Der kommer forbedringer til weboplevelsen Outlook.com, men din adgangskode, dit logon og dine data ændres ikke.
Vigtigt: Hvis din konto er blevet opgraderet, gælder oplysningerne i denne artikel muligvis ikke længere. Gå til Velkommen til Outlook på internettet for at få flere oplysninger.

Administration af kontaktliste i Outlook.com

Hvor er mine kontakter?

 1. Klik på pilen ud for Outlook.com-logoet øverst til venstre.

  Outlook.com-logo og -pil
 2. Klik på Personer.

  Felter til åbning af Mail, Personer, Kalender og OneDrive

Tilføj en kontakt

Når du svarer på en mail, som indeholder en mailadresse, der ikke findes på din kontaktliste, bliver du muligvis bedt om at tilføje den. Du kan også tilføje kontakter manuelt.

 1. Klik på Ny i Personer.

 2. Tilføj kontaktoplysninger. Hvis du vil tilføje mere end én mailadresse, ét telefonnummer osv., skal du klikke på ikonet Plusikon i det afsnit.
 3. Klik på Gem.

Tilføj eller fjern kontakter i dine favoritter

Favoritter vises i Personer øverst i din liste over kontakter. Du tilføjer eller fjerner kontakter i dine favoritter ved at klikke på kontakten og derefter klikke på Føj til favoritter eller Fjern fra favoritter.

Rediger eller slet en kontakt

I Personer skal du klikke på en kontakt og derefter klikke på Rediger eller Slet.

Bemærk! Individuelle kontaktoplysninger fra sociale netværk kan ikke redigeres eller slettes. Du kan finde oplysninger om, hvordan du tilføjer eller fjerner sociale netværk på din Outlook.com-konto, under Tilføj venner fra sociale netværk.

Gendan slettede kontakter

Hvis du ved et uheld har slettet eller mistet kontakter, kan du gendanne dem. Se Gendan slettede kontakter.

Ryd op i dubletter af kontakter

Du kan kombinere dubletter af kontakter til én enkelt med alle kontaktoplysningerne.

Brug “Ryd op i kontakter”

 1. Klik på Administrer i Personer, og klik derefter på Ryd op i kontakter.

 2. Inden for hvert kontaktsæt skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ud for hver kontakt, som du ikke ønsker i sættet.

 3. Gentag trin 2 for alle kontaktsæt, og klik derefter på Oprydning.

Søg efter og kombiner manuelt

 1. Skriv navnet på den kontakt, du søger efter, i søgefeltet i Personer.

 2. Markér de kontakter, du vil kombinere, i søgeresultatet, og klik derefter på Sammenkædning.

Fortryd en kombineret kontakt

Når en ny kombineret kontakt oprettes, slettes de oprindelige dubletter af kontakterne. Hvis du kommer til at kombinere to eller flere kontakter, der rent faktisk er forskellige personer, kan du gendanne dem på følgende måde.

 1. I Personer skal du klikke på Administrer og derefter på Gendan slettede kontakter.

 2. Vælg de oprindelige kontakter, du vil gendanne, og klik derefter på Gendan.

 3. Klik på den forkert kombinerede kontakt, klik på Slet, og klik derefter på Slet igen.

Arbejd med grupper

Grupper vises i alfabetisk rækkefølge i din liste over kontakter. Klik på gruppen for at se, hvem der er i den.

Opret en ny gruppe

 1. Klik på pilen ud for Ny, og klik derefter på Ny gruppe.

 2. Angiv gruppens navn.

 3. Begynd at skrive et navn eller en mailadresse under Tilføj medlem. Når kontakten vises på listen, skal du klikke på den.

 4. Klik på Gem, når du har tilføjet alle de ønskede medlemmer.

Du kan også gøre det på denne måde.

 1. Klik på afkrydsningsfeltet ud for de kontakter, du vil føje til en ny gruppe.

 2. Klik på Grupper, og klik derefter på Ny gruppe.

 3. Angiv et gruppenavn, og klik derefter på Gem.

Føj medlemmer til en gruppe

 1. Klik på navnet på den gruppe, du vil føje medlemmer til, og klik derefter på Rediger.

 2. Begynd at skrive et navn eller en mailadresse under Tilføj medlem. Når kontakten vises på listen, skal du klikke på den.

 3. Klik på Gem, når du har tilføjet alle de nye medlemmer, du ønsker.

Du kan også gøre det på denne måde.

 1. Klik på afkrydsningsfeltet ud for de kontakter, du vil føje til gruppen.

 2. Klik på Grupper, vælg den gruppe, hvor du vil tilføje dem, og klik derefter på Anvend.

Fjern medlemmer fra en gruppe

 1. Klik på navnet på den gruppe, du vil fjerne medlemmer fra, og klik derefter på Rediger.

 2. Klik på X'et under hvert medlem, du vil fjerne, og klik derefter på Gem.

Du kan også gøre det på denne måde.

 1. Klik på afkrydsningsfeltet ud for de kontakter, du vil fjerne fra gruppen.

 2. Klik på Grupper, fjern markeringen i afkrydsningsfeltet ud for den gruppe, du vil fjerne dem fra, og klik derefter på Anvend.

  Bemærk! Når du fjerner en kontakt fra en gruppe, slettes den ikke fra din liste over kontakter.

Slet en gruppe

 1. Klik på den gruppe, du vil slette.

 2. Klik på Slet, og klik derefter på Slet igen.

  Bemærk! Hvis du sletter en gruppe, bliver de kontakter, der var medlemmer, ikke slettet.

Importér kontakter fra en anden mailkonto eller app

Importér kontakter fra Google, Yahoo, en anden Outlook.com-konto, Outlook 2010, Outlook 2013 eller Windows Live Mail

 1. I Personer under Importér kontakter skal du klikke på Start import.

 2. Klik på Outlook.com, Google, Yahoo!, Outlook 2010 & Outlook 2013 eller Windows Live Mail, og følg vejledningen på skærmen.

Bemærk!

 • Muligheden med Outlook.com virker også for mailadresser, der slutter på @outlook.com, @hotmail.com, @live.com eller @msn.com.

Fra Outlook Express

Du kan overføre dine mails og kontakter fra Outlook Express til Outlook.com. Installer tilføjelsesprogrammet Mailoverførsel, og følg vejledningen.

Fra en anden mailtjeneste

 1. Log på den mailkonto, du vil importere kontakter fra.

 2. Eksporter dine kontakter til en .CSV-fil, og gem den på din harddisk.

  De forskellie mailtjenester fungerer forskelligt. Se supportsiderne hos din mailudbyder for at få flere oplysninger.

 3. Log på din Outlook.com-konto.

 4. I Personer under Importér kontakter skal du klikke på Start import og derefter klikke på Andre mailtjenester.

 5. Gå til den fil, du gemte i Trin 2, klik på Overfør, og følg derefter vejledningen på skærmen.

Skab forbindelse til dine kontakter fra sociale netværk

Du kan ikke længere forbinde dine Facebook-kontakter til din Outlook.com-konto. Dette skyldes ændringer, som Facebook har foretaget i deres Graph API, og det påvirker Microsofts apps og tjenester. Facebook’s Graph API er et værktøj, som vi bruger til at forbinde din Microsoft-konto med Facebook. Du kan finde flere oplysninger ved at se Facebook Connect er ikke længere tilgængeligt

Ud over de kontakter, du har tilføjet eller importeret, kan du få Personer til at vise oplysninger fra kontaktlister på dine sociale netværk som Twitter og LinkedIn samt dine Google- eller Yahoo-konti. Bemærk, at du senere kan afbryde forbindelsen til kontoen, hvis kontakter ikke længere vises på din kontaktliste i Outlook.com.

I Personer under Føj personer til listen over kontakter skal du klikke på mailtjenesten til det sociale netværk, som du vil oprette forbindelse til.

Bemærk! Individuelle kontaktoplysninger fra sociale netværk kan ikke redigeres elle slettes i Outlook.com. Du kan finde flere oplysninger under Tilføj venner fra sociale netværk.

Hvis du får for mange påmindelser om fødselsdage fra dine sociale netværk, kan du se under Slå påmindelser om fødselsdage fra.

Manglende kontakter på siden Personer efter fjernelse af en eller flere tilknyttede tjenester

Hvis du for nylig har fjernet en tilknyttet tjeneste fra din Outlook.com-konto, f.eks. Google eller Twitter, bliver alle de kontakter, der er tilknyttet denne tjeneste, fjernet fra siden Personer. Hvis du for nylig har fjernet dine Facebook-kontakter, kan du ikke længere gendanne dem. Du kan finde flere oplysninger i Facebook Connect er ikke længere tilgængeligt. Hvis du vil gendanne de manglende kontakter, skal du knytte den pågældende tjeneste til din Outlook.com-konto igen. Dette kan gøres på følgende måde:

 • Log på https://account.live.com.

 • Klik på Tilknyttede konti, og klik derefter på Administrer andre konti.
  Tilknyttede konti
 • Klik på Tilføj konti, og klik derefter på den tjeneste, du vil tilføje.
  Siden Tilføj konti
 • Du vil blive bedt om at logge på tredjepartens tjeneste. Når tjenesten er blevet tilføjet, vil du modtage en bekræftelse.

 • Du vil også modtage en bekræftelsesmail fra Microsoft.

 • Gå til https://people.live.com, og kontrollér, om kontakterne fra tjenesten er blevet føjet til din liste over kontakter.

Send invitationer til personer, du vil føje til dine Skype-kontakter

Inviter kontakter fra dit adressekartotek, så du kan føje dem til dine Skype-kontakter. Klik på Inviter under Personer, vi fandt på Skype.

Du kan finde flere oplysninger under Tal med familie og venner på Skype i Outlook.com.

Du kan få mere hjælp til at tilføje og administrere kontakter og grupper ved at kontakte kundesupport.

Gå til Outlook.com

Har du brug for mere hjælp?