Oprette netværk til hjemmecomputere, der kører forskellige versioner af Windows


I denne artikel forklares, hvordan fil- og printerdeling konfigureres på et hjemmenetværk med computere, der kører forskellige versioner af Windows.

Se denne video for at få at vide, hvordan du konfigurerer et hjemmenetværk med computere, der kører forskellige versioner af Windows (6:15)

Oprette en hjemmegruppe, hvis alle computere på hjemmenetværket kører Windows 7

Den nemmeste måde at oprette fil- og printerdeling på et hjemmenetværk er at oprette en hjemmegruppe. En hjemmegruppe sammenkæder computere på netværket, så det er muligt at dele billeder, musik, videoer, dokumenter og printere. Du kan beskytte en hjemmegruppe med en adgangskode, og du vil altid kunne vælge, hvad du deler med gruppen. Hvis alle de computere, du vil dele netværket med, kører Windows 7, anbefales det, at du opretter en hjemmegruppe.

Hjemmegruppe er tilgængelig i alle versioner af Windows 7. I Windows 7 Starter og Windows 7 Home Basic kan du deltage i en hjemmegruppe, men du kan ikke oprette en.

Når du har oprettet en hjemmegruppe, er du færdig og kan springe resten af artiklen over. Hvis du ikke er klar til at opgradere alle computerne til Windows 7, kan du stadig få netværket til at køre uden problemer. I de følgende afsnit kan du læse mere om, hvordan du håndterer forskellene mellem de forskellige versioner af Windows

Hvis netværket har computere, som kører forskellige versioner af Windows, skal du placere alle computerne i den samme arbejdsgruppe.

Lad os antage, at du allerede har konfigureret selve det fysiske netværk. Hvis du ikke har: Se Det, du skal bruge til et hjemmenetværk.

Når netværket er konfigureret, skal du finjustere det, så alle computerne kan finde hinanden, hvilket er nødvendigt, hvis filer og printere skal deles.

Hvis netværket indeholder computere, der kører Windows XP, er det vigtigt, at du bruger det samme arbejdsgruppenavn for alle computerne i netværket. Det gør det muligt for computerne, der kører forskellige versioner af Windows, at registrere og få adgang til hinanden. Husk på, at standardarbejdsgruppenavnet ikke er ens i alle versioner af Windows.

Sådan kontrolleres eller ændres arbejdsgruppenavnet på en computer, der kører Windows XP

 1. Klik på Start, højreklik på Computer, og klik derefter på Egenskaber.

 2. Klik på fanen Computernavn i Egenskaber for system for at se arbejdsgruppenavnet. Hvis du vil ændre navnet, skal du klikke på Skift, skrive det nye navn i boksen Computernavn og derefter klikke på OK.

Sådan findes arbejdsgruppenavnet på en computer, der kører Windows Vista eller Windows 7

 1. Åbn System ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start, højreklikke på Computer og derefter klikke på Egenskaber.

 2. Arbejdsgruppenavnet vises under Indstillinger for computernavn, domæne og arbejdsgruppe.

Sådan ændres arbejdsgruppenavnet på en computer, der kører Windows Vista eller Windows 7

 1. Åbn System ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start, højreklikke på Computer og derefter klikke på Egenskaber.

 2. Klik på Skift indstillinger under Indstillinger for computernavn, domæne og arbejdsgruppe.

 3. Klik på Skift på fanen Computernavn i Egenskaber for system.

 4. Skriv navnet på den arbejdsgruppe, du vil bruge, i boksen Arbejdsgruppe i Ændring af domæne- eller computernavn, og klik derefter på OK. Du bliver bedt om at genstarte computeren.

Billede af vinduet System
Arbejdsgruppens navn vises i vinduet System

Angiv netværksplaceringen til Hjemmenetværk eller Arbejdsnetværk

Derefter skal du kontrollere netværksplaceringstypen på alle de computere, der kører Windows Vista eller Windows 7. Netværksplaceringen er en indstilling, der sætter Windows i stand til automatisk at justere sikkerheden og andre indstillinger ud fra den type netværk, som computeren har forbindelse til. Du kan finde flere oplysninger under Vælge en netværksplacering.

Der er fire netværksplaceringer:

 • Hjemmenetværk. Computeren har forbindelse til et netværk med en vis internetbeskyttelse, f.eks. en router og en firewall, og som indeholder computere, du kender eller har tillid til. De fleste hjemmenetværk falder ind under denne kategori. Hjemmegruppe er tilgængeligt på netværk med netværksplaceringen Hjemmenetværk.

 • Arbejdsnetværk. Computeren har forbindelse til et netværk med en vis internetbeskyttelse (f.eks. en router og en firewall), og som har forbindelse til kendte computere eller computere, du har tillid til. De fleste netværk i mindre virksomheder falder ind under denne kategori.

 • Offentligt. Computeren har forbindelse til et netværk, der er offentligt tilgængeligt. Denne netværkstype kan f.eks. være netværk med offentlig internetadgang i lufthavne, på biblioteker og på netcafeer.

 • Domæne. Computeren har forbindelse til et netværk, der indeholder en Active Directory-domænecontroller. En domænenetværkstype kan f.eks. være et netværk på et kontor. Denne netværksplacering er ikke en tilgængelig indstilling og skal angives af domæneadministratoren.

Til dit hjemmenetværk skal du sørge for, at netværksplaceringtypen er angivet til Hjemmenetværk. Sådan kontrolleres indstillingen:

 • Åbn Netværks- og delingscenter ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start og derefter klikke på Kontrolpanel. Skriv netværk i søgefeltet, og klik derefter på Netværks- og delingscenter.

Netværksplaceringstypen vises under netværksnavnet.

Billede af Netværks- og delingscenter
Netværksplaceringstypen vises i Netværks- og delingscenter.

Hvis netværkstypen er Offentlig, skal du klikke på Offentligt netværk og derefter vælge den ønskede netværksplacering.

Advarsel!

 • Du bør kun ændre et netværk til Hjemmenetværk eller Arbejdsnetværk, hvis du kender og har tillid til netværket, f.eks. et hjemmenetværk eller et netværk i en mindre virksomhed. Hvis du ændrer et netværk på et offentligt sted til Hjemmenetværk eller Arbejdsnetværk, kan det udgøre en sikkerhedsrisiko, fordi det bliver muligt for andre på netværket at se computeren.

Kontroller, at din firewall tillader deling af filer og printere

Hvis du bruger Windows Firewall, kan du ignorere dette afsnit, fordi Windows Firewall automatisk åbner de korrekte porte til fil- og printerdeling i forbindelse med deling, eller når du slår netværksregistrering til. (Du kan finde flere oplysninger om netværksgenkendelse under Hvad er netværksregistrering?) Hvis du bruger en anden firewall, skal du selv åbne disse porte, så din computer kan finde andre computere og enheder, som har filer eller printere, der skal deles.

Hvis du vil finde andre computere, der kører Windows Vista eller Windows 7, skal du åbne disse porte:

 • UDP 3702

 • UDP 5355

 • TCP 5357

 • TCP 5358

Hvis du vil finde andre computere, der kører tidligere versioner af Windows, og du vil bruge fil- og printerdeling i enhver version af Windows, skal du åbne disse porte:

 • UDP 137

 • UDP 138

 • TCP 139

 • TCP 445

 • UDP 5355

Hvis du vil finde netværksenheder, skal du åbne disse porte:

 • UDP 1900

 • TCP 2869

 • UDP 3702

 • UDP 5355

 • TCP 5357

 • TCP 5358

Hvis du vil sikre, at Hjemmegruppe fungerer korrekt mellem computere, som kører Windows 7, skal du åbne følgende porte:

 • UDP 137

 • UDP 138

 • TCP 139

 • TCP 445

 • UDP 1900

 • TCP 2869

 • UDP 3540

 • TCP 3587

 • UDP 3702

 • UDP 5355

 • TCP 5357

 • TCP 5358

Slå flere indstillinger for fil- og printerdeling til

Hvis du ændrer netværksplaceringen til Hjemmenetværk eller Arbejdsnetværk, slås netværksregistrering til automatisk. Du kan også slå disse delingsindstillinger til manuelt:

 • Netværksregistrering

 • Fildeling (indstillingen aktiveres automatisk i Windows 7, når du deler en fil eller mappe)

 • Mappen Delte filer

Når du slår disse indstillinger til, kan computeren gøre følgende:

 • Finde andre computere og enheder på hjemmenetværket og få andre computere til at finde din computer

 • Dele filer og mapper

 • Dele mappen Delte filer

Bemærk!

 • Adgangskodebeskyttet deling er en særlig indstilling, der er beskrevet nedenfor.

Sådan slås netværksregistrering, fil- og printerdeling og deling af mappen Delte filer til i Windows 7

 1. Åbn Avancerede indstillinger for deling ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start og derefter klikke på Kontrolpanel. Skriv netværk i søgefeltet, klik på Netværks- og delingscenter, og klik derefter på Ændre avancerede indstillinger for deling i den venstre rude.

 2. Klik på vinkeltegnet Billede af ikonet for vinkeltegn for at udvide netværksprofilen Privat eller arbejde.
 3. Vælg indstillingerne for at slå netværksregistrering og fildeling til.

 4. Under Mappen Delte filer skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil dele mappen Delte filer, så andre brugere med andre computere på netværket kan åbne filer, men ikke oprette eller ændre filer, skal du klikke på Slå deling til, så alle med netværksadgang kan åbne filer.

  • Hvis du vil dele mappen Delte filer, så andre brugere med andre computere på netværket kan åbne, oprette eller ændre filer, skal du klikke på Slå deling til, så alle med netværksadgang kan åbne, redigere og oprette filer.

   Klik på Gem ændringer. Administratortilladelse er nødvendig Hvis du bliver bedt om en administratoradgangskode eller bekræftelse, skal du indtaste adgangskoden eller bekræfte.

Sådan slås netværksregistrering, fildeling, deling af mappen Delte filer og printerdeling til i Windows Vista

 1. Åbn Netværks- og delingscenter i Kontrolpanel.

 2. Klik på vinkeltegnet Billede af ikonet for vinkeltegn ud for Fildeling under Deling og registrering for at udvide sektionen, klik på Slå fildeling til, og klik derefter på Anvend. Administratortilladelse er nødvendig Hvis du bliver bedt om en administratoradgangskode eller bekræftelse, skal du indtaste adgangskoden eller bekræfte.
 3. Klik på vinkeltegnet Billede af vinkeltegnet ud for Mappen Delte filer for at udvide sektionen, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil dele mappen Delte filer, så andre brugere med andre computere på netværket kan åbne filer, men ikke oprette eller ændre filer, skal du klikke på Slå deling til, så alle med netværksadgang kan åbne filer og derefter klikke på Anvend. Administratortilladelse er nødvendig Hvis du bliver bedt om en administratoradgangskode eller bekræftelse, skal du indtaste adgangskoden eller bekræfte. Dette er standardindstillingen.

  • Hvis du vil dele mappen Delte filer, så andre brugere med andre computere på netværket kan åbne, oprette eller ændre filer, skal du klikke på Slå deling til, så alle med netværksadgang kan åbne, redigere og oprette filer og derefter klikke på Anvend. Administratortilladelse er nødvendig Hvis du bliver bedt om en administratoradgangskode eller bekræftelse, skal du indtaste adgangskoden eller bekræfte.

 4. Klik på vinkeltegnet Billede af vinkeltegnet ud for Printerdeling for at udvide sektionen, klik på Slå printerdeling til, og klik derefter på Anvend. Administratortilladelse er nødvendig Hvis du bliver bedt om en administratoradgangskode eller bekræftelse, skal du indtaste adgangskoden eller bekræfte.

Overveje adgangskodebeskyttet deling

Adgangskodebeskyttet deling er en mere sikker metode til deling af filer og mapper på et netværk, og indstillingen er aktiveret som standard. Når adgangskodebeskyttet deling er aktiveret, kan brugere på netværket ikke få adgang til delte mapper på andre computere, herunder offentlige mapper, medmindre de har et brugernavn og en tilhørende adgangskode til den computer, hvor de delte mapper er gemt. De bliver bedt om at angive et brugernavn og en adgangskode, når de forsøger at få adgang til delte mapper.

Hvis du vil have hurtigere adgang, kan du bruge ens brugerkonti på alle computerne. Eksempel: Dorte vil beskytte filer og printere, som deles mellem hendes to computere, med adgangskodebeskyttet deling. På Computer A har hun brugerkontoen "Dorte22" og adgangskoden "Fly43$." Hvis hun konfigurerer den samme kombination af brugerkonto og adgangskode computer B, kan hun hurtigere få adgang til delte filer på computer B. Hvis Dana ændrer adgangskode på en af disse computere, skal hun foretage den samme ændring på den anden computer.

Sådan slås adgangskodebeskyttet deling til i Windows 7

 1. Åbn Avancerede indstillinger for deling ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start og derefter klikke på Kontrolpanel. Skriv netværk i søgefeltet, klik på Netværks- og delingscenter, og klik derefter på Ændre avancerede indstillinger for deling i den venstre rude.

 2. Klik på vinkeltegnet Billede af ikonet for vinkeltegn for at udvide netværksprofilen Privat eller arbejde.
 3. Klik på Slå adgangskodebeskyttet deling til under Adgangskodebeskyttet deling, og klik derefter på Gem ændringer. Administratortilladelse er nødvendig Hvis du bliver bedt om en administratoradgangskode eller bekræftelse, skal du indtaste adgangskoden eller bekræfte.

Sådan slås adgangskodebeskyttet deling til i Windows Vista

 1. Åbn Netværks- og delingscenter i Kontrolpanel.

 2. Klik på vinkeltegnet Billede af ikonet for vinkeltegn ud for Adgangskodebeskyttet deling under Deling og registrering for at udvide sektionen, klik på Slå adgangskodebeskyttet deling til, og klik derefter på Anvend. Administratortilladelse er nødvendig Hvis du bliver bedt om en administratoradgangskode eller bekræftelse, skal du indtaste adgangskoden eller bekræfte.

Sådan deles en fil eller mappe

I alle versioner af Windows kan du højreklikke på en fil eller mappe, klikke på Del og derefter vælge de personer eller grupper, du vil dele med. Du kan også give andre adgang til at redigere den fil eller mappe, du deler, eller forhindre dem i at redigere filen eller mappen, ved hjælp af tilladelser. Du kan finde flere oplysninger under Dele filer med andre.

Brug af kortet over netværk

Kortet over netværk i Netværks- og delingscenter er en grafisk oversigt over computere og enheder på netværket, hvor du kan se, hvordan de er forbundet, og om der er eventuelle problematiske områder. Det kan være praktisk i forbindelse med fejlfinding. Før en computer, der kører Windows XP, kan registreres og vises på kortet over netværk, skal du evt. installere LLTD-protokollen på denne computer. Du kan finde flere oplysninger under Kortet over netværket viser ikke computere med Windows XP på Microsoft-webstedet.

Hvis LLTD-protokollen er installeret, men computere med Windows XP alligevel ikke vises på kortet over netværk, kan det være, at firewallindstillinger forhindrer Windows i at registrere dem. Kontroller firewallindstillingerne, og sørg for, at fil- og printerdeling er aktiveret. Hvis du bruger Windows Firewall og har brug for flere oplysninger, skal du åbne Hjælp og support og søge efter "Aktivere fil- og printerdeling". Åbn emnet i Hjælp, og rul til slutningen af emnet. Hvis du bruger en anden firewall, skal du se i de oplysninger, der fulgte med firewallen.

Artikel-id: MSW700032Har du brug for mere hjælp?