Konfigurer en mailapp med Outlook.com

Du kan administrere din Outlook.com-konto fra mange populære mailapps. Sådan gør du:

Vis alle

Windows Phone, iPhone eller Android Phone

Få din Outlook.com-mail på din Windows Phone, iPhone, iPad, iPod Touch eller Android.

Windows Phone

 1. Svip til venstre på listen over apps på startskærmen, tryk på Indstillinger, og tryk derefter på Email & accounts (Mail og konti).

 2. Tryk på Add an account (Tilføj en konto).

 3. Hvis du har en Windows Phone 8, skal du trykke på Outlook.
  eller
  Hvis du har en Windows Phone 7, skal du trykke på Windows Live.

 4. Angiv din Outlook.com-adresse.

 5. Tryk på feltet Password (Adgangskode), og angiv derefter din adgangskode til Outlook.com.

 6. Tryk på Sign in (Log på).

iPhone, iPad eller iPod Touch

Nu kan du downloade Microsoft Outlook-appen til iPad, iPhone og iPod Touch fra App Store.

 1. Download Microsoft Outlook -appen, eller søg efter Outlook i App Store på din iOS-enhed.

 2. Når appen er installeret, skal du trykke på Get Started (Kom i gang).

 3. Derefter skal du vælge den konto, du vil tilføje.

 4. Når du logger på kontoen, begynder Microsoft Outlook-appen at synkronisere med kontoen.

Hvis du af en eller anden grund ikke kan bruge appen, kan du stadig konfigurere Outlook.com på din iOS-enhed.

 1. Tryk på Indstillinger, og tryk derefter på Mail, Contacts (Kontakter), Calendar (Kalender).

 2. Tryk på Add Account (Tilføj konto) på siden Konti.

 3. Vælg Hotmail.

 4. Skriv din Outlook.com-adresse og -adgangskode.

 5. Vælg de felter, du vil synkronisere. Tryk på Save (Gem).

Android

Du kan nu bruge Office Outlook-appen på dine Android-telefoner eller -tablets.

 1. Download Microsoft Outlook-appen, eller søg efter Outlook i Google Play på din Android-enhed.

 2. Efter installationen skal du trykke på Get Started (Kom i gang).

 3. Vælg derefter den konto, du vil tilføje.

 4. Når du logger på kontoen, begynder Microsoft Outlook-appen at synkronisere med kontoen.

Bemærk!

 • Appen er muligvis ikke tilgængelig i alle lande eller områder.

 • Du kan ikke redigere dine kontakter i appen.

Hvis du af en eller anden grund ikke kan bruge appen, kan du stadig konfigurere Outlook.com på din Android-enhed. Sådan gør du:

 1. Tryk på Email (Mail) på din enhed, og tryk derefter på Add account (Tilføj konto).

 2. Skriv mailadressen og adgangskoden til Outlook.com, og tryk derefter på Manual setup (Manuel konfiguration).

 3. Tryk på Exchange. under What type of account is this? (Hvilken type konto er det?).

 4. Hvis feltet Domain (Domæne) vises, skal du lade det være tomt. Hvis feltet Username (Brugernavn) vises, skal du skrive din mailadresse.

 5. Angiv din adgangskode.

 6. Skriv s.outlook.com for Server name (Servernavn).

 7. Kontrollér, at afkrydsningsfeltet Use secure connection (SSL) (Brug en sikker forbindelse (SSL)) er markeret, og tryk derefter på Next (Næste).

 8. Vælg dine kontoindstillinger, og tryk på Next (Næste).

 9. Tryk på Udført for at afslutte konfigurationen.

Telefoner med webbrowsere

Du kan altid få adgang til Outlook.com på http://m.mail.live.com.

Microsoft Office

Få oplysninger om konfiguration af Outlook.com i Outlook-skrivebordsappen her.

Windows 8 Mail-app

Sådan konfigurerer du din Outlook.com-konto:

 1. Åbn appen Mail på startskærmen.

 2. Stryg indad fra skærmens højre kant, og tryk derefter på Indstillinger. Hvis du bruger en mus, skal du pege på skærmbilledets øverste højre hjørne, flytte musemarkøren ned og derefter klikke på Indstillinger.

 3. Tryk eller klik på Accounts (Konti), og tryk eller klik derefter på Add an Account (Tilføj en konto).

 4. Tryk eller klik på Outlook, og angiv mailadressen og adgangskoden til din Outlook.com-konto.

 5. Tryk eller klik på Connect (Opret forbindelse).

Bemærk!

 • Hvis appen ikke kan finde kontoindstillinger, kan du angive Exchange ActiveSync-indstillinger (se afsnittet "Apps, der understøtter Exchange ActiveSync").

 • Hvis appen ikke downloader mail, når du har tilføjet din konto, kan du åbne Indstillinger i mailappen og klikke på kontonavnet. Kontrollér, at afkrydsningsfeltet Email (Mail) under Content to sync (Indhold, der skal synkroniseres) er markeret.

Windows Live Mail 2011 og 2012

Sådan konfigurerer du din Outlook.com-konto:

 1. Åbn Windows Live Mail 2011 eller 2012.

 2. Klik på Email (Mail) under fanen Accounts (Konti).

 3. Skriv din mailadresse, din adgangskode og dit viste navn, og klik derefter på Next (Næste).

 4. (Kun Windows Live Mail 2011) Vælg Windows Live Hotmail på rullelisten Server type (Servertype), og klik derefter på Next (Næste).

 5. Klik på Udfør.

Bemærk!

 • Hvis du bruger Outlook.com med et andet mailadressedomæne end Hotmail.com, Live.com, MSN.com eller Outlook.com, skal du slå Manually configure server settings (Konfigurer serverindstillingerne manuelt til) i trin 3.

Windows Live Mail 2009

Sådan konfigurerer du din Outlook.com-konto:

 1. Åbn Windows Live Mail 2009.

 2. Klik på Mail nederst til venstre, og klik derefter på Add e-mail account (Tilføj mailkonto).

 3. Skriv din mailadresse, din adgangskode og dit viste navn, og klik derefter på Next (Næste).

 4. Vælg HTTP-server på rullelisten ud for My incoming mail server is a (Min server til indgående mail er en), og klik derefter på Next (Næste).

 5. Klik på Finish (Udfør).

Apps, der understøtter Exchange ActiveSync

Med EAS kan du hente din mail med det samme og se alle dine mapper, din kalender og dine kontakter på ét sted. Hvis din mailapp understøtter Exchange ActiveSync, og du skal konfigurere den manuelt, skal du bruge følgende indstillinger.

 • Serveradresse: s.outlook.com

 • Domæne: <leave empty>

 • Brugernavn: Din mailadresse

 • Adgangskode: Din adgangskode

 • TLS/SSL-kryptering påkrævet: Ja

Apps, der understøtter IMAP og SMTP

Hvis din mailapp ikke understøtter Exchange ActiveSync, bruger den muligvis IMAP. I modsætning til POP, som kun synkroniserer din indbakke, synkroniserer IMAP alle dine mailmapper.

Brug følgende indstillinger i din mailapp.

 • Indgående server (IMAP)

  • Serveradresse: imap-mail.outlook.com

  • Port: 993

  • Krypteret forbindelse: SSL

 • Udgående server (SMTP)

  • Serveradresse: smtp-mail.outlook.com

  • Port: 25 (eller 587, hvis port 25 er blokeret)

  • Godkendelse: Ja

  • Krypteret forbindelse: TLS

 • Brugernavn: Din mailadresse

 • Adgangskode: Din adgangskode

Apps, der understøtter POP3 og SMTP

Hvis din mailapp ikke understøtter Exchange ActiveSync eller IMAP, men understøtter POP3, skal du først slå POP til for din Outlook.com-konto.

 1. Log på din Outlook.com -konto.

 2. Klik på ikonet Indstillinger Ikonet Indstillinger, og klik derefter på Indstillinger.

 3. Klik på Connect devices and apps with POP (Tilslut enheder og apps med POP) under Managing your account (Administrere kontoen).

 4. Vælg Enable (Aktivér) under POP.

 5. Klik på Save (Gem).

Brug derefter følgende indstillinger i din mailapp.

 • Indgående server (POP3)

  • Serveradresse: pop-mail.outlook.com

  • Port: 995

  • Krypteret forbindelse: SSL

 • Udgående server (SMTP)

  • Serveradresse: smtp-mail.outlook.com

  • Port: 25 (eller 587, hvis port 25 er blokeret)

  • Godkendelse: Ja

  • Krypteret forbindelse: TLS

 • Brugernavn: Din mailadresse

 • Adgangskode: Din adgangskode

 • Hvis du ikke ønsker, at mails skal slettes fra din Outlook.com-indbakke, når de er downloadet til din mailapp, skal du vælge indstillingen Leave a copy of messages on the server (Gem en kopi af meddelelserne på serveren).

Selvom du ved et uheld angiver, at POP3 skal slette mails, når de er downloadet, gemmer Outlook.com en kopi af mailen i mappen POP, indtil du bekræfter POP3-slettekommandoen.

Bekræft POP3-slettekommandoen

 1. Log på din Outlook.com-konto.

 2. Klik på ikonet Indstillinger Ikonet Indstillinger, og klik derefter på Indstillinger.

 3. Klik på Connect devices and apps with POP (Tilslut enheder og apps med POP) under Managing Your Account (Administrere kontoen).

 4. Kontrollér, at Enable (Aktivér) er valgt under POP.

 5. Vælg Don't let devices or apps delete messages... (Lad ikke enheder eller apps slette meddelelser...) for at tilsidesætte sletteanmodninger.
  – Eller –
  Vælg Do what the device or app says... (Gør, hvad enheden eller appen siger...) for at give enheder og apps mulighed for at slette meddelelser fra indbakken.

 6. Klik på Save (Gem).

Bemærk!

 • Denne indstilling gælder for alle POP-mailapps, du bruger med din Outlook.com-konto.

Du kan få mere hjælp til at oprette forbindelse til Outlook.com med apps og enheder ved at kontakte kundesupport.

Gå til Outlook.com

Har du brug for mere hjælp?