Proceslinjen er den lange vandrette linje, der er placeret nederst på skærmen. I modsætning til skrivebordet, der kan være dækket af åbne vinduer, er proceslinjen altid synlig. Den har tre hovedsektioner:

  • Knappen Start Billede af knappen Start, som åbner menuen Start. Se Menuen Start (oversigt).
  • Den midterste sektion, hvor du kan se, hvilke programmer og filer der er åbne, og hurtigt skifte mellem dem.

  • Meddelelsesområdet (på proceslinjen), der indeholder et ur og ikoner (små billeder), der viser status for visse programmer og computerindstillinger.

Du vil formentlig komme til at bruge den midterste sektion af proceslinjen mest, så lad os starte med at kigge nærmere på den.

Holde styr på vinduer

Hvis du åbner mere end ét program eller mere end én fil ad gangen, kan du hurtigt få en lang række åbne vinduer på skrivebordet. Da vinduer ofte dækker hinanden eller fylder hele skærmbilledet, kan det være svært at se, hvad der er nedenunder, eller huske, hvad der er åbent.

Det er her, at proceslinjen kan være praktisk. Hver gang du åbner et program, en mappe eller en fil, opretter Windows en tilhørende knap på proceslinjen. Knappen viser et ikon, som repræsenterer det åbne program. På nedenstående billede er de to programmer Lommeregner og Minestryger åbne, og de har hver deres knap på proceslinjen.

Billede, der viser Lommeregner og Minestryger på skrivebordet og de tilhørende knapper på proceslinjen
Hvert program har sin egen knap på proceslinjen

Bemærk, at knappen for Minestryger på proceslinjen er fremhævet. Det betyder, at Minestryger er det aktive vindue, så det er placeret oven på alle andre åbne vinduer og er klar til, at du kan arbejde med det.

Du kan skifte til et andet vindue ved at trykke på dets knap på proceslinjen. I dette eksempel kan du placere vinduet med Lommeregner øverst ved at klikke på knappen Lommeregner på proceslinjen.

Billede, der viser Lommeregner foran Minestryger, hvor knappen for Lommeregner er fremhævet på proceslinjen
Klik på en knap på proceslinjen for at skifte til det pågældende vindue

Klik på knapper på proceslinjen er en af flere metoder, du kan bruge til at skifte mellem vinduer. Du kan finde flere oplysninger under Arbejde med vinduer.

Minimere og gendanne vinduer

Når et vindue er aktivt (den tilhørende knap på proceslinjen er fremhævet), minimeres vinduet, hvis du klikker på knappen på proceslinjen. Det betyder, at vinduet forsvinder fra skrivebordet. Minimering af et vindue hverken lukker vinduet eller sletter indholdet. Vinduet fjernes blot midlertidigt fra skrivebordet.

På nedenstående billede er Lommeregner minimeret, men ikke lukket. Du kan se, at det stadig kører, fordi knappen er vist på proceslinjen.

Billede, der viser Lommeregner minimeret på proceslinjen
Minimering af Lommeregner medfører, at det kun er knappen på proceslinjen, der er synlig

Du kan også minimere et vindue ved at klikke på knappen Minimer i øverste højre hjørne af vinduet.

Billede, der viser musemarkøren, som peger på knappen Minimer i et vindue
Knappen Minimer (venstre)

Du kan gendanne et minimeret vindue (så det igen vises på skrivebordet) ved at klikke på den pågældende knap på proceslinjen. Du kan finde flere oplysninger om disse knapper under Arbejde med vinduer.

Se miniaturer af åbne vinduer

Når du flytter musemarkøren til en knap på proceslinjen, vises et lille billede, der er en miniatureudgave af det tilsvarende vindue. Dette billede, som også kaldes en miniature, er særligt nyttigt. Hvis der i et af vinduerne afspilles video eller animation, kan du se den i miniaturen.

Bemærk!

  • Du kan kun få vist miniaturer, hvis Aero kan køre på computeren, og du kører et Windows 7-tema.

Meddelelsesområdet (på proceslinjen)

Meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen indeholder et ur og en gruppe ikoner. Det ser sådan ud:

Billede af meddelelsesområdet
Meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen

Disse ikoner angiver status for noget på computeren eller giver adgang til visse indstillinger. De ikoner, du kan se, afhænger af de programmer eller tjenester, du har installeret, og hvordan computerproducenten har konfigureret computeren.

Når du flytter markøren til et bestemt ikon, kan du se ikonets navn eller status for en indstilling. Hvis du f.eks. peger på lydstyrkeikonet Billede af ikonet for Lydstyrke i meddelelsesområdet på proceslinjen, vises den aktuelle lydstyrke på computeren. Hvis du peger på netværksikonet Billede af ikonet for Netværk i meddelelsesområdet på proceslinjen, vises oplysninger om, hvorvidt du har forbindelse til et netværk, netværkshastigheden og signalstyrken.

Hvis du dobbeltklikker på et ikon i meddelelsesområdet (på proceslinjen), vil det som regel åbne det program eller den indstilling, der er tilknyttet ikonet. Hvis du f.eks. dobbeltklikker på ikonet Lydstyrke, åbnes kontrolelementerne for lydstyrke. Hvis du dobbeltklikker på netværksikonet, åbnes Netværks- og delingscenter.

Af og til kan et ikon i meddelelsesområdet (på proceslinjen) åbne et lille pop op-vindue (kaldet en besked) for at give dig besked om et eller andet. Hvis du f.eks. har tilføjet ny hardware på computeren, vises der muligvis følgende meddelelse:

Billede af meddelelsen "Driversoftwaren til enheden er fuldført"
I meddelelsesområdet (på proceslinjen) vises en besked, når ny hardware er installeret
Klik på knappen LukBillede af en lukknap for en meddelelse i øverste højre hjørne af meddelelsen for at fjerne den fra skærmen. Hvis du ikke gør noget, toner beskeden automatisk ud efter nogle få sekunder.

Windows skjuler ikoner i meddelelsesområdet (på proceslinjen), når du ikke har brugt dem i nogen tid, for at undgå en ophobning. Hvis der er skjulte ikoner, kan du klikke på knappen Vis skjulte ikoner for midlertidigt at få vist ikonerne.

Billede af meddelelsesområdet, der viser knappen Vis skjulte ikoner
Klik på knappen Vis skjulte ikoner for at få vist alle ikonerne i meddelelsesområdet (på proceslinjen)

Tilpasse proceslinjen

Du kan tilpasse proceslinjen på mange forskellige måder efter behov. Du kan f.eks. flytte hele proceslinjen til venstre, højre eller den øverste kant på skærmen. Du kan gøre proceslinjen større, få Windows til automatisk at skjule proceslinjen, når du ikke bruger den, eller føje værktøjslinjer til den.Har du brug for mere hjælp?