Tilføj og rediger lyd i Movie Maker

Få den færdige film til at se strømlinet og professionel ud ved at tilføje et lydspor og bruge redigeringsværktøjerne i Movie Maker til at justere lydstyrken, tone musik ind eller ud og meget andet.

Sådan tilføjes musik

 1. Klik på Tilføj musik i gruppen Tilføj under fanen Startside.

 2. Klik på den musikfil, du vil bruge, og klik derefter på Åbn.

Sådan tones musik ind eller ud

 1. Klik på den musik, du vil tone ind eller ud.

 2. Udfør en eller begge af følgende handlinger under Musikværktøjer i gruppen Lyd under fanen Indstillinger:

  • Du kan få musikken til at tone ind ved at klikke på listen Ton ind og derefter klikke på den hastighed, som musikken skal tone ind med.

  • Du kan få musikken til at tone ud ved at klikke på listen Ton ud og derefter klikke på den hastighed, som musikken skal tone ud med.

Sådan ændres start- eller slutpunktet for musikken

 1. Klik på musikken.

 2. Træk indikatoren for afspilning på storyboardet til det sted i musikken, hvor afspilningen skal starte eller slutte i filmen. Gør derefter følgende:

  • Hvis du vil angive et nyt startpunkt for musikken, så den begynder at spille på det aktuelle punkt, skal du klikke på Angiv startpunkt under Musikværktøjer i gruppen Redigering under fanen Indstillinger.

  • Hvis du vil angive et nyt slutpunkt, så musikken stopper med at spille på det aktuelle punkt, skal du klikke på Angiv slutpunkt under Musikværktøjer i gruppen Redigering under fanen Indstillinger.

Sådan ændres lydstyrken for et musikelement

 1. Klik på musikken.

 2. Klik på Musikkens lydstyrke under Musikværktøjer i gruppen Lyd under fanen Indstillinger, og flyt derefter skyderen til venstre for at skrue ned for lydstyrken eller til højre for at skrue op.

Sådan ændres lydstyrken i en video

 1. Klik på videoen.

 2. Klik på Lydstyrke for video under Videoværktøjer i gruppen Lyd under fanen Rediger, og flyt derefter skyderen til venstre for at skrue ned for lydstyrken eller til højre for at skrue op.

Har du brug for mere hjælp?