Der kommer forbedringer til weboplevelsen Outlook.com, men din adgangskode, dit logon og dine data ændres ikke.
Vigtigt: Hvis din konto er blevet opgraderet, gælder oplysningerne i denne artikel muligvis ikke længere. Gå til Velkommen til Outlook på internettet for at få flere oplysninger.

Brug af kalenderen i Outlook.com.

Her kan du se, hvordan du udfører nogle almindelige opgaver i din kalender.

Sådan åbner du din kalender

 1. Klik på pil ned ud for Outlook.com-logoet.

  Outlook.com-logo og -pil
 2. Klik på Kalender.

  Felter, der giver adgang til Mail, Personer, Kalender og OneDrive
For at …
… gør følgende

Tilføje en begivenhed

 • Klik på Ny.

 • Klik på en måneds-, uge- eller dagsoversigt.

 • Klik og træk for at angive en begivenhed, som strækker sig over mere end ét tidsinterval eller én dag.

Redigere en begivenhed

Klik på begivenheden.

Vise eller skjule kalendere

 1. Klik på ikonet Indstillinger Ikonet Indstillinger, og klik derefter på Indstillinger.
 2. Hvis du vil skjule en kalender, skal du klikke på navnet på kalenderen. Klik igen på navnet for at vise kalenderen.

Ændre kalenderoversigten til måneds-, uge-, dags-, dagsorden- eller opgaveoversigt

 1. Klik på Vis øverst til højre.

 2. Vælg den ønskede visning.

Se en hel måned kortvarigt, når du er i uge- eller dagsoversigten

Peg på datoen eller dagen øverst til venstre for at åbne mininavigatoren.

Gå til dags dato i uge- eller dagsoversigten

 • Klik på linket I dag i mininavigatoren.

  eller

 • Klik på Kalender-logoet.

Gå til en bestemt dato

 • Klik på datoen.

 • Brug mininavigatoren.

 • Brug rullehjulet på musen.

Ændre kalenderindstillinger og -farver

 1. Klik på ikonet Indstillinger Ikonet Indstillinger, og klik derefter på Indstillinger.
 2. Klik på navnet på den kalender, du vil ændre.

 3. Klik på Gem, når du har udført ændringerne.

Gå til Outlook.com

Har du brug for mere hjælp?