Afspille en cd eller dvd i Windows Media Center


I Windows Media Center kan du afspille lyd-cd'er og dvd-film. Du kan også afspille data-cd'er og -dvd'er, dvs. diske, der indeholder digitale mediefiler, f.eks. MP3-, WMV- og JPEG-filer.

Du får mest ud af afspilningen af cd'er og dvd'er i Media Center, hvis du har en Media Center-fjernbetjening. Sørg for, at den type Media Center-fjernbetjening, du bruger, er kompatibel med computeren.

Billede af indstillingen Afspil dvd i Windows Media Center
Afspille en dvd i Media Center

Du kan finde oplysninger om, hvordan computeren håndterer multimedieindhold, når der indsættes en cd eller dvd i computeren, under Ændre indstillingerne for automatisk afspilning.

Vis alle

Sådan afspilles en dvd

 1. Klik på knappen StartBillede af knappen Start, klik på Alle programmer, og klik derefter på Windows Media Center.
 2. Hvis Media Center ikke er i fuldskærmstilstand, skal du klikke på knappen MaksimerBillede af knappen Maksimer.
 3. Sæt dvd'en i et dvd-drev på computeren.

 4. Hvis dvd'ens hovedtitelmenu ikke vises automatisk, skal du rulle til Film i skærmbilledet og derefter klikke på Afspil dvd.

 5. Klik på den relevante knap i dvd-menuen, normalt knappen Afspil, for at afspille dvd'en.

 6. Mens dvd'en afspilles, kan du flytte musen og få vist afspilningskontrolelementerne. Her er nogle af de ting, du kan foretage dig med disse kontrolelementer:

  • Klik på knappen Spring fremad Billede af knappen Spring fremad for at springe frem til det næste kapitel på dvd'en.
  • Klik på knappen Spring tilbageBillede af knappen Spring tilbage for at gå tilbage til det forrige kapitel på dvd'en.
  • Klik på knappen PauseBillede af knappen Pause, og klik derefter på knappen Spol frem en enkelt gang for at se dvd'en i slowmotion. Klik på knappen Spol frem igen for at afspille videoen ved hurtig hastighed.
  • Klik på knappen StopBillede af knappen Stop for at stoppe afspilningen af dvd'en.

Sådan ændres indstillingerne for dvd-afspilning

 1. Rul til Opgaver i Windows Media Center-startskærmbilledet, klik på Indstillinger, og klik derefter på Dvd.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil ændre standardindstillingerne for sprog, skal du klikke på Sprog.

  • Hvis du vil ændre de grundlæggende lydindstillinger, skal du klikke på Lyd.

  • Hvis du vil ændre, hvornår der vises undertekster, skal du klikke på Undertekster.

  • Hvis du vil ændre funktionsmåden for nogle af knapperne på Media Center-fjernbetjeningen, skal du klikke på Indstillinger for fjernbetjening.

Sådan afspilles en lyd-cd

 1. Klik på knappen StartBillede af knappen Start, klik på Alle programmer, og klik derefter på Windows Media Center.
 2. Hvis Media Center ikke er i fuldskærmstilstand, skal du klikke på knappen MaksimerBillede af knappen Maksimer.
 3. Sæt en lyd-cd i cd-drevet på computeren.

 4. Hvis afspilningen af cd'en ikke begynder automatisk, skal du rulle til Musik i Windows Media Center-startskærmbilledet, klikke på Musikbibliotek, klikke på Album, klikke på den cd, du har indsat, og derefter klikke på Afspil album.

 5. Her er nogle af de ting, du kan foretage dig, mens cd'en afspilles:

  • Flyt musen for at få vist afspilningskontrolelementerne, og klik derefter på knappen Spring fremadBillede af knappen Spring fremad for at afspille næste nummer på cd'en.
  • Flyt musen for at få vist afspilningskontrolelementerne, og klik derefter på knappen Spring tilbageBillede af knappen Spring tilbage for at gå til begyndelsen af det nummer, der aktuelt afspilles.
  • klikke på Vis sangliste for at få vist alle numrene på cd'en

  • Klik på Visuelle effekter for at få vist visuelle effekter, mens musikken afspilles.

  • Klik på Afspil billeder for at starte et diasshow med dine yndlingsbilleder sammen med musikken.

  • klikke på Bland for at afspille numrene på cd'en i vilkårlig rækkefølge

  • klikke på Gentag for at afspille cd'en igen og igen

  • Flyt musen for at få vist afspilningskontrolelementerne, og klik derefter på knappen StopBillede af knappen Stop for at stoppe afspilningen af cd'en.

Sådan afspilles mediefiler fra en data-cd, data-dvd eller en flytbar enhed

 1. Klik på knappen StartBillede af knappen Start, klik på Alle programmer, og klik derefter på Windows Media Center.
 2. Hvis Media Center ikke er i fuldskærmstilstand, skal du klikke på knappen MaksimerBillede af knappen Maksimer.
 3. Gør et af følgende:

  • Sæt den cd eller dvd, der indeholder mediefiler (f.eks. MP3-filer), i cd- eller dvd-drevet på computeren.

  • Sæt den flytbare enhed (f.eks. et USB-flashdrev) i USB-porten på computeren.

 4. Klik på Afspil musik under Hvad vil du foretage dig?.

Bemærk!

 • Blu-ray Disc-formatet er ikke understøttet i Media Center. Hvis du vil afspille en Blu-ray-disk, skal du bruge et ikke-Microsoft-program, der understøtter Blu-ray-afspilning, samt en enhed, der kan læse Blu-ray-diske.

 • Ved afspilning af data-cd'er og dvd'er i Media Center, skal du kontrollere, at filtyperne for lyd eller video er understøttet. Du kan se, hvilke filtyper, der fungerer, under Filtyper, der understøttes af Windows Media Center.Har du brug for mere hjælp?