Se en video om, hvordan du bruger Videominder til at forvandle dine videoer til korte film. Du kan få vist undertekster på dit sprog ved at trykke eller klikke på knappen Undertekster for hørehæmmede Knappen Undertekster for hørehæmmede.

Med appen Videominder kan du forvandle dine videoer til korte film, du kan dele med stolthed. Du kan trimme overflødige sekvenser væk, så kun det bedste er tilbage, fremhæve vigtige øjeblikke med smarte billedtekster og skabe den rette stemning med musik. Del derefter den færdige film uden at forlade appen.

Denne app er beregnet til sjove, hurtige ændringer af korte videoer. De endelige film er alle på 60 sekunder eller derunder. Hvis du er interesseret i at foretage avancerede ændringer eller arbejde med længere videofiler, kan du søge i Windows Store på din pc efter andre apps til videoredigering, eller du kan downloade Movie Maker. Bemærk, at Movie Maker ikke er tilgængeligt til Windows RT 8.1.

Vis alle

Hvordan installerer og åbner jeg Videominder?

 1. Åbn Windows Store fra startskærmen. Kontrollér, at du har forbindelse til internettet, og at du er logget på og bruger en Microsoft-konto.

 2. Skriv Videominder i søgefeltet i øverste højre hjørne af Store.

 3. Tryk eller klik på Videominder i resultaterne.

 4. Tryk eller klik på Installer.

 5. Skub op fra midten af startskærmen, eller klik på Pil ned Pil ned tæt ved nederste venstre hjørne.
 6. Skriv Videominder i søgefeltet.

 7. Tryk eller klik på Videominder i resultaterne.

Tip!

 • Du kan også fastgøre Videominder til startskærmen, hvis du vil åbne den hurtigere. I stedet for at trykke eller klikke på Videominder i det sidste trin, kan du stryge nedad eller højreklikke på den. Tryk eller klik derefter på Fastgør til Start. Gå til startskærmen, når du vil åbne Videominder, og tryk eller klik på feltet.

Hvordan virker Videominder?

 1. Åbn Videominder fra startskærmen.

 2. Vælg en video, eller optag en ny. Hvis du har videoer i mappen Billeder på din pc, vises de på denne side.

 3. Du kan gøre alle de følgende ting, når du laver din film:

  • Slette sekvenser: Flyt håndtagene derhen, hvor du vil have filmen til at starte og slutte. Færdige film skal være på 60 sekunder eller derunder.

  • Tilføj billedtekst og titel: Tryk eller klik på knappen Billedtekst, skriv din tekst, og tryk eller klik derefter på Udført. Du kan vælge et ord eller en vending til at fremhæve den og fryse rammen.

  • Skift typografi for titlen og billedteksterne: Tryk eller klik på knappen Billedtekst, tryk eller klik på Typografi, og vælg typografi til din film.

  • Tilføj musik: Tryk eller klik på Musik, og vælg derefter et nummer.

 4. Tryk eller klik på Eksempel. Når du ser et eksempel på din film, ser du alle effekterne og hører lydsporet.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Foretag ændringer: Tryk eller klik på Rediger, foretag ændringerne, og se derefter et nyt eksempel.

  • Gem din film: Tryk eller klik på Gem. Den bliver gemt i den samme mappe som den oprindelige video.

  • Overfør eller send en mail med din film: Tryk eller klik på Del.

  • Start en ny film: Stryg op fra den nederste kant eller højreklik, og tryk eller klik derefter på Ny film.

Hvor lang kan min video være?

Originalvideoen kan vare i op til 20 minutter. En færdig video skal vare mellem 1 og 60 sekunder.

Hvordan kan jeg redigere længden?

Hold den endelige film på 60 sekunder eller mindre ved at fjerne sekvenser i starten, midten eller slutningen.

Sådan trimmes sekvenser fra starten eller slutningen

 • Flyt håndtagene i venstre eller højre ende af tidslinjen til de nye start- og slutpunkter, du ønsker.

  Tidslinje med trimningshåndtag
  Musemarkøren peger på det venstre håndtag.

Sådan trimmes sekvenser fra midten

 1. Se efter cirklen under knappen Billedtekst, der kaldes spillehovedet. Flyt spillehovedet til slutningen af en sektion, du vil beholde.

 2. Stryg ind fra den nederste kant for at se appkommandoerne.
  Højreklik i appen, hvis du bruger en mus.

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis spillehovedet befinder sig i en aktiv sektion, skal du trykke eller klikke på Opdel.

  • Hvis spillehovedet befinder sig uden for en aktiv sektion, skal du trykke eller klikke på Opret sektion.

 4. Juster håndtagene efter behov.

Den endelige film indeholder det, der er inden for de aktive sektioner.

Sådan flettes sektioner

 • Træk håndtaget i slutningen af den ene sektion forbi starten på den næste sektion.

Hvordan ændres typografien eller teksten i titlen eller billedteksterne?

Sådan ændres typografien

 1. Tryk eller klik på knappen Billedtekst.

  Tidslinje med knappen Billedtekst
  Musemarkøren peger på knappen Billedtekst.
 2. Tryk eller klik på Typografi. (Hvis du ikke kan se den, skal du trykke eller klikke på knappen Mere.) Den nye typografi gælder for titlen og billedteksterne i hele filmen, ikke kun den aktuelle billedtekst.

 3. Tryk eller klik på Udført.

 4. Tryk eller klik på Eksempel for at se ændringerne.

Bemærk!

 • Ikke alle skrifttyper til typografierne er tilgængelige på alle sprog. Når en skrifttype til en typografi ikke er tilgængelig på et sprog, anvender systemet en anden skrifttype til typografien.

Sådan redigeres eller fjernes en titel eller billedtekst

 1. Tryk eller klik på billedtekstens prik. Der vises en miniature af billedteksten.

  Billedtekstens prik på en tidslinje
  Musemarkøren peger på billedtekstens prik.
 2. Tryk eller klik på miniaturen.

 3. Gør et af følgende:

  • Rediger billedteksten, og tryk eller klik derefter på Udført.

  • Fjern billedteksten ved at trykke eller klikke på Fjern billedtekst. Hvis du ikke kan se knappen Fjern billedtekst, skal du trykke eller klikke på knappen Mere.

 4. Når du er klar til at se ændringerne, skal du trykke eller klikke på Eksempel.

Hvordan tilføjer jeg musik eller slår lyden fra?

Sådan tilføjes et nummer

 1. Tryk eller klik på Musik.

 2. (Valgfrit) Du kan hente numre fra Videominder ved at trykke eller klikke på Download anbefalede numre.

 3. Vælg et af de anbefalede numre, eller tryk eller klik på Vælg et nummer fra min samling og vælg et af dine egne numre.

 4. Når du vil høre musikken sammen med din film, skal du trykke eller klikke på Eksempel.

Bemærk!

 • På dette tidspunkt er det ikke muligt at justere, hvor nummeret starter.

Sådan slår du videoens lyd fra

 1. Tryk eller klik på Musik.

 2. Tryk eller klik på Slå lyden fra i video.

 3. Tryk eller klik i appen for at afslutte Musik-indstillinger.

Hvordan ser jeg mine ændringer?

Tryk eller klik på Eksempel for at se ændringerne. Så kan du se, hvordan effekterne til dine titler og billedtekster ser ud og høre musikken blive spillet sammen med filmen.

Hvis du vil ændre noget, mens du ser eksemplet på filmen, kan du trykke eller klikke på Rediger, foretage ændringerne og derefter trykke eller klikke på Eksempel igen.

Hvordan starter jeg en ny film?

Når du åbner appen, kan du:

 • Tryk eller klik på en video. Du får her vist de videoer, der er gemt i mappen Billeder.

 • Trykke eller klikke på Vælg en video for at finde en eksisterende video.

 • Trykke eller klikke på Optag en video for at optage en video med dit webcam.

Når du ser et eksempel på en film, kan du stryge op fra den nederste kant eller højreklikke og derefter trykke eller klikke på Ny film. Så kommer du hen, hvor du kan vælge en video eller optage en ny.

Hvordan afbryder jeg arbejdet med en video?

Når du foretager ændringer til din video, kan du afbryde arbejdet med den og starte på en ny film. Stryg op fra den nederste kant eller højreklik, og tryk eller klik derefter på Annuller film. Så kommer du hen, hvor du kan vælge en video eller optage en ny.

Hvad er tastaturgenvejene?

Tryk på denne tast Hvis du vil gøre dette
Tryk på denne tast

Tilbage

Hvis du vil gøre dette

Under redigering, annuller videoen, og gå tilbage til hovedsiden

Under visning af eksempel, gå tilbage til redigering

Tryk på denne tast

Enter

Hvis du vil gøre dette

Aktivér det aktuelle element (ligesom at trykke eller klikke)

Tryk på denne tast

Esc

Hvis du vil gøre dette

Slet al tekst i billedtekstfeltet

Tryk på denne tast

Venstre pil

Hvis du vil gøre dette

Når fokus er på et håndtag eller sektion, flyt håndtaget eller sektionen tilbage

Tryk på denne tast

Højre pil

Hvis du vil gøre dette

Når fokus er på et håndtag eller sektion, flyt håndtaget eller sektionen fremad

Tryk på denne tast

Skift + venstre pil eller højre pil

Hvis du vil gøre dette

Flyt tilbage eller fremad hurtigere

Tryk på denne tast
Windows-tasten Windows-tasten+Z
Hvis du vil gøre dette

Vis andre tilgængelige kommandoer i appen