Optage tv i Windows Media Center


I Windows Media Center kan du optage live tv-programmer og film direkte på computeren. Du kan endda planlægge en optagelse på forhånd eller automatisk optage nye afsnit af din yndlings-tv-serie.

Billede af indstillingen Optaget tv i Windows Media Center
Få adgang til dine optagede tv-programmer i Media Center

Hvis du vil optage tv i Media Center, skal du bruge to ting:

 • En tv-modtager, som er en enhed, du kan slutte til computeren via et internt udvidelsesstik eller en ekstern udvidelsesport.

 • En tv-signalkilde, f.eks. fra en tv-antenne eller et kabel-tv-stik.

Hvis du vil ændre indstillingerne for optagelse, f.eks. optagelseskvaliteten eller den placering, hvor optagede tv-programmer gemmes, kan du finde oplysninger under Angive optagelsesindstillinger i Windows Media Center.

Der er to primære måder at styre Media Center på: med en mus og et tastatur eller med en Media Center-fjernbetjening. Nedenfor beskrives den måde, hvor du bruger musen og tastaturet, og det beskrives, hvordan du bruger de afspilningskontrolelementer, der vises, når du flytter musen.

Billede af afspilningsstyring i Windows Media Center
Afspilningsstyring, når du bruger en mus til at styre Media Center
Vis alle

Sådan optages et live tv-program eller en live film

Du kan optage et tv-program eller en film direkte. Når du gør det, optages programmet fra det tidspunkt, du starter optagelsen. Hvis du f.eks. har set halvdelen af et program, før du begynder at optage det, omfatter optagelsen ikke den første halvdel.

 1. Klik på knappen StartBillede af knappen Start, klik på Alle programmer, og klik derefter på Windows Media Center.
 2. Rul til Tv i Windows Media Center-startskærmen, og klik derefter på Live tv.

 3. Flyt musen, mens programmet vises, så afspilningskontrolelementerne vises, og klik derefter på OptagBillede af knappen Optag.

Bemærk!

 • Hvis knappen Optag ikke vises, kan det skyldes, at Media Center-vinduet er for lille. Hvis det er tilfældet, skal du forstørre vinduet, eller gå i fuldskærmstilstand ved at klikke på knappen MaksimerBillede af knappen Maksimer i øverste højre hjørne.

Sådan planlægges optagelser ved hjælp af programguiden

Du kan hurtigt planlægge optagelser af kommende tv-udsendelser og film, mens du gennemser programguiden. Du kan få mere at vide om, hvordan du konfigurerer programguiden, i afsnittet "Konfiguration af modtagere, tv-signal og programguide" under Introduktion til Windows Media Center.

 1. Rul til Tv i Windows Media Center-startskærmen, og klik derefter på Programguide.

 2. Højreklik på det program, du vil optage, og klik derefter på Optag for at planlægge optagelsen af programmet.

Sådan planlægges optagelser ved hjælp af Søg

Du kan søge efter et tv-program eller en film, du vil optage, i Media Center.

 1. På Windows Media Center-startskærmen skal du rulle til Tv og derefter klikke på Søg.

 2. Klik på den kategori, du vil søge ved hjælp af, f.eks. Titel, og følg derefter vejledningen for at starte en søgning.

 3. Højreklik på det tv-program eller den film, du vil optage, på siden med søgeresultater, og klik derefter på Optag for at planlægge optagelsen af programmet.

Sådan optages tv-serier

I stedet for at planlægge optagelsen af din yndlings-tv-serie hver uge, kan du automatisere processen ved at planlægge optagelsen af hele serien.

 1. Rul til Tv i Windows Media Center-startskærmen, og klik derefter på Programguide.

 2. Find den tv-serie, du vil optage, klik på den, og klik derefter på Optag serie.

Tip!

 • Hvis du bruger en Media Center-fjernbetjening til at gennemse programguiden, kan du trykke på knappen RECORD to gange for hurtigt at planlægge optagelsen af en serie.

Sådan afspilles et optaget tv-program

 1. På Windows Media Center-startskærmen skal du rulle til Tv, klikke på Optaget tv, klikke på det program, du vil se, og derefter klikke på Afspil eller Fortsæt.

 2. Du kan styre afspilningen af et optaget tv-program ved at flytte musen for at få vist afspilningskontrolelementerne og derefter benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Pause  Billede af knappen Pause for at afbryde programmet midlertidigt. Du får vist en tidslinje, der viser, hvor længe optagelsen har varet. Klik på AfspilBillede af afspilningsknappen, når du er klar til at fortsætte programmet fra det samme sted.
  • Flyt den skyder, der vises oven over kontrolelementerne til afspilning, til et andet punkt for at begynde at se det optagede program fra det pågældende punkt.

  • Klik på Spring tilbageBillede af knappen Spring tilbage eller Spol tilbage for at se en passage igen, og klik på Hurtig fremspoling eller Spring fremadBillede af knappen Spring fremad for at flytte frem i programmet.
  • Klik på knappen Forøg lydstyrkenBillede af knappen Forøg lydstyrken eller knappen Reducer lydstyrkenBillede af knappen Reducer lydstyrken for at forøge eller reducere lydstyrken, og klik på knappen Slå fraBillede af knappen Slå lyden fra for at slå lyden til eller fra.
 3. Flyt musen, når du er færdig med at se det optagede program, og klik derefter på StopBillede af knappen Stop.

Sådan planlægges optagelser på grundlag af kanal og tidspunkt

Du kan konfigurere Media Center til automatisk at optage en bestemt kanal på et bestemt tidspunkt.

 1. Rul til Tv i Windows Media Center-startskærmen, og klik derefter på Optaget tv.

 2. Klik på Tilføj optagelse, og klik derefter på Kanal og tidspunkt.

 3. Angiv den kanal, du vil optage, i Kanal.

 4. I Frekvens skal du klikke på knappen PlusBillede af knappen + (plus) eller MinusBillede af knappen - (minus) for at angive, hvor ofte du vil optage kanalen.
 5. Klik på knappen +Billede af knappen + (plus) (plus) eller -Billede af knappen - (minus) (minus) for at angive optagelsesdatoen, hvis du har valgt Optag én gang under Frekvens i Dato.
 6. Angiv det tidspunkt, du vil have, at optagelsen skal starte, i Starttidspunkt.

 7. Angiv det tidspunkt, du vil have, at optagelsen skal stoppe, i Stoptidspunkt.

 8. Klik på knappen +Billede af knappen + (plus) (plus) eller -Billede af knappen - (minus) (minus) under Behold for at angive, hvor længe du vil beholde det optagede program.
 9. Klik på Optag.

Bemærk!

 • Du kan ændre titlen på en planlagt optagelse på grundlag af kanalen og tidspunktet på følgende måde: Rul til Tv i Windows Media Center-startskærmen, klik på Optaget tv, klik på Tilføj optagelse, klik på Kanal og tidspunkt, klik på Skift titel, og følg derefter vejledningen.

Sådan planlægges optagelse på grundlag af nøgleord

Du kan konfigurere Media Center til automatisk at optage tv-programmer og film på grundlag af nøgleord, der er knyttet til et program. Disse omfatter navne på skuespillere, instruktører og endda ord, der forekommer i titlen. Derefter optages et tv-program eller en film automatisk, når de svarer til de nøgleord, du har angivet.

 1. Rul til Tv i Windows Media Center-startskærmen, og klik derefter på Optaget tv.

 2. Klik på Tilføj optagelse, klik på Ønskeliste eller nøgleord, og klik derefter på en kategori, afhængigt af det nøgleord, du vil bruge til optagelse, f.eks. Skuespillernavn.

 3. Angiv nøgleordet for din optagelse, og derefter et af følgende:

  • Klik på det nøgleord, du leder efter, i søgeresultaterne for at optage programmer baseret på det pågældende nøgleord.

  • Klik på knappen Optag alle programmer under Føj til ønskeliste for at optage ud fra det nøjagtige ord, du angav. Det kan være nyttigt, hvis du ikke ser de nøgleord, du så efter i søgeresultaterne, men vil optage fremtidige programmer baseret på det pågældende nøgleord.

  • Hvis du klikkede på kategorien Standardnøgleord i trin 2, skal du klikke Gem for at optage programmer baseret på det pågældende søgeord.

 4. Klik på knappen +Billede af knappen + (plus) (plus) eller -Billede af knappen - (minus) (minus) i de forskellige kategorier for at ændre de indstillinger, der bruges til den brugerdefinerede optagelse, klik på Optag, og klik derefter på OK.

Sådan tilføjes eller fjernes mapper, som Windows Media Center søger i, når der søges efter optages tv

Du kan tilføje mapper, hvor Media Center skal overvåge, om der er optagede tv-filer. Filerne skal være Windowstv-filer (.wtv) eller Microsoftoptagne tv-filer (.dvr-ms), for at de kan genkendes i denne version af Media Center.

 1. Rul til Opgaver i Windows Media Center-startskærmen, klik på Indstillinger, klik på Tv, klik på Optager, og klik derefter på Mediebiblioteker.

 2. Følg fremgangsmåden for at tilføje eller fjerne placeringer, hvor Media Center søger, når der søges efter optaget tv

Bemærk!

 • Du kan få vist optagede tv-filer fra mange placeringer, men Media Center gemmer kun optagelsen på den placering, der er angivet i Lagring af optagelser.

Noter

 • Når du optager et tv-program eller en film, gemmes optagelsen på harddisken som en Windows-tv-fil med filtypenavnet .wtv.

 • Du skal have en analog eller digital tv-modtager for at kunne afspille og optage live tv i Windows Media Center. Hvis computeren ikke blev leveret med en tv-modtager, kan du muligvis tilslutte en. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du skaffer en tv-tuner, under Få hjælp til tv-tuneren eller ved at kontakte computerproducenten.

Artikel-id: MSW700049Har du brug for mere hjælp?