I Windows 7 kan du dele enkelte filer og mapper - og endog hele biblioteker - med andre. (Du kan få vist en oversigt i Grundlæggende oplysninger om fildeling).

Menuen Del med

Den hurtigste måde at dele noget på, er at bruge den nye menu Del med. Hvilke indstillinger der er vist, afhænger af, hvilken fil du deler, og hvilken type netværk computeren er tilsluttet - hjemmegruppe , arbejdsgruppe eller domæne. (Du kan få flere oplysninger om forskellige netværkstyper under Hvad er forskellen på et domæne, en arbejdsgruppe og en hjemmegruppe?)

Se denne video for at få at vide, hvordan du bruger menuen Del med (1:17)
Vis alle

Sådan deles filer og mapper i en hjemmegruppe

 1. Højreklik på det element, du vil dele, og klik derefter på Del med.

  Billede af menuen Del med
  Del noget hurtigt vha. Del med.
 2. Vælg en af følgende indstillinger:

  • Hjemmegruppe (læseadgang). Med denne indstilling kan du dele elementet med hele din hjemmegruppe, men brugerne i din hjemmegruppe kan kun åbne det. Medlemmer af hjemmegruppen kan ikke ændre eller slette elementet.

  • Hjemmegruppe (læse- og skriveadgang). Med denne indstilling kan du dele elementet med hele hjemmegruppen, som kan åbne, ændre eller slette elementet.

  • Bestemte personer: Ved hjælp af denne indstilling åbnes guiden Fildeling, der giver dig mulighed for at vælge enkelte personer, som du vil dele elementer med.

   Billede af menuen Tilladelsesniveau
   I guiden Fildeling kan du vælge bestemte personer, du vil dele filer og mapper med.

Bemærk

 • Hvis du ikke kan se menuen Del med, forsøger du muligvis at dele et element på et netværk eller en anden placering, der ikke understøttes. Menuen Del med vises heller ikke, når du vælger filer uden for din personlige mappe.

 • Hvis du forsøger at dele med bestemte personer i din hjemmegruppe, men ikke kan se deres navne i guiden Fildeling, har de muligvis ikke knyttet deres Windows-brugerkonto til et online-id. Du skal måske også installere en udbyder af online-id'er på computeren. Du kan finde flere oplysninger i Hvad er fordelene ved at knytte mine onlinekonti til min Windows-brugerkonto?

 • Hvis du forsøger at dele noget i en af mapperne med Delte filer i Windows 7, vises en indstilling, der hedder Avancerede delingsindstillinger, i menuen Del med. Vha. denne indstilling får du vist Kontrolpanel, hvor du kan slå Deling af mappen Delte filer til eller fra.

 • Der er ingen hjemmegrupper i Windows Server 2008 R2.

Sådan deles filer og mapper i en arbejdsgruppe eller på et domæne

 1. Højreklik på det element, du vil dele, klik på Del med, og klik derefter på Bestemte personer.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Fildeling:

  • Hvis computeren er på et domæne, skal du klikke på pilen ud for tekstfeltet og derefter klikke på Søg efter personer. Skriv et navn i feltet i dialogboksen Vælg brugere eller grupper, klik på Kontroller navne, og klik derefter på OK.

  • Hvis computeren er en del af en arbejdsgruppe, skal du klikke på pilen ud for tekstfeltet, klikke på et navn på listen og derefter klikke på Tilføj.

  Tip!

  • Hvis du allerede kender navnet på den person, du vil dele med, skal du blot skrive det i guiden Fildeling og klikke på Tilføj.

  • Vælg en af følgende indstillinger under kolonnen Adgangsniveau:

   • Læsning. Modtagere kan åbne, men ikke ændre eller slette, filen.

   • Læsning/skrivning. Modtagere kan åbne, ændre eller slette filen.

   Billede af menuen Tilladelsesniveau
   Vælg, hvilken grad af adgang andre personer, skal have til dine filer.
 3. Klik på Del, når du er færdig med at tilføje personer. Administratortilladelse er nødvendig Hvis du bliver bedt om en administratoradgangskode eller bekræftelse, skal du indtaste adgangskoden eller bekræfte.

 4. Når du har modtaget en bekræftelse på, at elementet er delt, kan du meddele de personer, du har delt det med, hvordan de får adgang til det. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du har et e‑mail-program installeret, skal du klikke på e‑mail for at sende en person et link til de delte filer.

  • Klik på Kopier for automatisk at kopiere det viste link til WindowsUdklipsholder. Derefter kan du indsætte det i en e-mail, onlinemeddelelse eller et andet program.

 5. Klik på Udført, når du er færdig.

Bemærkninger

 • Hvis du ikke kan se menuen Del med, forsøger du muligvis at dele et element på et netværk eller en anden placering, der ikke understøttes. Den vises heller ikke, når du vælger filer uden for din personlige mappe.

 • Hvis du forsøger at dele noget i en af mapperne med Delte filer i Windows 7, vises en indstilling, der hedder Avancerede delingsindstillinger, i menuen Del med. Vha. denne indstilling får du vist Kontrolpanel, hvor du kan slå Deling af mappen Delte filer til eller fra.

 • Hvis Adgangskodebeskyttet deling er slået til, skal den person, du vil dele med, have en brugerkonto og en adgangskode på din computer for at få fuld adgang til delte elementer. Adgangskodebeskyttet deling findes i Kontrolpanel under Avancerede delingsindstillinger. Den er som standard slået til.

Sådan stoppes deling af en fil eller mappe

 • Højreklik på det element, du vil stoppe delingen af, klik på Del med, og klik derefter på Ingen.

Sådan får du adgang til delte filer, mapper eller biblioteker på andre computere i hjemmegruppen

 1. Klik på knappen StartBillede af knappen Start, og klik derefter på brugernavnet.
 2. Klik på brugerkontoen for den person, hvis filer du vil have adgang til, under Hjemmegruppe i navigationsruden (ruden til venstre).

 3. Dobbeltklik på det bibliotek på fillisten, du vil have adgang til, og dobbeltklik derefter på det ønskede element.

  Billede af vinduet Biblioteker
  Hjemmegruppe

Bemærk!

 • Computere, der er slukket eller i dvale- eller slumretilstand, vises ikke i navigationsruden.

Mappen Delte filer

Du kan også dele filer og mapper ved at kopiere eller flytte dem til en af mapperne Delte filer i Windows 7, f.eks. Delt musik eller Delte billeder. Du kan finde dem ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start, klikke på dit brugerkontonavn og derefter klikke på pilen ud for Biblioteker for at udvide mapperne.

Deling af mappen Delte filer er som standard slået fra (undtagen i en hjemmegruppe).

Se denne video for at få at vide, hvordan du slår deling af mappen Delte filer til eller fra (1:13)

Sådan slås Deling af mappen Delte filer til eller fra

Når Deling af mappen Delte filer er slået til, kan alle på din computer eller dit netværk få adgang til disse mapper. Når den er slået fra, er det kun personer med en brugerkonto og en adgangskode på din computer, der kan få adgang.

 1. Åbn Avancerede indstillinger for deling ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start og derefter klikke på Kontrolpanel. Skriv netværk i søgefeltet, klik på Netværks- og delingscenter, og klik derefter på Ændre avancerede indstillinger for deling i den venstre rude.

 2. Klik på vinkeltegnet Billede af ikonet for vinkeltegn for at udvide den aktuelle netværksprofil.
 3. Vælg en af følgende indstillinger under Deling af mappen Delte filer:

  • Slå deling til, så alle med netværksadgang kan læse og skrive filer i mappen Delte filer

  • Slå deling af mappen Delte filer fra (personer, der er logget på denne computer, kan stadig få adgang til disse mapper)

 4. Klik på Gem ændringer. Administratortilladelse er nødvendig Hvis du bliver bedt om en administratoradgangskode eller bekræftelse, skal du indtaste adgangskoden eller bekræfte.

Bemærkninger

 • Når du deler mappen Delte filer på computeren med andre, kan de åbne og se de filer, der gemmes der, på samme måde som hvis de var gemt på brugernes egne computere. Hvis du giver dem tilladelse til at ændre filer, vil alle de ændringer, de foretager, ændre filerne på din computer.

 • Hvis du klikker på en mappe af typen Delte filer, vises Avancerede delingsindstillinger i menuen Del med. Vha. denne indstilling får du vist Kontrolpanel, hvor du kan slå Deling af mappen Delte filer til eller fra.

Ved at slå Adgangskodebeskyttet deling til i Kontrolpanel kan du begrænse adgangen til mappen Delte filer til personer med en brugerkonto og en adgangskode på computeren. Denne indstilling er ikke tilgængelig på et domæne.

Sådan slås Adgangskodebeskyttet deling til eller fra

 1. Åbn Avancerede indstillinger for deling ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start og derefter klikke på Kontrolpanel. Skriv netværk i søgefeltet, klik på Netværks- og delingscenter, og klik derefter på Ændre avancerede indstillinger for deling i den venstre rude.

 2. Klik på vinkeltegnet Billede af ikonet for vinkeltegn for at udvide den aktuelle netværksprofil.
 3. Vælg en af følgende indstillinger under Adgangskodebeskyttet deling:

  • Slå adgangskodebeskyttet deling til

  • Slå adgangskodebeskyttet deling fra

 4. Klik på Gem ændringer. Administratortilladelse er nødvendig Hvis du bliver bedt om en administratoradgangskode eller bekræftelse, skal du indtaste adgangskoden eller bekræfte.

Billede af mappen Delte filer
Mappen Delte filer findes i Windows biblioteker.

Avanceret deling

Der findes nogle placeringer i Windows, der af sikkerhedshensyn ikke kan deles direkte vha. menuen Del med. Et eksempel på dette er, hvis du forsøger at dele et helt drev, f.eks. computerens C-drev (kaldes også roden på et drev) eller systemmapper (herunder mapperne Brugere og Windows-mapperne).

Hvis du vil dele disse placeringer, skal du bruge Avanceret deling i stedet. Generelt kan det dog ikke anbefales at dele hele drevet eller Windows-systemmapperne.

Sådan deles vha. Avanceret deling

 1. Højreklik på et drev eller en mappe, klik på Del med, og klik derefter på Avanceret deling.

 2. Klik på Avanceret deling i den viste dialogboks. Administratortilladelse er nødvendig Hvis du bliver bedt om en administratoradgangskode eller bekræftelse, skal du indtaste adgangskoden eller bekræfte.

 3. Markér afkrydsningsfeltet Del denne mappe i dialogboksen Avanceret deling.

 4. Klik på Tilladelser for at angive brugere eller ændre tilladelser.

 5. Klik på Tilføj eller Fjern for at tilføje eller fjerne brugere eller grupper.

 6. Vælg hver bruger eller gruppe, markér afkrydsningsfelterne for de tilladelser, du vil tildele brugeren eller gruppen, og klik derefter på OK.

 7. Klik på OK, når du er færdig.

Bemærk!

 • Du kan ikke dele roden på et drev, som er efterfulgt af et dollartegn efter drevbogstavet, sådan som det er muligt i de versioner af Windows, der er ældre end Windows Vista. Du kan f.eks. ikke dele roden på dit C-drev som "C$", men du kan dele det som "C" eller et hvilket som helst andet navn.

Fejlfindingsprogrammet Delte mapper

Hvis du fortsat har problemer med deling, kan du prøve at bruge fejlfindingsværktøjet til mappen Delte filer for automatisk at finde og rette almindelige problemer.

Åbn fejlfindingsværktøjet Delte mapper ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start og derefter klikke på Kontrolpanel. Skriv fejlfinding i søgefeltet, og klik derefter på Fejlfinding. Klik på Få adgang til delte filer og mapper på andre computere under Netværk og internet.Har du brug for mere hjælp?