Vise undertekster for hørehæmmede eller undertekster i Windows Media Center


Undertekster for hørehæmmede er tekstrepræsentationer af lyden i et tv-program. Undertekster for hørehæmmede kan f.eks. vise den talte dialog i et program samt ikke-verbale oplysninger som musik og lydeffekter. Denne tekst udsendes sammen med tv-signalet fra kanaludbyderen. Du kan slå undertekster for hørehæmmede til i Windows Media Center, hvis du er døv eller hørehæmmet, eller hvis du blot vil have en lav lydstyrke og i stedet læse teksten.

Undertekster er en mere generel betegnelse, der beskriver den talte lyd i en film. Undertekster vises ofte på et andet sprog end lyden. Hvis du ser en dvd, der indeholder indstillinger for undertekster, kan du slå dem til i Media Center.

Undertekster for hørehæmmede og undertekster vises automatisk i Media Center, når lyden er slået fra. Du kan altid ændre denne indstilling.

Vis alle

Sådan slås undertekster for hørehæmmede til eller fra for tv-programmer

Media Center viser undertekster for hørehæmmede, som udsendes af kanaludbyderen. Kontakt kanaludbyderen for at få at vide, om der udsendes undertekster for hørehæmmede for de tv-programmer, du vil se.

  1. Rul til Opgaver i Windows Media Center-startskærmbilledet, klik på Indstillinger, klik på Tv, og klik derefter på Undertekster for hørehæmmede.

  2. Klik på knappen + (plus) eller - (minus) under Visning af undertekster for hørehæmmede for at vælge Slået til, Slået fra eller Slået til, når lyden er slået fra, og klik derefter på Gem.

Bemærk!

  • Slået til, når lyden er slået fra, som kun viser undertekster for hørehæmmede, når lyden er slået fra, er standardindstillingen.

Sådan ændres udseendet for undertekster for hørehæmmede for tv-programmer

Du kan ændre udseendet for undertekster for hørehæmmede, f.eks. tekststørrelsen eller -farven.

  1. Rul til Opgaver i Windows Media Center-startskærmbilledet, klik på Indstillinger, klik på Tv, og klik derefter på Undertekster for hørehæmmede.

  2. Klik på Avanceret, og klik derefter på Anvend mine brugerdefinerede indstillinger for at justere indstillingerne.

  3. Klik på knapperne + (plus) og - (minus) for at ændre indstillingerne, og klik derefter på Gem.

Bemærk!

  • Der kan vises yderligere indstillinger, afhængigt af den type tv-signal, du ser. Det kan f.eks. være muligt at indstille det foretrukne sprog for digitale tv-kanaler.

Sådan slås undertekster til eller fra for dvd'er

  1. Rul til Opgaver i Windows Media Center-startskærmbilledet, klik på Indstillinger, klik på Dvd, og klik derefter på Undertekster.

  2. Klik på knappen + (plus) eller - (minus) for at vælge Slået til, Slået fra eller Slået til, når lyden er slået fra, og klik derefter på Gem.Har du brug for mere hjælp?