Blande og gentage elementer i Windows Media Player


I Windows Media Player vises elementer, du afspiller, i listeruden i tilstanden Aktuel afspilning og i biblioteket i afspilleren. Du kan ændre den rækkefølge, elementerne afspilles i, ved at slå blanding til, hvilket bevirker, at elementerne afspilles i vilkårlig rækkefølge. Du kan også vælge at afspille elementerne gentagne gange. Når du slår gentagelse til, afspilles alle elementerne i listeruden én gang, og derefter begynder afspilningen forfra. Du kan også slå både blandingsfunktionen og gentagelse til på samme tid. Det er ikke muligt at blande eller gentage dvd'er.

Hvis du slår blanding og gentagelse fra, ændres visningsrækkefølgen i listeruden ikke. Hvis du kun vil afspille én fil gentagne gange, skal du fjerne alle elementer i listeruden bortset fra den fil, du vil afspille.

Højreklik på en ledig plads i afspilleren i tilstanden Aktuel afspilning, og klik derefter på Vis liste for at få vist listeruden. Klik på fanen Afspil i biblioteket i afspilleren for at få vist listeruden.

Se denne video for at få at vide, hvordan du kan blande og gentage i Windows Media Player (0:53)

Blande og gentage elementer i Windows Media Player

  • Benyt en eller begge fremgangsmåder for at slå blanding eller gentagelse til:

    • Hvis du vil blande elementer, skal du klikke på knappen Slå blandingsfunktion tilBillede af knappen Slå blandingsfunktion til.
    • Hvis du vil gentage elementer, skal du klikke på knappen Aktiver gentagelseBillede af knappen Aktiver gentagelse.

    Blanding og gentagelse bliver ved, indtil du klikker på knapperne igen for at slå funktionerne fra.

Bemærk!

  • I tilstanden Aktuel afspilning skal du muligvis ændre størrelsen på vinduet for at få vist knapperne Slå blandingsfunktion til og Aktiver gentagelse.

Du kan finde oplysninger om de forskellige tilstande og funktioner i Windows Media Player under Introduktion til Windows Media Player. Du kan finde oplysninger om, hvordan du redigerer en afspilningsliste med kommandoen Bland liste ved, under Oprette eller ændre en almindelig afspilningsliste i Windows Media Player.Har du brug for mere hjælp?