shanghai, PRC for Deres brug af MSN, Bing eller Windows Live Messenger. Denne aftale reguleres i henhold til lovgivningen i Folkerepublikken Kina på den måde, som denne lovgivning gælder for Deres brug af de tjenester, der er omfattet af denne aftale og drives af Shanghai MSN Network Communications Technology Company Limited. I forbindelse med Deres brug af MSN, Bing eller Windows Live Messenger som en del af denne aftale skal enhver tvist, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne aftale, herunder spørgsmål vedrørende denne aftales eksistens, gyldighed eller ophævelse, indbringes og afgøres ved voldgiftsbehandling i Hong Kong i regi af Hong Kong International Arbitration Centre ("HKIAC") i overensstemmelse med UNCITRAL Arbitration Rules, som anses for at være inkorporeret i denne bestemmelse ved henvisning. Ved en sådan voldgiftssag er der en voldgiftsmand, som udpeges af HKIAC i overensstemmelse med UNCITRAL Arbitration Rules. Voldgiftssproget er engelsk. Voldgiftsmandens afgørelse er endelig, bindende og ubestridelig og kan anvendes som grundlag for dom derom i Kina eller andetsteds. I forbindelse med Deres brug af alle andre tjenester som en del af denne aftale indgår De hermed aftale med Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Angående disse tjenester er denne aftale underlagt lovgivningen i staten Washington uden hensyntagen til principperne for lovkonflikter. Delstatsdomstolene eller de føderale domstole i King County, Washington, USA, har ikke enekompetence.

12.8. Republikken Korea. Hvis De bor i (eller Deres virksomhed er hjemmehørende i) Republikken Korea, indgår De hermed aftale med Microsoft Korea, Inc., 6th Floor, POSCO Center, 892 Daechi-Dong, Kangnam-Gu, Seoul, 135-777, Korea, og denne aftale er underlagt lovgivningen i Republikken Korea. De og vi aftaler uigenkaldeligt, at alle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne aftale, udelukkende underlægges den oprindelige jurisdiktion og værnetinget i Seoul District Court.

12.9. Taiwan. Hvis De bor i (eller Deres virksomhed er hjemmehørende i) Taiwan, indgår De hermed aftale med Microsoft Taiwan Corp., 8F, No 7 Sungren Road, Shinyi Chiu, Taipei, Taiwan 110, og denne aftale er underlagt lovgivningen i Taiwan. De og vi accepterer hermed uigenkaldeligt Byretten i Taipei som den første retsinstans med jurisdiktion over tvister vedrørende eller som følge af denne aftale.

13. Tredjeparts websteder.

De kan muligvis få adgang til tredjeparts websteder eller tjenester via tjenesterne, som ikke kontrolleres eller udgives af Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for tredjeparts websteder, tjenester eller indhold, som er tilgængeligt via tjenesterne. Deres transaktioner med tredjepart (herunder annoncører) er helt og holdent Deres eget ansvar. Deres brug af tredjepartswebsteder eller -tjenester kan være underlagt den pågældende tredjeparts vilkår og betingelser.

14. DRM

Hvis har adgang til indhold, der er beskyttet med Microsoft Digital Rights Management (DRM), kan softwaren automatisk anmode om mediebrugsrettigheder fra en rettighedsserver, der er online, og hente og installere DRM-opdateringer, så De kan afspille indholdet. Se oplysningerne om DRM i Microsoft erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger for Silverlight (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=178857).

15. Microsoft .NET Framework software

Softwaren kan indeholde Microsoft .NET Framework-software. Denne software er en del af Windows. Licensvilkårene for Windows gælder for Deres brug af .NET Framework-softwaren.

16. Overlevelse.

Afsnit 6, 9 (i forbindelse med omkostninger, der er opstået før denne aftales ophør) 10, 11, 12, 19 samt de afsnit, der i kraft af deres vilkår gælder efter aftalens ophør, overlever en eventuel ophævelse eller annullering af denne aftale.

17. Overdragelse og overførelse.

Vi kan når som helst og uden varsel overdrage, overføre eller på anden måde disponere over vores rettigheder i henhold til denne aftale, helt eller delvist, forudsat at en sådan overdragelse ikke er til skade for Dem.

18. Meddelelser

Denne aftale er i elektronisk format. Vi kan sende Dem oplysninger i elektronisk format om tjenesterne, yderligere oplysninger og oplysninger, som vi ifølge loven er forpligtet til at levere. Vi kan levere de krævede oplysninger pr. mail til den adresse, De angav, da De tilmeldte dem tjenesterne, eller via adgang til et Microsoft-websted, som vi angiver. Vi anbefaler, at De overvåger og vedligeholder den e-mail-adresse, De har angivet. Hvis De ikke giver Deres samtykke til at modtage meddelelser elektronisk, skal De ophøre med at anvende tjenesterne. De kan give Microsoft meddelelse som beskrevet i afsnittet om kundesupport for tjenesterne, som angivet i afsnit 22.

19. Kontraktfortolkning.

Dette er hele aftalen mellem Dem og Microsoft for Deres brug af tjenesterne. Den erstatter alle tidligere aftaler mellem Dem og Microsoft vedrørende Deres anvendelse af tjenesterne. Aftalens afsnitsoverskrifter er udelukkende til reference og er uden juridisk betydning. Der kan gælde yderligere vilkår, når De bruger og betaler for andre Microsoft-tjenester end dem, der er omfattet af denne aftale. Alle dele af denne aftale gælder i det videst mulige omfang, der er tilladt i henhold til gældende lovgivning. Hvis en retsinstans gør gældende, at vi ikke kan håndhæve en del af denne aftale, som den er skrevet, kan vi erstatte disse vilkår med lignende vilkår, for så vidt at de kan håndhæves ifølge gældende lov, men resten af denne aftale ændres ikke.

20. Ingen begunstigede tredjeparter.

Denne aftale begunstiger udelukkende Dem og os. Den begunstiger ikke nogen anden person med undtagelse af tilladte efterfølgere og rettighedserhververe.

21. Skrifttypekomponenter.

De må kun bruge skrifttyperne til visning og udskrivning af indhold, mens De bruger tjenesterne. De må ikke omgå eventuelle integreringsbegrænsninger i skrifttyperne.

22. Support

Kundesupport til Microsoft-varemærketjenesterne findes via Microsoft Answers (http://answers.microsoft.com) og Windows-webstedet (http://windows.microsoft.com). Kundesupport til MSN Internet Access findes på MSN Support (https://support.msn.com). Kundesupport via mail til Bing og Bing-klienter findes på Bing Support (https://support.discoverbing.com). Eventuelle klager over effektueringen af denne aftale skal sendes til de websteder, der er angivet i denne bestemmelse.

23. Eksportrestriktioner.

Microsofts gratis software og tjenester er underkastet USA's og andre jurisdiktioners eksport og teknologilove, og De erklærer Dem indforstået med at skulle overholde alle sådanne gældende lovgivninger og regler for softwaren og/eller tjenesterne. Det kræver tilladelse fra den amerikanske regering at overføre denne gratis software og disse gratis tjenester til regeringer i ethvert land, der er omfattet af embargo, og bestemte forbudte parter. Se flere oplysninger på det amerikanske finansministeriums websted (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=243206). Betalte tjenesteydelser er desuden omfattet af USA's eksportlove og -regler, som De skal overholde. Disse love omfatter begrænsninger vedrørende destination, slutbrugere og slutbrug. Se flere oplysninger på webstedet Eksport af Microsoft-produkter (http://www.microsoft.com/exporting).

MEDDELELSER

Meddelelser og fremgangsmåde for fremsættelse af krav vedrørende krænkelse af ophavsret. Anmeldelser af krav vedrørende krænkelse af ophavsret sendes til Microsofts udpegede agent. FORESPØRGSLER, DER IKKE ER RELEVANTE FOR FØLGENDE PROCEDURE, BLIVER IKKE BESVARET Se flere detaljer på Meddelelser og procedurer vedrørende fremsættelse af krav i forbindelse med krænkelse af lovgivningen om ophavsret (http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm).

Meddelelser og procedurer i forbindelse med problemer med immaterielle rettigheder i annoncer på sponsorerede websteder. Læs vores retningslinjer for immaterielle rettigheder (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243207), hvis De oplever problemer med immaterielle rettigheder på vores annoncenetværk.

Meddelelser om ophavsret og varemærker Alt tjenestens indhold er ophavsretligt beskyttet. © 2012 Microsoft Corporation og/eller Microsofts leverandører, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Alle rettigheder forbeholdes. Vi eller vores leverandører er ejere af tjenesterne eller indholdet eller indehavere af ophavsretten eller andre immaterielle rettigheder til tjenesterne eller indholdet. Microsoft og navnene, logoerne og ikonerne i forbindelse med alle Microsoft-produkter, -software og -tjenester kan være enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft (http://www.microsoft.com/about/legal/en/us/IntellectualProperty/Trademarks/EN-US.aspx) i USA og/eller andre lande. Navnene på de faktiske virksomheder og produkter kan være varemærker, der tilhører de respektive ejere. Enhver rettighed, der ikke udtrykkeligt er givet i denne Aftale, forbeholdes. Visse programmer, der bruges på visse Microsoft-webstedsservere, bygger på arbejde udført af Independent JPEG Group. Copyright © 1991-1996 Thomas G. Lane. Alle rettigheder forbeholdes. "gnuplot"-software, der bruges på visse Microsoft-webstedsservere, er ophavsretligt beskyttet. © 1986-1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Alle rettigheder forbeholdes.

Børsnoteringer og børsindeksdata (herunder indeksværdier). Alle de oplysninger, som leveres af Interactive Data Corporation ("IDC") og dette selskabs associerede selskaber ("IDC Information"), og som er en del af tjenesterne, ejes af eller er givet i licens til IDC og dets associerede selskaber. De må udelukkende gemme, manipulere, analysere, omformatere, udskrive og vise IDC Information til personlig brug. De må ikke udgive, genudsende, videredistribuere eller på anden måde reproducere IDC Information i noget format til nogen person. De må desuden ikke anvende IDC Information i eller i forbindelse med nogen virksomhed eller kommercielt forehavende, herunder, men ikke begrænset til, værdipapirer, investeringer, bogføring, bankvirksomhed, juridiske forretninger eller medieforretninger eller -virksomhed. Inden De gennemfører en værdipapirhandel, der er baseret på IDC Information, anbefales det, at De konsulterer Deres mægler eller anden økonomisk rådgiver for at kontrollere oplysningerne. Hverken IDC eller dette selskabs associerede selskaber eller deres respektive licenshavere kan drages til ansvar over for en bruger eller nogen anden person for afbrydelser, unøjagtigheder, forsinkelser, fejl eller udeladelser uanset årsag i IDC Information eller for eventuelle skader (direkte, indirekte, følgeskader, pønalt begrundede skader eller skader, der medfører pønal erstatning), som måtte opstå derfra. Vilkårene i dette afsnit afspejler Microsofts aftale med IDC og dette selskabs associerede selskaber, og De erklærer dem indforstået med, at dette afsnit, og intet andet afsnit i denne aftale, skal gælde for IDC Information i tilfælde af konflikt eller uoverensstemmelse med en anden betingelse i denne aftale.

De må ikke bruge nogen del af Dow Jones Indexes,SM-indeksdata eller Dow Jones-mærkerne i forbindelse med forsikring af, skabelse af, sponsorskab for, handel med eller kampagne for noget finansielt instrument eller investeringsprodukt (f.eks. derivater, strukturerede produkter, investeringsfonde, børshandlede fonde, investeringsporteføljer osv., hvor prisen, afkastet og/eller instrumentets eller investeringsproduktets funktion er baseret på, relateret til eller beregnet til at spore noget af Indexes eller en stedfortræder for nogen del af Indexes) uden en separat skriftlig aftale med Dow Jones.

Økonomisk erklæring Microsoft er hverken mægler/aktiehandler eller registreret som investeringsrådgiver i henhold til den amerikanske lovgivning om værdipapirer eller i henhold til tilsvarende lovgivning i andre jurisdiktioner og rådgiver ikke enkeltpersoner om det tilrådelige i at investere i, købe eller sælge værdipapirer eller andre finansielle produkter eller serviceydelser. Intet i tjenesterne er et tilbud eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer af nogen art. Hverken Microsoft eller Microsofts licensgivere af børsnoteringer eller indeksdata godkender eller anbefaler noget bestemt finansielt produkt eller en bestemt finansiel tjenesteydelse. Intet i disse tjenester skal opfattes som professionel rådgivning, herunder, men ikke begrænset til, investeringsrådgivning eller skatterådgivning.

Meddelelse om H.264/AVC Visual Standard og VC-1 Video Standard. Softwaren kan indeholde H.264/MPEG-4 AVC- og/eller VC-1-afkodningsteknologi. MPEG LA, L.L.C. kræver, at følgende meddelelse angives:

DETTE PRODUKT ER GIVET I LICENS UNDER AVC- OG VC-1-PATENTPORTEFØLJELICENSER TIL PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL BRUG AF EN BRUGER TIL AT (A) KODE VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED STANDARDER ("VIDEOSTANDARDER") OG/ELLER (B) AFKODE AVC- OG VC-1-VIDEO, DER ER BLEVET KODET AF EN BRUGER I FORBINDELSE MED EN PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL AKTIVITET, OG/ELLER SOM ER MODTAGET FRA EN VIDEOLEVERANDØR MED LICENS TIL AT LEVERE SÅDAN VIDEO. INGEN AF LICENSERNE OMFATTER ANDRE PRODUKTER, UANSET OM SÅDANNE PRODUKTER ER INKLUDERET MED SOFTWAREN I EN ENKELT ARTIKEL. DER TILDELES INGEN LICENS, HELLER IKKE STILTIENDE, TIL NOGEN ANDEN BRUG. YDERLIGERE OPLYSNINGER FÅS FRA MPEG LA, L.L.C. SE MPEG LA-WEBSTEDET (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=31690).

Det præciseres, at denne meddelelse ikke begrænser eller forhindrer brugen af softwaren under denne aftale til normal virksomhedsbrug, der er personlig for denne virksomhed, som ikke inkluderer i) videredistribution af softwaren til tredjepart, eller ii) oprettelse af indhold med Video Standards-kompatible teknologier til distribution til tredjepart.